din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2156 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » RIL admis. Modul de recalculare a drepturilor la pensie potrivit O.U.G. nr. 4/2005

RIL admis. Modul de recalculare a drepturilor la pensie potrivit O.U.G. nr. 4/2005

  Publicat: 20 Jul 2015       4133 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
In data de 14 iulie 2015, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 522 a fost publicata Decizia ICCJ nr. 11/2015 privind examinarea recursului in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Ploiesti cu privire la modul de recalculare a drepturilor la pensie potrivit O.U.G. nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat .

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.

Obiectul recursului in interesul legii


Problema de drept solutionata in mod neunitar de catre instantele de judecata a fost urmatoarea:"daca in cazul persoanelor pensionate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 19/2000 si care se incadreaza in dispozitiile art. 14 din Legea nr. 3/1977 (in sensul ca au beneficiat de reducerea varstei de pensionare proportional cu perioadele in care au lucrat in grupa I sau a II-a de munca), punctajul anual se determina prin impartirea numarului total de puncte realizat la numarul de 20 de ani (in cazul in care au lucrat in grupa I) sau la numarul de 25 de ani (pentru cei care au desfasurat activitate in grupa a II-a de munca) sau impartirea se face la 30 (cifra ce reprezinta stagiul general de cotizare prevazut de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 3/1977 pentru barbati) sau la 25 (cifra ce reprezinta stagiul general de cotizare prevazut de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 3/1977 pentru femei)".


S-a aratat, in cuprinsul memoriului, ca aceasta controversa a existat si anterior in practica, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, care, prin art. 43 alin. (1), reglementeaza determinarea punctajului mediu anual pentru un stagiu de cotizare de 20 de ani.


Examenul jurisprudential


In urma verificarii jurisprudentei la nivelul intregii tari, s-a constatat ca nu exista un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) si (3) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 1550/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care au fost aprobate Normele metodologice de evaluare a pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, in vederea recalcularii in conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.


1. Intr-o prima orientare jurisprudentiala, majoritara (fiind atasate spre ilustrare 31 de hotarari judecatoresti), s-a retinut, in esenta, ca la stabilirea punctajului mediu anual recalculat trebuia utilizat stagiul de cotizare de 20 de ani pentru persoanele incadrate in grupa I de munca si, respectiv, de 25 de ani pentru persoanele incadrate in grupa a II-a de munca, in temeiul art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare.


In motivarea acestor hotarari judecatoresti, s-a apreciat ca, in astfel de cauze, sunt incidente dispozitiile art. 2 alin. (1) si alin. (3) din Normele metodologice cuprinse in anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.550/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 14 alin. (1) si (3) din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare.


Astfel, din coroborarea prevederilor mentionate, rezulta ca stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este echivalent cu vechimea in munca necesara pentru deschiderea dreptului la pensie, vechime prevazuta de art. 14 alin. (3) raportat la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare.


Totodata, interpretandu-se dispozitiile art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a considerat ca legiuitorul nu a urmarit doar reducerea varstei de pensionare a salariatilor care au prestat activitati in grupele I si a II-a de munca, in conditiile descrise in acest text lege, ci si reducerea vechimii totale de munca necesare pentru pensionare, asadar, si a stagiului de cotizare.


2. Intr-o a doua orientare jurisprudentiala (ilustrata printr-un numar mai mic de hotarari judecatoresti, respectiv 20), se sustine ca s-au avut in vedere considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 40/2008 date in recursul in interesul legii, apreciindu-se ca au fost stabilite in mod corect drepturile de pensie ale persoanelor pensionate sub imperiul Legii nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, in urma recalcularii pensiei din sistemul public, prin luarea in considerare a unui stagiu complet de cotizare de 30 de ani, potrivit dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare.


Potrivit acestei opinii, reglementarea prevazuta in art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, nu este de natura a modifica stagiul complet de cotizare pentru persoanele care au lucrat in grupa I sau a II-a de munca, ci ofera acestora doar beneficiul acordarii unor drepturi specifice la momentul pensionarii (reducerea varstei de pensionare si acordarea unei vechimi in munca echivalente, mai mare decat cea efectiv lucrata).


S-a apreciat ca nu trebuie confundata vechimea in munca cu facilitatile prevazute de art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, text care nu poate fi interpretat si in sensul reducerii stagiului complet de cotizare, intrucat stagiul de cotizare in baza Legii nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, in nicio situatie, nu este mai mic de 30 de ani.


Opinia Colegiului de Conducere al Curtii de Apel Ploiesti


Colegiul de Conducere al Curtii de Apel Ploiesti invedereaza ca problema supusa analizei prin prezentul recurs in interesul legii este in continuare de actualitate si prezinta interes chiar in conditiile aplicarii Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare (in vigoare din 1 ianuarie 2011), pentru considerentul ca, pe rolul instantelor, se gasesc litigii prin care persoane pensionate in perioada de incidenta a prevederilor Legii nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, solicita sa se constate ca au lucrat, in diferite perioade, in conditii care se incadreaza in grupa I sau a II-a de munca .


S-a mai aratat ca, ulterior stabilirii acestor drepturi, cu ocazia recalcularii drepturilor de pensie, in mod constant casele de pensii au facut aplicarea dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, si au stabilit un stagiu complet de cotizare de 30 de ani, iar instantele sunt investite cu solutionarea contestatiilor formulate impotriva unor astfel de decizii prin care se solicita raportarea la un stagiu complet de cotizare de 20 de ani.


De asemenea, potrivit art. 107 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, pensia poate fi revizuita prin adaugarea veniturilor si/sau stagiilor de cotizare prevazute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.


Pentru situatiile nascute sub imperiul legii vechi, asa cum s-a stabilit cu valoare de principiu prin Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 40/2008, se aplica normele legale existente la data deschiderii drepturilor la pensie, astfel ca aplicabilitatea art. 14 sau a art. 8 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la stagiul complet de cotizare este, in continuare, actuala.


Desi Curtea de Apel Ploiesti a invocat practica unitara in sensul celei de-a doua orientari jurisprudentiale, Colegiul de conducere, autor al sesizarii, nu opineaza asupra solutiei ce urmeaza a se pronunta in prezentul recurs in interesul legii.


Opinia Procurorului General al PICCJ


In punctul de vedere exprimat s-a apreciat ca problema de drept inteleasa, fie ca obiect, fie drept cauza a recursului in interesul legii, nu isi afla originea in dispozitii legale interpretate si aplicate neunitar de instantele de judecata, ci in modalitatea in care in practica judiciara s-a facut aplicarea precedentei decizii in interesul legii, plasandu-se o anumita precaritate asupra caracterului sau obligatoriu.


S-a aratat ca, in principal, in prezenta cauza se identifica un fine de inadmisibilitate al sesizarii de recurs in interesul legii determinat de cauza practicii judiciare neunitare care, la nivel formal, nu se situeaza in planul interpretarii si aplicarii neunitare a unei norme juridice, ci in planul aplicarii unei decizii in interesul legii precedente, prin invocarea unei aparente contrarietati intre dispozitivul si considerentele acesteia.


Optiunea Inaltei Curti de Casatie si Justitie


Inalta Curte a considerat ca se impune admiterea recursului in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Ploiesti, pronuntand urmatoarea solutie:


``Admite recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Ploiesti.


Stabileste ca, in interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) si (3) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.550/2004 de aprobare a Normelor metodologice de evaluare a pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, in vederea recalcularii in conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in intervalul 1 iulie 1977 - 31 martie 2001 este:


- 20 de ani in cazul celor care au lucrat efectiv in grupa I de munca; si


- 25 de ani in cazul celor care au lucrat efectiv in grupa a II-a de munca, conform art. 14 din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare;- 30 de ani (in cazul barbatilor) si 25 de ani (in cazul femeilor), pentru cei care au lucrat efectiv in grupa a III-a de munca, potrivit art. 8 alin. (1) din Legea nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare``.Citeşte mai multe despre:    OUG 4/2005    Legea 3/1977    Pensie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

RIL promovat: Procedura de stabilire si recalculare a drepturilor de pensie
29 Oct 2012 | 6796Jurisprudenţă

Acord de mediere privind recuperarea de catre Casa Judeteana de Pensii a sumelor platite cu titlu de pensie de urmas
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita, Sectia civila, Sentinta civila nr. 774 din 27.04.2010

Acordare ajutor social lunar sotului supravietuitor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 739 din data 16.11.2011

Recalculare punct de pensie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.894 din data 05.10.2009

Recalculare pensie de asigurare sociala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 748 din data 19.08.2009