Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Neluarea in considerare a experientei profesionale dobandite in cadrul altei intreprinderi a aceluiasi grup nu constituie o discriminare pe motive de varsta

Neluarea in considerare a experientei profesionale dobandite in cadrul altei intreprinderi a aceluiasi grup nu constituie o discriminare pe motive de varsta

  Publicat: 08 Jun 2012       2948 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Un angajator nu este obligat sa ia in considerare, pentru remunerarea angajatilor sai, experienta profesionala pe care acestia au dobandit-o in cadrul unei astfel de intreprinderi

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Situatia in care o lege, o reglementare, o politica sau o practica aparent neutra are un impact disproportionat negativ asupra persoanelor de un anumit sex, fara ca diferentele de tratament sa poata fi justificate in mod obiectiv.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Un grup mic de angajati, desemnati sa lucreze impreuna la un anumit proiect.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Directiva 2000/78/CE1 interzice orice discriminare directa sau indirecta in privinta unui lucrator din cauza varstei sale. O discriminare indirecta pe motive de varsta se produce atunci cand un criteriu aparent neutru poate avea drept consecinta un dezavantaj special pentru persoane de o anumita varsta in raport cu alta persoana2.

Compania Tyrolean Airways este in litigiu cu comitetul sau de intreprindere (Betriebsrat) cu privire la luarea in considerare, pentru clasificarea personalului civil navigant al acestei companii aeriene in categorii de incadrare in munca si, in consecinta, pentru determinarea salariilor, a perioadelor de serviciu indeplinite de acest personal in cadrul celorlalte doua filiale ale grupului Austrian Airlines, si anume Austrian Airlines si Lauda Air. Conventia colectiva a Tyrolean Airways prevede ca trecerea din categoria A in categoria superioara B intervine la implinirea a trei ani de vechime in munca, cu alte cuvinte, la trei ani dupa recrutarea salariatului ca membru al personalului civil navigant. Contractele de munca prevad in mod obisnuit ca prin data de intrare in functie, de fiecare data cand aceasta este pertinenta pentru aplicarea unei reglementari sau a unui drept, se intelege data intrarii in functie in cadrul Tyrolean Airways.

In acest context, Landesgericht Innsbruck (Tribunalul regional superior din Innsbruck, Austria) intreaba daca Directiva 2000/78 se opune unei clauze dintr-o conventie colectiva care, pentru clasificarea in categorii de incadrare in munca si, prin urmare, pentru stabilirea nivelului remuneratiei, ia in considerare numai experienta profesionala dobandita in calitate de membru al personalului civil navigant al unei anumite companii aeriene apartinand unui grup de intreprinderi, nu si experienta cu continut identic dobandita in cadrul altei companii a acestui grup .

Prin hotararea pronuntata astazi, Curtea de Justitie raspunde in mod negativ la aceasta intrebare. Astfel, o clauza precum cea prevazuta in conventia colectiva a Tyrolean Airways nu instituie un tratament diferentiat pe motive de varsta.

Desi o astfel de clauza poate avea drept consecinta un tratament diferentiat in functie de data recrutarii de catre angajatorul in cauza, o astfel de diferenta nu este, direct sau indirect, intemeiata pe varsta, nici pe un eveniment legat de varsta. Astfel, experienta dobandita eventual de un membru al personalului civil navigant in cadrul altei companii a aceluiasi grup de intreprinderi nu este luata in considerare la clasificarea in grupe, independent de varsta acestui membru al personalului la momentul recrutarii sale. Clauza mentionata se intemeiaza, prin urmare, pe un criteriu care nu este legat nici in mod indisociabil, nici in mod indirect de varsta salariatilor, chiar daca nu este exclus ca aplicarea criteriului in litigiu, in anumite cazuri particulare, sa poata avea drept consecinta pentru membrii personalului civil navigant o trecere din categoria de incadrare in munca A in categoria de incadrare in munca B la o varsta mai avansata decat cea a membrilor personalului care au dobandit o experienta echivalenta in cadrul Tyrolean Airways.


Hotararea in cauza C-132/11 Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH/Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH

1 Directiva Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general in favoarea egalitatii de tratament in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca (JO L 303, p. 16, Editie speciala, 05/vol. 6, p. 7).
2 Cu exceptia cazului in care acest criteriu este obiectiv justificat de un obiectiv legitim, iar mijloacele de realizare a acestui obiectiv sunt adecvate si necesare.

Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Vechime in munca    Experienta profesionale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I – in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)
Sursa: Av. Iulian Gales

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Flexibilitatea programului prin prisma functiei. Solicitarea implicita de prestare a orelor suplimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Neamt - Sentinta civila nr. 148/2019

Compensarea orelor suplimentare cu ore libere platite - posibila si peste termenul de 60 de zile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Decizia nr. 125 din 12.05.2020

Stabilirea unor drepturi pentru salariati in contractul colectiv de munca numai in limitele minime prevazute de lege
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 3004 din 14.07.2020

Perioada serviciului de permanenta al procurorilor fara prestarea activitatii nu constituie timp de lucru
Pronuntaţă de: Tribunalul Valcea - Sentinta Civila nr. 867 din 24.09.2020.

Perioada petrecuta in consemn la dispozitia si la sediul angajatorului. Timp de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 2777 din data de 23.11.2019