din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4300 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Recomandari catre angajatori in scopul prevenirii raspandirii infectarii cu coronavirus

Recomandari catre angajatori in scopul prevenirii raspandirii infectarii cu coronavirus

  Publicat: 11 Mar 2020       2643 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Aceste masuri sunt necesare in scop preventiv, dar si pentru clarificarea situatiilor noi in care angajatorii si angajatii se pot afla din punct de vedere al relatiilor de munca, ca urmare a masurilor de urgenta impuse de catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta.

Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Concept folosit in C. proc. pen., prin el intelegandu-se situatia,
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor indiferent daca este efectiv sau potential, evidentiat in bilantul contabil
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Vezi Domiciliu conventional.

MMPSrecomanda 3 masuri de flexibilizare a raporturilor de muncain contextul suspendarii cursurilor scolare in unitatile de invatamant, fapt care poate genera necesitatea ca unul dintre parinti sa ramana la domiciliu pentru supravegherea copilului minor, dar si in cazul in care se considera ca prezenta lucratorilor la locul de munca ar putea constitui un risc:


1. Stabilirea unor programe individualizate de munca, cu acordul sau la solicitarea salariatului in cauza,in conformitate cu prevederile art. 118 dinLegea nr. 53/2003-Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,cu respectarea duratei maxime legale a timpului de munca .


2. Modificarea temporara a locului de munca la domiciliul salariatului, in conformitate cu prevederile art. 108-110 dinCodul Muncii, unilateral,in conformitate cu prevederile art. 48 din acelasi act normativ,sau prin acordul partilor, cu precizarea in mod expres in decizia sau, dupa caz, in actul aditional de modificare a locului de munca, a urmatoarelor elemente:


- faptul ca salariatul lucreaza de la domiciliu;
- perioada in care se aplica aceasta masura;
- programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze activitatea salariatului sau si modalitatea concreta de realizare a controlului;
- obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului, dupa caz, al materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza in activitate, precum si al produselor finite pe care le realizeaza.


In aceasta situatie, angajatorul are obligatia de a asigura instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca .


3. Desfasurarea activitatii prin telemunca, in urma incheierii unui act aditional la contractul individual de munca,in conditiile prevazute de Legea nr. 81/ 2018 privind reglementarea activitatii de telemunca,atunci cand indeplinirea atributiilor specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine salariatul presupune folosirea tehnologiei informatiei si comunicatiilor.Actul aditional va contine urmatoarele:


- precizarea expresa ca salariatul lucreaza in regim de telemunca;
- perioada si/sau zilele in care telesalariatul isi desfasoara activitatea la un loc de munca organizat de angajator;
- locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, convenite de parti;
- programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului si modalitatea concreta de realizare a controlului;
- modalitatea de evidentiere a orelor de munca prestate de telesalariat;
- responsabilitatile partilor convenite in functie de locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, inclusiv responsabilitatile din domeniul securitatii si sanatatii in munca;
- obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la locul desfasurarii activitatii de telemunca al materialelor pe care telesalariatul le utilizeaza in activitatea sa, dupa caz;
- obligatia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispozitiile din reglementarile legale, din contractul colectiv de munca aplicabil si/sau regulamentul intern, in materia protectiei - datelor cu caracter personal, precum si obligatia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
- conditiile in care angajatorul suporta cheltuielile aferente activitatii in regim de telemunca.


In ceea ce privestepersonalul contractual din institutiile publice, vor fi aplicabile prevederileCodului Muncii, in conformitate cu art. 1 alin. (2) dinOUG 57/2019 privind Codul administrative,conform carora ``Prezentul cod se completeaza cu Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu alte reglementari de drept comun aplicabile in materie`` si art. 538 alin. (2) din acelasi act normativ.


In cazul instituirii, in conditiile legii,a starii de carantina sau in caz de forta majora, contractul individual de munca se va suspenda de drept, in conformitate cu prevederile art. 50 lit.c) si f) dinCodul Muncii.


MMPSsolicita angajatorilor, dar si salariatilor sa dea dovada de flexibilitate si de deschidere in ceea ce priveste stabilirea unor programe de lucru individualizate si in vederea mentinerii unor relatii de munca normale si corecte.


MMPS apreciaza ca, in masura in care nu exista un indiciu clar privind infectarea la locul de munca, activitatea trebuie sa se desfasoare in conditii normale, cu asigurarea tuturor conditiilor de igiena si de protectie a salariatilor.


MMPS analizeaza si posibilitatea de a acorda zile libere sau concedii, in situatia in care lucrurile vor evolua in sens negativ.


Masuri preventive de securitate si sanatate in munca pentru angajatori:


- Efectuarea unei analize la nivelul fiecarui angajator in vederea prioritizarii serviciilor esentiale sau relevante de cele neesentiale, cu respectarea drepturilor la securitate si sanatate in munca a lucratorilor;


- Asigurarea de catre angajator a securitatii si sanatatii lucratorilor in toate aspectele legate de munca in conditiileLegii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in muncasi dispunerea masurilor necesare pentru:


- asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;
- prevenirea riscurilor profesionale;
- informarea si instruirea lucratorilor;
- acordarea echipamentului de protectie (masti, manusi de protectie etc.).


- Determinarea naturii si nivelului de risc pentru orice activitate susceptibila sa prezinte un risc de expunere la COVID-19 si stabilirea urmatoarelor masuri:


- limitarea expunerii;
- elaborarea unui plan de masuri, intocmit in baza recomandarilor medicului de medicina muncii cu care are contract;
- anuntarea imediata a Directiei de Sanatate Publica competenta teritorial.


- Utilizarea e-mailului si a teleconferintelor pentru a reduce contactele fizice si deplasarile in interes de serviciu daca acestea nu sunt necesare in mod imperativ;


- Intocmirea unui plan de asigurare a continuitatii activitatii in situatia in care un numar semnificativ de lucratori nu ar putea sa isi desfasoare activitatea la locul de munca organizat de catre angajator . Urmatoarele masuri ar putea fi luate: identificarea acelor locuri de munca pentru care trebuie asigurata continuitatea, identificarea acelor lucratori cu calificari/competente care le dau posibilitatea sa fie mutati de la un loc de munca la altul astfel incat sa se asigure continuitatea activitatii, identificarea lucratorilor care au infrastructura IT necesara de a lucra de acasa;


- Aplicarea procedurilor stabilite la nivel national de catre Ministerul Sanatatii in cazul in care lucratorul prezinta simptome asociate infectiilor respiratorii la locul de munca;


- Suspendarea programului de audiente la nivelul institutiilor publice si introducerea de masuri alternative, de tipul transmiterii solicitarilor prin telefon si email (numerele de telefon si adresele de email vor fi afisate pe pagina de internet si la sediul fiecarei institutii);


- Diminuarea pe cat posibil a timpului de asteptare in cadrul programului de lucru cu publicul, prin transmiterea, acolo unde este posibil, a solicitarilor prin email;


- In situatiile in care este necesara prezenta fizica a solicitantului la sediul institutiei, se va avea in vedere mentinerea distantei de cel putin 1 metru fata de celelalte persoane din incinta;


- In cazul unui lucrator confirmat cu COVID - 19, angajatorul are obligatia sa informeze Directia de Sanatate Publica pe raza careia isi desfasoara activitatea, in vederea demararii procedurilor pentru efectuarea anchetei epidemiologice. De asemenea, angajatorul are obligatia sa informeze lucratorii cu privire la procedura de acordare a concediului medical in caz de carantina si izolare la domiciliu .


A se vedea si: • Suspendarea contractului de munca ca urmare a carantinei sau fortei majore

 • Concedierea salariatilor pe durata carantinei sau ca urmare a starii de carantina

 • Starea de cantatina. Indemnizatia pentru carantina si pentru reducerea timpului de lucru • Citeşte mai multe despre:    suspendare cim carantina    suspendare cim forta majora    suspendare contract de munca carantina    suspendare contract de munca forta majora    telemunca    carantina    izolare la domiciliu

  Consultă un avocat online
  MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

  Alte titluri

  Angajatii companiilor care isi intrerup activitatea din cauza aparitiei unor cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 vor primi indemnizatie de somaj tehnic
  29 Jul 2020 | 1600

  In ce conditii se acorda ajutorul de somaj absolventilor promotiei 2020
  23 Jul 2020 | 1518

  Ministerul Finantelor Publice si institutiile din subordine au demarat o verificare a conditiilor in care mai multe persoane care au beneficiat de somaj tehnic
  12 Jul 2020 | 1475

  Absolventii institutiilor de invatamant in varsta de minimum 16 ani pot beneficia de o indemnizatie de somaj in cuantum de 250 lei/ luna
  13 Jun 2020 | 1121

  Situatia contractelor individuale de munca suspendate si incetate, la data de 12 mai 2020
  13 May 2020 | 1545

  Documentele pentru obtinerea somajului tehnic se depun, din 1 mai, prin aplicatia aici.gov.ro
  30 Apr 2020 | 1809  Articole Juridice

  Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II ´┐Ż pe durata starii de urgenta)
  Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

  Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
  Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

  Intrebari frecvente referitoare la somajul tehnic
  Sursa: ITM

  Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
  Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana