din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2000 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Recunoasterea calitatii de avocat definitiv. Reinscriere pe Tabloul Avocatilor

Recunoasterea calitatii de avocat definitiv. Reinscriere pe Tabloul Avocatilor

  Publicat: 06 Apr 2013       3120 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Din examinarea lucrarilor din dosar, constata urmatoarele:

Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act juridic prin care reclamantul se desista la judecata.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act juridic prin care reclamantul se desista la judecata.
Act juridic prin care reclamantul se desista la judecata.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Act juridic prin care reclamantul se desista la judecata.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Act juridic prin care reclamantul se desista la judecata.
Imprejurari de fapt care afecteaza licertatea exprimarii vointei juridice sau caracterul ei constient la incheierea unui act juridic si care da dreptul persoanei in cauza
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act juridic prin care reclamantul se desista la judecata.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act juridic prin care reclamantul se desista la judecata.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

I. Circumstantele cauzei

1. Obiectul actiunii

Prin cererea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti - sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, reclamanta M.V., in contradictoriu cu paratii Uniunea Nationala a Barourilor din Romania - Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si Baroul Vaslui - Consiliul Baroului Vaslui a solicitat:

- anularea in totalitate a Deciziei nr. 661/2009 a Consiliului U.N.B.R. - U.N.B.R., cat si a actelor si operatiunilor administrative in legatura cu aceasta care sunt sau nu sunt comunicate-raport etc.;
- anularea in totalitate a Deciziei nr. 2912009 a Consiliului Baroului Vaslui - Baroul Vaslui, necomunicata, cat si anularea actelor, operatiunilor administrative efectuate in temeiul acesteia - raportul intocmit de consilierul T.C. la 06 mai 2009;
- anularea in totalitate a Deciziei nr. 30/2009 a Consiliului Baroului Vaslui;
- anularea in totalitate a Deciziei nr. 31/2009 a Consiliului Baroului Vaslui;
- recunoasterea dreptului vatamat, a interesului legitim privind incetarea starii incompatibilitatii prevazute de art. 14 lit. a), implicit a incetarii suspendarii calitatii de avocat potrivit art. 27 lit. a) din Legea nr. 51/ 1995 si a incetarii suspendarii exercitiului profesiei de avocat potrivit art. 49 lit. a) din Statutul profesiei de avocat, stare de incompatibilitate inscrisa in Tabloul Avocatilor Incompatibili din Baroul Vaslui la 17 ianuarie 2008, pentru activitate salarizata in afara profesiei de avocat;
- recunoasterea dreptului vatamat, a interesului legitim privind reinscrierea pe Tabloul Avocatilor cu Drept de Exercitare a profesiei de avocat - avocat definitiv, pentru exercitarea profesiei de avocat, potrivit art. 24 alin. (1) teza intai din Legea nr. 51/1995, incepand cu 18 mai 2009, data comunicarii deciziilor;
- recunoasterea calitatii de avocat definitiv, potrivit art. 19 din Legea nr. 51/1995, recunoasterea dreptului de a fi inscrisa in Tabloul Avocatilor - avocati definitivi, potrivit art. 23 din Legea nr. 51/1995;
- recunoasterea dreptului la vechime in profesia de avocat, avocat definitiv, incepand cu 18 mai 2009 si in continuare pana la comunicarea deciziei de reinscriere in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei de avocat, cu efectuarea actelor administrative prevazute de Legea nr. 51/1995 si Statut - avocat definitiv, drept recunoscut de Codul muncii, Legea nr. 51/1995 si Statutul profesiei de avocat. Obligarea paratilor sa efectueze mentiunile legale la Casa de Asigurari a Avocatilor, potrivit art. 63 lit. t) din Legea nr. 51/1995, art. 304, 306, 307 din Statutul profesiei de avocat;

9. Obligarea paratilor, Consiliul Baroului Vaslui - Baroul Vaslui de a ridica starea de incompatibilitate, ca urmare a incetarii starii de incompatibilitate, prevazuta de art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995, implicit a incetarii suspendarii calitatii de avocat si a incetarii suspendarii exercitiului profesiei de avocat (art. 27 lit. a) din Legea nr. 51/1995 si art. 49 lit. a) din Statut), potrivit atributiilor stabilite de art. 53 alin. (2) lit. f) si a) din Legea nr. 51/1995 cat si indeplinirea actelor, operatiunilor legale de aceasta;

10. Obligarea paratilor, Consiliului Baroului Vaslui - Baroul Vaslui de a emite decizia de reinscriere pe tabloul avocatilor, cu drept de exercitare a profesiei de avocat, cat si a celorlalte acte, operatiuni administrative prevazute de lege si statut, potrivit art. 24 alin. (1) teza a II-a art. 53 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/1995 si Statut . Reinscrierea in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei de avocat, incepand cu 18 mai 2009, data comunicarii deciziilor nr. 3012009 si 3112009 ale Consiliului Baroului Vaslui. Obligarea paratilor de a reactualiza lunar reinscrierea si inscrierea sa in Tabloul Avocatilor cu drept de exercitare a profesiei de avocat, Tablou care se comunica lunar U.N.B.R., potrivit art. 44 alin. (6) din Statutul profesiei de avocat si Legea nr. 51/1995;

11. Obligarea Baroului Vaslui si Consiliul Baroului Vaslui de a indeplini inscrierea anuala in Tabloul Avocatilor - avocati definitivi in continuare, cat si celelalte acte, operatiuni administrative prevazute de lege si statut, anularea mentiunilor privind radierea din Tablourile aflate in evidenta sa si inregistrate la U.N.B.R., cu datele si respectarea dispozitiilor prevazute de art. 23 din Legea nr. 51/1995. Obligarea la inscrierea in continuare, anual, permanenta - cu aplicarea si a dispozitiilor art. 44 alin. (1) alin. (2), art. 44 alin. (6), art. 45 din Statutul profesiei de avocat in Tabloul Avocatilor - avocati definitivi - cu inscrierea sa comunicata U.N.B.R. anual, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 51/1995 si ale Statutului profesiei de avocat.

11. Obligarea U.N.B.R. - Consiliul U.N.B.R., de anulare a mentiunilor privind radierea din tablourile avocatilor prevazute de Legea nr. 51/1995 si Statut, inregistrate lunar si anual la U.N.B.R. si reinscriere in toate Tablourile pe care le are, cu efectuarea operatiunilor, actelor administrative legale in toate tablourile aflate in evidenta sa, cu respectarea dispozitiilor, prevazute de Legea nr. 51/1995 si Statutul profesiei de avocat.

12. Obligarea paratilor, in solidar, potrivit art. 18 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, la plata despagubirilor morale si materiale, a sumelor cu titlu de costuri si cheltuieli:

a) daune materiale: in cuantum de 32.150 lei/an, incepand cu 18 mai 2009, pana la data comunicarii deciziei de reinscriere in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei de avocat definitiv;
b) daune morale: in cuantum ce va fi apreciat de instanta de judecata, estimativ 5000 euro/an, incepand cu 18 mai 2009, pana la data comunicarii deciziei de reinscriere;
c) daune-cu titlu de costuri si cheltuieli in cuantum de 1000 euro, cheltuieli cu ocazia procedurilor efectuate de autoritatea administrativa a profesiei de avocat.

Ulterior, reclamanta a aratat ca modifica actiunea initiala sub aspectul obiectului, mentionand ca solicita suspendarea executarii actelor administrative, in temeiul art. 15 din Legea nr. 554/2004. Totodata a solicitat completarea cadrului procesual pasiv, aratand ca intelege a chema in judecata si Consiliul Baroului Vaslui si Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania. In acest sens, reclamanta a depus la dosarul cauzei cererea modificatoare, rectificand pe acest exemplar natura cererii, anume modificatoare, iar nu completatoare, cum era redactata initial.

2. Hotararea instantei de fond

Prin Incheierea din 12 aprilie 2011, pronuntata in dosarul nr. 7879/ 2/2010, Curtea de Apel Bucuresti - sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, in baza art. 246 C. proc. civ., a luat act de renuntarea la judecata formulata de reclamanta M.V., in contradictoriu cu paratii Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, Baroul Vaslui si Consiliul Baroului Vaslui.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut in esenta ca

In raport cu cererea modificatoare depusa de reclamanta, instanta a retinut ca obiectul actiunii cu care reclamanta a inteles a investi instanta de judecata il constituie exclusiv suspendarea actelor administrative, conform vointei exprimate a reclamantei.

Prin cererea inregistrata la instanta la data 11 martie 2011, reclamanta a renuntat la judecata in Dosarul nr. 7879/2/2010, avand ca obiect suspendarea executarii actelor administrative, cererea fiind semnata olograf de catre reclamanta.

Avand in vedere cererea de renuntare la judecata a reclamantei M.V., fata de principiul disponibilitatii ce guverneaza procesul civil, Curtea de apel a constatat ca sunt indeplinite cerintele prevazute de art. 246 C. proc. civ.

Instanta a retinut ca reclamanta nu poate reveni asupra declaratiei sale de renuntare la judecata si, implicit, continuarea judecatii nu mai este posibila, intrucat cererea de renuntare la judecata are valoarea unui act juridic unilateral, iar, fata de caracterul irevocabil al actului unilateral, revenirea asupra manifestarii de vointa nu este posibila.

Cu privire la cererea reclamantei depusa la dosarul cauzei la data de 08 aprilie 2011 (fila 534), in sensul ca nu a putut citi cererea de renuntare la judecata intrucat si-a pierdut ochelarii de vedere, astfel ca, desi a semnat-o, nu avea cunostinta de continutul acesteia, instanta a retinut ca este irelevanta, eroarea la care se refera reclamanta fiind rezultatul exclusiv al culpei proprii de a semna un act al carui continut nu il cunostea, cu atat mai mult cu cat are pregatire juridica.

3. Recursul formulat de reclamanta M.V. impotriva Incheierii din 12 aprilie 2011 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Motivele de recurs sunt intemeiate pe dispozitiile art. 304 pct. 5, 6, 7, 8 si 9 C. proc. civ.

Recurenta considera ca instanta de fond a incalcat principiile fundamentale ale procesului civil, a luat act de ceea ce nu s-a cerut, a avut in vedere motive straine de vointa partii, a incalcat si a aplicat gresit legea .

Se sustine imprejurarea ca actiunea precizata in anularea actelor administrative nu a fost retrasa si ca impotriva vointei reclamantei pentru continuarea judecarii actiunii, s-a luat act de renuntarea la judecata .

Prin cererea depusa la 12 aprilie 2011 recurenta-reclamanta a aratat ca actiunea in anularea actelor administrative este mentinuta si staruie in continuarea judecarii acesteia.

Prima instanta a trecut peste vointa si staruinta reclamantei de continuare a judecatii si a creat eroarea asupra substantei procesului, conform art. 953 C. civ.

4. Apararile formulate de intimata-parata Uniunea Nationala a Barourilor din Romania

Prin intampinare, intimata solicita respingerea recursului ca nefondat, fiind indeplinite prevederile art. 246 C. proc. civ., renuntarea este un act juridic irevocabil.

Cererea de renuntare la judecata poate fi revocata doar in situatia in care se constata ca la momentul incheierii actului au existat vicii de consimtamant constand in eroare, dol sau violenta, potrivit art. 953 si urmatoarele C. proc. civ.

II. Considerentele Inaltei Curti - instanta competenta sa solutioneze calea de atac exercitata

1. Recursul este fondat pentru considerentele ce se vor arata in continuare.

1.1. Prin Incheierea din 12 aprilie 2011, Curtea de Apel Bucuresti - sectia contencios administrativ si fiscal, in temeiul art. 246 C. proc. civ. a luat act de renuntarea la judecata formulata de reclamanta.

Prin aceeasi incheiere, prima instanta a constatat ca obiectul actiunii il constituie exclusiv suspendarea actelor administrative, deoarece reclamanta si-a modificat actiunea initiala, fara sa mai ceara anularea actelor administrative.

S-a mai retinut ca prin cererea inregistrata la 11 martie 2011, reclamanta a renuntat la judecata cererii de suspendare a executarii actelor administrative si ca partea nu poate reveni asupra declaratiei sale de renuntare la judecata si ca, implicit, continuarea judecatii nu mai este posibila.

1.2. Teza avansata de prima instanta este gresita, deoarece ne aflam in prezenta unui act juridic unilateral care nu mai poate fi retras (decat in anumite conditii), numai dupa ce judecatorul a luat act prin incheiere, conform art. 246 C. proc. civ., de existenta acestuia.

Pana in momentul in care se pronunta incheierea prevazuta de art. 246 C. proc. civ., partea poate sa-si retraga cererea de renuntare la judecata .

Nu exista nicio dispozitie legala care sa prevada contrariul, precum nu exista niciun principiu de drept care sa contrazica cele retinute de prezenta instanta de recurs.

Astfel, prima instanta avea obligatia sa ia act de cererea de retragere a renuntarii la actiune si sa solutioneze pricina.

1.3. In ceea ce priveste obiectul actiunii, deoarece prin incheierea recurata s-a statuat si asupra acesteia, iar recursul priveste si pronuntarea asupra cererii de modificare/ completare de actiune, urmeaza a se expune si considerentele ce privesc obiectul cererii.

Se retine ca prin cererea depusa la 1 martie 2011 (fila 251), reclamanta a solicitat suspendarea executarii deciziilor atacate pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei privind anularea actelor administrative.

Din continutul cererii rezulta astfel ca, reclamanta a inteles sa isi completeze actiunea initiala si ca din eroare, in momentul depunerii acesteia a taiat cu pixul cuvantul completare si a scris modificare.

Din conduita ulterioara a reclamantei reiese in mod clar ca aceasta nu a intentionat sa isi modifice obiectul actiunii in sensul in care a apreciat judecatorul fondului.

2. Fata de acestea, fiind intrunite motivele de recurs prevazute de art. 304 pct. 5, 8 si 9 C. proc. civ., in temeiul art. 312 alin. (1) teza I si alin. (3) C. proc. civ., coroborate cu art. 20 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 modificata si completata, recursul va fi admis, se va casa incheierea recurata si se va trimite cauza pentru continuarea judecatii.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
D E C I D E


Admite recursul declarat de M.V. impotriva incheierii din 12 aprilie 2011 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti - sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, in dosarul nr. 7879/2/2010.

Caseaza incheierea atacata si trimite cauza pentru continuarea judecarii la aceeasi instanta.
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica, astazi 7 iunie 2012.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2851 din data de 7 iunie 2012 pronuntata in recurs de Sectia de contencios-administrativ si fiscal


Citeşte mai multe despre:    Uniunea Nationala a Barourilor din Romania    UNBR    Tabloul Avocatilor Incompatibili    Avocati    Lege 51/1995    Curtea de Apel Bucuresti
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decizia ICCJ nr. 2/2017. Consilierul in proprietate industriala poate reprezenta in instanta persoana juridica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Recuperarea cheltuielilor de judecata de la partea cazuta in pretentii: onorariu fix si onorariu de succes
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a V-a Civila

Asistenta invinuitului sau a inculpatului. Suspendarea calitatii de avocat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 2054 din 18 mai 2011

Retragerea cererii de renuntare la judecata
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Decizia nr. 2851 din 07.06.2012

Ofiter de politie. Cerere de primire in avocatura cu scutire de examen. Refuz justificat.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 1262 din 26 martie 2008

Act al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania. Cerere de primire in profesia de avocat cu scutire de examen.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 8187 din 11 noiembrie 2004

DECIZIA 54/2009 asupra sesizarii de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct.1-23 din Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.60/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea ConstitutionalaArticole Juridice

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Sediu profesional adjudecat, proprietate, a Cabinetului de avocat. Inscrierea in Cartea funciara
Sursa: Lect. univ. dr. Claudiu Constantin DINU | UNBR

Publicitatea in avocatura. Marketing juridic. Limitari si posibilitati practice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Despre asistenta juridica de specialitate juridica acordata cu titlu gratuit, indiferent natura cauzei judiciare prevazute: penal, civil etc.
Sursa: Av. dr. Petrut Ciobanu Vicepresedinte al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania

Accesul la justitie. Asistenta judiciara (gratuita) prin avocat
Sursa: UNBR