din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3735 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 31 iulie 2019

Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 31 iulie 2019

  Publicat: 31 Jul 2019       869 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
In sedinta de Guvern din data de 31 iulie 2019 s-a luat act sau au fost aprobate urmatoarele acte normative:

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Act adoptat de organele de stat,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Act adoptat de organele de stat,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Act adoptat de organele de stat,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Act adoptat de organele de stat,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

I. ORDONANTE
1. ORDONANTA privind instituirea unor facilitati fiscale


II. HOTARARI
1. HOTARARE privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor necesare aferente proiectului de investitii "Masuri de imbunatatire a sigurantei traficului prin amenajarea trecerilor la nivel cu calea ferata"
2. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Varianta de ocolire a municipiului Zalau, etapa 2, intre DN1F, km 79+625 - DJ 191C"
3. HOTARARE privind modificarea si completarea, dupa caz, a descrierii tehnice a unor bunuri imobile apartinand domeniului public al statului aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si in concesiunea Companiei Nationale ``Administratia Porturilor Dunarii Maritime``-S.A Galati, din Portul Galati, Portul Tulcea si Portul Braila prevazute in anexa nr.16 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executarii lucrarilor de cadastru si publicitate imobiliara
4. HOTARARE privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1230/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata ramase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica ``Autostrada Timisoara Lugoj``, precum si pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr.1230/2010
5. HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.76/2005 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
6. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Societatii Institutul de Proiectari Chimice "IPROCHIM" S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei
7. HOTARARE privind modificarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
8. HOTARARE privind aprobarea modelului steagului comunei Vama, judetul Satu Mare
9. HOTARARE privind aprobarea modelului steagului comunei Cristian, judetul Sibiu
10. HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Luncoiu de Jos, judetul Hunedoara
11. HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Hotarele, judetul Giurgiu
12. HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Valea Chioarului, judetul Maramures
13. HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Posaga, judetul Alba
14. HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Chiliile, judetul Buzau
15. HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Camarzana, judetul Satu Mare
16. HOTARARE pentru modificarea anexei nr.2 la Hotararea Guvernului nr.248/2016 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ``Autostrada Sebes-Turda`` - Lot 3
17. HOTARARE privind aprobarea amplasamentului si a declansarii procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national ``Modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord-Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti - Faza I: Racord c.f. La Terminalul T.1, Aeroport International Henri Coanda Bucuresti``, de pe raza unitatii administrativ-teritoriala Otopeni, judetul Ilfov
18. HOTARARE pentru completarea Anexei nr.1 ``Obiective ale infrastructurii principale de irigatii propuse pentru reabilitare`` la Anexa Hotararii Guvernului nr.793/2016 pentru aprobarea Programului national de reabilitare a infrastructurii principale de irigatii din Romania
19. HOTARARE privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 pentru anul scolar 2019-2020, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia in anul scolar 2017-2018
20. HOTARARE privind stabilirea zilei de 16 august 2019 ca zi libera
21. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ``Construire Sala Polivalenta municipiul Tulcea``
22. HOTARARE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Olt de catre Neacsu Petre-Silviu
23. HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Olt de catre Nicolae Angela
24. HOTARARE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Olt de catre Ionita Radu-George
25. HOTARARE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al municipiului Bucuresti de catre Stana Sever-Romulus
26. HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al municipiului Bucuresti de catre Ghincea Marius-Cristian


III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Estimarile pentru anii 2019 si 2020 cu privire la contributia UE din fondurile europene structurale si de investitii si fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane
2. MEMORANDUM cu tema: Instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru constructia de rezidente pentru persoane varstnice denumita Programul ``gROwthrezidente pentru varstnici`` si incadrarea acestei scheme de ajutor de minimis in politicile economico-bugetare si financiare ale statului roman


IV. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
2. PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de lege pentru infiintarea postului de specialist in domeniul consultantei agricole in cadrul fiecarei unitati a administratiei publice locale, in scopul asigurarii serviciilor de consiliere agricola pentru fermieri, provenit dintr-o propunere legislativa
3. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa privind infiintarea Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania
4. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Legea zootehniei nr. 32/2019
5. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa privind cerintele fundamentale aplicabile dezvoltatorilor imobiliari si constructiilor din cadrul dezvoltarilor imobiliare si pentru modificarea si completarea altor acte normative conexe domeniului imobiliar
6. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
7. PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, provenit dintr-o propunere legislativa
8. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru abrogarea pct.6 de la litera B din Anexa nr.1, precum si pentru completarea Anexei nr.2 din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006
9. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei nr. 15 din 24 iulie 2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007 - 2013 aprobata prin Legea nr. 334/10 decembrie 2013
10. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
11. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art. 16 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
12. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art. 257 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011Citeşte mai multe despre:    Sedinta de Guvern    Acte normative    Hotarare de Guvern    Ordonanta de Urgenta    Amnistie fiscala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

15 noiembrie 2024 - data limita pana la care Romania trebuie sa implementeze salariul minim european
13 Jun 2024 | 91

[Vatra MCP] Contextul, motivele si necesitatea adoptarii Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei
22 Feb 2022 | 1604

Codul muncii comentat 2022. Noua organizare a muncii. Editia a III-a, completata si revizuita
26 Jan 2022 | 2053

Completarile aduse Codului Muncii prin OUG 130/2021
21 Dec 2021 | 2246

Legi promulgate in data de 26 martie 2021
27 Mar 2021 | 1398

Legi promulgate in data de 12 martie 2021
15 Mar 2021 | 1331Articole Juridice

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1792/2019

CCR - Decizia 506/2019 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 388/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea 115/1996 si din Legea 176/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei