din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3552 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Guvernul a stabilit masuri pentru asigurarea conectivitatii transportului de marfuri si persoane dupa Brexit

Guvernul a stabilit masuri pentru asigurarea conectivitatii transportului de marfuri si persoane dupa Brexit

  Publicat: 20 Sep 2019       981 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea nr. 693/2019 privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 martie 2019 privind normele comune care asigura conectivitatea de baza a transportului rutier de marfuri si de persoane cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniune a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 759 din 18.09.2019.

1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.

Conform masurilor stabilite, urmatoarele fapte reprezinta incalcari ale prevederilor Regulamentului (UE) 2019/501 si constituie contraventii, daca acestea nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, constituie infractiuni:


a) efectuarea transporturilor de marfuri permise, prevazute la art. 3 din Regulament, fara a detine la bordul vehiculului o licenta in Regatul Unit sau efectuarea transporturilor de marfuri permise pentru care nu este necesara detinerea unei licente in Regatul Unit, cu nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) lit. e) din Regulament;
b) efectuarea transporturilor permise de persoane cu autocarul si autobuzul, prevazute la art. 4 din Regulament, fara a detine la bordul vehiculului o licenta in Regatul Unit sau efectuarea transporturilor de persoane permise pentru care nu este necesara detinerea unei licente in Regatul Unit, cu nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulament;
c) nerespectarea de catre operatorul de transport rutier de marfuri din Regatul Unit a prevederilor art. 2 pct. 2 lit. b) din Regulament privind efectuarea operatiunilor suplimentare in cadrul transportului permis de marfuri;
d) efectuarea de catre operatorul din Regatul Unit a transporturilor permise de persoane cu autocarul si autobuzul fara a detine la bordul vehiculului autorizatia prevazuta la art. 4 alin. (2) din Regulament sau efectuarea de catre operatorul din Regatul Unit a transporturilor permise de persoane cu autocarul si autobuzul avand autorizatia prevazuta la art. 4 alin. (2) din Regulament necompletata/completata necorespunzator si/sau nestampilata de catre autoritatea competenta din Regatul Unit, dupa caz;
e) efectuarea de catre persoana fizica sau persoana juridica a transporturilor permise de persoane cu autocarul si autobuzul fara a detine la bordul vehiculului autorizatia nationala prevazuta la art. 4 alin (4) din Regulament sau avand autorizatia nationala necompletata/completata necorespunzator si/sau nestampilata de catre autoritatea competenta din Regatul Unit, dupa caz;
f) utilizarea de catre operatorul din Regatul Unit la efectuarea transporturilor de marfuri permise prevazute la art. 3 din Regulament, respectiv la efectuarea transporturilor permise de persoane cu autocarul si autobuzul prevazute la art. 4 din Regulament a unui conducator auto care nu este titular al unui document eliberat de autoritatile competente din Regatul Unit care sa ateste calificarea initiala si formarea periodica potrivit cerintelor prevazute in Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea initiala si formarea periodica a conducatorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de marfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului si a Directivei 91/439/CEE a Consiliului si de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului;
g) conducerea unui vehicul utilizat la efectuarea transporturilor de marfuri permise prevazute la art. 3 din Regulament, respectiv la efectuarea transporturilor permise de persoane cu autocarul si autobuzul prevazute la art. 4 din Regulament fara a detine un document eliberat de autoritatile competente din Regatul Unit care sa ateste calificarea initiala si formarea periodica potrivit cerintelor prevazute in Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea initiala si formarea periodica a conducatorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de marfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului si a Directivei 91/439/CEE a Consiliului si de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului.


Contraventiile prevazute la lit. c), d) si f) se sanctioneaza cu amenda de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplica operatorului din Regatul Unit.


Contraventiile prevazute la lit. a), b), e) si g) se sanctioneaza cu amenda de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplica operatorului din Regatul Unit ori persoanei fizice sau persoanei juridice straine, dupa caz.


In toate cazurile in care din documentele prezentate la control de catre conducatorul auto nu poate fi identificat operatorul din Regatul Unit sau persoana juridica, dupa caz, care efectueaza operatiunea de transport, se aplica amenda conducatorului auto.


Constatarea contraventiilor prevazute si aplicarea sanctiunilor contraventionale corespunzatoare se fac de catre inspectorii din cadrul I.S.C.T.R.


Hotararea va intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial si se va aplica incepand cu ziua urmatoare datei la care inceteaza in mod efectiv pentru Regatul Marii Britanii si Irlandei de Nord statutul de membru al Uniunii Europene. Hotararea nu se va aplica, daca pana la incetarea calitatii de membru al Uniunii Europene a Marii Britanii va intra in vigoare un acord de retragere.Citeşte mai multe despre:    Uniunea Europeana    Brexit    Transportul rutier de marfuri si persoane    Regatul Unit    Contraventie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

[Vatra MCP] Contextul, motivele si necesitatea adoptarii Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei
22 Feb 2022 | 1575

Curs de dreptul mediului si o Clinica juridica. Inscrieri pana pe 22 august
10 Aug 2021 | 1177

Comisia Europeana: Liniile Directoare privind lucratorii sezonieri in contextul pandemiei COVID-19
23 Jul 2020 | 1422

Legi promulgate in data de 12 iunie 2020
13 Jun 2020 | 1120

EY: Solutii pentru a limita interactiunea cu autoritatile vamale. Vamuirea la domiciliu
31 Mar 2020 | 1259

Pozitia Consiliului Barourilor si Societatilor de Drept din Europa privind eradicarea fenomenului avocaturii clandestine
29 Feb 2020 | 865Articole Juridice

Fenomenul muncii subdeclarate. Reglementare si probleme practice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Principiul egalitatii de remunerare intre lucratorii de sex masculin si cei de sex feminin se refera deopotriva pentru �aceeasi munca� si pentru o �munca de aceeasi valoare�
Sursa: EuroAvocatura.ro

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Imunitatea de jurisdictie a Uniunii Europene. Incheiere contract individual de munca
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 40/A din 07.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Functionari publici cu statut special. Dreptul la decontarea biletelor de calatorie cu avionul in afara teritoriului Romaniei. Procedura de aprobare a dreptului de decontare. Principiul teritorialitatii aplicarii legii civile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 265/10 martie 2021

Discriminare directa sau tratament diferentiat, justificat si rezonabil
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 39 din data de 17.01.2020

Excluderea perioadei de disponibilitate din timpul lucrat. Conditiile restituirii platii nedatorate unor drepturi salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 153 din data de 17.06.2020