din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3410 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Acte normative adoptate de Guvernul Romaniei in data de 18 aprilie 2019

Acte normative adoptate de Guvernul Romaniei in data de 18 aprilie 2019

  Publicat: 19 Apr 2019       1175 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 18 aprilie 2019:

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Orice subsatnta sau produs care, folosit �n cantitati, concentratii sau conditii aparent nepericuloase, prezinta risc semnificativ pentru om, mediu sau pentru bunurile materiale.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Unitate productiva din cadrul industriei prelucratoare, indeosebi din industria textila, alimentara, a materialelor de constructii etc.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind activitatea de emitere de moneda electronica
2. PROIECT DE LEGE privind serviciile de plata si pentru modificarea unor acte normative
3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr.84/1998 privind marcile si indicatiile geografice


II. ORDONANTE DE URGENTA
1. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea unor acte normative
2. ORDONANTA DE URGENTA privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale impotriva dobandirii, utilizarii si divulgarii ilegale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative


III. HOTARARI
1. HOTARARE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Autostrada Lugoj-Deva"
2. HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Drum de legatura DN 66A km 47+600 - km 66+204, Campu lui Neag - Cerna", judetul Gorj
3. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.322/2013 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice
4. HOTARARE privind aprobarea participarii Romaniei, prin Ministerul Apararii Nationale, ca membru cu drepturi depline, in cadrul Centrului european de transport aerian tactic
5. HOTARARE privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor parti de imobile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, constituite din constructii si amenajari la terenuri, situate in judetele Giurgiu, Brasov si Gorj, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora si pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
6. HOTARARE privind aprobarea actualizarii valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Iasi, Arad, Braila, Constanta, Gorj, Valcea, Prahova, Vaslui si municipiul Bucuresti
7. HOTARARE pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate in extravilan pentru proiectul de interes comun in domeniul gazelor naturale: "Consolidarea sistemului de transport din Romania, intre Onesti-Isaccea si inversarea fluxului la Isaccea" - Etapa 2
8. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art.6 alin.(6) din Hotararea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor
9. HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.142/2018 privind precursorii de droguri
10. HOTARARE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Politie Judetean Buzau a unor imobile trecute in proprietatea publica a statului
11. HOTARARE privind modificarea descrierii tehnice si a valorii de inventar pentru un imobil aflat in administrarea Muzeului National al Satului "Dimitrie Gusti", institutie aflata in subordinea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale
12. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome ``Monitorul Oficial``
13. HOTARARE privind aprobarea inchirierii unor suprafete din imobilele aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Externe
14. HOTARARE privind transmiterea unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Valcea, in domeniul public al municipiului Ramnicu Valcea
15. HOTARARE privind modificarea anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
16. HOTARARE pentru modificarea Anexei nr. 9 la Hotararea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba
17. HOTARARE privind trecerea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al orasului Petrila, judetul Hunedoara
18. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sala Polivalenta Municipiul Pitesti"
19. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Consolidarea, modernizarea, extinderea si dotarea patinoarului artificial din municipiul Gheorgheni"
20. HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Paulesti, judetul Satu Mare
21. HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Cuza Voda, judetul Constanta
22. HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Vorniceni, judetul Botosani
23. HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Stiubieni, judetul Botosani
24. HOTARARE pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental ``gROwth-Investim in copii, investim in viitor``
25. HOTARARE privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru judetul Neamt
26. HOTARARE privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian-Sibiu si pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului


IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Infiintarea unui post de atasat pe probleme de munca si sociale in cadrul Ambasadei Romaniei din Statul Israel
2. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri catre Consiliul Local al Municipiului Bacau, judetul Bacau, in scopul adoptarii de catre acesta a unei hotarari privind trecerea unui imobil, teren in suprafata de 237 mp, situat in Bacau, str. Cuza Voda nr. 6, din domeniul public al municipiului Bacau in domeniul public al statului, in vederea darii in administrarea Directiei Judetene pentru Cultura Bacau
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de catre Guvern prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, privind adoptarea unei hotarari ce are ca obiect transmiterea unui imobil in suprafata de 40.000 mp., situat in municipiul Bucuresti, sector 2, strada Fabrica de Glucoza, nr. 2-4 din domeniul public al municipiului Bucuresti, in domeniul public al statului, in vederea darii in administrare Ministerului Apararii Nationale
4. MEMORANDUM cu tema: Constructia podului peste Dunare intre Svishtov-Zimnicea
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii, semnarii si incheierii, prin schimb de scrisori, a Acordului intre Guvernul Romaniei si ONU, cu privire la gazduirea de catre Romania a Conferintei Organizatiei Natiunilor Unite privind solutiile pentru agricultura durabila si agricultura de precizie`` (Cluj-Napoca, 6-10 mai 2019)
6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Dominicane cu privire la eliminarea obligativitatii detinerii vizelor pentru titularii de pasapoarte diplomatice si de serviciu
7. MEMORANDUM cu tema: Andosarea Declaratiei Comune Romania-Vietnam


V. INFORMARI
1. INFORMARE privind stadiul pregatirii si organizarii alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019


VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
2. PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de lege privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Bioinginerilor din Romania, provenit dintr-o propunere legislativa
3. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art. 2 din Legea zootehniei nr. 32/2019
4. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru completarea art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani
5. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale
6. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
7. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa privind completarea Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 339/18.05.2012
8. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
9. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 69 din 16 aprilie 2010 a responsabilitatii fiscal-bugetare
10. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 69 din 16 aprilie 2010 a responsabilitatii fiscal-bugetareCiteşte mai multe despre:    Guvernul Romaniei    Emitere de moneda electronica    Legea 84/1998

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Documentele pentru obtinerea somajului tehnic se depun, din 1 mai, prin aplicatia aici.gov.ro
30 Apr 2020 | 1823

Agenda sedintei Guvernului Romaniei din 26 martie 2020
26 Mar 2020 | 1076

Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in sedinta din 18 martie 2020
19 Mar 2020 | 1371

Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in cadrul sedintei din 10 martie 2020
11 Mar 2020 | 1234

Peste 65.000 de elevi vor beneficia de extinderea programului �Masa calda�
06 Feb 2020 | 2182

Guvernul a deblocat decontarea transportului elevilor
06 Feb 2020 | 1231Articole Juridice

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea unilaterala si temporara a locului si felului muncii in contextul pandemiei cu coronavirus
Sursa: MCP Cabinet avocati

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept � scutirea de la plata taxei de timbru in calea de atac
Sursa: Av. Gherasim Andrei-Gheorghe

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ