din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4752 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 19 mai 2009

Noutati legislative. Monitorul Oficial 19 mai 2009

  Publicat: 19 May 2009       2876 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 19 mai 2009

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Codul European de Securitate Sociala, adoptat la Strasbourg, la 16 aprilie 1964, este un instrument juridic al Consiliului Europei,
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Distanta dintre rude, masurata prin numarul nasterilor intervenite intre rudele in linie dreapta (tatal si fiul sunt rude de gradul I, bunicul si nepotul - de gradul II etc.)
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Situatia in care o lege, o reglementare, o politica sau o practica aparent neutra are un impact disproportionat negativ asupra persoanelor de un anumit sex, fara ca diferentele de tratament sa poata fi justificate in mod obiectiv.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Act adoptat de organele de stat,
1. Cuvantare, discurs, expunere facuta in public referitor la o tema stiintifica, literara etc.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial nr. 330/19.05.2009

Curtea Constitutionala a Romaniei
424. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15, 21, 24 si 30 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si ale art. 4 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale .

Curtea Constitutionala a Romaniei
448. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244^1 din Codul de procedura civila si art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale .

Curtea Constitutionala a Romaniei
451. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 3 din Codul de procedura civila .

Curtea Constitutionala a Romaniei
510. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 2 la notele anexelor nr. 1a-1c din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei .

Guvernul Romaniei
43. Ordonanta de urgenta pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja .

Guvernul Romaniei
44. Ordonanta de urgenta privind durata unor contracte de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte .

Guvernul Romaniei
520. Hotarare privind modificarea componentei Grupului de lucru pentru elaborarea si monitorizarea Planului de actiuni referitor la imbunatatirea mediului de afaceri, stabilita prin Hotararea Guvernului nr. 803/2001 .

Guvernul Romaniei
579. Hotarare privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in domeniul public al municipiului Alba Iulia si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, judetul Alba .

Guvernul Romaniei
581. Hotarare privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Suceava .

-------------

Monitorul Oficial nr. 331/19.05.2009

Parlamentul Romaniei
116. Lege pentru ratificarea Codului european de securitate sociala al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964 .

-
Codul. Codul european de securitate sociala .

Presedintele Romaniei
694. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Codului european de securitate sociala al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964 .

Parlamentul Romaniei
158. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea organizarii Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale .

Presedintele Romaniei
776. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea organizarii Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale .

Parlamentul Romaniei
159. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 134/2008 privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publica a statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe IonescuSisesti" - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Suceava in administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava, in scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor .

Presedintele Romaniei
777. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 134/2008 privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publica a statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Agricola Suceava in administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava, in scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor .

Parlamentul Romaniei
160. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 178/2008 privind aprobarea achizitionarii unui teren de catre Universitatea "Politehnica" din Timisoara .

Presedintele Romaniei
778. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 178/2008 privind aprobarea achizitionarii unui teren de catre Universitatea "Politehnica" din Timisoara .

Parlamentul Romaniei
165. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 201/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania .

Presedintele Romaniei
783. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 201/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania .

Parlamentul Romaniei
166. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2008 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2005 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. si "Electrica Oltenia" - S.A. .

Presedintele Romaniei
784. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2008 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2005 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. si "Electrica Oltenia" - S.A. .

Presedintele Romaniei
792. Decret privind conferirea Medaliei Crucea Comemorativa a Celui de-al Doilea Razboi Mondial, 1941-1945 .

Presedintele Romaniei
793. Decret privind conferirea Ordinului National Steaua Romaniei in grad de Cavaler .

Presedintele Romaniei
794. Decret privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Serviciul de Informatii Externe si trecerea acestuia in rezerva cu noul grad .

Curtea Constitutionala a Romaniei
444. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, art. 16, art. 20 alin. (8), (9) si (10), art. 23 alin. (1) si (2), precum si art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare .

Ministerul Apararii Nationale
Ordin al ministrului apararii nationale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/1998 privind unele masuri de protectie sociala a personalului militar si civil, care se vor aplica in perioada restructurarii marilor unitati, unitatilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apararii Nationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 37/2001 Nr. M.2 din 16-Ianuarie-2009

Ministerul Apararii Nationale
Ordin al ministrului apararii nationale privind declasificarea si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a unui ordin al ministrului apararii nationale emis in anul 2009 Nr. M.46 din 23-Aprilie-2009

-------------------

Monitorul Oficial nr. 332/19.05.2009

Guvernul Romaniei
515. Hotarare pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova .

Primul-Ministru
529. Decizie privind eliberarea doamnei Stefana Aghergheloaei din functia publica de secretar general al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale .

Primul-Ministru
530. Decizie privind promovarea temporara a doamnei Modiga Georgeta in functia publica de secretar general al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale .

Primul-Ministru
531. Decizie pentru suspendarea domnului Lazin Octavian Ioan Gheorghe din functia publica de inspector guvernamental .

Primul-Ministru
532. Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Coman Cornel, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului .

Primul-Ministru
533. Decizie privind eliberarea domnului Gheorghe Bogdan din functia publica de secretar general al Ministerului Tineretului si Sportului .

Camera Consultantilor Fiscali
8. Hotarare privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere in Conferinta nationala a Camerei Consultantilor Fiscali din 2 mai 2009 .

------------

Monitorul Oficial nr. 333/19.05.2009

Presedintele Romaniei
795. Decret pentru eliberarea din functie a unui judecator .

Presedintele Romaniei
796. Decret pentru eliberarea din functie a unui judecator .

Presedintele Romaniei
797. Decret pentru eliberarea din functie a unui judecator .

Presedintele Romaniei
798. Decret pentru eliberarea din functie a unui judecator .

Guvernul Romaniei
513. Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim .

Guvernul Romaniei
521. Hotarare privind organizarea la Sibiu, in perioada 23-25 septembrie 2009, a celei de-a patra Conferinte a retelei europene "The European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law" (IMPEL) .

Guvernul Romaniei
554. Hotarare privind unele masuri necesare pentru desfasurarea reuniunii Adunarii generale a Retelei Europene a Consiliilor Judiciare .

Guvernul Romaniei
569. Hotarare privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar asociatiilor din agricultura in anul 2009, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati .

Guvernul Romaniei
571. Hotarare privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale - Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice Timisoara a unui imobil retrocedat, in conditiile legii .

Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
94. Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare .

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
586. Ordin privind modificarea pct. 3.2.3 din anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice si a modalitatilor de eliberare si utilizare ale cardului european de asigurari sociale de sanatate si pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de inlocuire a cardului european de asigurari sociale de sanatate, precum si a instructiunilor de completare si a modalitatilor de eliberare si utilizare ale acestuia .

Arhiva Monitoarele Oficiale din mai 2009


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...