din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Ştiri juridice » Proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act in sedinta Guvernului Romaniei din 20 iunie 2019

Proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act in sedinta Guvernului Romaniei din 20 iunie 2019

  Publicat: 21 Jun 2019       784 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


In sedinta Guvernului din data de 20 06 2019 acesta a aprobat sau a luat act de urmatoarele acte normative:

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act adoptat de organele de stat,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei, semnat la 19 decembrie 2018, la Chisinau
2. PROIECT DE LEGE privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice
3. PROIECTUL LEGII resurselor hidrominerale


II. ORDONANTA DE URGENTA
1. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice


III. HOTARARI
1. HOTARARE privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 si pentru prorogarea unor termene
2. HOTARARE pentru modificarea art. 2 alin.(3) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 864/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privata a persoanelor juridice si fizice care desfasoara activitati economice, daca suprafata proprietatii forestiere este mai mica sau egala cu 30 ha" si a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privata a persoanelor juridice si fizice care nu desfasoara activitati economice, daca suprafata proprietatii forestiere este mai mica sau egala cu 30 de ha
3. HOTARARE privind aprobarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul turismului, semnat la Bucuresti la 22 noiembrie 2018
4. HOTARARE privind modificarea Anexei nr.8 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A., companie aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice
6. HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea si functionarea Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989
7. HOTARARE privind rectificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 172/2012 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica "Varianta de ocolire Mihailesti"
8. HOTARARE privind aprobarea modelului steagului comunei Urzicuta, judetul Dolj
9. HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Rachiti, judetul Botosani
10. HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Sfantu Gheorghe, judetul Ialomita
11. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea si functionarea Institutului National al Patrimoniului
12. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Societatii de Transport cu Metroul Bucuresti ``Metrorex`` - S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
13. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
14. HOTARARE privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Calinesti Oas, judetul Satu Mare
15. HOTARARE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.855/2013
16. HOTARARE privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetica si a Hotararii Guvernului nr.740/2016 privind punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor radio
17. HOTARARE pentru aprobarea Strategiei 5G pentru Romania
18. HOTARARE privind aprobarea Actului aditional nr.4 la Acordul de concesiune a 18 perimetre de exploatare, dezvoltare si exploatare petroliera, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.287/2000
19. HOTARARE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.564/2006 privind cadrul de realizare a participarii publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul
20. HOTARARE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru Mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, rectificat
21. HOTARARE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Buzau de catre domnul Foca Petrica-Lucian


IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema:
- Aprobarea raportului negocierii Acordului-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei privind contractarea unui imprumut in valoare de 177 milioane EUR, in vederea sprijinirii proiectului privind modernizarea infrastructurii judiciare in Romania
- Aprobarea semnarii textului negociat al Acordului-cadru de imprumut
- Acordarea imputernicirii de semnare a Acordului-cadru de imprumut Ministerului Finantelor Publice
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea interventiei Romaniei in recursurile formulate de Comisia Europeana, Ungaria si Germania impotriva hotararii Tribunalului Uniunii Europene in cauzele conexate T - 339/16, T - 352/16 si T-391/16, orasele Paris, Bruxelles si Madrid impotriva Comisiei Europene
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea initierii negocierii Acordului de cooperare in domeniul sanatatii intre Ministerul Sanatatii din Romania si Ministerul Sanatatii si Preventiei din Emiratele Arabe Unite
4. MEMORANDUM cu tema: Masuri privind continuarea procesului de descentralizare
5. MEMORANDUM cu tema: Proiect de Declaratie comuna pentru Reuniunea informala a ministrilor economiei din cadrul Forumului anual SUERD 27.06.2019


V. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului
2. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea articolului 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediuluiCiteşte mai multe despre:    Guvernul Romaniei    Sedinta de Guvern    Acte normative    Ucenicia la locul de munca

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Documentele pentru obtinerea somajului tehnic se depun, din 1 mai, prin aplicatia aici.gov.ro
30 Apr 2020 | 1757

Agenda sedintei Guvernului Romaniei din 26 martie 2020
26 Mar 2020 | 1013

Legea 19/2020: Guvernul a stabilit modul de acordare si de plata a zilelor libere pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
19 Mar 2020 | 1630

Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in sedinta din 18 martie 2020
19 Mar 2020 | 1254

30 iunie 2020: termen de plata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si pe mijloacele de transport
14 Mar 2020 | 732

Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in cadrul sedintei din 10 martie 2020
11 Mar 2020 | 1164Articole Juridice

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea unilaterala si temporara a locului si felului muncii in contextul pandemiei cu coronavirus
Sursa: MCP Cabinet avocati

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept � scutirea de la plata taxei de timbru in calea de atac
Sursa: Av. Gherasim Andrei-Gheorghe

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ