din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1484 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Spete Contraventii » Opinie contrara: mentinerea sanctiunii pentru nedeclararea salariului confidential al membrilor de familie

Opinie contrara: mentinerea sanctiunii pentru nedeclararea salariului confidential al membrilor de familie

  Publicat: 20 Apr 2021       1649 citiri        Secţiunea: Spete Contraventii  


Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti sub nr. x/2018 la data de 05.10.2018, petentul C.C.C.in contradictoriu cu intimata AGENTIA NATIONALA DE I., a solicitat instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa dispuna anularea procesului verbal de constatare a contraventiei seri a ANI nr. 525 din data de 18 septembrie 2018.

Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Aceasta este un tratat international deschis spre semnare numai statelor membre ale Consiliului Europei.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punctul de vedere al dreptului international privat, conflictul de legi in spatiu apare in situatia in care, privitor la un raport juridic cu element de extraneitate,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Aceasta este un tratat international deschis spre semnare numai statelor membre ale Consiliului Europei.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Constituţia Rom�niei - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Constituţia Rom�niei - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Aceasta este un tratat international deschis spre semnare numai statelor membre ale Consiliului Europei.
Cuprinde masurile luate pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de invatamant, de instruire si de integrare sociala a acestei categorii de persoane.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ceea ce este ingaduit de lege,
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
Constituţia Rom�niei - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturi sociale ce iau nastere in procesul exercitarii puterii de stat.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Datele cu continutul si formatul stabilite de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Titular de drepturi si obligatii; calitate a oamenilor de a participa,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Prevederea in legea penala a unei fapte ca infractiune si sanctiunea ce se aplica in cazul savarsirii ei.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor indiferent daca este efectiv sau potential, evidentiat in bilantul contabil
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Operatiune asiguratoare prin care o persoana fizica sau juridica dispune pastrarea unei sume de bani in contul altei persoane, care renunta sa o primeasca.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Situatie in care, datorita succesiunii actelor normative avand ca obiect reglementarea unor anumite raporturi sau fapte juridice ori datorita reglementarii concomitente a acestora prin legi apartinand unor state diferite, se pune problema de a determina actul normativ aplicabil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivare, s-au aratat urmatoarele:


1. Precizare prealabila - data comunicarii procesului verbal. Procesul verbal de contraventie .nr. 525 din 18 septembrie 2018 a fost comunicat la data de 24 septembrie 2018. Depune atasat o copie a plicului in care a fost comunicat procesul verbal de contraventie. Astfel, termenul de 15 zile in care poate fi formulata plangerea contraventionala se implineste la data de 10 octombrie 2018, prezenta actiune fiind formulata in termen. Totodata, mentioneaza ca reclamantul, in semn de buna credinta, a achitat jumatate din minimul amenzii i-a fost aplicata prin procesul verbal contestat.


I. Situatia care a stat la baza sanctiunii


2. Calitatea reclamantului. Reclamantul are calitatea de functionar public cu statut special, fiind ofiter de Politie. In aceasta calitate, reclamantului ii sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de I., precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative (``Legea 176/2010``), conform art. 1 pct. 31.


3. Calitatea sotiei reclamantului. Sotia reclamantului, doamna C.M., nu are calitatea de functionar public, aceasta fiind angajata a unei companii private, F N C SRL, in calitate de asistenta medicala. Din actul aditional nr. x la contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. 3431/05.05.2005 rezulta ca aceasta are obligatia de a pastra confidentialitatea cu privire la cuantumul salariului pe care il primeste de la angajatorul sau. Conform art. 8 din Actul Aditional la contractul de munca, incalcarea obligatiei de confidentialitate constituie abatere disciplinara grava si poate atrage desfacerea contractului de munca . De asemenea, art. 163 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) stabileste ca salariul este confidential. Salariul reprezinta singurul venit al sotiei reclamantului, deci dezvaluirea veniturilor din anul precedent este sinonima cu dezvaluirea salariului.


4. Declaratia de avere completata de reclamant. Prin declaratia de avere referitoare la anul 2017 depusa la responsabilul cu colectarea declaratiilor de avere din cadrul unitatii in care lucreaza, reclamantul a completat conform legii, toate rubricile cuprinse in declaratie, cu exceptia celei referitoare la veniturile din anul anterior ale sotiei reclamantului. La acea rubrica, reclamantul a completat ``confidential``.


5. Reclamantul nu cunoaste venitul sotiei. Sotia reclamantului nu are nicio obligatie legala sa ii comunice sotului ei cuantumul salariului sau. Astfel, reclamantul nu cunoaste cu exactitate care este venitul sotiei sale. Mai mult, daca sotia ar divulga cuantumul salariului sau, ar putea fi sanctionata de catre angajator cu cea mai grava sanctiune prevazuta de Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), concedierea.


6. Reclamantul a solicitat clarificari de la ANI. La data de 14 iunie 2018, reclamantul a transmis prin e-mail catre ANI o solicitare prin care a prezentat modalitatea in care a completat declaratia de avere si motivele pentru care a procedat astfel, solicitand indicatii cu privire la modul in care ar trebui sa procedeze intr-o astfel de situatie. Autoritatea nu a formulat niciun raspuns la aceasta solicitare. De asemenea, Reclamantul a transmis si catre persoanele responsabile cu centralizarea declaratiilor de avere din cadrul IGP un punct de vedere in care explicat decizia de a nu divulga catre public salariul sotiei sale.


II. C.legal


7. Legea 176/2010. Legea 176/2010 a fost instituita pentru a crea un mijloc eficient de control al averii unor categorii de persoane ce ocupa functii publice, cum este categoria functionarilor publici, din care face parte si reclamantul. Pentru ca acest mijloc sa fie cu adevarat eficient, legea a prevazut ca pot face obiectul controlului si persoanele apropiate subiectului legii, fiind cunoscuta practica persoanelor corupte de a incerca sa isi ascunda veniturile ilici te in patrimoniul unor persoane apropiate.


8. Publicarea veniturilor. Pentru o mai mare transparenta a averilor persoanelor vizate de legea 176/2010, aceasta a prevazut ca informatiile relevante sa fie puse nu doar la dispozitia ANI, ci si sa fie facute publice. Acest mecanism reprezinta o ingerinta in dreptul la viata privata, insa este justificat de necesitatea opririi unui fenomen generalizat in Romania la momentul adoptarii legii, al coruptiei in randul persoanelor ce fac parte din aparatul de stat . In momentul in care o persoana alege sa ocupe una din functiile vizate de lege, aceasta isi asuma si restrangerea dreptului sau la viata privata conform legii 176/2010. Cu toate acestea, sotia reclamantului nu si-a asumat niciodata, explicit sau implicit, o astfel de restrictie a dreptului sau prevazut de art. 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.


9. Reclamantul a comunicat autoritatii toate informatiile. Unul din principiile ce guverneaza dreptul public este acela ca unei autoritati publice nu ii poate fi opusa o clauza de confidentialitate. Reclamantul nu a opus autoritatii confidentialitatea salariului sotiei. Din contra, acesta a inaintat autoritatii in plic sigilat de catre sotia acestuia, atat o copie a actului aditional la contractul de munca din care rezulta obligatia acesteia de confidentialitate, cat si cuantumul exact al veniturilor realizate in anul 2017. Astfel, reclamantul a pus la dispozitia autoritatii toate informatiile prevazute de lege, neavand nimic de ascuns in legatura cu veniturile sale si ale sotiei sale. Ceea ce a refuzat reclamantul a fost divulgarea catre public, nu catre autoritate, a veniturilor sotiei sale.


10. Existenta unui conflict de legi . Prevederea cuprinsa in Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010 conform careia in declaratia de avere trebuie cuprins venitul sotului/sotiei declarantului .o .prevederi normative, cu forta juridica egala sau mai mare decat legea, dupa cum urmeaza:


- art. 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului - ``(1) Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie, a domiciliului sau si a corespondentei sale. (2) Nu este admis amestecul unei autoritati publice in exercitarea acestui drept decat in masura in care acesta este prevazut de lege si constituie, intr-o societate democratica, o masura necesara pentru securitatea nationala, siguranta publica, bunastarea economica a tarii, apararea ordinii si prevenirea faptelor penale, protectia sanatatii, a moralei, a drepturilor si a libertatilor altora. ``


- Regulamentul nr. (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI (``GDPR``)


- art. 41 din Constitutia Romaniei - ``Dreptul la munca nu poate fi ingradit.``


- Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) - art. 167: ``Salariul este confidential, angajatorul avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii.``


11. Suprematia Conventiei Europene a Drepturilor Omului in fata legii romane. art. 20 din Constitutia Romaniei stabileste ca in masura in care exista neconcordante intre Conventia Europeana a Drepturilor Omului si legile interne, Conventia va avea prioritate, in masura in care legile interne nu prevad un grad mai mare de protectie . In aceste conditii, este necesara o analiza cu privire la dreptul conferit de art. 8 din Conventie si obligatia instituita de Legea 176/2010. O astfel de analiza cade in competenta judecatorului national, care este primul judecator al Conventiei. Astfel, in conditiile in care instanta va constata ca exista o neconcordanta intre Conventie si legea interna, aceasta va putea inlatura de la aplicare legea interna direct, fara a mai fi necesara vreo alta formalitate. Tot ceea ce trebuie sa realizeze instanta este o analiza comparativa a doua acte normative cu forta juridica diferita.


12. Continutul dreptului la viata privata. In acceptiunea Conventiei, viata privata contine dreptul la locuinta, secret al corespondentei, dar este extins si la alte elemente prevazute de legea interna ca fiind secrete, cum este in Romania, valoarea salariului. In aceste conditii, o ingerinta asupra acestui aspect poate fi facuta numai daca este necesara intr-o societate democratica, in anumite conditii .


13. Publicarea venitului reprezinta o ingerinta. Legea romana stabileste faptul ca salariul unei persoane este confidential (art. 163 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro). Prin aceasta reglementare, precum si din modul in care este formulat textul legal, rezulta ca legiuitorul a dorit sa protejeze persoana fizica de situatia in care salariul sau sa fie facut public de catre angajator sau orice alta persoana, instituind chiar, in sarcina angajatorului obligatia de a se asigura ca salariul unei persoane ramane confidential. Astfel, legiuitorul roman a hotarat sa includa salariul unei persoane in sfera informatiilor care tin de viata privata a acestuia. Publicarea salariului unei persoane reprezinta, deci, o ingerinta in dreptul la confidentialitate, pe care chiar legiuitorul l-a creat in beneficiul angajatului.


14. Ingerinta nu este necesara pentru prevenirea faptelor penale intr-o societate democratica. Din enumerarea conditiilor in care dreptul la viata privata poate fi incalcat, in situatia de fata se poate pune problema daca incalcarea dreptului la viata privata este justificata de necesitatea prevenirii unor fapte penale. Aceasta cauza nu poate fi insa o justificare, intrucat, pe de o parte, reclamantul a pus la dispozitia autoritatii toate informatiile necesare pentru verificarea veniturilor sale si ale familiei sale si, pe de alta parte, autoritatea are, conform art. 15 din lege, acces la toate bazele de date publice pentru verificarea oricaror suspiciuni. Astfel, publicarea venitului unei persoane care nu este functionar public si nu este subiect direct al Legii 176/2010 apare ca o ingerinta nejustificata in dreptul acesteia la viata privata.


15. Ingerinta nu este proportionala cu valoarea sociala ocrotita. In analiza justificari ingerintei, instanta trebuie sa puna in balanta necesitatea statului, prin institutiile sale specializate, de a verifica daca veniturile unui functionar public si ale familiei acestuia sunt licite cu dreptul unei persoane fizice, care nu este functionar public, de a i se respecta confidentialitatea salariului. Aceasta masura este disproportionata tocmai datorita faptului ca autoritatea are toate mijloacele necesare pentru verificarea averii reclamantului si a sotiei acestuia, precum si datorita faptului ca acesta a colaborat cu autoritatea si nu i-a opus acesteia confidentialitatea salariului sotiei, ci a solicitat doar nepublicarea acestuia.


16. Salariul .cu caracter personal. art. 4 pct. 1 din Regulament stabileste ca: ``date cu caracter personal`` inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila. Prin notiunea ``orice informatii`` legiuitorul european a dorit sa nu limiteze in niciun fel sfera de aplicare a regulamentului in functie de tipul de informatii referitoare la o persoana . Astfel, salariul unei persoane .de date cu caracter personal.


17. ANI realizeaza o prelucrare de date cu caracter personal. pct. 2 din acelasi text legal stabileste ca: ``prelucrare`` inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea . Astfel, activitatea ANI de a colecta si publica declaratiile de avere constituie o prelucrare de date cu caracter personal in sensul Regulamentului.


18. Temeiul prelucrarii de date cu caracter personal realizata de ANI. In conformitate cu art. 6 din Regulament, orice prelucrare de date cu caracter personal trebuie sa aiba la baza cel putin unul din cele sase conditii enumerate la alin. (1). Dintre acestea, putem considera in mod rezonabil ca prelucrarea de date cu caracter personal realizata de ANI se bazeaza pe litera e), respectiv ``prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul``.


19. Prelucrarea trebuie sa fie redusa la minimum. Conform art. 5 alin. (1) lit. c) din Regulament, prelucrarea datelor trebuie sa fie adecvata, relevanta si limitata la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate (``reducerea la minimum a datelor``). Prin modul in care este conceput mecanismul declaratiilor de avere prevazut de legea nr. 176/2010, datele cu caracter personal sunt prelucrate cu depasirea scopului pentru care au fost colectate. Astfel, pentru a se realiza verificarea caracterului licit al averilor functionarilor publici si al familiei acestora este suficient ca datele referitoare la venituri sa fie accesibile autoritatii. Publicarea acestor informatii depaseste scopul prelucrarii si constituie o incalcare a Regulamentului.


20. GDPR prevaleaza in fata legii romane. In primul rand, GDPR este un regulament european care, conform art. 148 alin. 2 din Constitutia Romaniei prevaleaza in fata legii romane. Astfel, nu mai este necesara efectuarea verificarii raportului special-gen eral intre cele doua reglementari, intrucat exista o diferenta de forta juridica intre cele doua reglementari, in favoarea Regulamentului. In al doilea rand, Regulamentul este norma juridica emisa ulterior Legii 176/2010. Astfel, Regulamentul are puterea sa fi abrogat implicit prevederile din Legea 176/2010 referitoare la publicarea veniturilor unor persoane care nu sunt functionari publici si nu sunt vizati in mod direct de lege.


21. Reclamantul a dorit sa respecte dreptul sotiei. Prin necompletarea veniturilor sotiei in declaratia de avere ce urma sa fie publicata, reclamantul a dorit sa protejeze dreptul acesteia de a-i nu ii fi prelucrate date cu caracter personal cu depasirea scopului pentru care au fost colectate. Legislatia nationala nu prevede niciun mijloc prin care veniturile unor persoane care nu sunt functionari publici si care sunt tinute de o obligatie de confidentializata sa fie protejate de la publicare. De altfel, chiar ANI a simtit nevoia unei astfel de reglementari si a publicat in Ghidul de completare a declaratiilor de avere si de interese, pagina 28 o oarecare procedura de confidentializare a unor astfel de date . Acest ghid nu este insa act normativ si nu confera nicio garantie ca procedura va fi respectata. In plus, in cadrul acestui Ghid autoritatea afirma ca va confidentializa informatii precum domiciliul sau CNp-ul persoanelor vizate, insa fara motiv exclude venitul unor persoane ce nu sunt vizate direct de lege de la confidentializare.


22. Legea 176/2010 incalca art. 41 din Constitutie . Chiar daca prevederile legii 176/2010 nu sunt in aparenta contradictie cu art. 41 din Constitutie, aplicarea acestora in cazul de fata conduce in mod direct la o incalcare a art. 41 din Constitutie . In esenta, reclamantul si sotia sa au fost pusi in situatia de a alege ce norma legala sa incalce. Pe de o parte, reclamantul avea obligatia legala sa declare veniturile sotiei sale in declaratia de avere. Pe de alta parte, sotia sa avea obligatia prevazuta de art. 163 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) si de contractul de munca sa nu divulge cuantumul salariului sau, sub sanctiunea desfacerii contractului de munca . Astfel, alegerea reclamantul a avut de ales daca sa incalce Constitutia si sa pericliteze locul de munca al sotiei sau sa incalce o rubrica din Anexa 1 la Legea 176/2010.


23. Reclamantul a ales conduita necesara pentru respectarea Constitutiei. Reclamantul decis sa respecte dreptul constitutional al sotiei sale la munca si nu a incercat sa o convinga pe aceasta sa isi divulge veniturile, cu incalcarea obligatiei sale conventionale si legale de confidentialitate. Cu toate acestea, ANI a considerat ca atitudinea acestuia reprezinta o contraventie. In aceste conditii, este instanta cea chemata sa constate ca atitudinea reclamantului, desi aparent incalca litera legii, respecta spiritul legii, in sensul ca asigura atat dreptul sotiei sale la un loc de munca, cat si obligatia de a prezenta catre ANI in mod transparent veniturile sale si ale sotiei sale.


24. Efectele divulgarii salariului sotiei. In plus fata de desfacerea contractului de munca al sotiei reclamantului, aceasta ar fi putut fi tinuta raspunzatoare din punct de vedere civil de toate prejudiciile pe care le-ar fi cauzat angajatorului. De pilda, daca salariul acesteia ar fi mai mare decat al altor angajati pe pozitii similare, care ar fi solicitat mariri de salariu ca urmare a aflarii salariului doamnei C., societatea ar fi putut solicita pe cale civila repararea acestui prejudiciu.


III. Conditiile pentru atragerea raspunderii contraventionale


25. Fapta trebuie savarsita cu vinovatie. In dreptul contraventional, asemeni dreptului penal, fapta descrisa de lege trebuie nu doar comisa din punct de vedere obiectiv, ci comisa cu vinovatie. In cazul de fata, reclamantul nu a comis fapta cu vinovatie.


26. Reclamantul nu cunoaste informatia . Asa cum s-a aratat in paragraful nr. 4 de mai sus, sotia reclamantului si-a indeplinit obligatia de a pastra confidentialitatea cuantumului salariului sau inclusiv fata de sot. Reclamantul nu are niciun mijloc legal de a solicita sotiei sale, subiect de drept distinct, divulgarea unei informatii. Astfel, chiar daca instanta va retine, in pofida celor prezentate in sectiunea II de mai sus, ca reclamantul avea obligatia de a completa in declaratia de avere venitul sotiei sale, solicita instantei sa constate ca fapta de a nu completa aceasta informatie s-a facut fara vinovatie. Reclamantul nu poate fi tinut culpabil pentru o fapta pe care nu a comis-o cu vinovatie.


27. Vinovatia trebuie apreciata prin raportare la intreg dreptul pozitiv. Chiar si trecand peste argumentul din paragraful anterior, vinovatia unei persoane trebuie apreciata prin raportare la intreg dreptul pozitiv, nu doar al normei de incriminare. Astfel, chiar daca din punct de vedere obiectiv reclamantul a comis fapta de a nu publica salariul sotiei sale, acesta a tinut cont de art. 41 din Constitutie, precum si de GDPR atunci cand a luat aceasta decizie, considerand ca aceste norme au forta juridica superioara si trebuie aplicate cu prioritate. Prin urmare, din punct de vedere subiectiv, reclamantul nu a dorit sa se sustraga de la rigorile legii 176/2010, ci a dorit sa respecte cu prioritate alte acte normative cu forta juridica superioara care intrau in conflict cu aceasta.


In drept, s-au invocat dispozitiile OG 2/2001, legea 176/2010, art. 20, 41 si 148 din Constitutia Romaniei, Regulamentul nr. (UE) 2016/679, art. 8 din CEDO, art. 163 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), precum si orice alta prevedere legala mentionata implicit ori explicit in cuprinsul cererii.


In dovedire, s-a solicitat proba cu inscrisuri .


Solicita in temeiul art. 293 din Codul de Procedura Civila ca parata sa depuna la dosar toate inscrisurile care au stat la baza emiterii procesului verbal de contraventie.


Pentru toate aceste motive, solicita instantei sa admita cererea de chemare in judecata si sa dispuna anularea procesului verbal de contraventie .nr. 525 din data de 18 septembrie 2018.


Prin intampinarea depusa la data de 09.11.2018, intimata a solicitat respingerea plangerii formulate de petent, ca nefondata si mentinerea procesului verbal de contraventie .nr. 525/18.09.2018 ca fiind temeinic si legal.


In motivare, s-au aratat urmatoarele:


Prin actiunea formulata, reclamanta solicita:


1. Anularea procesului-verbal de constatare a contraventiei . N. I. nr. 525/18.09.2018, prin care s-a dispus sanctionarea acestuia cu ``amenda contraventionala in suma de 50 lei``.


Pe fondul cauzei


In calitatea sa de functionar public cu statut special - ofiter de politie din cadrul Inspectoratului General al Politei Romane, petentul C.C.C. avea obligatia sa depuna declaratie de avere si declaratie de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii 176/2010, privind exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de I., precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.


Precizeaza faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 2 si 3 din actul normativ mentionat anterior:


``art. 2


Declaratiile de avere si declaratiile de interese se completeaza potrivit anexelor nr. 1 si 2 si se trimit Agentiei copii certificate, impreuna cu codul numeric personal al declarantului.


art. 3


(1) Declaratiile de avere si declaratiile de interese reprezinta acte personale, putand fi rectificate numai in conditiile prevazute de prezenta lege.


(2) Declaratiile de avere se fac in scris, pe propria raspundere, si cuprind drepturile si obligatiile declarantului, ale sotului/sotiei, precum si ale copiilor aflati in intretinere, potrivit anexei nr. 1.``


De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 29 din Legea nr. 176/2010:


``(1) Nedepunerea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese in termenele prevazute de prezenta lege, precum si nedeclararea, in declaratia intocmita potrivit anexei nr. 1, a cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte inscrisuri constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 2.000 lei. Agentia poate declansa din oficiu procedura de evaluare.``


Intrucat petentul nu a indeplinit atributiile prevazute de dispozitiile legale mentionate anterior, respectiv nu a declarat cuantumul veniturilor din salarii realizate de catre sotia sa - C.M.la F N Care S.R.L., in declaratia de avere nr. x/12.04.2018 si nici nu a depus ulterior declaratie de avere rectificata in termenul prevazut de art. 7 alin (1) din Legea nr. 176/2010, fapt ce rezulta din adresele nr. x/21.06.2018 si nr. x/S3/PL/08.08.2018 transmise Inspectoratul General al Politei Romane, acesta a fost sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 50 lei prin procesul verbal de constatare a contraventiei nr. 525/18.09.2018.


- Referitor la motivele invocate de petent in legatura cu anularea procesului - verbal pe care o solicita, invedereaza urmatoarele:


Potrivit dispozitiilor legale enuntate mai sus (art. 3 alin 2 din Legea nr. 176/2010) obligatia petentului era aceea de a completa declaratiile de avere potrivit anexei 1 din Legea nr. 176/2010, cu mentionarea exacta a tuturor veniturilor obtinute atat de catre acesta cat si de sotia sa.


Or, petentul nu a indeplinit aceasta obligatie intrucat nu a mentionat in cuprinsul declaratiei de avere cuantumul veniturilor din salarii realizate de catre sotia sa -C.M.la F N Care S.R.L. sustinand faptul ca potrivit dispozitiilor art. 163 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) si ale actului aditional nr. x la contractul individual de munca nr. 3431/05.05.2005 incheiat de aceasta cu societatea mentionata acest cuantum este confidential.


Precizeaza faptul ca declararea tuturor datelor din formularul prevazut la Anexa 1 a Legii nr. 176/2010 este obligatorie, scopul urmarit de legiuitor prin adoptarea acestui act normativ fiind acela de a permite ANI sa efectueze o evaluare a datelor si a informatiilor care privesc elemente de respectare a legislatiei din materia dobandirii averii de catre persoanele ce detin functii sau demnitati publice, cum sunt cele prevazute la art. 1 in lege, persoane din care face parte si petentul.


Faptul ca, in speta, exista norme speciale sau clauze privind asigurarea confidentialitatii veniturilor sotiei petentului, nu inlatura obligatia acestuia de a mentiona in cuprinsul declaratiei sale de avere cuantumul acestora.


Dispozitiile actului aditional nr. x la contractul individual de munca nr. 3431/05.05.2005 la care face referire petentul C.C.C., actul aditional care se transmite obligatoriu impreuna cu declaratia de avere completata, va permite doar ca inspectorii de i.sa dispuna anonimizarea informatiilor privind respectivele venituri realizate in momentul publicarii pe site-ul institutiei.


Ca urmare, declaratiile de avere se vor completa la toate rubricile prevazute de formular, inclusiv cu veniturile declarantului si ale membrilor sai de familie realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare), urmand ca pentru fiecare caz in parte, pe baza documentelor anexate declaratiei de avere si din care rezulta existenta clauzei de confidentialitate, inspectorii de i.sa se pronunte cu privire la anonimizarea informatiilor privind veniturile realizate.


Astfel, petentul avea obligatia de a-si indeplini cu celeritate obligatiile privitoare la completarea depunerea declaratiilor de avere, mai ales ca aceste obligatii sunt prevazute expres de lege, fiind de natura legala.


Dupa cum a mai precizat, nedeclararea, in declaratia intocmita potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 176/2010, a cuantumului veniturilor declarantului, ale sotului/sotiei, precum si ale copiilor aflati in intretinere, anonimizarea acestora, sau declararea acestora cu trimitere la alte inscrisuri, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 2.000 lei


De aceea, a fost intocmit procesul - verbal de constatare a contraventiei, luand in considerare adresele nr. x/21.06.2018 si nr. x/S3/PL/08.08.2018 transmise Inspectoratul General al Politei Romane care confirma faptul ca C.C.C.nu a mentionat cuantumul veniturilor pe care sotia sa le-a realizat la o societate comerciala din mediul privat, si nici nu a depus o declaratie rectificativa in care sa precizeze acest cuantum.


Scopul esential al Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de I., precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative este acela de a asigura transparenta privind averea persoanelor care ocupa anumite functii prevazute de lege, precum si evitarea conflictelor de interese, elemente menite sa asigure prevenirea si combaterea coruptiei, precum si refacerea increderii publice in institutiile statului.


Din aceste considerente, solicita instantei sa respinga Plangerea formulata de petentul C.C.C., ca nefondata si sa mentina procesul verbal de contraventie .nr. 525/18.09.2018 ca fiind temeinic si legal.


In drept, au fost invocate dispozitiile Legii nr. 176/2010, Ordonantei 2/2001


In dovedire, s-a solicitat proba cu inscrisuri


In conformitate cu dispozitiile art. 411 Cod procedura civila, solicita judecarea in lipsa .


Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta constata urmatoarele:


Prin proces ul verbal de constatare si sanctionare a contravent iei .nr. 525/01.07.2018 petentul a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 50 de lei retinandu-se ca, pana la data de 15.06.2018 nu a completat cuantumul veniturilor realizate de catre sotie in declaratia de avere nr. x/12.04.2018 si nici nu a depus ulterior declaratie de avere rectificata, fapta fiind interzisa prin art. 1 alin1 pct. 31, art. 3 alin. 2, art. 4 alin. 2, art. 7 alin1 din Legea 176/2010 si sanctionata prin art. 29 alin 1 din Legea 176/2010.


Sub aspectul legalitatii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, instanta apreciaza ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor art. 17 din O.G. nr. 2/2001 referitoare la mentiunile obligatorii ce trebuie prevazute sub sanctiunea nulitatii.


Instanta are in vedere ca intreaga expunere de fapt a plangeri se circumscrie sub aspectul criticilor invocate, motivelor care vizeaza temeinicia procesului verbal supus analizei.


In analiza acestor critici instanta va porni de la lamurirea imprejurarii ca petentul face parte din categoria de persoane care au obligatia declararii averii si a intereselor, cf. prevederilor art. 1 din Legea 176/2010, fiind functionat public.


Data fiind calitatea sa si obligatia ce ii revine de a se conforma normelor legale, se retine ca, in lamurirea situatiei litigioase isi gasesc incidenta prevederile art. 3 din Legea 176/2010 potrivit carora ``(1) Declaratiile de avere si declaratiile de interese reprezinta acte personale, putand fi rectificate doar in conditiile prevazute de prezenta lege.


(2) Declaratiile de avere se fac in scris, pe propria raspundere, si cuprind drepturile si obligatiile declarantului, ale sotului/sotiei, precum si ale copiilor aflati in intretinere, potrivit anexei nr. 1.``


De asemenea, relevante in cauza sunt si dispozitiile art. 29 din Legea nr. 176/2010 care prevad ca ``(1) Nedepunerea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese in termenele prevazute de prezenta lege, precum si nedeclararea, in declaratia intocmita potrivit anexei nr. 1, a cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte inscrisuri constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 2.000 lei. Agentia poate declansa din oficiu procedura de evaluare.``


In speta, situatia de fapt care a dat nastere litigiului a constat in aceea ca declaratia de avere a petentului, desi completata cu veniturile sale, nu a fost completata cu veniturile incasate de sotia petentului, in privinta careia, petentul a ales modalitatea de a indica termenul ``confidential``.


Instanta constata ca, in urma verificarii continutului declaratiei astfel completate, reprezentantii intimatei au constatat ca aceasta nu respecta prevederile legale, solicitand lamuriri petentului si rectificarea declaratie astfel incat ca cuprinda toate mentiunile prevazute de lege, asa cum rezulta din inscrisurile atasate la filele 33- 54. Deoarece petentul nu s-a conformat, acesta a fost sanctionat in temeiul normelor legale anterior redate, prin procesul verbal supus analizei in cauza de fata.


Tinand cont de situatia de fapt conturata prin probele administrate, instanta apreciaza ca argumentele petentului invocate in sustinerea plangerii nu pot fi primite.


Astfel, instanta retine, contrar opiniei petentului, ca dispozitiile legale care instituie obligatia de completare a declaratiei de avere nu lasa la latitudinea persoanelor carora le revine obligatia de completare, alegerea modalitatii de consemnare a veniturilor. Astfel cum rezulta din continutul lor, normele legale sunt clare, nu lasa loc de interpretare si stabilesc, in mod expres categoriile de persoane ale caror venituri trebuie declarate. Desi petentul a invocat existenta unui conflict de legi sau neconcordanta acestor norme cu prevederile altor acte normative sau chiar ale Constitutiei, instanta apreciaza ca aceste critici nu sunt de natura sa confirme temeinicia plangerii. Astfel, pe de o parte instanta are in vedere ca exercitarea drepturilor unei persoane poate suferi restrangeri in conditiile stabilite de art. 53 din Constitutie, iar ipoteza din cauza de fata, data fiind finalitatea textelor de lege ce isi gasesc incidenta, poate justifica o restrangere a exercitiului drepturilor corespunzatoare obligatiilor la care se refera.


In concret, instanta apreciaza ca nici argumentele referitoare la o posibila sanctionare a sotiei petentului, dupa cum nici cele vizand faptul ca sotia petentului nu si - a asumat, ea insasi obligatia de a comunica/declara veniturile nu sunt de natura sa atraga exonerarea petentului, de vreme ce sanctiunea a fost aplicata nu prin prisma conduitei sotiei petentului, ci chiar a conduitei acestuia. Modalitatea in care petentul intelege sa isi gestioneze veniturile, acceptand sau nu o informare reciproca intre acesta si sotia sa, excede analizei cauzei de fata si nu prezinta nici o relevanta din perspectiva normelor indicate ca si temei al sanctionarii.


Mai mult decat atat, instanta constata ca din continutul actului aditional la contractul individual de munca al sotiei petentului (art. 6 - f 19- 20) reiese ca obligatia salariatului de a nu divulga informatia confidentiala (petentul sustinand ca valoarea veniturilor sotiei are un astfel de caracter) nu va fi aplicabila (.) in situatia in care informatia a fost facuta publica de catre un tert (cum este si petentul) care nu era tinut de nici o obligatie de confidentialitate, asadar argumentele expuse in sustinerea incalcarii conduitei contractuale care sa atraga incidenta unor dispozitii din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) sunt infirmate. Pe de alta parte, intimata a justificat posibilitatea anonimizarii datelor, iar imprejurarea ca o astfel de modalitate nu ar fi aplicata de intimata (petentul sustinand ca anterior ar fi declarat veniturile care nu au fost anonimizate, aspect nedovedit insa) nu ar putea justifica neindeplinirea propriilor obligatii legale, ci, cel mult, ar putea determina initierea oricarui alt demers pentru a se da curs acestei proceduri.


In consecinta, fata de considerentele expuse instanta apreciaza ca procesul-verbal este legal si temeinic, astfel incat in raport de dispozitiile art. 1 si art. 34 din OG 2/2001 plangerea va fi respinsa ca neintemeiata.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE:


Respinge plangerea formulata de petentul C.C.C., cu domiciliul ales la Cabinet avocat (vezi www.MCP-Avocati.ro) a. M., in Bucuresti, 4, sector 3, in contradictoriu cu intimata AGENTIA NATIONALA DE I., CUI x, cu sediul in Bucuresti, sector 1, 15, ca neintemeiata.


Cu apel care se depune la Judecatoria Sectorului 3, in 30 de zile de la comunicare .
Pronuntata de: Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti, Sentinta civila nr. 1221 din 13.02.2019


Citeşte mai multe despre:    contraventie    declaratie de avere    confidentialitatea salariului    Legea 176/2010    Legea 53/2003    Codul muncii
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contencios administrativ. Dispozitia primarului de suspendare a activitatii unei societati. Sanctiune contraventionala complementara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 450/24.06.2020

Raspunderea patrimoniala a angajatorului. Excluderea discriminatorie a salariatului de la indeplinirea unor atributii de serviciu cu consecinte pe planul cuantumului drepturilor salariale ca urmare a prezentarii unor nemultumiri directorului general
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. din data de 5141 din data de 12.11.2019

Procedurile de control ale ITM nu trebuie sa fie insotite de o sanctiune care sa fie atat de disproportionata fata de gravitatea incalcarii
Pronuntaţă de: Judecatoria Campina - Sentinta civila nr. 1062 din data de 01 Aprilie 2019

Prejudiciul cauzat de mai multi salariati angajatorului.Dovedirea masurii in care fiecare salariat a contribuit la cauzarea prejudiciului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel ALBA IULIA � Decizia nr. 755/30.05.2019

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului prin sanctionarea contraventionala a salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul SIBIU � Sentinta nr. 462/21.09.2020

Conditiile raspunderii patrimoniale a salariatului. Prezumtia de culpa
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI� Decizia civila nr. 5860/13.12.2019

Obligarea salariatului, conducator auto, la plata catre angajator a contravaloarii amenzii de circulatie aplicate salariatului in exercitarea atributiilor de serviciu. Raspunderea patrimoniala a salariatului.
Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES � Sentinta civila nr. 3073/13.11.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ � Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Neindicarea salariului confidential al membrilor de familie in declaratia de avere nu poate fi sanctionata cu amenda
Pronuntaţă de: Judecatoria Pascani Sentinta civila nr. 1976 din 20 noiembrie 2020Articole Juridice

Fenomenul muncii subdeclarate. Reglementare si probleme practice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Nelegalitatea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate conform O.U.G. nr. 129/2021
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Hotarare pronuntata intr-un litigiu privind prelucrarea nelegala de date biometrice
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Hotarare definitiva pronuntata intr-un litigiu privind nerespectarea dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Legalitatea sanctiunilor contraventionale/amenzilor aplicate pe durata starii de urgenta, conform OUG 1/1999
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Neafectarea venitului lunar de catre clauza de neconcurenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior � pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu