din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1306 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » 15 aprilie 2010: Admitere in profesia de executor judecatoresc

15 aprilie 2010: Admitere in profesia de executor judecatoresc

  Publicat: 10 Mar 2010       5423 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti a anuntat organizarea concursului de admitere in profesie pentru executorii judecatoresti stagiari, examen ce se va desfasura la 15 aprilie 2010, la Bucuresti.

Personal auxiliar incadrat pe langa tribunale si judecatorii,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Dovada scrisa prin care
O interfata care este capabila sa incarce, pe rand,
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Sali Negiat - membru al Parlamentului Romaniei.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Confirmare, prin hotarare judecatoreasca, a valabilitatii unei popriri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Pentru acest concurs sau examen se vor desfasura urmatoarele activitati in conformitate cu prevederile legale la termenele stabilite:  1. Se pot inscrie la concurs sau examen pentru ocuparea posturilor de executori judecatoresti stagiari, persoanele care indeplinesc conditiile prevazute de art.15 lit. a) aa��a�� f) din Legea nr.188/2000 privind executorii judecatoresti si art. 46 din statutul U.N.E.J.

  2. Cererea de inscriere impreuna cu dovezile privind indeplinirea conditiilor prevazute la art.15 lit. a) aa��a�� f) din Lege se depun pana la 26.03.2010, ora 15,00 la Camera Executorilor Judecatoresti in a carei circumscriptie se afla localitatea unde domiciliaza candidatul.


Dupa expirarea termenului de mai sus cererile vor fi considerate ca tardiv formulate si nu vor mai fi primite.


Pentru inscrierea la concurs sau examen, candidatul va prezenta un dosar cu sina in care vor fi depuse in ordinea enumerarii actele doveditoare a indeplinirii conditiilor legale:


- cererea de inscriere in care se va mentiona postul pentru care participa la concurs;


- copie xerox de pe actul de identitate;


- copii xerox ale certificatului de nastere si certificatului de casatorie (unde este cazul);


- copie legalizata a diplomei de licenta in studii juridice;


- declaratie pe propria raspundere ca are capacitate deplina de exercitiu;


- cazierul judiciar;


- recomandare de la ultimul loc de munca sau, dupa caz, de la institutia de invatamant superior absolvita;


- adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei de executor judecatoresc;


- chitanta de plata a taxei de inscriere in suma de 800 lei in contul U.N.E.J. nr.RO38BRDE410SV19830704100 aa��a�� BRD aa��a�� Piata Romana, iar in contul ce va fi indicat de Camera se va vira suma de 200 lei.


Copiile, cu exceptia celor legalizate, trebuie sa poarte mentiunea aa���conform cu originalulaa��� urmata de semnatura titularului cererii.


Pana la 29.03.2010, ora 16,00 Colegiul Director al Camerei Executorilor Judecatoresti verifica indeplinirea cerintelor legale, intocmind pentru fiecare candidat referat de admitere sau, dupa caz, de respingere a cererii de inscriere la examen, va afisa la sediul Camerei, la loc vizibil si accesibil publicului, lista cu numele candidatilor si dosarele admise sau respinse; se va intocmi proces aa��a�� verbal care va consemna data si ora afisarii si va fi afisat impreuna cu lista .


La cererea candidatilor ale caror dosare au fost respinse, li se va inmana acestora copie certificata de pe referatul de respingere (art.19 alin.1 din Regulament).


Pana la 31.03.2010, ora 16,00 candidatii ale caror cereri de inscriere au fost respinse pot completa dosarul de inscriere pentru a remedia, daca este posibil, cele constatate in referatul de respingere.


Pana la 01.04.2010, ora 16,00 se trimit, se inregistreaza si se centralizeaza la U.N.E.J. toate dosarele de inscriere cuprinzand cererea de inscriere, dovezile anexate si referatul de admitere sau de respingere.


Odata cu aceste dosare, Camera Executorilor Judecatoresti va inainta situatia centralizata privind datele de identificare a candidatilor si circumscriptia pentru care candideaza.


Pana la 05.04.2010 Consiliul U.N.E.J. va stabili adresa exactaa si ora inceperii concursului sau examenului si le va comunica Camerelor Executorilor Judecatoresti pentru a fi afisate la loc vizibil si accesibil publicului, fiind publicate si pe paginile de internet ale Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si Ministerului Justitiei.


Pana la 15.03.2010 se va transmite tematica la fiecare Camera si va fi afisata de indata, la loc vizibil si accesibil publicului la sediul acestora, fiind publicata pe paginile de internet ale U.N.E.J. si Ministerului Justitiei.


Pana la 05.04.2010, ora 1600, comisia de verificare a indeplinirii conditiilor de inscriere la examen va dispune prin hotarare admiterea sau respingerea cererii de inscriere .


Pana la 06.04.2010, ora 1600 hotararea comisiei pentru verificarea indeplinirii conditiilor de inscriere la examen va fi afisata la loc vizibil si accesibil publicului, la sediul Camerelor Executorilor Judecatoresti unde s-au depus cererile intocmind proces aa��a�� verbal conform art. 28 lit. a) mentionandu-se data si ora, precum si pe pagina de internet a U.N.E.J.Pana la 08.04.2010, ora 1600 candidatii ale caror cereri de inscriere au fost respinse pot formula contestatii impotriva hotararii comisiei. Contestatiile se depun la sediul camerei unde s-a depus cererea de inscriere .


Pana la 09.04.2010, ora 1600 comisia pentru solutionarea contestatiilor formulate impotriva hotararii comisiei de verificare a indeplinirii conditiilor de inscriere la examen va analiza contestatiile, hotarand admiterea sau respingerea contestatiei.


Pana la 10.04.2010, ora 1600 hotararea comisiei pentru solutionarea contestatiilor, va fi afisata la loc vizibil si accesibil publicului, la sediul Camerelor Executorilor Judecatoresti unde s-au depus cererile intocmind proces aa��a�� verbal, precum si pe pagina de internet a U.N.E.J.


La 13.04.2010 se vor afisa locul la desfasurarii examenului listele cu repartizarea candidatilor pe sali (daca este cazul).


La data de 14.04.2010 se vor redacta subiectele, se vor introduce in plic, se va sigila si se vor pastra la sediul Ministerului Justitiei.


In data de 15.04.2010, cu 30 de minute inainte de ora inceperii examenului, comisia care a redactat subiectele va proceda la alegerea prin tragere la sorti a unui set de subiecte, cate doua din fiecare materie, acestea constituind subiectele de concurs sau examen si va intocmi proces aa��a�� verbal constatator semnat de membrii comisiei.


Pana la 30.04.2010 se va face notarea lucrarilor.


Pana la 03.05.2010, ora 1600 presedintele comisiei va proceda la desigilarea lucrarilor in prezenta tuturor membrilor comisiei si comunica catre Camerele Executorilor Judecatoresti centralizatoare finale cu rezultatul examenului pentru candidatii din fiecare Camera a Executorilor Judecatoresti.


Pana la data de 04.05.2010, ora, 1600 Colegiul Director al Camerei va afisa, la sediul sau, la loc vizibil si accesibil publicului, lista cuprinzand rezultatele examenului, intocmind proces aa��a�� verbal de afisare, cu precizarea datei si a orei.


Lista va fi publicata si pe paginile de internet ale U.N.E.J. si Ministerului Justitiei.


Pana la data de 07.05.2010, ora 16,00 candidatii nemultumiti pot face contestatie sub sanctiunea decaderii.


Contestatiile se depun la Camera Executorilor Judecatoresti unde s-a depus cererea de inscriere la concurs sau examen si se centralizeaza la sediul U.N.E.J. pana la data de 11.05.2010, ora 16,00.


Contestatiile vor fi solutionate pana in data de 17.05.2010.


Pana la data de 26.05.2010 Consiliul U.N.E.J. va proceda la validarea rezultatelor pe care le va inainta Ministerului Justitiei pana la 31.05.2010.


In termen de 20 zile de la validarea rezultatelor se va proceda la incheierea contractului de munca in conditiile art.19 si 21 din Lege si art. 14 din Regulament.Citeşte mai multe despre:    Executori judecatoresti    UNEJ    Examen    Examen de definitivat    Legea 188/2000

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

INPPA: Temele dezbaterilor din 23 februarie 2, 9 si 16 martie 2017
20 Feb 2017 | 1627

INPPA: Temele dezbaterilor din 26 ianuarie, 2, 9 si 16 februarie 2017
21 Jan 2017 | 1313

Lista integrala a legilor promulgate in anul 2016
27 Dec 2016 | 2058

INPPA: Temele dezbaterilor din 10, 17 si 24 noiembrie 2016
04 Nov 2016 | 4050

INPPA: Temele dezbaterilor din 20, 27 octombrie si 3 noiembrie 2016
13 Oct 2016 | 1330

Invitatie la Conferinta nationala "Executarea silita de la teorie la practica" � editia a VI-a, Craiova
05 Mar 2016 | 6380Articole Juridice

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

(P) Avocat Dreptul Muncii Brasov. Asistenta si Reprezentare Juridica
Sursa: MCP Cabinet avocati

Recuperare creante in domeniul transporturilor. Temei legal si Proceduri
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Competenta curtii de apel in materie penala. Art. 38 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Compensatia legala. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Decizia civila nr. 3446A din data de 22.11.2019

Omisiunea inscrierii in concret a motivelor de fapt si de drept. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3581/2019

Valabilitatea actelor aditionale de majorare a salariului nesemnate de salariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia nr. 641 din 01.07.2019

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020