din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1697 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Rescrierea proiectelor Codului Fiscal si a Codului de Procedura Fiscala. O alta incercare ...

Rescrierea proiectelor Codului Fiscal si a Codului de Procedura Fiscala. O alta incercare ...

  Publicat: 02 Aug 2014       1549 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Petrescu Cristian - membru al Parlamentului Romaniei.
�Rescrierea proiectelor Codului Fiscal si a Codului de Procedura Fiscala este imperativa, oportuna si benefica. Vom continua consultarile pe marginea celor doua proiecte pentru ca obiectivul nostru este ca forma pe care o vom transmite Guvernului sa fie cat mai aproape de asteptarile contribuabilului�, a afirmat ministrul Finantelor Publice, Ioana-Maria Petrescu .

Comunicat publicat in Jurnalul Oficial, prin care Comisia informeaza partile terte privind o notificare si le invita sa furnizeze informatii si /sau sa prezinte observatiile lor privind acordul sau operatiunea notificata.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Denumire data monedei unice europene.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act de procedura emis de catre instanta de judecata dupamefectuarea unei licitatii publice, prin care bunul imobil ce a format obiectul executarii silite
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Confirmare intr-o anumita functie
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Acte juridice si operatiuni prevazute de Codul Comercial si calificate ca atare. Prin savarsirea de fapte de comert se nasc raporturi juridice specifice, de comert, reglementate tot de Codul Comercial
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Conform art. 301 Cod Penal, fabricarea ori punerea in circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Inspectia fiscala reprezinta activitatea ce are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale,
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Coordonarea intre intreprinderi care, fara a ajunge la incheierea de intelegeri formale, au adoptat, in mod constient, o cooperare practica, pentru evitarea riscurilor concurentei.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.

Ministrul Ioana-Maria Petrescu a mentionat ca in rescrierea proiectului Codului fiscal si a proiectului Codului de Procedura Fiscala au fost avute in vedere doua obiective esentiale: includerea unor masuri care sa contribuie la stimularea cresterii economice si a unor propuneri privind eficientizarea colectarii. In acest sens, proiectul Codului fiscal mentine cota unica de impozitare la 16%, scutirea de la plata a impozitului pe profitul reinvestit, masuri de imbunatatire a relatiei contribuabilului cu administratia fiscala, inclusiv comunicarea electronica.


Ministrul Finantelor Publice a punctat elementele de noutate ale proiectelor Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala:
Implementarea taxarii inverse pentru livrarea de cladiri, parti de cladire si terenuri de orice fel, pentru a caror livrare se aplica regimul de taxare;
Eliminarea dublei impozitari pentru situatiile in care un angajator vrea sa ofere beneficii suplimentare pentru contributii de pensie facultativa sau de sanatate, in limita sumei totale de 650 de euro anual;
In vederea stabilirii echitabile a sarcinii fiscale pentru perioada impozabila in care o persoana juridica romana care a fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor devine platitoare de impozit pe profit ca urmare a faptului ca nu mai indeplineste, in cursul anului fiscal, conditiile cerute de lege pentru o microintreprindere, noul proiect al Codului fiscal propune unificarea modalitatii de calcul si plata a impozitului pe profit, respectiv incepand cu trimestrul in care nu mai sunt indeplinite conditiile cerute de lege, prin luarea in considerare a veniturilor si cheltuielilor inregistrate incepand cu trimestrul respectiv;
Au fost preluate, ca norma generala, reglementarile introduse punctual prin Ordonanta de Urgenta, pentru anul 2013, cu privire la amnistia fiscala pentru producatorii agricoli a caror recolta a fost substantial afectata si care ar fi trebuit sa plateasca norma de venit. Prin urmare, in cazul producatorilor agricoli, norma de venit se reduce proportional in cazul in care s-au inregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice ce afecteaza peste 30% din suprafetele destinate productiei agricole. Am avut consultari, in acest sens, si cu Ministerul Agriculturii;
In proiectul noului Cod Fiscal este inclusa o propunere privind extinderea la 7 ani fiscali a perioadei in care oamenii de afaceri din domeniul agricol si piscicol pot sa reporteze si ca compenseze pierderile fiscale;
Un alt element de noutate introdus in proiectul noului Cod fiscal este definirea instrumentelor derivative financiare, precum si reglementarea modului in care acestea se impoziteaza.
De asemenea, ministrul Finantelor Publice a prezentat cateva dintre propunerile incluse in proiectul Codului de Procedura Fiscala:


In proiectul noului Cod de Procedura Fiscala au fost preluate prevederile privind comunicarea electronica intre contribuabil si administratiile fiscale, precum si alte propuneri privind imbunatatirea relatiei contribuabilului cu fiscul.

In acest sens, ministrul Ioana-Maria Petrescu a punctat:
Eliminarea taxei de timbru pentru eliberarea certificatului de atestare fiscal;
Acordarea posibilitatii contribuabililor sa depuna drept garantie, scrisori de garantie emise si de alte institutii de credit sau alte institutii financiare autorizate, nu numai de catre cele bancare asa cum prevede legislatia actuala, in vederea suspendarii executarii silite sau a neinceperii acesteia. Vor fi luate in considerare si scrisorile de garantie emise de institutii bancare din state membre UE, pentru care exista in Romania o banca care sa gireze pentru scrisorile de garantie;
Aceasta noua reglementare vizeaza suspendarea executarii silite in cazul contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creante fiscale.
Proiectul noului Cod de Procedura Fiscala include si un set de propuneri menite sa reduca evaziunea fiscala, sa incurajeze contribuabilii onesti si sa combata concurenta neloiala.
In acest sens, pot fi mentionate urmatoarele aspecte:


In proiectul noului Cod de Procedura Fiscala au fost mult mai bine definite noile reglementari privind controlul fiscal, in cadrul unui titlu distinct, care cuprinde sase capitole, intre care cinci sunt destinate, fiecare in parte, unui anume tip de control/verificare, tinand cont de obiectivele fiecaruia. In acest context, este prevazut dreptul contribuabilului supus inspectiei fiscale de a fi informat ori de cate ori se decide o delegare a competentei de efectuare a inspectiei fiscal;
In ceea ce priveste comunicarea avizului de inspectie fiscala, s-a prevazut ca aceasta sa se efectueze in toate cazurile, chiar daca acesta se comunica la inceperea inspectiei. Aceasta deoarece avizul cuprinde informatii cu privire la obiectivele inspectiei fiscale, informatii care servesc la aprecierea respectarii de catre organele fiscale a principiului unicitatii inspectiei fiscale. In plus, aceste informatii dau posibilitatea contribuabilului sa-si indeplineasca obligatiile de colaborare pe perioada inspectiei fiscale, eliminand astfel conflictele costisitoare pentru ambele parti.
Noul proiect al Codului de procedura fiscala va reglementa explicit emiterea acordului de pret in avans pentru tranzactii efectuate cu persoane afiliate straine. In paralel, am facut angajari, in scopul consolidarii Directiei de transfer pricing din cadrul ANAF, urmand ca angajatii sa beneficieze de expertiza si bunele practice ale unor agentii fiscale prestigioase.


Unul dintre subiectele dezbatute in cadrul acestei consultari publice s-a referit la propunerile din proiectul Codului de Procedura Fiscala care vizeaza o reasezare a sistemului de accesorii in sensul reducerii dobanzii de intarziere la plata de la 0,03% la 0,02% pe fiecare zi de intarziere (ceea ce corespunde unui nivel de 7,3%/an fata de 10,95%/an cat este in prezent), care avantajeaza toti contribuabilii care intarzie plata obligatiilor fiscale si, concomitent, instituirea unei penalitati de nedeclarare, care prin mecanismul de asezare afecteaza semnificativ doar contribuabilii care savarsesc fapte de evaziune fiscala.


Ministrul Finantelor Publice a subliniat ca acest pachet de propuneri sunt menite sa ii incurajeze pe contribuabilii care isi platesc la termen obligatiile fiscale, sa descurajeze concurenta neloiala si sa combata evaziunea fiscala.


Secretarul de stat Dan Manolescu a explicat ca propunerea privind instituirea unei penalitati de nedeclarare sau subdeclarare - reprezinta ultima etapa a unui proces continuu de reasezare a sistemului de accesorii, astfel incat sa nu mai fie unul impovarator ca nivel si neutru fata de gravitatea faptei, ci unul mai usor ca nivel general si flexibil in functie de comportamentul contribuabilului si gravitatea incalcarii legii fiscale. Rezultatul acestui proces evidentiaza reducerea sarcinii totale a accesoriilor de la 36,5% in 2010 la 14,6% prin sistemul propus pentru contribuabilii de buna credinta, care isi achita la timp obligatiile fiscale.


Sistemul propus urmareste ca sarcina fiscala totala reprezentand accesorii sa fie stabilita in corelare directa cu natura faptei contribuabilului, indiferent de tipul de accesorii pe care acesta le suporta.


Mecanismul are rolul sa elimine inechitatea intre contribuabilii de buna credinta, care declara in totalitate obligatiile fiscale datorate statului si contribuabilii care nu declara sau declara partial obligatiile fiscale.


Prin modul de stabilire a penalitatii de nedeclarare, precum si reducerea acesteia in cazul platii obligatiilor stabilite de administratia fiscala, se stimuleaza atat declararea in totalitate a obligatiilor, cat si achitarea imediata a diferentelor stabilite suplimentar in urma inspectiei fiscale.


Propunerea inclusa in proiectul Codului de Procedura Fiscala are in vedere diferentierea intre contribuabilii care au un comportament corect, de buna credinta (contribuabilii care declara corect sumele datorate) si contribuabilii care actioneaza cu rea credinta (contribuabilii care isi diminueaza obligatiile fiscale depunand declaratii incorecte sau nu declara obligatiile fiscale desi aveau aceasta obligatie).


Astfel, sistemul propus are in vedere:
penalitate de 10% din obligatiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil, daca suma stabilita este mai mica de 25% din obligatia declarata;
penalitate de 25% din obligatiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil, daca suma stabilita este mai mare de 25% din obligatia datorata;
reducerea cu 75% a penalitatii daca diferenta stabilita in decizia organului de inspectie se achita in termenul prevazut de lege in acest scop. Pentru a beneficia de reducerea de 75% a penalitatii de plata, contribuabilul trebuie sa achite diferenta de plata stabilita de inspectia fiscala fie in termenul prevazut in decizia de impunere, fie solicitand o esalonare la plata, pe care o respecta.
Asadar, penalitatea nu se va aplica daca contribuabilul se conformeaza voluntar si isi corecteaza sau depune declaratia inainte de declansarea inspectiei fiscale.


In acest context, ministrul Finantelor a aratat ca sistemul privind instituirea unei penalitati de nedeclarare se regaseste in legislatia fiscala a mai multor state membre ale Uniunii Europene.


De exemplu, in Italia se percepe o penalitate de la 120% la 240% din impozitul datorat, in functie de gravitatea incalcarii legislatiei si de situatia economica si sociala a contribuabilului. Practici similare sunt instituite si in state precum Cehia, Lituania, Suedia. In Franta, de exemplu, depunerea cu rea-credinta a unei declaratii fiscale inexacte, se sanctioneaza cu 80% din impozitul nedeclarat, in caz de practici frauduloase.


Un alt subiect abordat in cadrul dezbaterii s-a referit la impozitul pe cladire. In acest context, ministrul Ioana-Maria Petrescu a precizat ca in ceea ce priveste impozitul pe care il vor datora persoanele fizice pentru locuintele rezidentiale, in proiectul noului Cod fiscal, vor fi mentinute reglementarile aflate acum in vigoare, in conditiile in care consiliile locale vor pastra actualele cote de impozite si taxe locale.
In ceea ce priveste impozitul datorat de persoanele fizice pentru cladirile folosite in scop comercial, ministrul Petrescu a explicat ca MFP are in discutie, in acest moment, introducerea unui sistem de calcul unitar pentru cladirile utilizate in scop comercial de persoanele fizice si de persoanele juridice. ``Este o propunere a reprezentantilor mediului de afaceri care are un argument puternic: promovarea unui tratament corect pentru business``, a afirmat ministrul Finantelor
In ceea ce priveste impozitul pe mijloacele de transport si pe terenuri, ne-am insusit criticile formulate in dezbaterea publica. Prin urmare, in proiectul noului Cod fiscal mentinem actualele prevederi din Codul fiscal aflat in vigoare, in conditiile in care consiliile locale vor pastra actualele cote de impozite si taxe locale.


De asemenea, reprezentati ai mediului de afaceri au facut referire la taxa pe constructii speciale. In acest context, ministrul Finantelor a precizat ca in proiectul noului Cod fiscal au fost preluate reglementarile asumate deja de Guvern in privinta impozitului pe constructii speciale, insa vor fi avute in vedere propunerile facute in cadrul consultarilor pe care MFP le-a avut cu reprezentantii mediului de afaceri. ``Acum avem in lucru mai multe simulari, analizam. Unul dintre scenariile pe care mergem si care pare o alternativa viabila la forma aflata acum in vigoare este modificarea bazei impozabile pentru impozitul pe constructii prin aplicarea cotei de impozit la valoarea fiscala neta a constructiilor``, a declarat ministrul Finantelor.


Dezbaterea organizata astazi cu reprezentantii oamenilor de afaceri face parte din amplul proces de consultare asupra proiectelor Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala. Cele doua proiecte vor ramane deschise consultarilor cu reprezentantii mediului de afaceri, ai structurilor asociative, partenerilor sociali, ai tuturor factorilor interesati.Citeşte mai multe despre:    Codul Fiscal    Codul de Procedura Fiscala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Nivelul Sponsozarilor ONG-urilor si Asociatilor incepand cu 1 ianuarie 2022
30 Dec 2021 | 1857

Legi promulgate in data de 18 august 2020
19 Aug 2020 | 1678

M. Finantelor: Masuri fiscal-bugetare pentru sprijinirea economiei si companiilor afectate de raspandirea virusului COVID-19
20 Mar 2020 | 1073

Detinatorii titlului de Luptator cu Rol Determinant nu datoreaza contributie la asigurarile sociale de sanatate pentru indemnizatiile primite in temeiul Legii nr. 341/2004
20 Feb 2020 | 817

Codul Fiscal stabileste scutiri de impozit pentru copiii persoanelor persecutate din motive etnice in perioada 1940-1945
23 Oct 2019 | 2548

Decrete semnate de Presedintele Romaniei in data de 17.10.2019
17 Oct 2019 | 786Articole Juridice

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Venituri care nu intra in categoria �veniturilor din alte surse� si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati