din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4011 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Poprire. Termenul de formulare a contestatiei la executare

Poprire. Termenul de formulare a contestatiei la executare

  Publicat: 19 Apr 2013       14877 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Potrivit art. 41 alin. (1) din O.U.G. nr. 51/1998, �Titlul executoriu se comunica debitorului si se pune in executare fara nicio formalitate�, iar potrivit art. 42, dupa comunicarea titlului executoriu catre debitor, AVAS/ADS poate dispune prin ordin blocarea prin poprire a conturilor de orice natura pe care debitorul le detine in orice banca sau organizatie cooperatista de credit, indiferent de moneda in care se constituie, poprirea nefiind supusa validarii, iar tertul poprit fiind obligat sa confirme blocarea conturilor si sa faca de indata retinerile prevazute de lege si sa vireze sumele retinute in contul indicat de ADS.

Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
1. Din punct de vedere juridic, cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri, in schimbul unei plati;
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Cel ce ia in arenda. Calitatea de arendas o poate avea orice persoana fizica, daca este cetatean roman, indiferent daca are domiciliul in tara sau in strainatate
1. Din punct de vedere juridic, cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri, in schimbul unei plati;
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
1. Din punct de vedere juridic, cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri, in schimbul unei plati;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.

Ca atare, singura obligatie de comunicare priveste comunicarea titlului executoriu, comunicare prin care se aduce la cunostinta debitorului modalitatea executarii prin poprire in caz de neexecutare.

Prin urmare, in raport de art. 401 alin. (1) lit. a) C. proc. civ., termenul de 15 zile in care trebuie formulata contestatia la executare se calculeaza de la data la care contestatorul a primit comunicarea titlului executoriu si a somatiei de executare, iar nu de la data la care a luat cunostinta de ordinul de poprire.

Prin sentinta nr. 26 din 27 februarie 2012, Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a V-a civila, a admis contestatia la executare formulata de contestatorul T.O. in contradictoriu cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - prin A.D.S., a anulat formele de executare efectuate in baza contractului de arenda nr. 1 din 11 aprilie 2006, respectiv Ordinul de poprire nr. 60721 din 28 septembrie 2010, precum si formele de executare subsecvente acestuia, subsecvent respingerii exceptiilor tardivitatii si inadmisibilitatii contestatiei la executare .

Cu privire la exceptia tardivitatii contestatiei invocata de parata prin intampinare, prima instanta a apreciat ca nu este incident art. 401 alin. (1) pct. c) C. proc. civ., intrucat in cauza este vorba de o executare silita fara somatie si cum primul act de executare de care a luat cunostinta contestatorul este ordinul de poprire a carei dovada de comunicare nu s-a facut, contestatia s-a apreciat a fi facuta in termen.

Exceptia inadmisibilitatii intemeiata pe dispozitiile art. 46 alin. (1) din O.U.G. nr. 51/1998 s-a apreciat, de asemenea, a fi neintemeiata, ratiunea reglementarii fiind aceea a judecarii cu celeritate a acestor tipuri de cerere, necomunicarea actelor inainte de formularea contestatiei neconstituind un fine de neprimire.

Pe fond, prima instanta a considerat intemeiata contestatia deoarece titlul executoriu il constituie un contract de arenda, pe care partile l-au incheiat la 11 aprilie 2006 pentru o suprafata de 10 ha, dar pe care intimatul arendas nu-l poate valorifica pentru arenda deoarece nu a pus la dispozitia arendasului terenul arendat, creanta neavand un caracter cert in sensul art. 379 alin. (3) C. proc. civ., considerente fata de care contestatia la executare a fost admisa, iar formele de executare efectuate in baza contractului de arenda anulate.

In contra sentintei a declarat recurs intimata A.D.S. solicitand modificarea in tot a sentintei atacate in sensul respingerii contestatiei la executare in raport de prevederile art. 304 pct. 9 si art. 3041 C. proc. civ.

Recurenta a criticat, in primul rand, gresita solutionare a exceptiei tardivitatii formularii contestatiei la executare in raport de prevederile art. 401 alin. (1) C. proc. civ. pe care le apreciaza ca fiind incidente in cauza.

A precizat recurenta ca titlul executor i-a fost comunicat in data de 5 august 2010, adresa primita de contestator la data de 20 august 2010 conform confirmarii de primire, asa incat contestatia inregistrata la 24 februarie 2011 pe rolul Judecatoriei Targoviste a fost tardiv formulata.

Pe fond, recurenta a criticat neexaminarea de catre prima instanta a inscrisurilor depuse de ea in aparare si care fac dovada suprafetelor de teren exploatate de contestatoare in baza contractului de arenda, creanta pe care titlul o constata fiind certa, lichida si exigibila.

A sustinut recurenta ca procedura de executare este cea reglementata de O.U.G. nr. 64/2005, respectiv O.U.G. nr. 51/1998, in temeiul carora a procedat si la comunicarea titlului catre contestator.

Recursul este fondat pentru considerentele care urmeaza:

Prin contestatia formulata si inregistrata la instanta in data de 24 februarie 2011, contestatorul T.O. a solicitat anularea titlului executoriu contestat si a tuturor formelor de executare silita promovate de parata, precum si suspendarea executarii pana la solutionare.

In cuprinsul contestatiei contestatorul refera la contractul de arendare incheiat la 11 aprilie 2006 despre care afirma ca acesta constituie titlu executoriu in temeiul O.U.G. nr. 64/1995 si O.U.G. nr. 51/1998, contestatia fiind intemeiata in drept si pe dispozitiile art. 399-404 C. proc. civ.

Prin intampinarea formulata intimata a invocat mai multe exceptii, printre care si exceptia tardivitatii contestatiei la executare atasand acesteia dovezile de comunicare a titlului executoriu si confirmarea de primire.

Procedand la solutionarea exceptiei tardivitatii, prima instanta a respins exceptia cu motivarea ca executarea silita fiind fara somatie termenul de 15 zile se va calcula conform art. 401 alin. (1) lit. c) C. proc. civ. si cum primul act de executare de care a luat cunostinta contestatorul este ordinul de poprire care insa nu i-a fost comunicat niciodata, parata nefacand dovada comunicarii lui, a considerat contestatia ca fiind facuta in termen.

Or, Inalta Curte constata ca ceea ce intimatul a contestat a fost titlul executoriu, a carei anulare a solicitat-o facand referire si la corespondenta purtata de parti pe marginea acestuia, poprirea fiind una din modalitatile de executare silita la care recurenta a facut referire in somatia de comunicare a titlului executoriu conform cu procedura reglementata de art. 42 din O.U.G. nr. 51/1998 aplicabila si recurentei in baza art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 64/2005.

Potrivit art. 41 alin. (1) din O.U.G. nr. 51/1998, ``Titlul executoriu se comunica debitorului si se pune in executare fara nicio formalitate``, iar potrivit art. 42, dupa comunicarea titlului executoriu catre debitor AVAS/ADS poate dispune prin ordin blocarea prin poprire a conturilor de orice natura pe care debitorul le detine in orice banca sau organizatie cooperatista de credit, indiferent de moneda in care se constituie, poprirea nefiind supusa validarii, iar tertul poprit obligat ca in termen de doua zile sa confirme blocarea conturilor si, dupa infiintarea popririi, sub sanctiunea raspunderii solidare cu debitorul, tertul poprit este obligat sa faca de indata retinerile prevazute de lege si sa vireze sumele retinute in contul indicat de ADS.

Ca atare, singura obligatie de comunicare priveste comunicarea titlului executoriu, comunicare prin care se aduce la cunostinta debitorului modalitatea executarii prin poprire in caz de neexecutare, a carei dovada s-a facut in cauza.

Prin urmare, in raport de art. 401 alin. (1) C. proc. civ. lit. a), termenul de 15 zile se calculeaza de la data la care contestatorul a primit comunicarea titlului executoriu si a somatiei de executare, 20 august 2010, data in raport de care contestatia prin care contestatorul solicita anularea acestuia, inregistrata la 24 februarie 2011, a fost tardiv formulata.

Inalta Curte, pentru considerentele aratate, in raport de art. 304 pct. 9 C. proc. civ. cu luarea in considerare a dispozitiilor art. 3041 C. proc. civ., a admis recursul, a modificat in tot sentinta atacata si a respins contestatia la executare ca tardiv formulata.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 632 din 18 februarie 2013


Citeşte mai multe despre:    Poprire    Executare silita    Titlu executoriu    Contestatie la executare    OUG 51/1998    OUG 64/2005    AVAS
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Inselaciune. Incheierea si executarea unui contract. In dubio pro reo
Pronuntaţă de: Decizia nr. 960/A din 01.10.2018a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

In procedura validarii popririi debitorul poprit poate invoca orice imprejurare ulterioara obtinerii titlului de natura sa anihileze creanta fara a fi necesar intotdeauna sa formuleze o contestatie la propriu
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 295/R din 19.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Hotararea de validare a popririi are ca efect iesirea fortata a sumei urmarite din patrimoniul debitorului in cel al creditorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 339 din data de 05 Iunie 2020

Pe calea contestatiei in anulare nu pot fi valorificate decat nereguli procedurale, iar nu relative la dezlegarea data de instanta fondului raportului juridic
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 398/2020

Nicio retinere din salariu nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 339 din data de 05 iunie 2020

Omisiunea inscrierii in concret a motivelor de fapt si de drept. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3581/2019

Statul nu poate invoca lipsa de lichiditati pentru refuzul de a executa o hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 1 Bucuresti - Sentinta civila nr. 12197 din data de 16.07.2014

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in materiile ce fac obiectul specializarii lor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Executarea silita a institutiilor publice. Recuperarea sumelor datorate prin procedura de validare a popririi
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Obligatia instantei de a stabili contributia lunara la intretinerea copilului pe timpul plasamentului � masura de protectie a drepturilor copilului sau piedica in calea celeritatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu