din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2208 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » ICCJ. Dezlegarea chestiunii de drept ref. la stagiul de cotizare pentru acordarea indemnizatiei de somaj

ICCJ. Dezlegarea chestiunii de drept ref. la stagiul de cotizare pentru acordarea indemnizatiei de somaj

  Publicat: 11 Sep 2016       1985 citiri       Sursa: Euroavocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

General obligatorie din data de 26 mai 2016


In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 399 din data de 26 mai 2016 a fost publicata Decizia nr. 8 din 4 aprilie 2016 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru dezlegarea urmatoarei chestiuni de drept:


Modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 39 alin. (2) lit. b) raportat la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 191 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, astfel cum au fost modificate prin Hotararea Guvernului nr. 113/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale, referitor la baza de calcul al indemnizatiei de somaj, respectiv daca aceasta include si ajutorul acordat cu ocazia pensionarii, si compensatia pentru concediul de odihna neefectuat la incetarea raporturilor de munca .


La data de 8 aprilie 2016, in dosarul nr. 582/1/2016, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis sesizarea formulata de Curtea de Apel Constanta - Sectia I civila in Dosarul nr. 6.254/118/2014 privind pronuntarea unei hotarari prealabile si, in consecinta, a stabilit ca:


"In interpretarea si aplicarea art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 191 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, astfel cum au fost modificate prin Hotararea Guvernului nr. 113/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale, raportat la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza de calcul al indemnizatiei de somaj se includ veniturile care se incadreaza in categoriile prevazute de art. 2964 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu corectiile reglementate de art. 29618 alin. (5) din acelasi act normativ, si anume veniturile pentru care se datora, potrivit legii, si a fost virata contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj."


Pentru a pronunta aceasta solutie instanta a retinut ca prin Cererea inregistrata la Tribunalul Constanta - Sectia I civila la data de 26 august 2014 cu nr. 6.254/118/2014, reclamanta G.V. a formulat contestatie impotriva Dispozitiei nr. 1.910/11.07.2014 privind stabilirea dreptului la indemnizatia de somaj, emisa de parata Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Constanta, solicitand anularea acestei dispozitii si emiterea uneia noi, care sa prevada un cuantum corect al indemnizatiei, in sensul de a tine seama de toate veniturile obtinute de reclamanta si pentru care angajatorul a platit contributia de asigurari sociale, iar - in subsidiar -, in cazul respingerii actiunii principale, restituirea sumelor retinute ca urmare a platii de catre angajator a contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj.


Prin Sentinta civila nr. 3.092 din 4 decembrie 2014, Tribunalul Constanta - Sectia I civila a admis actiunea introductiva si a dispus obligarea paratei sa emita o noua dispozitie privind stabilirea dreptului la indemnizatia de somaj, al carei cuantum sa aiba in vedere toate veniturile obtinute de reclamanta in ultimele 12 luni anterioare concedierii, venituri asupra carora angajatorul a retinut si virat contributii de asigurari pentru somaj, conform adeverintei eliberate.


Impotriva acestei sentinte a declarat apel parata, sustinand ca a calculat in mod corect cuantumul indemnizatiei de somaj, ca suma veniturilor reclamantei din luna mai 2014 (momentul incetarii raporturilor de munca) este disproportionat de mare fata de lunile anterioare, cuprinzand, pe langa salariu, o suma primita in compensarea concediului de odihna neefectuat, precum si un ajutor de pensionare.


Examinand sesizarea in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile, Inalta Curte a retinut ca in forma sa initiala, art. 27 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se referea la "salariul de baza lunar brut", iar in formularea ulterioara modificarii aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, acesta se refera la "baza de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, stabilita potrivit legii".


Prin sintagma "stabilita potrivit legii" din noua formulare a textului legal se intelege, in mod evident, trimiterea la dispozitiile art. 2964 alin. (1) din Codul fiscal, in conformitate cu care baza lunara de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii, in cazul persoanelor fizice rezidente care realizeaza venituri din desfasurarea unor activitati in baza unui contract individual de munca, reprezinta "castigul brut realizat din activitati dependente, in tara si in strainatate", care include: "a) veniturile din salarii, astfel cum sunt definite la art. 55 alin. (1). (...); o) orice alte sume de natura salariala sau avantaje asimilate salariilor in vederea impunerii."


Judecatorii Inaltei Curti au apreciat ca calculul indemnizatiei de somaj este reglementat in art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prin raportare la salariul de baza lunar brut.


Norma metodologica de aplicare a acestui articol (cuprinsa in art. 191 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, in forma anterioara modificarii aduse prin Hotararea Guvernului nr. 113/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale) definea notiunea de salariu de baza lunar brut, prevazuta la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, ca fiind baza lunara de calcul prevazuta la art. 14 din aceste norme, respectiv: "salariul de baza lunar brut, conform contractului individual de munca, corespunzator functiei indeplinite, la care se adauga, dupa caz, indemnizatia de conducere, salariul de merit si alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de baza".


Reglementarea art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 76/2002 nu a suferit vreo reformulare odata cu modificarea adusa art. 27 din lege prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2010, insa art. 191 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 a fost modificat prin Hotararea Guvernului nr. 113/2011, dobandind urmatorul cuprins: "Prin salariu de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, prevazut la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se intelege baza lunara de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj prevazuta la titlul IX2 AAAA�Contributii sociale obligatoriiAAAA� din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pe ultimele 12 luni in care s-a realizat stagiul de cotizare".


Instanta suprema a retinut ca aceasta explicitare a textului art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 76/2002 este in acord cu dispozitiile modificate ale art. 27 alin. (1) din lege, asigurand practic o corelare echitabila a bazei de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj cu baza de calcul al indemnizatiei de somaj.


La randul sau, Codul fiscal reglementeaza stabilirea acestor baze de calcul in art. 29618 alin. (5), prin trimitere la art. 2964 (care se refera expres la veniturile incluse in baza de calculai contributiilor sociale individuale), precum si la art. 29615 si 29616 (care prevad categoriile de venituri excluse din baza de calcul).


In acest context legal s-a retinut, ca principiu, ca in baza de calcul al indemnizatiei pentru somaj se includ veniturile care se incadreaza in categoriile prevazute de art. 2964 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile aduse incepand cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, cu corectiile reglementate de art. 29618 alin. (5) din acelasi act normativ, respectiv cu exceptiile generale prevazute la art. 29615 si cu exceptiile specifice stipulate in art. 29616 lit. c) pct. 5.


De asemenea trebuie precizat ca, in baza de calcul al indemnizatiei pentru somaj, se includ sumele reprezentand venituri pentru care se datora, potrivit legii, si a fost platita contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, iar nu orice sume pentru care s-ar fi retinut si platit contributie, chiar fara sa fi fost datorata.


S-a stabilit ca o interpretare contrara ar fi de natura sa conduca la situatia inacceptabila a stabilirii bazei de calcul al contributiei si, implicit, al indemnizatiei de somaj, in mod arbitrar, in functie de sumele pe care fiecare angajator apreciaza ca trebuie sa le includa in baza de calcul, nu in raport cu cele prevazute de lege.


In consecinta, dispozitiile art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie interpretate, prin coroborare cu art. 191 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, astfel cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 113/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale, raportat la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul ca in baza de calcul al indemnizatiei de somaj se includ veniturile care se incadreaza in categoriile prevazute de art. 2964 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu corectiile reglementate de art. 29618 alin. (5) din acelasi act normativ, adica veniturile pentru care se datora, potrivit legii, si a fost virata contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj.


Decizia pronuntata este obligatorie pentru instanta care a solicitat dezlegarea de la data pronuntarii deciziei, iar pentru celelalte instante, de la data publicarii deciziei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, respectiv de la data de 26 mai 2016.


Prelucrat de AvocatAndrei-GheorgheGherasim , Colaborator Cabinet de Avocat "Marius-Catalin Predut"

Citeşte mai multe despre:    ICCJ    dezlegare chestiune de drept    stagiu de cotizare    indemnizatie de somaj    baza de calcul    spor pentru pensionare    compensatie pentru concediu de odihna neefectuat

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

ICCJ (RIL): Termenul de preaviz incepe sa curga din ziua urmatoare comunicarii notificarii de preaviz si se implineste in ultima zi a termenului
20 May 2024 | 301

ICCJ: Termenul din Legea 50/1991 stabilit in procesul-verbal de constatare a contraventiei este unul de recomandare
01 Jul 2021 | 1897

ICCJ: Actele procedurale depuse prin fax sau email dupa terminarea programului instantei sunt depuse in termen
24 Jun 2020 | 2965

Aplicatia de �Dosar electronic� devine operationala si pentru Sectia de contencios administrativ si fiscal a ICCJ
06 Jun 2020 | 1768

ICCJ: Hotararea pronuntata in prima instanta in procesele si cererile care decurg din executarea contractelor administrative se ataca cu recurs
25 May 2020 | 1397

ICCJ: Titular unei intreprinderi individuale poate avea calitatea de functionar public
13 May 2020 | 2602Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Acoperirea prejudiciilor morale si materiale ca urmare a nerespectarii regulilor de sanatate si securitate in munca. Criterii si conditii de acordare a daunelor-interese
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea comitentului (angajatorului) pentru fapta prepusului (salariatului) in cazul accidentelor de munca. Jurisprudenta si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Venituri care nu intra in categoria �veniturilor din alte surse� si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila