din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1724 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 27 august 2019

Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 27 august 2019

  Publicat: 01 Sep 2019       1158 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
In Sedinta de Guvern din data de 27 august 2019 Guvernul Romaniei a aprobat sau a luat act de urmatoarele acte normative:

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act adoptat de organele de stat,
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Complex de actiuni desfasurate pentru cunoasterea cerintelor de produse si servicii ale coconsumatorilor,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Comunicatii electronice realizate prin intermediul spectrului de frecvente radio
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Act adoptat de organele de stat,
Rujan Ion-Cristinel - membru al Parlamentului Romaniei.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Comunicatii electronice realizate prin intermediul spectrului de frecvente radio
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.

PROIECTE DE CARE GUVERNUL A LUAT ACT - ANALIZE
1. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (PRIMA LECTURA)


PROIECTE APROBATE
I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Scrisorii de intelegere privind avansul pentru pregatirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justitie", dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnata la Bruxelles la 30 mai 2019 si la Bucuresti la 6 iunie 2019
2. PROIECT DE LEGE privind pensiile ocupationale


II. ORDONANTE
1. ORDONANTA pentru privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o retea europeana de servicii de ocupare a fortei de munca (EURES), accesul lucratorilor la servicii de mobilitate si integrarea mai buna a pietelor fortei de munca si de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 si (UE) nr. 1296/2013
2. ORDONANTA pentru modificarea si completarea Ordionantei Guvernului nr.83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor
3. ORDONANTA pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala
4. ORDONANTA privind prorogarea termenului prevazut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor
5. ORDONANTA pentru modificarea art.137 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare
6. ORDONANTA pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanatatii
7. ORDONANTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr.13/2013 privind serviciile postale, cu modificarile si completarile ulterioare


III. ORDONANTE DE URGENTA
1. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonante de urgenta a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice
2.ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr.34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta si a Ordonantei de Urgenta nr.111/2011 privind comunicatiile electronice

IV. HOTARARI
1.HOTARARE privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2019
2.HOTARARE privind acordarea de stimulente financiare absolventilor care au obtinut media 10 la evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a 2019 si la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019
3.HOTARARE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1231/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Autostrada Orastie-Sibiu"
4. HOTARARE pentru suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevazute ca justa despagubire aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 843/2014 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot C Reabilitare DN 1H, km 75+446 - km 128+823, Zalau-Rastoci", precum si modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 843/2014
5.HOTARARE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ``Varianta de ocolire Barlad``
6.HOTARARE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ``Drum expres Craiova-Pitesti si legaturile la drumurile existente``, Tronsonul 2, aflate pe raza localitatii Robanesti, din judetul Dolj
7.HOTARARE privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor parti de imobile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, constituite din constructii si amenajari la terenuri, situate in judetele Vrancea, Timis, Ialomita, Constanta, Ilfov, Caras-Severin si municipiul Bucuresti, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora si pentru modificarea anexei nr.4 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
8. HOTARARE privind aprobarea unor modificari in inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Constanta, Braila, Galati, Buzau, Tulcea, Iasi, Timis, Giurgiu, Gorj, Dolj, Cluj si municipiul Bucuresti
9.HOTARARE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea si desfasurarea in Romania a Reuniunii Ministrilor Apararii din Europa de Sud-Est, in perioada 14-17 octombrie 2019
10.HOTARARE privind acordarea cetateniei domnului "Richard Kristopher Jameill"
11.HOTARARE pentru suspendarea aplicarii prevederilor art.3 alin.(3) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing si promovare turistica si a Programului multianual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice
12.HOTARARE privind aprobarea modelului steagului comunei Gugesti, judetul Vrancea
13.HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Ciocanesti, judetul Dambovita
14.HOTARARE privind deschiderea punctului international de trecere a frontierei de stat romano-sarbe pentru pasageri si transportul de marfuri cu vehicule, in regim de bac si pietonal, intre localitatile Moldova Noua (Romania) si Golubac (Republica Serbia) si a punctului vamal
15.HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice
16.HOTARARE privind trecerea unui imobil teren situat in localitatea Ghiroda, jud. Timis, din domeniul privat al statului in domeniul public al acestuia si darea in administrarea Ministerului Transporturilor, precum si modificarea Anexei nr.16 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
17.HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Nationala de Radiocomunicatii - S.A, aflata sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale
18.HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice, cu completarile ulterioare
19.HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 537/2001 privind infiintarea Centrului de Pregatire si Perfectionare al Inspectiei Muncii, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a inspectiei muncii
20.HOTARARE privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor pentru pensionari
21.HOTARARE privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea Presedintelui Romaniei in anul 2019
22.HOTARARE privind stabilirea masurilor pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019
23.HOTARARE pentru aprobarea bugetului si a cheltuielilor necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019
24.HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor / programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2019 - 2020
25.HOTARARE pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 318/2019 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2019-2020
26.HOTARARE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Iasi de catre doamna Iosub Valentina
27.HOTARARE privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Rujan Ion-Cristinel in functia publica de prefect al judetului Gorj


V. MEMORANDUMURI
1.MEMORANDUM cu tema: Dizolvarea Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale ``Radionav`` - S.A. Constanta


VI.NOTE
1.NOTA cu privire la Lista prioritatilor legislative ale Guvernului pentru cea de a doua sesiune ordinara parlamentara a anului 2019
2.NOTA privind transmiterea unei cereri catre Consiliul Local al Municipiului Deva, judetul Hunedoara, in scopul adoptarii de catre acesta a unei hotarari privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Deva in domeniul public al statului, in vederea darii in administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Hunedoara din subordinea Ministerului Afacerilor Interne


VII. PUNCTE DE VEDERE
1.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon
2.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa privind instituirea zilei de 30 septembrie ca ``Ziua nationala a antreprenorului roman``
3.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii
4.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa privind instituirea zilei de 12 octombrie-Ziua limbii, alfabetului si culturii armene
5.PUNCT DE VEDERE cu privire referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, precum si a Legii nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevazute de acte normative in vigoare
6. PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc
7.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa privind modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18 din 1991 si pentru modificarea si completarea art. III din Legea nr.169 din 1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
8.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al Romaniei
9.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii si pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
10.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru infiintarea Bancilor de Lapte Matern
11.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru completarea Anexei nr. III la Lege-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
12.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru clasificarea maternitatilor ca Spitale Prieten al Copilului, in vederea promovarii si sustinerii alaptarii si reducerii gradului de mortalitate si morbiditate infantila
13.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii - REPUBLICARE
14.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru completarea articolului 75 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
15.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea comercializarii, inmatricularii sau inregistrarii acestora in Romania
16.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art.387 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
17.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
18.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru completarea unor legi electoraleCiteşte mai multe despre:    Guvernul Romaniei    Sedinta de Guvern    27 august    Cartierul pentru justitie    Pensii ocupationale    EURES

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Documentele pentru obtinerea somajului tehnic se depun, din 1 mai, prin aplicatia aici.gov.ro
30 Apr 2020 | 1782

Agenda sedintei Guvernului Romaniei din 26 martie 2020
26 Mar 2020 | 1039

Legea 19/2020: Guvernul a stabilit modul de acordare si de plata a zilelor libere pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
19 Mar 2020 | 1660

Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in sedinta din 18 martie 2020
19 Mar 2020 | 1297

30 iunie 2020: termen de plata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si pe mijloacele de transport
14 Mar 2020 | 758

Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in cadrul sedintei din 10 martie 2020
11 Mar 2020 | 1189Articole Juridice

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea unilaterala si temporara a locului si felului muncii in contextul pandemiei cu coronavirus
Sursa: MCP Cabinet avocati

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept ´┐Ż scutirea de la plata taxei de timbru in calea de atac
Sursa: Av. Gherasim Andrei-Gheorghe

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ