din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1762 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul sedintei din 2 octombrie 2019

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul sedintei din 2 octombrie 2019

  Publicat: 02 Oct 2019       998 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


In sedinta din 2 octombrie 2019 Guvernul Romaniei a adoptat sau a luat act de urmatoarele acte normative:

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act adoptat de organele de stat,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.

PROIECTE DE CARE GUVERNUL A LUAT ACT - ANALIZE
1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri aplicabile in cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana fara un acord ( PRIMA LECTURA)
PROIECTE APROBATE


I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind majorarea capitalului autorizat detinut de Romania la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in conformitate cu Rezolutia nr. 663/2018 privind "Majorarea generala de capital 2018" adoptata de Consiliul Guvernatorilor BIRD si respectiv Rezolutia nr. 664/2018 privind "Majorarea selectiva de capital 2018" adoptata de Consiliul Guvernatorilor BIRD


II. HOTARARI
1. HOTARARE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului ``Modernizarea infrastructurii hardware si software a Platformei Comune TETRA``
2. HOTARARE privind aprobarea prealabila in vederea recunoasterii, prin hotarare judecatoreasca, a Organizatiei non-profit Radio Free Europe/Radio Liberty, INC
3. HOTARARE pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 390/2017 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti-Domnesti"
4. HOTARARE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ``Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronson Predeal-Cristian +Racord``
5. HOTARARE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Transporturilor a unor imobile in suprafata totala de 105.392 mp, trecute in domeniul public al statului, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investitii "Relocare spatiu de servicii S3 la km 64 al A3 Autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea, sectiunea Suplacu de Barcau-Bors"
6. HOTARARE privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Prahova, Brasov, Cluj, Buzau, Mures, Arges, Valcea, Bihor, Sibiu, Galati, Arad, Mehedinti si municipiul Bucuresti
7. HOTARARE privind modificarea anexei nr. 10 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru imobilul inscris la nr. MF 154589, aflat in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Mehedinti
8. HOTARARE privind inscrierea unor bunuri imobile constand in foraje piezometrice in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora in administrarea Administratiei Nationale ``Apele Romane``, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Apelor si Padurilor, pentru Administratiile Bazinale de Apa Arges-Vedea, Banat si Buzau-Ialomita
9. HOTARARE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizarii unor activitati de protocol in cadrul intalnirii Comitetului Organismelor Europene de Supraveghere a Auditului (COESA), organizata la Bucuresti, in perioada 18-21 noiembrie 2019
10. HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura
11. HOTARARE privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Braila si modificarea Anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
12. HOTARARE privind stabilirea pentru anul 2019 a cuantumului per hectar al platii unice pe suprafata, al platii redistributive si a intervalelor de suprafata pentru care se acorda aceasta, al platii pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu, al platii pentru tinerii fermieri si a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru masura din sectorul zootehnic, speciile ovine si caprine
13. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ``Varianta de ocolire Galati``, judetul Galati
14. HOTARARE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ``Stadion Steaua``, municipiul Bucuresti
15. HOTARARE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ``Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf``, municipiul Bucuresti
16. HOTARARE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ``Consolidarea si modernizarea Stadionului Giulesti Valentin Stanescu``, municipiul Bucuresti
17. HOTARARE privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Valu lui Traian si modificarea Anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului


III. NOTE
1. NOTA DE INFORMARE referitor la platile anuale efectuate de Ministerul Energiei si Ministerul Finantelor Publice in numele statului roman, precum si sumele datorate in continuare (27.960 euro/an), catre Dobrogeanu Dumitru si Dobrogeanu Paun Ioan morivat de traversarea de catre o conducta Petrotrans a terenului aflat in proprietatea persoanelor fizice mentionate
2. NOTA privind aprobarea transmiterii de catre Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri catre Consiliul Local al Municipiului Husi, privind adoptarea unei hotarari ce are ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al Municipiului Husi si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Husi, in domeniul public al statului si in administrarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Vaslui
3. NOTA privind transmiterea unei cereri catre Consiliul Local al Municipilului Calarasi, in scopul emiterii unei hotarari care are ca obiect trecerea unui imobil-teren cu suprafata de 6.116 mp, situat in Municipiul Calarasi, Str.Bucuresti, Nr.106, Judetul Calarasi, din domeniul public al Municipiului Calarasi in domeniul public al statului, in vederea darii lui in administrarea Tribunalului Calarasi
4. NOTA privind transmiterea unei cereri catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in scopul adoptarii de catre acesta a unei hotarari privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Bucuresti in domeniul public al statului, in vederea darii in administrarea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni


IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Memorandumului de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Organizatia Natiunilor Unite referitor la contributia cu resurse la Misiunea multidimensionala integrata de stabilizare in Mali (MINUSMA)
2. MEMORANDUM cu tema: punerea in executare a ordinului de confiscare emis de catre autoritatile britanice cu privire la suma de 28.710 EUROCiteşte mai multe despre:    Guvernul Romaniei    Sedinta de Guvern    2 octombrie 2019    Majorare de capital    TETRA    MINUSMA

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Documentele pentru obtinerea somajului tehnic se depun, din 1 mai, prin aplicatia aici.gov.ro
30 Apr 2020 | 1799

Agenda sedintei Guvernului Romaniei din 26 martie 2020
26 Mar 2020 | 1052

Legea 19/2020: Guvernul a stabilit modul de acordare si de plata a zilelor libere pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
19 Mar 2020 | 1684

Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in sedinta din 18 martie 2020
19 Mar 2020 | 1317

30 iunie 2020: termen de plata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si pe mijloacele de transport
14 Mar 2020 | 780

Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in cadrul sedintei din 10 martie 2020
11 Mar 2020 | 1201Articole Juridice

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea unilaterala si temporara a locului si felului muncii in contextul pandemiei cu coronavirus
Sursa: MCP Cabinet avocati

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept � scutirea de la plata taxei de timbru in calea de atac
Sursa: Av. Gherasim Andrei-Gheorghe

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ