din anul 2007, atuul tau de DREPT!
790 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Ajutor public judiciar. Scutire plata taxa de timbru

Ajutor public judiciar. Scutire plata taxa de timbru

  Publicat: 19 Nov 2012       5468 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Acea modalitate a patrimoniului transmis mortis causa catre o pluralitate de mostenitori, in care fiecare dintre ei are o cota-parte ideala din dreptul asupra bunurilor, fara ca aceasta cota sa fie concretizata in materialitatea ei, asupra unor anumite bunuri din mostenire.
Prin sentinta civila nr. 2681/02.04.2009, Judecatoria Sector 6 Bucuresti a admis in parte cererea modificata si completata, a constatat deschisa succesiunea defunctei D.F, a constatat ca au calitatea de mostenitori legali reclamantul, cu o cota de 1/2 si parata B.E., cu o cota de 1/2, a respins ca neintemeiate capetele de cerere privind anularea contractului de intretinere, constatarea nulitatii antecontractului de vanzare cumparare din 12.01.2008 si a sentintei civile nr. 2507/24.06.2008, reductiunea liberalitatilor excesive, compunerea masei succesorale si iesirea din indiviziune .

1. Fractiune a dreptului de proprietate comuna asupra unui bun sau asupra unei mase de bunuri.
Facultatea de a discerne, de a judeca si aprecia lucruruile la justa lor valoare.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act juridic prin care o persoana dispune de un bun al sau in favoarea unei alte persoane,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale ´┐Żn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

In considerentele hotararii judecatoresti, s-a retinut ca reclamantul si parata B.E. au calitatea de fii ai defunctei D.F., revenindu-le o cota parte de cate 1/2 din masa succesorala, ca nu s-a invocat si nu s-a tins la dovedirea faptului ca autoarea partilor nu ar fi avut discernamant la momentul incheierii contractelor de vanzare cumparare nr. 1519/05.06.2007 si de intretinere nr. 865/2004.
A mai retinut prima instanta ca nu reprezinta o conditie de valabilitatea la incheierea unui contract de intretinere obligatia de a fi asistata partea de un reprezentant al Autoritatii Tutelare, iar acordul reclamantului nu era necesar pentru instrainarea cotei de 5/8 din imobilul asupra caruia defuncta detinea un drept de proprietate exclusiv si absolut.
De asemenea, s-a constatat ca reclamantul a confirmat/ratificat contractul de vanzare cumparare mentionat, avand in vedere ca acesta a transferat cota sa indiviza de 3/16 din apartament catre parati, iar prezumtia de gratuitate nu mai poate opera, nefiind dovedita o liberalitate pentru a opera reductiunea.
Cu privire la terenul de 1900 mp, s-a retinut ca acesta a fost instrainat urmare a pronuntarii unei hotarari care sa tina loc de act autentic, astfel ca nu mai face parte din masa succesorala.
In acelasi timp, s-a constatat ca nu poate interveni nulitatea absoluta cu privire la actul sub semnatura privata incheiat intre defuncta si BE si la sentinta civila nr. 2507/2008, tinand cont de faptul ca pretul stabilit a corespuns vointei partilor.
Impotriva acestei sentinte a formulat apel reclamantul, ce a fost anulat ca netimbrat, prin decizia civila nr. 714 din 28.06.2010 a Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a Civila, retinandu-se ca apelantul nu a facut dovada achitarii taxei de timbru si a timbrului judiciar, astfel cum i s-a pus in vedere atat prin rezolutia judecatorului de serviciu si prin incheierea de sedinta din data de 26.10.2009, nici ulterior respingerii prin hotarare irevocabila a cererii de ajutor public judiciar.
In termenul legal prevazut de art. 301 C.proc.civ., impotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul D.L., in temeiul art. 304 pct. 9 si 10 C.proc.civ.
In dezvoltarea motivelor de recurs s-a aratat ca, instanta de apel a solutionat gresit cererea de ajutor public judiciar, apreciind ca in cauza nu sunt incidente dispozitiile art. 6 si 8 din OUG nr. 51/2008.
Din probele depuse la dosar rezulta ca venitul mediu pe membru de familie este de 250 lei, ca atat recurentul cat si sotia sa sunt someri si au in intretinere doi copii minori, astfel incat sunt in imposibilitate de a achita taxa de timbru stabilita de tribunal pentru calea de atac a apelului.
Prin decizia civila nr.7/11.01.2011, a fost respins, ca nefondat recursul.
In motivarea deciziei, s-au retinut urmatoarele:
Recurentul a inteles sa atace cu recurs decizia civila nr. 28.06.2010, prin care tribunalul a admis exceptia netimbrarii apelului declarat de reclamant si a anulat acest apel, ca netimbrat. Motivele de recurs invocate vizeaza, insa solutia pronuntata de instanta de apel cu privire la cererea de ajutor public judiciar prin scutirea de la plata taxei de timbru.
Aceste aspecte de drept au fost insa dezlegate in mod irevocabil prin incheierea din data de 15.03.2010, prin care s-a respins aceasta cerere .
OUG nr. 51/2008 reglementeaza prin art. 15 o singura cale de atac impotriva incheierii prin care se respinge cererea de acordare a ajutorului public judiciar, iar in cauza, recurentul a uzat de aceasta cale, cererea sa de reexaminare fiind respinsa in mod irevocabil prin incheierea din 13.04.2010.
Prin urmare, aspectele privind indeplinirea cerintelor pentru scutirea partii de plata taxei de timbru nu mai pot fi repuse in discutie in prezenta cale de atac, care nu poate viza decat decizia prin care apelul a fost anulat ca netimbrat, incheierea de respingere a cererii de acordare a ajutorului public judiciar bucurandu-se de prezumtia de validitate, apelantul avand obligatia de a timbra cererea de apel astfel cum i s-a pus in vedere de catre tribunal.
Fata de cele retinute, Curtea apreciaza ca nu exista motive prevazute de art.304 Cod procedura civila, care sa atraga modificarea sau casarea deciziei si nici motive prevazute de art.306 Cod procedura civila, astfel incat, in baza art.312 alin.1 din Codul de procedura civila, va respinge recursul ca nefondat.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 7 din data 11.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Judecatoria Sector 6 Bucuresti    Succesiune    Succesor    Mostenire    Mostenitor    Contract de vanzare-cumparare    Minor    OUG 51/2008    Exceptia netimbrarii apelului    Liberatiuni excesive    Prezumtia de gratuitate    Ajutor public judiciar    Cumparator    Vanzator    Contract de intretinere    Masa succesorala    Indiviziune
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale ´┐Ż intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu