din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2270 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » 15 iunie 2021 este data limita pana la care se pot depune declaratiile de avere si de interese anuale

15 iunie 2021 este data limita pana la care se pot depune declaratiile de avere si de interese anuale

  Publicat: 13 Jun 2021       1468 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Marti, 15 iunie 2021, este data limita pana la care persoanele prevazute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010, pot depune declaratiile de avere si de interese anuale.

Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana fizica sau juridica care incredinteaza unei alte persoane (fizice sau juridice) spre pastrare,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Regula fundamentala a dreptuilui international contemporan,
Regula fundamentala a dreptuilui international contemporan,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Pentru a facilita procesul de completare si depunere a declaratiilor, Agentia Nationala de Integritate aduce la cunostinta opiniei publice un set de informatii utile:


  • Platforma e-DAI:


Agentia Nationala de Integritate a lansat noua platforma online``e-DAI``, prin intermediul careia persoanele prevazute la art. 1, alin. (1), pct. 1-38 din Legea nr. 176/2010, vor putea completa si depune declaratiile de avere si de interese in format digital.

Cadrul legal privind modalitatea de completare si depunere digitala a declaratiilor de avere si de interese a fost stabilit prin Legea nr. 105/2020 (https://bit.ly/34nqcvZ).

Pana la data de 31 decembrie 2021, persoanele prevazute la art. 1, alin. (1), pct. 1 - 38 din Legea nr. 176/2010, pot completa si depune declaratiile de avere si de interese, astfel:

- in format electronic, certificate cu semnatura electronica calificata prin intermediul platformei e-DAI; In cazul in care deponentul nu detine inca o astfel de semnatura, acesta poate,pana la finalul anului 2021, completa si transmite declaratiile prin platforma e-DAI, semnate olograf;

- in format letric si transmise Agentiei Nationale de Integritate de catre persoana responsabila, in copie certificata ``conform cu originalul``.

Incepand cu 01 ianuarie 2022, toate persoanele prevazute de lege vor aveaobligatiade a completa si depune declaratiile certificate cu semnatura electronica calificata,exclusivprin intermediul platformei e-DAI.


  • Modalitatea de completare a declaratiilor de avere si de interese:


Declaratiile de averese fac in scris, pe propria raspundere, si cuprind drepturile si obligatiile declarantului, ale sotului/sotiei, precum si ale copiilor aflati in intretinere si vor cuprinde toate datele si informatiile solicitate de formular (functie, CNP, domiciliu).
Declaratiile de avere se intocmesc dupa cum urmeaza:
- in cazul veniturilor se vor declara veniturile obtinute in anul fiscal anterior incheiat la 31 decembrie (ex. salarii, dividende);
- in cazul celorlalte capitole din declaratie, se va mentiona situatia la data declararii; (ex. situatie active financiare, bunuri mobile detinute, datorii, etc.).

Declaratiile de interesese fac in scris, pe propria raspundere, si cuprind functiile si calitatile prevazute in anexa 2 din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare;


Persoanele suspendate din exercitiul functiei sau al demnitatii publice pentru o perioada ce acopera integral un an fiscal vor actualiza declaratiile in termen de 30 de zile de la data incetarii suspendarii.


  • Obligatiileconducatorilor entitatilor:


-Sa desemneze persoane responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese, in cazul in care acestea nu au fost desemnate;
- Sa asigure, pana la data de 31 decembrie 2021, certificate calificate pentru semnatura electronica, pentru fiecare deponent din cadrul entitatii (obligatie instituita prin art. III din Legea nr. 105/2020);
- Sa asigure ducerea la indeplinire a prerogativelor legale la nivelul entitatii pe care o conduce.  • Obligatiile persoanelor responsabile:


- Sa se inroleze in platforma e-DAI, obtinand un cont specific in cadrul caruia isi vor putea indeplini obligatiile stabilite de lege;
- Sa inroleze deponentii in platforma e-DAI;
- Sa verifice declaratiile deponentilor sub aspectul existentei eventualelor deficiente si sa le valideze, fiind astfel transmise catre Agentia Nationala de Integritate;
- Sa asigure afisarea si mentinerea declaratiilor de avere si ale declaratiilor de interese pe pagina de Internet a institutiei, daca aceasta exista, sau la avizierul propriu, in termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu exceptia localitatii unde sunt situate, adresei institutiei care administreaza activele financiare, a codului numeric personal, precum si a semnaturii;
- Sa transmita Agentiei pana la data de 01 august 2020, lista definitiva cu persoanele care nu au depus in termen sau au depus cu intarziere declaratiile de avere si declaratiile de interese, insotita de punctele de vedere primite.  • Anonimizarea declaratiilor de avere si de interese:


In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum si ale prevederilor speciale din Legea nr. 176/2010, in cuprinsul declaratiilor de avere si de interese se vor anonimiza:

A� adresa imobilelor declarate cu exceptia localitatii unde sunt situate,

A� adresa institutiei care administreaza activele financiare,

A� codul numeric personal,

A� semnatura .

Agentia Nationala de Integritate prelucreaza datele cu caracter personal cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 (GDPR) privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, respectiv art. 6 ``Prelucrarea este legala numai daca si in masura in care se aplica cel putin una dintre urmatoarele conditii: prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului`` (Art. 6 alin. 1 lit. c).

In situatia in care, declaratiile de avere contin date cu caracter personal ale unor terti care nu au fost informati ca vor fi facute publice, acestia au posibilitatea de a se adresa Agentiei Nationale de Integritate solicitand anonimizarea respectivelor informatii.


  • Asigurarea publicitatii declaratiilor de avere si de interese pe Portalul public al Agentiei:


Declaratiile se pastreaza pe pagina de Internet a institutiei si pe Portalul public al Agentiei (integritate .eu/">http://declaratii.integritate .eu/), pe toata durata exercitarii functiei sau mandatului, timp de 3 ani dupa incetarea acestora si se arhiveaza potrivit legii.


  • Sanctiuni prevazute de Legea nr. 176/2010:


A�Nerespectarea termenului pentru depunerea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese ori nedeclararea cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte inscrisuri constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 2.000 lei, iar Agentia poate declansa din oficiu procedura de evaluare;

A�Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 6 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, de catre persoanele responsabile cu implementarea prevederilor prezentei legi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 2.000 lei. Aceeasi sanctiune se aplica si conducatorului entitatii respective, daca acesta nu indeplineste obligatiile prevazute de Legea nr. 176/2010.


Citeşte mai multe despre:    platforma online e-DAI    declaratie de avere    declaratie de interese    Legea 176/2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Fost judecator la ICCJ nu poate justifica peste 60.000 de euro
22 Jul 2014 | 1332

Judecatoarea COSTACHE ANTONELA-ANEMARY nu poate justifica aproximativ 160.000 de Euro
05 Nov 2013 | 1426

NU toti romanii vor trebui sa depuna declaratii de avere incepand cu 2014
27 Aug 2013 | 2003

Din 2014, toti romanii vor fi obligati sa depuna anual o declaratie de avere. Vezi ce vei declara la fisc!
27 Aug 2013 | 3088

Un functionar public in cadrul Sectiei Parchetelor Militare a PICCJ nu poate justifica peste 300.000 de euro
14 Feb 2013 | 1596Articole Juridice

Ce va cuprinde declaratia de avere a persoanelor fizice?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Opinie contrara: mentinerea sanctiunii pentru nedeclararea salariului confidential al membrilor de familie
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti, Sentinta civila nr. 1221 din 13.02.2019

Neindicarea salariului confidential al membrilor de familie in declaratia de avere nu poate fi sanctionata cu amenda
Pronuntaţă de: Judecatoria Pascani Sentinta civila nr. 1976 din 20 noiembrie 2020