din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3176 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Titlurile executorii reglementate de Noul Cod de procedura civila

Titlurile executorii reglementate de Noul Cod de procedura civila

  Publicat: 10 Apr 2013       34519 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Civil  


Noul cod de procedura civila consacra capitolul II din titlul I al Cartii a V-a, �Despre executarea silita� materiei titlurilor executorii.

Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Prevazuta in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea speciala, face parte dintr-o faza distincta a procesului penal,
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.

Potrivit definitiei legale, constituie titlu executoriu ``hotararile executorii, hotararile definitive, precum si orice alte hotarari sau inscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse in executare`` (art. 632 alin. 2 C. proc. civ.)
In sensul legii, alte hotarari care pot fi puse in executare sunt hotararile arbitrale, precum si alte hotarari ale organelor cu atributii jurisdictionale, care au ramas definitive drept consecinta a neatacarii lor la instantele judecatoresti competente potrivit legii.
Referitor la hotararile arbitrale, art. 615 C. proc. civ. stabileste ca ``hotararea arbitrala constituie titlu executoriu si se executa silit intocmai ca si o hotarare judecatoreasca.``

De asemenea, pot fi puse in executare si titlurile executorii europene, fara indeplinirea vreunei formalitati prealabile, daca dreptul Uniunii Europene nu impune recunoasterea lor in statul in care se va face punerea in executare .
Observam ca legiuitorul are in vedere punerea in executare a hotararilor definitive, ca regula generala.
O noutate in materia titlurilor executorii este adusa de art. 637 C. proc. civ., care stabileste ca vor putea fi aduse la indeplinire pe calea executarii silite si hotararile care pot fi atacate cu apel sau cu recurs, precum si hotararile arbitrale care nu au ramas inca definitive prin neatacare la instanta de judecata competenta, in aceasta situatie creditorul asumandu-si riscul ipotezei atacarii hotararii cu apel sau cu recurs. Astfel, daca ulterior efectuarii executarii silite, hotararea adusa la indeplinire va fi modificata sau desfiintata in calea de atac a apelului sau a recursului, creditorului ii va incumba obligatia de a-l repune pe debitor in drepturile sale.
Dispozitiile art. 637 C. proc. civ. sunt aplicabile si in cadrul procedurii ordonantei de plata . Astfel, pana la judecarea cererii in anulare a ordonantei de plata se poate trece la executarea silita a creantelor constatate pe aceasta cale de instanta de judecata .
In ipoteza incuviintarii punerii in executare a unei hotarari care nu este inca definitiva, debitorul poate solicita, iar instanta este obligata sa dispuna suspendarea executarii silite, potrivit art. 718 alin. 4 pct. 1, fara a mai fi necesara plata unei cautiuni.
Art. 718 alin. 4 pct. 2 stabileste ca aceeasi va fi solutia, de incuviintare in mod obligatoriu a suspendarii executarii, fara plata unei cautiuni, si daca inscrisul este declarat fals printr-o hotarare judecatoreasca data in prima instanta.
Referitor la celelalte ``inscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse in executare``, observam ca potrivit art. 638 C. proc. civ. sunt titluri executorii si incheierile si procesele- verbale intocmite de executorii judecatoresti, inscrisurile autentice, titlurile de credit precum si alte inscrisuri recunoscute de lege ca fiind titluri executorii.
Dispozitia mai sus mentionata se completeaza cu prevederile art. 628 C. proc. civ., care in alin. 4 stabileste caracterul de titlu executoriu al incheierilor executorului judecatoresc.
Daca executarea hotararilor judecatoresti si a celor arbitrale, a incheierilor si a proceselor verbale intocmite de executorii judecatoresti poate fi suspendata la cererea partii in contextul formularii unei contestatii la executare sau a unei alte cereri cu privire la executare, pana la solutionarea acesteia, in ceea ce priveste inscrisurile autentice, titlurile de credit si celelalte inscrisuri recunoscute de lege ca fiind titluri executorii suspendarea executarii acestora poate fi ceruta si in cadrul actiunii de fond care priveste desfiintarea lor.
In ceea ce priveste inscrisurile autentificate de notarul public, care constata existenta unei creante certe, lichide si exigibile, ele constituie titlu executoriu. In lipsa originalului, duplicatul sau copia legalizata dupa exemplarul din arhiva notariala au aceeasi forta juridica precum originalul.
In ipoteza anularii unor asemenea acte, vor fi desfiintate de drept toate actele de executare efectuate in baza lor, debitorul fiind repus in drepturi .
Raspunderea civila a notarului nu va fi angajata, in ipoteza anularii actului autentic, decat daca acesta si-a incalcat cu vinovatie obligatiile profesionale si a cauzat astfel un prejudiciu.
Referitor la titlurile de credit, potrivit art. 640 C. proc. civ. acestea constituie titluri executorii daca indeplinesc conditiile prevazute de legile speciale.
Astfel, cambia si biletul la ordin sunt reglementate de Legea nr. 58/1934, iar CEC-ul de Legea nr. 59/1934. Mentionam ca prin Legea nr. 76/2012 au fost modificate art. 62 din Legea nr. 58/1934, respectiv art. 54 din Legea nr. 59/1934, astfel incat a fost eliminata calea de atac a opozitiei. In prezent, se poate utiliza o singura cale de atac, respectiv contestatia la executare, asa cum este ea reglementata de art. 711 si urm. C. proc. civ.
Potrivit art. 711 alin. 2 C. proc. civ., daca nu s-a formulat cerere de lamurire a hotararii si de inlaturare a dispozitiilor contrare, asa cum prevede art. 443 C. proc. civ., in faza executio a procesului civil se poate face contestatie pentru lamurirea intelesului titlului executoriu, ori a intinderii sau aplicarii acestuia.

Loredana Popescu, Partnership EuroAvocatura

Citeşte mai multe despre:    Titlu executoriu    Executare silita    Hotarare arbitrala    Recurs    Apel    Avocat    Legea 58/1934    Legea 59/1934    Contestatie la executare    Suspendarea executarii silite    Inscris autentic    Titlu de credit

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Obligatia instantei de a stabili contributia lunara la intretinerea copilului pe timpul plasamentului � masura de protectie a drepturilor copilului sau piedica in calea celeritatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Legalitatea platii esalonate a drepturilor salariale obtinute prin hotarari judecatoresti
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

In procedura validarii popririi debitorul poprit poate invoca orice imprejurare ulterioara obtinerii titlului de natura sa anihileze creanta fara a fi necesar intotdeauna sa formuleze o contestatie la propriu
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 295/R din 19.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Certitudinea creantei exista atunci cand este constatata printr-un titlu executoriu. La deschiderea procedurii insolventei, existenta creantei trebuie sa fie neindoielnica, iar asupra ei nu trebuie sa existe vreun litigiu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 458/7.10.2020

Decizie de sanctionare disciplinara. Caracterul restrictiv al dispozitiilor inscrise Codul muncii. Analiza elementelor constitutive ale abaterii disciplinare prin raportare la prevederile actului emis de angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 40/06.02.2020