din anul 2007, atuul tau de DREPT!
881 de useri online
Materiale juridice despre apel (962)


    Jurisprudenta   Suspendarea provizorie a efectelor unei sentinte civile pe calea ordonantei presedintiale
  Din actele si lucrarile dosarului constata ca:
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Servicii de consultanta. Proba prestarii efective
  Din examinarea lucrarilor din dosar, constata urmatoarele:
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Restituirea cautiunii in cazul respingerii cererii de suspendare a executarii
  Din examinarea lucrarilor din dosar, constata urmatoarele:
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Novatie. Vointa partilor de a nova
  Din examinarea lucrarilor din dosar, constata urmatoarele:
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Momentul in care factura dobandeste calitatea de document justificativ de inregistrare in contabilitate
  Din examinarea lucrarilor din dosar a constatat urmatoarele:
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Legea 10/2001. Excepta lipsei calitatii procesuale active si pasive, exceptia tardivitatii si exceptia de inadmisibilitate a actiunii
  Asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Formularul E 112. Conditii cumulative pentru a beneficia de tratament medical in spatiul UE
  Pentru a putea beneficia de tratament medical in spatiul Uniunii Europene, in temeiul formularului E 112, este necesara indeplinirea a doua conditii cumulative, respectiv ca tratamentul sa se regaseasca printre serviciile medicale prevazute in pachetul de servicii de baza de care beneficiaza asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania, si ca acest tratament sa nu se poata acorda pacientului in intervalul de timp necesar in mod normal pentru obtinerea tratamentului respectiv in Romania, luand in considerare starea de sanatate a persoanei solicitante si evolutia probabila a bolii.
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Evacuare. Vointa partilor. Cerere de reziliere a contractului de locatiune
  Asupra recursurilor constata urmatoarele:
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Chiria datorata Primariei. Obligatie bugetara. Obligatie comerciala
  Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului, constata urmatoarele:
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Termenul de prescriptie in cazul raspunderii disciplinare a functionarului public
  Potrivit art.77 alin.(5) din Legea nr.188/1999, republicata �Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 1 an de la data sesizarii comisiei de disciplina cu privire la savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data savarsirii abaterii disciplinare�.
   Data aparitiei: 06 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Stabilirea in mod corect a taxei de timbru de instanta de fond
  Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului, constata urmatoarele:
   Data aparitiei: 06 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Recunoasterea calitatii de avocat definitiv. Reinscriere pe Tabloul Avocatilor
  Din examinarea lucrarilor din dosar, constata urmatoarele:
   Data aparitiei: 06 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Raport de inspectie fiscala. Deductibilitatea cheltuielilor de consultanta
  Raport de inspectie fiscala. Deductibilitatea cheltuielilor de consultanta
   Data aparitiei: 06 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Natura juridica a certificatului privind existenta cazului de forta majora
  Prin cererea inregistrata la 11 noiembrie 2011, reclamanta SC H. SA Bucuresti a solicitat ca, in temeiul dispozitiilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, sa se dispuna suspendarea executarii Rezolutiei Biroului de conducere al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei nr. 5 din 7 noiembrie 2011, prin care s-a dispus retragerea avizului de existenta a cazului de forta majora nr. 1240 din 27 septembrie 2011 eliberat de parata Camera de Comert si Industrie a Romaniei, pana la pronuntarea instantei de fond.
   Data aparitiei: 06 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor proprietate comuna a sotilor
  In conformitate cu dispozitiile art. 163 alin. (2) C. proc. pen., masurile asiguratorii in vederea repararii pagubei se pot lua asupra bunurilor invinuitului sau inculpatului si ale persoanei responsabile civilmente, pana la concurenta valorii probabile a pagubei.
   Data aparitiei: 06 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Inculpat care are o culpa in proportie de 50 la suta in producerea accidentului,
  Nu se poate admite actiunea civila formulata de o persoana care are si calitate de inculpat si a avut o culpa in proportie de 50%,alaturi de celalalt inculpat, in producerea accidentului,care a condus la decesul sotiei sale .
   Data aparitiei: 06 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Dreptul de apreciere al autoritatilor publice a prezumtiei de nevinovatie
  Instituirea, prin intermediul dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului Sanatatii nr. 1082/2010, coroborate cu cele ale art. 11 lit I) din acelasi act normativ, in sarcina candidatilor la concursul pentru ocuparea functiei de manager de spital, a conditiei de a nu fi in curs de urmarire penala, este nelegala, aceste prevederi intrand in contradictie cu Constitutia Romaniei, care in art. 28 alin. (11) prevede ca �pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, persoana este considerata nevinovata�.
   Data aparitiei: 06 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Condamnare bazata in mod determinant pe declaratiile martorilor neaudiati in prima instanta si in apel
  In lumina art. 6 paragraf 1 si 3 lit. d) din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, precum si a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului privind dreptul la un proces echitabil, condamnarea pronuntata in prima instanta si mentinuta in apel, bazata in mod determinant pe probele administrate in strainatate si recunoscute in cursul urmaririi penale, constand in declaratii ale martorilor pe care nici prima instanta si nici instanta de apel nu i-au audiat, nu asigura respectarea exigentelor dreptului la un proces echitabil inscrise in art. 6 paragraf 1 si 3 lit. d) din Conventie.
   Data aparitiei: 06 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Admisibilitatea cererii de amanare a cauzei intrucat in aceeasi zi aparatorul mai acorda asistenta juridica intr-un alt dosar
  Din examinarea lucrarilor din dosar, constata urmatoarele:
   Data aparitiei: 06 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Achitare. Judecata in cazul recunoasterii vinovatiei
  Aplicarea procedurii simplificate a judecatii in cazul recunoasterii vinovatiei, reglementata in art. 320 ind. 1 C. proc. pen., exclude pronuntarea unei solutii de achitare in temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. (1) lit. d) C. proc. pen.,
   Data aparitiei: 06 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Respingerea actiunii privind obligarea coproprietarului sa isi dea consimtamantul pentru efectuarea lucrarilor de reparatie a imobilului
  Prin sentinta civila nr. 348/18.02.2010 a Judecatoriei Gherla, a fost respinsa actiunea civila formulata de reclamantii S.S. si S.D.A., in contradictoriu cu paratii M.A., C.L. Si Z.F.G., avand ca obiect obligarea paratilor sa-si dea acordul la repararea si mansardarea imobilului situat in municipiul Gherla, str. S., nr. 21, ap.1, jud.Cluj, inscris in cartea funciara nr. 2107 col. Gherla, ca fiind neintemeiata, au fost obligati reclamantii sa plateasca paratei Z.F.G. suma de 2000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 04 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Anularea autorizatie de construire. Demolarea constructiei edificate
  Prin sentinta nr.1869/CA/2010 pronuntata de Tribunalul Satu Mare, a fost admisa actiunea in contencios administrativ inaintata de reclamantii H. A. si H. J., V. E., S. M., G. F., M. A. E., S. E., P. I., P. M. si P. C. M., S. M., T. S. E., G. A., P. D. C. si P. I. in contradictoriu cu paratii P. M. S. M., P. S. C. , P. S. , S. A. A. si S. S. D.
   Data aparitiei: 04 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Forta majora. Actiune in constatarea incetarii contractului de leasing
  Forta majora are efect asupra raspunderii contractuale a partii contractante debitoare, problema punandu-se in termenii riscului contractului care, pentru situatia pieirii bunului obiect al contractului, se rezolva conform regulii: res perit debitori.
   Data aparitiei: 03 Aprilie 2013

    Stiri   Ofiter de politie judiciara in cadrul I.P.J. Dolj trimis in judecata pentru luare de mita si trafic de influenta
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului MARIN MIRCEA DANIEL, ofiter de politie judiciara in cadrul I.P.J. Dolj - Biroul Arme, Explozivi, Substante Periculoase, in sarcina caruia s-au retinut in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de luare de mita si trafic de influenta.
   Data aparitiei: 02 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Acordul de vointa la stabilirea pretului. Actiune in constatarea nulitatii unui contract de vanzare-cumparare pentru pret neserios
  Prin notiunea de pret serios, astfel cum prevad dispozitiile art. 1303 C.civ., se intelege pretul care constituie o cauza suficienta a obligatiei luate de vanzator de a transmite dreptul de proprietate asupra bunului ce formeaza obiectul vanzarii.
   Data aparitiei: 02 Aprilie 2013