din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1691 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act in sedinta Guvernului Romaniei din 12 iunie 2019

Proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act in sedinta Guvernului Romaniei din 12 iunie 2019

  Publicat: 12 Jun 2019       1309 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


In sedinta Guvernului din data de 12.06.2019 Guvernul Romaniei a luat act sau a aprobat urmatoarele acte normative:

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Bangu Corvin-Laurentiu - membru al Parlamentului Romaniei.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act adoptat de organele de stat,
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Denumire data monedei unice europene.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.

I. PROIECTE DE LEGI


1. PROIECT DE LEGE pentru completarea anexei din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
3. PROIECT DE LEGE privind acceptarea amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care depreciaza stratul de ozon, adoptat la Kigali, in cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Partilor, in data de 15 octombrie 2016


II. ORDONANTE DE URGENTA
1. ORDONANTA DE URGENTA privind stabilirea unor masuri in vederea implementarii activitatilor de evaluare necesare pentru aprobarea substantelor active ale produselor biocide si pentru autorizarea produselor biocide
2. ORDONANTA DE URGENTA privind stabilirea unor masuri financiare pentru sustinerea desfasurarii Programului cultural national ``Timisoara-Capitala Europeana a Culturii in anul 2021``


III. HOTARARI
1. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Aeroport International Henri Coanda Bucuresti - Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport International Henri Coanda Bucuresti", lucrare de utilitate publica de interes national
4. HOTARARE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ``Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 si Centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti-Obiect 7-Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins intre DN 7 si DN 1 A``
5. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ``Legatura Centura Oradea (Giratie Calea Santandrei)-Autostrada A3 (Biharia)``, judetul Bihor
6. HOTARARE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ``Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1-DN.7 si DN2-A2``
7. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" - S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
8. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R.-Marfa"- S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
9. HOTARARE privind prorogarea termenelor prevazute la art. 3 alin. (1) si art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 1476/2009 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul feroviar
10. HOTARARE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii "Draga fluviala autopropulsata cu magazie proprie pentru transportul materialului dragat
11. HOTARARE pentru modificarea art. 4 alin.(2) din Hotararea Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale scolarizati in sistemul de invatamant preuniversitar
12. HOTARARE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Consolidare, restaurare si extindere imobil ASE Bucuresti - Spatii de educatie si cercetare ASE Bucuresti, Piata Romana nr. 7"
13. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Electrocentrale Constanta S.A, aflata sub autoritatea Ministerului Energiei
14. HOTARARE pentru aprobarea deciziei de inchidere a Minei Petrila din cadrul Societatii Nationale de Inchideri Mine Valea Jiului -S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Energiei
15. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea BAITA S.A. STEI, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei
16. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Regiei autonome "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei", aflata in subordinea Bancii Nationale a Romaniei
17. HOTARARE privind aprobarea platii contributiei financiare voluntare a Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), in vederea finantarii participarii Romaniei, prin Ministerul Justitiei, intr-un proiect de asistenta tehnica privind conformitatea legislatiei nationale cu prevederile Conventiei OCDE privind combaterea mituirii functionarilor publici in cadrul tranzactiilor comerciale internationale
18. HOTARARE privind sistarea definitiva a lucrarilor din cadrul obiectivului de investitii "Spital materno-infantil cu 180 de paturi in municipiul Focsani", aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 861 din 2 decembrie 1994 privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitii "Spital materno-infantil cu 180 de paturi in municipiul Focsani", judetul Vrancea
19. HOTARARE pentru modificarea si completarea art. 1 alin.(2) din Hotararea Guvernului nr. 1018/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al judetului Calarasi si in administrarea Consiliului Judetean Calarasi, precum si privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
20. HOTARARE privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului prin Clubul Sportiv "Muscel" Campulung si scoaterea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Clubul Sportiv "Muscel" Campulung a unei parti dintr-un imobil, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor indreptatite
21. HOTARARE privind aprobarea desfiintarii Stadionului orasenesc Saveni situat in orasul Saveni, str. Independentei nr. 2, judetul Botosani in vederea realizarii obiectivului de investitii "Construire Complex Sportiv, strada Independentei nr. 2, orasul Saveni"
22. HOTARARE privind aprobarea desfiintarii Bazei sportive ACOMIN Cluj, situata in municipiul Cluj-Napoca, strada Mikszath Kalman nr. 16, judetul Cluj
23. HOTARARE privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, precum si actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
24. HOTARARE privind modificarea anexei nr.41 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
25. HOTARARE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentului "Conferinta internationala a concurentei, editia a II-a - Aplicarea la nivel national a articolelor 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene", organizat in perioada 13 - 17 noiembrie 2019
26. HOTARARE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii "Achizitie sediu pentru Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
27. HOTARARE pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al Judetului Constanta, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Constanta
28. HOTARARE pentru modificarea anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dambovita
29. HOTARARE privind aprobarea stemei judetului Calarasi
30. HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Sulita, judetul Botosani
31. HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Tamadau Mare, judetul Calarasi
32. HOTARARE privind aprobarea modelului steagului comunei Rodna, judetul Bistrita-Nasaud
33. HOTARARE privind aprobarea modelului steagului comunei Ezeris, judetul Caras-Severin
34. HOTARARE privind aprobarea modelului steagului comunei Radesti, judetul Alba
35. HOTARARE privind aprogarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Administratiei Nationale de Meteriologie, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Mediului
36. HOTARARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019
37. HOTARARE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de produse si acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenta, cu titlu gratuit, pentru protectia populatiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judetul Alba
38. HOTARARE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activitatea de protocol cu caracter deosebit ``Observarea exercitiului militar Saber Guardian 2019, de pe teritoriul Romaniei, conform prevederilor Documentului de la Viena 2011 privind masurile de crestere a increderii si securitatii in spatiul OSCE``, organizata de Ministerul Afacerilor Interne prin Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale in perioada 18-21 iunie 2019
39. HOTARARE privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Bangu Corvin-Laurentiu din functia publica de subprefect al judetului Tulcea in functia publica de inspector guvernamental
40. HOTARARE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activitatile organizate in cadrul Zilei distinsilor vizitatori pentru exercitiul multinational SABER GUARDIAN-19, actiune de protocol cu caracter deosebit, organizata de Ministerul Apararii Nationale in colaborare cu Comandamentul American din Europa, in Romania, in perioada 31 mai-24 iunie 2019
41. HOTARARE privind aprobarea numarului de autoturisme necesar desfasurarii activitatilor specifice de catre Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.


IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Incadrarea masurii "Schema de ajutor de stat privind promovarea infrastructurii de reincarcare pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in", sub forma de fonduri nerambursabile din veniturile Fondului pentru mediu, in politicile economico-bugetare si financiare ale statului roman, in limita fondurilor prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii
2. MEMORANDUM cu tema: Semnarea de catre Romania a Acordului privind protectia investitiilor intre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Socialista Vietnam, pe de alta parte (in continuare "API UE-Vietnam``)
3. MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu pentru contractarea de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare a unui imprumut pe baza de rezultate (tip PforR), in sectorul sanitar, in valoare de pana la echivalentul in euro a 600 mil. USD; si aprobarea notei mandat de negociere a acordului de imprumut
4. MEMORANDUM cu tema: Reportarea pachetului de certificate de gaze cu efect de sera neachizitionate in anul 2018 pentru perioada 2021-2030
5. MEMORANDUM cu tema: constituirea Comisiei Nationale de Supraveghere a Sistemului Informational din Sanatate si de Raportare la O.C.D.E.


V. NOTE
1. NOTA privind problematica regimului TVA aplicabil operatiunilor de leasing financiar, in contextul prevederilor Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA (Directiva TVA), astfel cum acestea au fost interpretate de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in cauza C - 164/15 Mercedes-Benz


VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice
2. PUNCT DE VEDERE la propunerea legislativa privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
3. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa privind ingrijirea persoanelor in stare comatoasa
4. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa Magnitki privind instituirea unor sanctiuni in privinta cetatenilor straini responsabili pentru incalcarea grava a drepturilor omului
5. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila
6. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru stimularea producatorilor agricoli care comercializeaza produse primare
7. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
8. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru completarea art. 36 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
9. PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, provenit dintr-o propunere legislativa
10. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor
11. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art. 29 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
12. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Ordonantei nr.124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
13. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa privind decontarea de catre statul roman a procedurilor de repatriere a cetatenilor romani decedati pe teritoriul Uniunii Europene
14. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii statutului asistentului social in Romania Nr.466/2004
15. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat
16. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor
17. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art. 107 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
18. PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, provenit dintr-o propunere legislativa
19. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
20. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.101 din 19 mai 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
21. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si completarile ulterioare
22. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a RomanieiCiteşte mai multe despre:    Guvernul Romaniei    Acte normative    Sedinta de Guvern    12 iunie    Hotarare de Guvern    Ordonanta de urgenta    Legea 143/2000    Legea 272/2004

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

[Vatra MCP] Contextul, motivele si necesitatea adoptarii Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei
22 Feb 2022 | 1569

Codul muncii comentat 2022. Noua organizare a muncii. Editia a III-a, completata si revizuita
26 Jan 2022 | 2028

Completarile aduse Codului Muncii prin OUG 130/2021
21 Dec 2021 | 2219

Legi promulgate in data de 26 martie 2021
27 Mar 2021 | 1377

Legi promulgate in data de 12 martie 2021
15 Mar 2021 | 1314

Avocat Bucuresti - obtinere cazier judiciar, specimen de semnatura ONRC si certificate de stare civila
23 Sep 2020 | 2802Articole Juridice

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1792/2019