din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1133 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Acord de mediere privind recuperarea de catre Casa Judeteana de Pensii a sumelor platite cu titlu de pensie de urmas

Acord de mediere privind recuperarea de catre Casa Judeteana de Pensii a sumelor platite cu titlu de pensie de urmas

  Publicat: 29 Mar 2013       7105 citiri        Secţiunea: Mediere  


Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect ´┐Żasigurari sociale", actiune formulata de contestatoarea X domiciliata in A judetul Dambovita, in contradictoriu cu intimata Casa Judeteana de Pensii Dambovita, cu sediul in Targoviste, str. T. Vladimirescu , nr. 1 A, judetul Dambovita.

1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Din punctul de vedere al dreptului civil, actul juridic prin care o persoana (delegant) insarcineaza o alta persoana (delegat) sa execute o anumita prestatie in favoarea unei terte persoane (delegatar), cu consimtamantul acesteia.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act adoptat de organele de stat,
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

La apelul nominal, facut in sedinta publica au raspuns aparatorul contestatoarei avocat Y cu imputernicire avocatiala la dosar, fila nr. 60 si pentru intimata consilier juridic Z cu delegatie la dosar, fila 21.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza instantei obiectul cauzei, stadiul procesual, modul de indeplinire a procedurii de citare, dupa care:
Presedintele completului de judecata, verificand personal modul de indeplinire a procedurii de citare constata ca aceasta este legal indeplinita.
Aparatorul contestatoarei, avand cuvantul, invedereaza instantei ca partile au incheiat un acord de mediere la data de 13.04.2010, cu privire la modalitatea de rambursare a debitului in valoare de 1970 lei, pe care il depune la dosar, precizand ca partile se afla in posesia a cate un exemplar al acestuia. Depune la dosar si procesul verbal de incheiere a medierii. Precizeaza ca nu mai are de formulat alte cereri.
Reprezentantul intimatei, avand cuvantul, confirma cele sustinute de aparatorul contestatorului si arata ca nu mai are alte cereri de formulat.
Tribunalul, nemaifiind exceptii de invocat, cereri de formulat sau probe de solicitat, constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul asupra fondului.
Aparatorul contestatorului, avand cuvantul, solicita sa se ia act de intelegerea intervenita intre parti cu privire la litigiul ce face obiectul prezentei cauze, si consemnata in acordul de mediere depus la dosar.
Reprezentantul intimatei, avand cuvantul, solicita ca instanta sa ia act de mediere.
Tribunalul, in temeiul dispozitiilor art. 150 Cod procedura civila constata dezbaterile inchise, si ramane in pronuntare asupra fondului.
TRIBUNALUL, Asupra litigiului de asigurari sociale de fata;
Prin cererea inregistrata sub nr. 4646/120 din data de 21.10.2009 contestatoarea X domiciliata in A, judetul Dambovita, a contestat, in contradictoriu cu intimata Casa Judeteana de Pensii Dambovita, cu sediul in Targoviste, str. T. Vladimirescu, nr. 1 A, judetul Dambovita, decizia nr. 251493/06.08.2009 privind recalcularea pensiei si decizia de recuperare nr. 251493/18.09.2009, solicitand instantei a dispune anularea acestor decizii, mentinerea deciziei nr. 251493/ 10.03.2005 si plata in continuare a pensiei de 293 lei lunar.
In motivarea cererii, contestatoarea a aratat ca este beneficiara unei pensii de urmas in cuantum de 239 lei lunar, pensie stabilita prin decizia nr. 251493/ 10.03.2005. La data de 27.06.2007, mai arata contestatoarea, a solicitat intimatei Casa Judeteana de Pensii Dambovita, recalcularea pensiei in functie de adeverintele nr. 486 si 487/17.06.2007 eliberate de Societatea Nationala a Carbunelui SA Ploiesti. Dupa mai bine de doi ani de la data solicitarii, intimata a emis o decizie prin care pensia este micsorata la suma de 193 lei invocandu-se o greseala de calcul cu privire la pensie iar pentru suma pretins platita in plus intimata a emis decizie de recuperare.
In drept cererea a fost intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 19/2000. S-au anexat cererii, scutita de plata taxei judiciare de timbru si timbru judiciar in temeiul art. 159 din Legea nr. 19/2000 modificata si completata si art. 15 lit. d) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, in copie: actul de identitate al contestatoarei, decizia de recuperare nr. 251493 din data de 18.09.2009, decizia privind recalcularea pensiei nr. 251493/06.08.2009, dovezile de comunicare ale celor doua decizii, buletinul de calcul al pensiei, deciziile anterioare de pensionare ale contestatoarei si adeverintele depuse in vederea recalcularii pensiei.
La termenul de judecata din data de 08.12.2009 intimata a depus intampinare prin care solicita respingerea contestatiei ca fiind neintemeiata. Se arata in motivarea intampinarii ca in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1550/2004, OUG nr. 4/2005 si Legii nr. 19/2000, intimata a procedat la emiterea deciziei nr. 251493/06.08.2009 prin care s-a procedat la recalcularea pensiei contestatoarei si s-au adaugat sporurile din adeverintele eliberate de unitatile angajatoare. Cu aceasta ocazie punctajul contestatoarei a scazut de la 0,80531 la 0,64975 constatandu-se ca datorita unui calcul eronat contestatoarea a incasat in plus pe perioada 01.01.2006 -01.09.2005 suma de 2824 lei, debitul reprezentand diferenta dintre pensia incasata si pensia de care ar fi trebuit sa beneficieze contestatoarea in perioada respectiva. Intimata arata ca in aceste conditii, conform prevederilor art. 187 din Legea nr. 19/2000, s-a emis decizia de recuperarea contestata, decizie care constituie titlu executoriu. Intampinarea a fost insotita de copii de pe actele aflate in dosarul de pensie al contestatoarei.
La termenul de judecata din data de 02.03.2010, din oficiu, instanta a dispus efectuarea unei expertize iar la termenul de judecata din data de 16.03.2010 contestatoarea a solicitat a se lua act ca intelege sa renunte la efectuarea expertizei sumele fiind corect calculate de catre intimata, dar, in temeiul dispozitiilor art. 2 si 6 din Legea nr. 192/2006 modificata si completata, s-a solicitat acordarea unui termen in vederea renegocierii modului de rambursare a sumelor datorate.
La termenul de judecata din data de 27.04.2010 s-a prezentat instantei un acord de mediere intre parti solicitandu-se pronuntarea unei hotarari de expedient care sa ia act de medierea intervenita intre contestatoare si intimata Casa Judeteana de Pensii Dambovita.
Analizand actele si lucrarile dosarului prin prisma dispozitiilor invocate si a sustinerilor partilor, instanta retine ca prin contestatia formulata contestatoarea X a contestat, in contradictoriu cu intimata Casa Judeteana de Pensii Dambovita, decizia nr. 251493/06.08.2009 privind recalcularea pensiei si decizia de recuperare nr. 251493/18.09.2009, solicitand instantei a dispune anularea acestor decizii, mentinerea deciziei nr. 251493/10.03.2005 si plata in continuare a pensiei de 293 lei lunar.
Mai retine instanta de judecata ca in urma acordarii unui termen in acest sens partile au incheiat un acord de mediere cu privire la modul de recuperare de la contestatoare a sumei de 1970 lei.
In conformitate cu prevederile art. art. 2 si 6 din Legea nr, 192/2006 modificata si completata prin Legea nr. 370/26.11.2009 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, persoanele fizice sau persoanele juridice, pot recurge la mediere in mod voluntar, inclusiv dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente putand conveni sa solutioneze pe aceasta cale orice conflicte in materie civila, comerciala, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de aceasta lege.
De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 58 alin. 1 din acelasi act normativ, cand partile aflate in conflict au ajuns la o intelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui inscris sub semnatura privata, inscrisul fiind redactat, de regula, de catre mediator. Conform dispozitiilor art. 59, intelegerea partilor poate fi supusa autentificarii notarului public sau, dupa caz, incuviintarii instantei de judecata iar potrivit art. 63, in cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila, hotararea de expedient pronuntata constituind titlu executoriu.
Tribunalul constata ca in cauza dedusa judecatii sunt indeplinite toate conditiile privind pronuntarea unei hotarari de expedient care sa consfinteasca acordul de mediere intervenit intre parti. Astfel acordul de mediere este intocmit in forma prevazuta de lege si cu respectarea dispozitiilor obligatorii prevazute de art. 45 din legea medierii, este semnat de ambele parti si cuprinde drepturi cu privire la care partile pot dispune, situatie in care, conform dispozitiilor art. 271 Cod procedura civila, tribunalul urmeaza a admite cererea contestatoarei si a pronunta o hotarare de expedient care constituie titlu executoriu si contine acordul de mediere.
PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:
Admite contestatia formulata de contestatoarea X domiciliata in A, judetul Dambovita in contradictoriu cu intimata Casa Judeteana de Pensii Dambovita, cu sediul in Targoviste, str. T. Vladimirescu , nr. 1 A, judetul Dambovita.
Ia act de intelegerea partilor infatisata in scris si intitulata ``Acord de mediere"astfel:
``ACORD DE MEDIERE intocmit la data de 13.04.2010 in Targoviste
Mediator C, autorizatie nr. 430 eliberata la data de 04,11.2008 de catre Consiliul de mediere, din cadrul Biroului de mediator C, in conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 192/2006 privind medierea, organizarea si exercitarea profesiei de mediator, am intocmit in forma scrisa prezentul acord de mediere, intre:
1.X, domiciliata in A, judetul Dambovita si
2.CNPAS CASA JUDETEANA DE PENSII DAMBOVITA
Constand in:
MODALITATEA DE RAMBURSARE A DEBITULUI IN VALOARE DE 1970 lei
inainte de incheierea acordului de mediere, partilor li s-a explicat:
a)drepturile si obligatiile legate de procedura de mediere, drepturile si obligatiile ce rezulta din incheierea acordului, urmarile cu caracter juridico - civil ce rezulta din acord si cu caracter juridico - penal,
b) ca participarea la mediere si semnarea acordului de impacare nu serveste ca dovada a recunoasterii vinovatiei.
Prin prezentul acord de mediere partile au convenit in mod benevol, prin exprimarea libera a vointei, in lipsa aplicarii violentei sau constrangerii, asupra urmatoarelor:
a) debitul va fi rambursat in rate egale lunare in valoare de 80 lei incepand din luna mai 2010.
Acordul de impacare este executoriu, in conditiile legii civile, de la data pronuntarii sentintei civile.
Partilor li s-a adus la cunostinta faptul ca, prezentul acord are valoarea unui inscris sub semnatura privata, ca poate fi supus verificarii notarului public in vederea autentificarii (si faptul ca, organul de urmarire sau cercetare penala, ori instanta are obligatia sa ia act de invoiala partilor.)
Prezentul acord a fost intocmit in patru exemplare, cate un exemplar fost inmanat fiecarei parti, un exemplar ramane la sediul Biroului de mediator un exemplar se trimite de catre mediator organului de cercetare penala sau instantei, dupa caz, pentru a lua act de continutul acordului).``
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare .
Pronuntata in sedinta publica din data de 27.04.2010.
Pronuntata de: Tribunalul Dambovita, Sectia civila, Sentinta civila nr. 774 din 27.04.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Dambovita    Mediere    Mediator    Acord de mediere    Contract de mediere    Legea 192/2006    Proces-verbal de incheiere a medierii    Recalculare pensie    Pensie de urmas    Legea 19/2000    Legea 146/1997    HG 1550/2004    OUG 4/2005
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Procedura prealabila este obligatorie ori de cate ori legea speciala prevede dreptul partii de a se adresa instantei de contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2271/2016

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 110/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Distinctie intre criteriile de recunoastere a grupei I de munca (conditii speciale) anterior si ulterior intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I Civila nr. 142/2017, Sentinta civila nr. 142/2017, in sedinta publica din data de 26.01.2017

Constatarea grupei de munca pentru o serie de activitati care presupun conditii nocive de lucru
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I civila, Sentinta civila nr. 1758/2015, pronuntata in sedinta publica din data de 09.11.2015

Recunoasterea grupei a II-a de munca in baza documentelor eliberate de angajator si a activitatilor cuprinse in Ordinele de incadrare in grupa de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I civila, Sentinta civila nr. 173/2017, in sedinta publica din 1.02.2017

Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti, Sectia I Civila, Decizia nr. 1136 din 23.05.2016Articole Juridice

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Instalarea unui sistem de supraveghere video de catre primarie, care nu respecta prevederile GDPR
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluirea de date unor terti, intr-un dosar aflat pe rolul instantelor judecatoresti
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluire pe intranet-ul institutiei de date din dosarul personal al salariatului
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrare nelegala a datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de supraveghere audio-video portabile in activitatea politistilor locali
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro