din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1490 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Acordare ajutor social lunar sotului supravietuitor

Acordare ajutor social lunar sotului supravietuitor

  Publicat: 23 Nov 2012       4598 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sentinta civila nr.272/20.01.2011 pronuntata de Tribunalul Calarasi - Sectia Civila a admis actiunea formulata de reclamanta U.P. a in contradictoriu cu parata CJP Calarasi; a anula decizia din 06.10.2010 emisa de CJP Calarasi; a anulat aliniatul 2 al art.5 din decizia din 24.09.2010 emisa de CJP Calarasi.

Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta forma raspunderii sociale stabilita de stat, in urma incalcarii normelor de drept printr-un fapt ilicit si care determina suportarea consecintelor corespunzatoare de catre cel vinovat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice p�na la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dob�nditorul subsecvent
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Datoria persoanei creditate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Putem defini prescriptia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Conform Art. 73 din Legea 8/1996, autorul unui program pentru calculator beneficiaza de dreptul exclusiv de realiza si a autoriza:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.


In considerente a retinut ca la data de 01.08.2008, a fost admisa cererea reclamantei U.P. prin care a solicitat acordarea ajutorului lunar in temeiul Legii nr.578/2004, deoarece beneficia de pensie de urmas urmare a decesului sotului sau.


Constatandu-se ca sunt indeplinite dispozitiile legale a fost emisa decizia din 18.03.2008 privind acordarea ajutorului in cuantum de 113 lei, incepand cu data de 01.03.2008.


La data de 24.09.2010 drepturile de pensie ale defunctului au fost recalculate si implicit si ale reclamantei si pentru faptul ca avea un cuantum de 419 lei, s-a considerat ca la data acordarii nu mai intrunea conditiile legale, pensia nou calculata depasind pragul de 364 lei, motiv pentru care prin decizia de recalculare s-a dispus si sistarea platii ajutorului lunar, apoi a fost emisa decizia din 06.10.2010 prin care s-a recuperat suma de 3548 lei din pensia aflata in plata .


Potrivit art.6 din Legea nr.578/2004 ajutorul lunar se stabileste prin decizia emisa de casa teritoriala de pensii in termen de 30 zile de la data depunerii cererii.


Prevederile referitoare la stabilirea, plata, incetarea, suspendarea si reluarea platii pensiilor precum si cele referitoare la raspunderea juridica si jurisdictia din domeniul pensiilor din sistemul public se aplica, in mod corespunzator si ajutorului lunar.


Conform art.7 alim.3 din Legea nr.578/2004, ajutorul lunar nu poate fi urmarit silit, decat in vederea recuperarii conform legii, a sumelor incasate necuvenit cu acest titlu .


Conform art.4 din H.G. nr.69/2008, pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.578/2008 prevede expres ca eventualele modificari ale cuantumului pensiei intervenite dupa data solicitarii ajutorului lunar nu influenteaza conditiile de acordare prevederile de art.2 alin.3 si nici cuantumul ajutorului lunar prevazut la art.7 alin.1.


Pe baza acestor texte de lege rezulta ca ajutorul lunar pentru sotul supravietuitor nu are caracterul unei pensii, ci al unui ajutor social, natura diferita a acestora impunand casei de pensii sa emita decizii diferite prin proceduri diferite.


Astfel acest lucru rezulta si din prevederile art.8 alin.6 din H.G. nr.69/2008 care arata ca ajutorul se evidentiaza pe talon de plata distinct fata de documentul de plata in baza caruia se achita drepturile de pensie .


Normele metodologice sunt clare si imperative si prevad ca modificarile ulterioare ale cuantumului pensiei nu influenteaza conditiile de acordare.


Rezulta ca parata contrar normelor a apreciat retroactiv ca nu sunt intrunite conditiile de acordare, desi actul normativ prevede in mod expres acest lucru.


In aceste conditii, decizia din 06.10.2010 care a fost emisa cu incalcarea prevederilor legale a fost anulata deoarece drepturile au fost obtinute in mod legal.


De asemenea, a fost anulat si alin.2 al art.5 din decizia din 24.09.2010 deoarece printr-o decizie emisa in domeniul pensiilor in baza Legii nr.19/2000, s-a dispus si cu privire la drepturi de alta natura reglementate de Legea nr.578/2004, care are procedura sa speciala, si nu pot fi cumulate.


Impotriva acestei sentinte a declarat recurs motivat in termen legal recurenta C.J.P. Calarasi.


In sustinerea recursului a aratat ca hotararea pronuntata este lipsita de temei legal ori a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii.


Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante reclamanta a solicitat sa se pronunte o hotarare judecatoreasca prin care sa se dispuna:


- obligarea recurentei la anularea deciziei din 06.10.2010 privind acordarea ajutorului lunar prevazut de Legea nr.578/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si i anexei la aceasta decizie;


- anularea alin.2 al art.5 din decizia din 24.09.2010 de recalculare a drepturilor de pensie prin utilizarea unui stagiu de cotizare de 20 de ani.


Dupa examinarea actelor si lucrarilor dosarului, instanta de fond in motivarea data a retinut ca, conform art.4 din H.G. nr.69/2008 Normelor metodologice pentru aplic Legii nr.578/2008 prevede expres ca eventualele modificari ale cuantumului pe intervenite dupa data solicitarii ajutorului lunar nu influenteaza conditiile de acordare prevazute de art.2 alin.3 si nici cuantumul ajutorului lunar prevazut la art.7 alin.1.


Recurenta considera ca aceasta dispozitie legala este interpretata in mod eronat, intrucat legiuitorul prin aceste prevederi a facut referire strict la situatia in care dupa data solicitarii ajutorului lunar cuantumul pensiei se modifica (majoreaza) in urma indexarii valorii punctului de pensie .


Or, in speta de fata este o cu totul alta situatie, intrucat revizuirea punctajului mediu al reclamantei s-a facut inainte de data solicitarii ajutorului acordat in baza Legii nr.578/2004.


Recurenta arata instantei ca drepturile de pensie ale reclamantei s-au revizuit prin recalcularea in baza sentintei civile din 09.06.2010 pronuntata de Tribunalul Calarasi - Sectia Civila incepand cu data de 01.10.2007, ajutorul lunar acordat in baza Legii nr.578/2004 facandu-se incepand cu data de 01.01.2008, pensia fiind la acea data (data acordarii 01.01.2008) in cuantum de 419 lei fata de 364 lei cat prevedea legea .


Motivarea instantei ca modificarea a aparut dupa data solicitarii ajutorului lunar nu este legala, in opinia recurentei, intrucat revizuirea punctajului mediu al reclamantei s-a facut anterior solicitarii ajutorului lunar, si nu ulterior emiterii deciziei de acordare a acestuia in baza Legii nr.578/2004.


Daca prin sentinta din 09.06.2010 instanta ar fi obligat recurenta la revizuirea punctajului mediu al reclamantei prin recalcularea acestuia prin valorificarea unui stagiu de cotizare de 20 de ani incepand cu luna februarie 2008, atunci ar fi fost incidente dispozitiile art.4 din H.G. nr.69/2008 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.578/2008, intrucat ar fi fost ulterior solicitarii ajutorului lunar.


Intimata U.P. a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea recursului si mentinerea sentintei ca fiind legala si temeinica.


Analizand actele si lucrarile dosarului din perspectiva criticilor formulate, cat si a dispozitiilor art.3041 Cod procedura civila, Curtea gaseste recursul formulat ca fiind fondat, considerentele avute in vedere fiind urmatoarele:


Prima instanta a facut o gresita aplicare a legii, ceea ce constituie motiv de modificare a hotararii, prevazut de art. 304 pct.9 Cod procedura civila.


Asupra situatiei de fapt, Curtea retine ca intimata reclamanta era beneficiara unui ajutor lunar prevazut de Legea nr.578/2004 pentru sotul supravietuitor, pe care il primea incepand cu data de 01.03.2008. Drepturile de pensie de urmas i se stabilisera anterior, incepand cu data de 01.10.2007.


Prin sentinta civila din 09.06.2010 pronuntata de Tribunalul Calarasi, ramasa irevocabila, s-a recunoscut dreptul intimatei reclamante de i se revizui drepturile de pensie de urmas, prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani, pentru sustinatorul decedat.


Sentinta mentionata a fost pusa in executare de catre casa de pensii, prin emiterea deciziei din 24.09.2010, prin care s-a determinat noul punctaj mediu anual cuvenit intimatei reclamante, si anume 0,72008 puncte (50% din punctajul determinat pentru sustinatorul decedat), incepand cu 01.10.2007. Pe cale de consecinta, cuantumul pensiei de urmas, stabilit in raport de noul punctaj mediu anual, este de 419 lei la data de 01.03.2008, aceasta din urma fiind data de la care i s-a acordat ajutorul prevazut de Legea nr.578/2004, asa cum am aratat mai sus.


Intrucat noul cuantum determinat in urma revizuirii pensiei de urmas, de 419 lei, era superior plafonului maximal de 364 lei, prevazut de Legea nr.578/2004, pentru a se putea acorda ajutorul lunar in favoarea sotului supravietuitor, a fost necesara si revizuirea deciziei privind acordarea acestui ajutor . Casa de pensii a emis decizia din 06.10.2010, prin care a constatat ca la data de 01.03.2008 reclamanta nu intrunea conditiile legale pentru acordarea ajutorului mentionat, precum si decizia din 06.10.2010 prin care a instituit in sarcina reclamantei un debit in cuantum de 3548 lei, reprezentand drepturi incasate necuvenit in perioada 01.03.2008-01.11.2010.


Prima instanta a apreciat in mod gresit ca revizuirea drepturilor de pensie de urmas, prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare derogator, constituie o modificare intervenita dupa data solicitarii ajutorului si care nu ar mai putea influenta conditiile de acordare a acestuia, potrivit art.4 din H.G. nr.69/2008.


Curtea noteaza ca revizuirea deciziei emise in baza OUG nr.4/2005 coroborat cu H.G. nr.1550/2004 (dispusa prin sentinta civila din 09.06.2010) presupune o intoarcere, fictiva, la momentul efectuarii recalcularii, pentru a identifica eventualele erori comise de casa de pensii in indeplinirea acestei proceduri. Or, acest moment se situeaza, in timp, la nivelul anului 2005, cand O.U.G. nr.4/2005 si H.G. nr.1550/2004 erau in vigoare si reglementau, printre altele, si aspectele privind stagiul complet de cotizare.


Odata identificata o eroare in efectuarea procedurii de recalculare, aceasta poate fi remediata prin revizuirea deciziei, iar efectele unei astfel de revizuiri acopera toata perioada cuprinsa intre data stabilirii initiale a drepturilor de pensie supuse revizuirii si data efectuarii propriu-zise a revizuirii solicitate. Drepturile banesti decurgand dintr-o asemenea operatiune, se cuvin pensionarului, insa, numai in limita termenului general de prescriptie de 3 ani, calculat de la data introducerii cererii de chemare in judecata, fiind incidente in acest caz prevederile art.1 alin.1 coroborate cu ale art.3 alin.1 din Decretul nr.167/1958 privind prescriptia extinctiva.


Ceea ce dorim sa subliniem este faptul ca revizuirea pensiei sustinatorului decedat, U.M., se efectueaza incepand cu data de 01.09.2005, iar drepturile de pensie de urmas, revizuite in consecinta, se cuvin sotiei supravietuitoare incepand cu data de 01.10.2007, potrivit sentintei.


Asadar, daca la momentul 01.03.2008 pensia de urmas cuvenita reclamantei depasea plafonul de 364 lei prevazut de Legea nr.578/2004 pentru acordarea ajutorului cuvenit sotului supravietuitor, atunci in mod corect casa de pensii a procedat la revizuirea, in consecinta, a deciziei de acordare a acestui ajutor si a constatat ca reclamanta nu indeplineste conditiile legale pentru a beneficia de acesta.


Pentru a fi incidenta prevederea din art.4 din HG nr.69/2008, invocata de prima instanta, este necesara ca modificarea cuantumului pensiei sa fie ulterioara acordarii ajutorului. Data modificarii cuantumului nu este data emiterii deciziei, ci data de la care se acorda drepturile . Cu alte cuvinte, prima instanta a apreciat in mod gresit ca majorarea pensiei (ca urmare a revizuirii pe baza unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani) a survenit la data de 24.09.2010 (data emiterii deciziei), cand in realitate majorarea a survenit la data de 01.10.2007.


Fata de aceste considerente, constatand ca prima instanta a facut o gresita aplicare a legii, in baza art.312 raportat la art. 304 pct.9 Cod procedura civila, Curtea va admite recursul, va modifica in tot sentinta recurata, in sensul ca va respinge actiunea, ca neintemeiata.


Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 739 din data 16.11.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Tribunalul Calarasi    Ajutor social    Legea 578/2004    OUG 4/2005    Pensie de urmas    HG 69/2008    Pensie    Pensionar    Legea 578/2008    HG 1550/2004
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale � intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu