din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4413 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » RIL promovat ref. aprobarea tacita a certificatului de urbanism

RIL promovat ref. aprobarea tacita a certificatului de urbanism

  Publicat: 14 May 2013       3604 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In practica judiciara s-a constatat ca nu exista un punct de vedere unitar cu privire la � Interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 3 alin.1 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003, privind aplicarea procedurii aprobarii tacite referitor la autorizatiile de construire, certificatele de urbanism si documentatiile de urbanism prevazute de art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, republicata, art. 29 si art. 44 din Legea nr. 350/2001.�

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Reinnoirea locatiunii daca locatarul dupa expirarea termenului din contract ramane in folosinta lucrului si cu acordul locatorului.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor indiferent daca este efectiv sau potential, evidentiat in bilantul contabil
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Structura organizatorica de tipul intreprinderii, specializata in valorificarea dreptului de autor prin reproducerea si difuzarea operelor de creatie intelectuala de orice fel (literare, stiintifice, artistice), prin editarea de carti si de publicatii periodice precum si prin editarea de brosuri, ziare, afise etc.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Structura organizatorica de tipul intreprinderii, specializata in valorificarea dreptului de autor prin reproducerea si difuzarea operelor de creatie intelectuala de orice fel (literare, stiintifice, artistice), prin editarea de carti si de publicatii periodice precum si prin editarea de brosuri, ziare, afise etc.
Structura organizatorica de tipul intreprinderii, specializata in valorificarea dreptului de autor prin reproducerea si difuzarea operelor de creatie intelectuala de orice fel (literare, stiintifice, artistice), prin editarea de carti si de publicatii periodice precum si prin editarea de brosuri, ziare, afise etc.
Structura organizatorica de tipul intreprinderii, specializata in valorificarea dreptului de autor prin reproducerea si difuzarea operelor de creatie intelectuala de orice fel (literare, stiintifice, artistice), prin editarea de carti si de publicatii periodice precum si prin editarea de brosuri, ziare, afise etc.

I. Astfel, unele instante de judecata au considerat ca acestor acte administrative nu le sunt aplicabile prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2003.

In acest sens, s-a retinut ca, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 se reglementeaza procedura aprobarii tacite ca modalitate alternativa de emitere sau reinnoire a autorizatiilor de catre autoritatile administratiei publice.

Aceasta procedura se aplica, dupa caz: a) procedurilor de emitere a autorizatiilor; b) procedurilor de reinnoire a autorizatiilor; c) procedurilor de reautorizare ca urmare a expirarii termenului de suspendare a autorizatiilor sau a indeplinirii masurilor stabilite de organele de control competente.

Potrivit dispozitiilor art. 3 lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 27/2003, prin ``autorizatie``, se intelege actul administrativ emis de autoritatile administratiei publice prin care se permite solicitantului, desfasurarea unei anumite activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii.

Notiunea de autorizatie include si avizele, licentele, permisele, aprobarile sau alte asemenea acte administrative.

Coroborand aceasta dispozitie cu prevederile art. 1 din ordonanta, care prezinta obiectivele actului normativ analizat, s-a apreciat ca autorizatia de construire nu poate fi inclusa printre autorizatiile cu privire la care sunt incidente prevederile ordonantei de urgenta.

Astfel, acest act normativ a fost adoptat in vederea asigurarii unui mediu propice pentru intreprinzatori, comercianti, prin responsabilizarea autoritatilor administratiei publice si simplificarea procedurii de autorizare in acele situatii in care, pentru desfasurarea activitatilor specifice mediului de afaceri este necesara o astfel de autorizare.

Lucrarile de construire nu pot fi incadrate in categoria activitatilor avute in vedere de acest act normativ, in niciun caz din perspectiva reclamantilor ca beneficiari ai acestor lucrari, ci eventual a entitatilor pentru care acestea ar reprezenta desfasurarea unei activitati aducatoare de venituri.

Prin urmare, autorizatia de construire nu poate fi incadrata in procedura aprobarii tacite, nereferindu-se la desfasurarea unei anumite activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii in sensul art. 3 lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 27/2003.

Tot astfel, certificatele de urbanism prevazute de art. 6 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, republicata si art. 29 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, precum si documentatiile de urbanism prevazute de art. 44 - 49 din Legea nr. 350/2001 nu fac parte din categoria autorizatiilor la care se refera art. 3 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003.

Astfel, emiterea acestor autorizatii, certificate si documentatii de urbanism se realizeaza in baza reglementarilor speciale, iar reclamantii au posibilitatea de a se adresa instantei de contencios administrativ pentru obligarea autoritatii administrative la emiterea actului solicitat, in baza dispozitiilor Legii nr. 554/2004 , modificata si completata. (Anexa I)

II. Alte instante, dimpotriva, au considerat ca procedura aprobarii tacite reglementata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 se aplica si cu privire la certificatele de urbanism, autorizatiile de urbanism.


In acest sens, s-a aratat ca, prin reglementarea procedurii aprobarii tacite, s-a urmarit eliminarea birocratiei, combaterea arbitrariului in deciziile autoritatilor administrative, responsabilizarea acestora, eliminarea factorilor de tergiversare prin invocarea unor motive care nu au legatura cu dispozitiile legale sau omiterea informarii exacte a solicitantului, precum si respectarea termenelor impuse de lege.

Nu se poate retine ca prevederile acestui act normativ ar fi aplicabile doar in cazul prestarilor de servicii sau exercitarii unor profesii, cu exceptarea acestor acte administrative, de o importanta deosebita, deoarece pe de o parte, in continutul ordonantei nu se regaseste niciun argument de text din care sa se poata desprinde o astfel de concluzie, iar pe de alta parte, dispozitiile art. 2 alin. (1) din acest act normativ sunt clare in a stabili ca procedura aprobarii tacite se aplica tuturor autorizatiilor emise de autoritatile administratiei publice.

Totodata, in cuprinsul aceleiasi norme sunt indicate limitativ si domeniile care nu intra in sfera de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2003, respectiv cele care privesc activitatile nucleare, regimul armelor de foc, munitiilor, explozibililor, drogurilor si precursorilor si domeniul sigurantei nationale, fara a se include, in domeniile de exceptare, autorizatiile si documentatiile care vizeaza activitatea de construire, domeniul urbanismului si amenajarea teritoriului.

Or, a da o interpretare restrictiva actului normativ, echivaleaza cu adaugarea altor ipoteze de exceptie, in afara celor prevazute norma enuntata, ceea ce este inadmisibil. (Anexa II)

Apreciez primul punct de vedere ca fiind in acord cu litera si spiritul legii.

In conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite[1], acest act normativ are ca scop principal inlaturarea barierelor administrative din mediul de afaceri, precum si combaterea coruptiei prin diminuarea arbitrariului in decizia administratiei.

In considerarea acestui scop, obiectul sau il constituie reglementarea procedurii aprobarii tacite, ca modalitate alternativa de emitere sau reinnoire a autorizatiilor emise de catre de catre autoritatile administratiei publice, cu exceptia celor emise in domeniul activitatilor nucleare, a celor care privesc regimul armelor de foc, munitiilor si exploziilor, regimul drogurilor si precursorilor, precum si a autorizatiilor din domeniul sigurantei nationale.

De asemenea, acest act normativ consacra si conceptualizeaza legal notiunile de autorizatie si aprobare tacita .

Astfel, potrivit art. 3 alin. (1) lit. a) din ordonanta, notiunea de autorizatie este definita ca fiind "actul administrativ emis de autoritatile administratiei publice competente prin care se permite solicitantului desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii; notiunea de autorizatie include si avizele, licentele, permisele, aprobarile sau alte asemenea operatiuni administrative prealabile ori ulterioare autorizarii".

Totodata, in conformitate cu lit.b) a normei legale, anterior mentionata, procedura aprobarii tacite este definita ca fiind "procedura prin care autorizatia este considerata acordata daca autoritatea administratiei publice nu raspunde solicitantului in termenul prevazut de lege pentru emiterea respectivei autorizatii", iar prin alin. (2) al art. 3 din ordonanta se precizeaza expres ca "raspunsul negativ al autoritatii administratiei publice competente, in termenul prevazut de lege pentru emiterea autorizatiei, nu echivaleaza cu aprobarea tacita".

Apreciem ca, notiunea de autorizatie, astfel cum aceasta este conceptualizata legal prin art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 27/2003, conform caruia, autorizatia se emite solicitantului pentru a i se permite acestuia desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, restrange sfera de aplicare a dispozitiilor art. 2 alin. (1) din ordonanta ce prevad ca ``procedura aprobarii tacite se aplica tuturor autorizatiilor emise de autoritatile administratiei publice, cu exceptiile expres si limitativ prevazute prin acest text de lege``.

Intr-adevar, autoritatile administratiei publice emit nu numai autorizatii privitoare la desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, ci si alte tipuri de autorizatii, cum sunt autorizatiile de construire in baza carora titularul acestor autorizatii edifica constructii.

Consideram insa, ca edificarea unei constructii in baza autorizatiei de construire emisa in temeiul Legii nr. 50/1991, nu are semnificatia desfasurarii unei activitati in sensul dispozitiilor art. 3 alin.(1) lit. a) din ordonanta .

Aceasta deoarece, sintagma "desfasurarea unei activitatii, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii ", implica un caracter de permanenta si are in vedere eliberarea de catre autoritatile administratiei publice a autorizatiilor care permit comerciantilor desfasurarea unor activitati permanente, ca profesie si nu a unor activitati ocazionale

De altfel, aceasta concluzie decurge si din expunerea de motive a Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite.

Astfel, conform expunerii de motive, ordonanta urmareste transpunerea in practica a Recomandarii Consiliului Europei nr. 97/344 din 22 aprilie 1997 pentru imbunatatirea si simplificarea mediului de afaceri pentru infiintarea de noi IMM-uri.

Aceasta Recomandare incurajeaza statele membre sa adopte masuri pentru imbunatatirea si simplificarea mediului de afaceri, in special in ceea ce priveste infiintarea de noi intreprinderi si sprijinirea acestora in primul an de la infiintare.

Scopul direct al recomandarii este stimularea potentialului de inovare si incurajarea cresterii intreprinderilor si, ca urmare, crearea de noi locuri de munca, mai ales, prin crearea de noi intreprinderi.

Totodata, din textul Recomandarii rezulta ca procedura aprobarii tacite este considerata o ``buna practica`` in relatia dintre administratia publica si mediul de afaceri.

Prin urmare, adoptarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite a urmarit imbunatatirea mediului de afaceri din Romania si inlaturarea numeroaselor bariere administrative din acest mediu, ca o conditie de obtinere a statutului de economie de piata functionala si, in acelasi timp, ca o necesitate pentru a impulsiona dezvoltarea economica.

De asemenea, procedura aprobarii tacite a fost introdusa pentru reducerea costurilor de autorizare, precum si pentru limitarea birocratiei in administratie.

In acest sens, prevederile ordonantei de urgenta au in vedere realizarea urmatoarelor obiective :
a) inlaturarea barierelor administrative din mediul de afaceri;
b) responsabilizarea autoritatilor administratiei publice in vederea respectarii termenelor stabilite de lege pentru emiterea autorizatiilor;
c) impulsionarea dezvoltarii economice prin oferirea unor conditii cat mai favorabile intreprinzatorilor, implicand costuri de autorizare cat mai reduse;
d) combaterea coruptiei prin diminuarea arbitrariului in decizia administratiei;
e) promovarea calitatii serviciilor publice prin simplificarea procedurilor administrative.

Din aceasta expunere de motive este evident deci, ca adoptarea procedurii aprobarii tacite a avut in vedere simplificarea procedurii de infiintare de noi intreprinderi, in vederea imbunatatirii mediului de afaceri, astfel incat, notiunea de ``activitate`` prevazuta in definitia data autorizatiei, prin art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 27/2003, are in vedere activitatea ca ``intreprindere`` si nu activitatea ocazionala de construire a unui imobil, in temeiul unei autorizatii emise conform Legii nr. 50/1991.

Pe de alta parte, opinia conform careia, procedura aprobarii tacite reglementata de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 27/2003 nu este incidenta in ceea ce priveste emiterea acestor autorizatii, rezulta si din prevederile legii speciale in materia autorizatiilor de constructie.

Astfel, in conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) - (3) din Legea nr. 50/1991, republicata :

``(1) Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor, in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care cuprinde, in copie, urmatoarele documente:

a) certificatul de urbanism;
b) dovada, in copie legalizata, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii si, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;
c) documentatia tehnica - D.T.;
d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acesteia;
e) *** Abrogata
f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire.
(1^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru constructiile reprezentand anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole termenul de emitere a autorizatiei de construire este de 15 zile de la data inregistrarii cererii.
(1^2) Documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se depune si se inregistreaza la autoritatea administratiei publice competente numai daca solicitantul prezinta toate documentele prevazute la alin. (1).
(3) In situatia depunerii unei documentatii tehnice incomplete, acest lucru se notifica in scris solicitantului, in termen de 5 zile de la data inregistrarii, cu mentionarea elementelor necesare in vederea completarii acesteia.
(3^1) Persoanele fizice cu atributii in verificarea documentatiilor si elaborarea/emiterea autorizatiilor de construire raspund material, contraventional, civil si penal, dupa caz, pentru nerespectarea termenelor prevazute la alin. (1) si (3).(a��)``

Totodata, in art. 7 alin. (20) lit. b) din Legea nr.50/1991, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 261/2009 si in art. 25 alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii[2] se prevede ca :

``Institutiile/Operatorii economici abilitate/abilitati prin lege sa emita avizele/acordurile prevazute la art. 5 alin. (1) au urmatoarele obligatii:

b) sa emita avizele/acordurile, in termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii cererii/documentatiei specifice complete, sub sanctiunea aplicarii prevederilor legale privind aprobarea tacita, fara alte proceduri prealabile.``

In acest sens, art. 5 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, la care face trimitere norma legala anterior mentionata, statueaza ca :

(1) Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicita de catre investitor/beneficiar si se obtin de la autoritatile competente in domeniu inaintea depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatile administratiei publice competente pentru:

a) asigurarea si racordarea/bransarea la infrastructura edilitara, in conditiile impuse de caracteristicile si amplasamentul retelelor de distributie/transport energetic din zona de amplasament;
b) racordarea la reteaua cailor de comunicatii;
c) securitatea la incendiu, protectia civila si protectia sanatatii populatiei;
d) cerintele specifice unor zone cu restrictii stabilite prin reglementari speciale.(a��)``.

Pe de alta parte, atunci cand legiuitorul a dorit sa supuna procedurii aprobarii tacite anumite autorizatii, avize sau acorduri necesare desfasurarii activitatilor din domeniul realizarii de constructii, al amenajarii teritoriului si urbanismului a prevazut expres acest aspect.

In acest sens, sunt prevederile art. 24 alin. (5) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, potrivit carora prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite sunt aplicabile in acest domeniu special, iar certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele si autorizatiile, cu exceptia acordului de mediu, necesare realizarii lucrarilor la care se refera art. 1 din lege se considera acordate, daca nu au fost transmise catre expropriator in termenele legale prevazute de alin. (2) - (4) ale aceluiasi articol, termene care incep sa curga de la data depunerii documentatiei[3].

De asemenea, potrivit art. 25 alin. (1) din acelasi act normativ, in cazul aprobarii tacite a certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, permiselor si autorizatiilor, autoritatile competente sunt obligate sa emita documentul oficial in termen de 5 zile lucratoare de la data aprobarii tacite.

Din interpretarea sistematica a dispozitiilor legale enuntate anterior, rezulta ca, in materia analizata, a desfasurarii activitatilor de constructie lato sensu, procedura aprobarii tacite prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 este aplicabila doar atunci cand printr-o dispozitie legala speciala se prevede expres aplicarea sa cu privire la autorizatiile de construire, avizele si acordurile prealabile desfasurarii acestei activitati, cum este cazul avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, prevazute de art. 7 alin. (20) lit.b) din Legea nr. 50/1991, republicata[4], precum si al avizelor acordurilor, certificatelor si autorizatiilor necesare realizarii lucrarilor prevazute de art. 1 din Legea nr. 255/2010, modificata si completata.

Pe de alta parte, se observa ca in privinta documentatiilor de urbanism, astfel cum sunt definite si reglementare de art. 44 -49 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul nu exista, in cuprinsul legii-cadru care normeaza procedura de emitere si aprobare a acestor acte administrative dispozitii derogatorii de la cele cuprinse in Legea nr. 554/2004, astfel incat prevederile acestui din urma act normativ, de drept comun, vor fi pe deplin aplicabile in ceea ce priveste emiterea acestor documentatii.

In consecinta, cu exceptia situatiilor in care o dispozitie normativa speciala permite expres aplicarea procedurii aprobarii tacite, in toate celelalte cazuri, tacerea administratiei, constand in nesolutionarea cererii in termenul legal - act administrativ asimilat, in filozofia art. 2 alin. (1) lit. h) si art. 2 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 - poate fi atacata in cadrul contenciosului de plina jurisdictie, pe calea actiunii prevazute de art. 8 alin. (1) din acest act normativ, instanta sesizata putand obliga autoritatea publica sa emita actul administrativ, sa elibereze un alt inscris sau sa efectueze o anumita procedura administrativa[5].

Diferenta de conceptie a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2003, fata de dreptul comun in materia contenciosului administrativ, este evidenta, in a realiza ``translatia de la tacerea administratiei - ca respingere, la tacerea - ca aprobare``, de vreme ce, in domeniile sale de aplicare, astfel cum sunt indicate de art. 1 alin. (2) lit. a) -c), art. 2 si art. 3 alin. (1) lit. b), autorizatia se considera acordata, daca autoritatea administratiei publice nu raspunde solicitantului in termenul prevazut de lege pentru emiterea acesteia[6].

In virtutea principiului specialia generalibus derogant, dispozitiile legale speciale cuprinse in Legea nr. 50/1991 si Legea nr. 255/2010, in materia autorizarii executarii de constructii se aplica cu prioritate, derogand de la dispozitiile legii - cadru in materia aprobarii tacite[7].

De altfel, daca intentia legiuitorului ar fi fost aceea ca procedura aprobarii tacite sa fie aplicabila tuturor acordurilor, avizelor si autorizatiilor solicitate in temeiul Legii nr. 50/1991, precum si documentatiilor de urbanism prevazute de Legea nr. 350/2001, ar fi prevazut in mod expres aceasta, astfel cum a procedat in cazul avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism ori in cazul avizelor, acordurilor si autorizatiilor prevazute de art. 24 din Legea nr. 255/2010.

In aceasta modalitate de interpretare si aplicare a legii nu se aduce atingere principiilor consacrate de art. 21 si art. 52 din Constitutie, ci dimpotriva, drepturile fundamentale sunt valorificate in cadrul procedurii de drept comun, instituite prin Legea nr. 554/2004.

In consecinta, in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 3 alin. (1) lit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003, modificata si completata, procedura aprobarii tacite este aplicabila doar in privinta certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, permiselor si autorizatiilor prevazute de art. 24 din Legea nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauza de utilizate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu exceptia acordului de mediu, precum si avizelor si acordurilor prevazute de art. 7 alin. (20) lit. b) din Legea nr. 50/1991, republicata, cu exceptia actelor de autoritate emise de autoritatile pentru protectia mediului.

Procedura aprobarii tacite nu este aplicabila certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire prevazute de art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, republicata si nici documentatiilor de urbanism prevazute de art. 45 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, refuzul autoritatii administratiei publice de a emite in termenul legal aceste documente putand fi atacat de persoana vatamata pe calea actiunii prevazute de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, modificata si completata .

[1] Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite a fost publicata in M. Of. nr. 291 din 25 aprilie 2003, fiind aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 486/2003 publicata in M. Of. nr. 827 din 22 noiembrie 2003, dupa care a fost modificata si completata prin Legea nr. 157/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, publicata in M. Of. nr. 496 din 19 iulie 2010;
[2] Ordinul Ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii a fost publicat in M. Of. nr. 797 din 23 noiembrie 2009, iar anexa la Ordinul mai sus mentionat a fost publicata in M. Of. nr. 797 bis din 23 noiembrie 2009 si a fost modificat si completat prin Ordinul nr. 1867/2010, publicat in Monitorul oficial, partea I, nr. 534 din 30 iulie 2010;
[3] Lucrarile la care se refera art. 24 din Legea nr. 255/2010 sunt enumerate limitativ in cuprinsul art. 1si definite de art. 2 alin. (1) lit. a) - h) din acelasi act normativ;
[4] In acest sens, O. Puie - ``Procedura aprobarii tacite si tacerea administratiei in contextul legislativ actual``, Pandectele romane, nr. 3/2010, p. 56-57;
[5] In acest sens, doctrina consecventa literei legii a calificat tacerea administratiei ca un act administrativ asimilat actului administrativ unilateral, aratand ca in aceste situatii, instanta de contencios administrativ nu ar putea pronunta o hotarare care sa tina loc de act administrativ, intrucat astfel s-ar incalca principiul separatiei puterilor in stat (I. Riciu - ``Procedura contenciosului administrativ``, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2009, p. 237, 356-357; A. Iorgovan - ``Noua lege a contenciosului administrativ. Geneza si explicatii``, Editura Roata, Bucuresti, 2004, p. 283, 286, 316-317; O. Puie, ``Contenciosul administrativ``, Vol. I, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009, p. 259-264; B. Papadopol, G. Albu, ``Aspecte critice pe marginea practicii judiciare neuniforme in materia controlului legalitatii actelor administrative asimilate`` , Dreptul nr. 2/2004, p. 97-99);
[6] R.A. Lazar - ``Pasivitatea administratiei. Aspecte de ordin substantial si procedural. Procedura aprobarii tacite`` in Curierul Judiciar, nr. 11-12/2004, p. 174; G. Bogasiu - ``Legea contenciosului administrativ. Comentata si adnotata``, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2008, p. 89-90;
[7] O. Puie, ``Procedura aprobarii tacite a��.``, precit, p. 57; O. Puie, ``Consideratii privitoare la procedura aprobarii tacite in contextul dispozitiilor modificatoare aduse Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 prin Legea nr. 157/2010`` in Pandectele Romane, nr. 10/2010, p. 75;Citeşte mai multe despre:    RIL    OUG 27/2003    Certificat de urbanism    Legea 554/2004    Legea 50/1991    Autorizatie de construire

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Casa Nationala de Pensii Publice incepe modernizarea sistemului informatic integrat
15 Jun 2024 | 19

ANOFM 48.848 locuri de munca vacante la nivel national si in reteaua EURES in iunie 2024
15 Jun 2024 | 19

15 noiembrie 2024 - data limita pana la care Romania trebuie sa implementeze salariul minim european
13 Jun 2024 | 94

Inregistrarea in evidentele agentiilor pentru ocuparea fortei de munca a absolventilor de invatamant, promotia 2024
12 Jun 2024 | 68

Mecanismul de decontare de catre angajator a achizitiei de ochelari, in limita a 500 lei de persoana
11 Jun 2024 | 117

ICCJ (RIL): Termenul de preaviz incepe sa curga din ziua urmatoare comunicarii notificarii de preaviz si se implineste in ultima zi a termenului
20 May 2024 | 206Articole Juridice

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti