din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2139 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 25 iunie 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 25 iunie 2010

  Publicat: 28 Jun 2010       2037 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 25 iunie 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Mijloc de proba, prevazut in cap. II, t. III, C. proc.pen., partea generala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Mijloc de proba, prevazut in cap. II, t. III, C. proc.pen., partea generala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Imprumut monetar acordat, reprezentand avans garantat cu depunerea in gaj a unui colateral.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Act adoptat de organele de stat,
Asezate in cap. IV, t. V, C. proc. pen., aprtea generala,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.

Monitorul Oficial nr. 0429 din 25 Iunie 2010
Actul nr. 115 din 24 Iunie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2010 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Monitorul Oficial nr. 0429 din 25 Iunie 2010
Actul nr. 596 din 22 Iunie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2010 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Monitorul Oficial nr. 0429 din 25 Iunie 2010
Actul nr. 116 din 24 Iunie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2010 privind unele masuri de eficientizare a activitatii de intretinere a culoarului de frontiera, fasiei de protectie si a semnelor de frontiera
Monitorul Oficial nr. 0429 din 25 Iunie 2010
Actul nr. 597 din 22 Iunie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2010 privind unele masuri de eficientizare a activitatii de intretinere a culoarului de frontiera, fasiei de protectie si a semnelor de frontiera
Monitorul Oficial nr. 0429 din 25 Iunie 2010
Actul nr. 599 din 23 Iunie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind conferirea Ordinului National Steaua Romaniei in grad de Cavaler, cu insemn de razboi
Monitorul Oficial nr. 0429 din 25 Iunie 2010
Actul nr. 600 din 23 Iunie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind conferirea Ordinului National Steaua Romaniei in grad de Cavaler, cu insemn de razboi
Monitorul Oficial nr. 0429 din 25 Iunie 2010
Actul nr. 686 din 20 Mai 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 alin. (1), art. 20 alin. (1), (2) si (4), art. 21, art. 31 alin. (1) si art. 49 alin. (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor
Monitorul Oficial nr. 0429 din 25 Iunie 2010
Actul nr. 567 din 16 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 11 obiective de investitii - platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere
Monitorul Oficial nr. 0429 din 25 Iunie 2010
Actul nr. 65 din 04 Martie 2010
Emitent: Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici
Decizie privind infiintarea Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, aprobarea regulamentului de organizare si functionare, precum si a componentei acestuia
Monitorul Oficial nr. 0429 din 25 Iunie 2010
Actul nr. 591 din 15 Iunie 2010
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea evidentei pe platitori, declararea, constatarea si controlul contributiilor prevazute la art. 3631 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, solutionarea contestatiilor si incasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sanatateMonitorul Oficial nr. 0429 din 25 Iunie 2010
Actul nr. 928 din 15 Iunie 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea evidentei pe platitori, declararea, constatarea si controlul contributiilor prevazute la art. 3631 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, solutionarea contestatiilor si incasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate
Monitorul Oficial nr. 0429 din 25 Iunie 2010
Actul nr. 2101 din 24 Iunie 2010
Emitent: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Ordin privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare
Monitorul Oficial nr. 0428 din 25 Iunie 2010
Actul nr. 53 din 16 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Ordonanta de urgenta privind esalonarea platii indemnizatiilor prevazute de Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
Monitorul Oficial nr. 0428 din 25 Iunie 2010
Actul nr. 481 din 12 Mai 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnate la Bucuresti la 22 decembrie 2009 si la Paris la 14 ianuarie 2010, la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 28 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005
Monitorul Oficial nr. 0428 din 25 Iunie 2010
Actul nr. 537 din 09 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu in anul 2010
Monitorul Oficial nr. 0428 din 25 Iunie 2010
Actul nr. 590 din 23 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind declansarea procedurilor de expropriere pentru cauza de utilitate publica a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de interes public local a��Dublarea diametralei N-S pe tronsonul Buzesti-Berzei-Vasile Parvan-B. P. Hasdeu- Uranus-Calea Rahoveia��
Monitorul Oficial nr. 0428 din 25 Iunie 2010
Actul nr. 591 din 23 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind declansarea procedurilor de expropriere pentru cauza de utilitate publica a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de interes public local a��Regularizarea traseului Bulevardului Tudor Vladimirescua��
Monitorul Oficial nr. 0428 din 25 Iunie 2010
Actul nr. 592 din 23 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind declansarea procedurilor de expropriere pentru cauza de utilitate publica a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de interes public local a��Supralargire str. Gheorghe Ionescu-Sisesti - bd. Ion Ionescu de la Brada��
Monitorul Oficial nr. 0427 din 25 Iunie 2010
Actul nr. 510 din 02 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale
Monitorul Oficial nr. 0427 din 25 Iunie 2010
Actul nr. 529 din 25 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Rectificare referitoare la Hotararea Guvernului nr. 529/2010, anexa nr. 2, poz. 247Monitorul Oficial nr. 0426 din 25 Iunie 2010
Actul nr. 505 din 27 Aprilie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 3 si 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi
Monitorul Oficial nr. 0426 din 25 Iunie 2010
Actul nr. 506 din 27 Aprilie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. b) si d), art. 11 si art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Monitorul Oficial nr. 0426 din 25 Iunie 2010
Actul nr. 572 din 04 Mai 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 418 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului
Monitorul Oficial nr. 0426 din 25 Iunie 2010
Actul nr. 574 din 04 Mai 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
Monitorul Oficial nr. 0426 din 25 Iunie 2010
Actul nr. 575 din 04 Mai 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor cap. IV din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
Monitorul Oficial nr. 0426 din 25 Iunie 2010
Actul nr. 1722 din 14 Iunie 2010
Emitent: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Ordin pentru aprobarea recunoasterii si desemnarii Laboratorului de incercari higrotermice pe materiale si elemente de constructii - Sucursala Iasi - din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila a��URBAN-INCERCa��, in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru functia de laborator de incercari pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructiiCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1932

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3984

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2849

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2460

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 3217

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 8964