Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » CEDO. Justitie Europeana » Limitarea compensatiei datorate de o statie de emisie pentru a putea utiliza extrase scurte ale unor evenimente de mare interes pentru public, precum meciurile de fotbal, este justificata

Limitarea compensatiei datorate de o statie de emisie pentru a putea utiliza extrase scurte ale unor evenimente de mare interes pentru public, precum meciurile de fotbal, este justificata

  Publicat: 12 Jun 2012       1801 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: CEDO. Justitie Europeana  


1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Aceasta limitare stabileste un echilibru just intre diferitele drepturi fundamentale in cauza

Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Denumire data monedei unice europene.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta suma activelor care pot fi utilizate pe teritoriul unei tari pentru cumpararea de bunuri si servicii si pentru achitarea datoriilor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Solutia la care partenerii de negocieri ajung prin acordarea de concesii reciproce in scopul deblocarii tratativelor si a facilitarii perfectarii contractului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.

Directiva serviciilor mass-media audiovizuale1 recunoaste unei statii de emisie posibilitatea de a dobandi drepturile exclusive de transmisie a unor evenimente de mare interes pentru public, precum meciurile de fotbal2. O statie de emisie care dispune de astfel de drepturi trebuie insa sa permita celorlalte statii de emisie stabilite in Uniunea Europeana sa utilizeze extrase scurte pentru a le permite sa difuzeze reportaje scurte de stiri cu privire la aceste evenimente. In acest scop, aceasta statie de emisie trebuie sa furnizeze celorlalte statii de emisie accesul la semnalul sau pentru a le permite sa aleaga in mod liber extrase scurte. Potrivit directivei, compensatia aferenta acestei utilizari nu poate depasi costurile suplimentare generate direct de furnizarea acestui acces.

Sky difuzeaza in Austria prin satelit programul de televiziune digital codat ``Sky Sport Austria``. Aceasta a dobandit drepturile exclusive de transmisie pe teritoriul austriac a anumitor meciuri ale UEFA Europa League pentru sezoanele 2009/2010 - 2011/2012. Potrivit propriilor indicatii, Sky cheltuie mai multe milioane de euro anual pentru licenta si pentru costurile de productie.

La cererea ORF (statie de emisie publica austriaca), autoritatea austriaca de reglementare in materie de comunicatii, KommAustria, a decis in decembrie 2010 ca Sky trebuie sa acorde ORF dreptul de a difuza reportaje scurte de stiri cu privire la meciurile din cadrul UEFA Europa League la care participau echipe austriece. ORF trebuia doar sa plateasca catre Sky o compensatie pentru costurile de acces la semnalul prin satelit care, in speta, erau nule.

Sky considera ca interzicerea sistematica a unei indemnizari a titularilor de drepturi exclusive de transmisie pentru a permite celorlalte statii de emisie sa utilizeze extrase scurte este inechitabila. Bundeskommunikationssenat (Consiliul superior federal al comunicarii, Austria), sesizat cu litigiul, solicita Curtii de Justitie sa stabileasca daca directiva, care limiteaza compensatia la costurile suplimentare generate direct de furnizarea accesului la aceste extrase, constituie o atingere justificata adusa libertatii de a desfasura o activitate comerciala si dreptului de proprietate al titularilor de drepturi exclusive.

In concluziile prezentate avocatul general Yves Bot arata ca libertatea de a desfasura o activitate comerciala si dreptul de proprietate sunt garantate prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. In opinia sa, dispozitia contestata a directivei aduce atingere acestor drepturi fundamentale recunoscute titularilor de drepturi exclusive de transmisie intrucat acestia nu mai pot decide liber asupra pretului la care intentioneaza sa cedeze accesul la extrase scurte ale unor evenimente.

Aceasta incalcare este insa justificata si, prin urmare, dispozitia contestata a directivei nu este contrara Cartei drepturilor fundamentale. Astfel, prin intermediul acestei dispozitii, legiuitorul Uniunii a stabilit un echilibru just intre, pe de o parte, dreptul de proprietate si libertatea de a desfasura o activitate comerciala ale titularilor drepturilor exclusive de transmisie si, pe de alta parte, libertatea de a primi informatii si pluralismul mijloacelor de informare in masa . In plus, din perspectiva crearii unui spatiu de opinie si de informare european, limitarea compensatiei la costurile generate direct de furnizarea accesului este mijlocul cel mai eficient de a evita separarea difuzarii informatiilor intre statele membre si in functie de importanta economica a statiilor de emisie.

Avocatul general subliniaza ca atingerea adusa de dispozitia contestata a directivei dreptului de proprietate si libertatii de a desfasura o activitate comerciala ale titularilor drepturilor exclusive este in mod semnificativ atenuata de un anumit numar de conditii si de limite care insotesc dreptul la reportaje scurte. Astfel, acest drept exista numai in ceea ce priveste evenimentele de mare interes pentru public. In plus, extrasele furnizate pot fi folosite exclusiv in ``programe de stiri generale`` si numai pentru realizarea unor reportaje scurte de stiri. In plus, durata extraselor scurte nu ar trebui sa depaseasca 90 de secunde. In sfarsit, obligatia emitatorilor secundari de a indica sursa extraselor asigura o publicitate titularilor de drepturi exclusive.

Avocatul general arata de asemenea ca pozitiile adoptate atat de Verfassungsgerichtshof (Curtea Constitutionala, Austria), cat si de Bundesverfassungsgericht (Curtea Constitutionala Federala, Germania) nu modifica aprecierea sa. In opinia acestor instante, dreptul la reportaje scurte de stiri nu ar trebui acordat cu titlu gratuit ci ar trebui sa dea nastere la plata unei remuneratii rezonabile sau a unei compensatii corespunzatoare. Din aceasta perspectiva, este avuta in vedere luarea in considerare a costurilor de achizitie a drepturilor exclusive. Or, in opinia avocatului general, ponderarea care trebuie efectuata intre diferitele drepturi fundamentale in cauza nu impune in mod necesar acelasi raspuns dupa cum este efectuata in cadrul national sau la nivelul Uniunii. In speta, obligatiile legate de finalizarea pietei interne si de aparitia unui spatiu unic de informare militau in favoarea adoptarii de catre legiuitorul Uniunii a unei dispozitii de compromis intre acordarea cu titlu gratuit a unui drept la extrase scurte si participarea financiara a emitatorilor secundari la costurile de achizitie a drepturilor exclusive de transmisie.


Concluziile avocatului general in cauza C-283/11 Sky Osterreich GmbH/Osterreichischer Rundfunk (ORF)

1 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispozitii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative in cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (JO L 95, p. 1).
2 Cu toate acestea, directiva permite statelor membre sa garanteze ca evenimentele pe care le considera de importanta majora pentru societate nu sunt transmise astfel incat sa lipseasca o parte substantiala a publicului de posibilitatea de a urmari aceste evenimente la televiziunea gratuita in direct sau inregistrate.

Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Austria    Fotbal    Audiovizual    Drepturi de televizare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Un constructor de automobile ale carui vehicule manipulate ilicit sunt revandute in alte state membre poate fi chemat in judecata in fata instantelor acestor state
Sursa: EuroAvocatura.ro

Izolarea si carantina in coronacriza. Efecte juridice si economico-sociale
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

O companie aeriana este responsabila pentru prejudiciile cauzate de un pahar cu cafea fierbinte care se varsa
Sursa: EuroAvocatura.ro

Datele cu caracter personal pot fi transferate catre o tara terta daca aceasta din urma asigura un nivel adecvat de protectie a acestor date
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Persoanele care nu actioneaza in calitate de furnizori sau de cumparatori pe piata afectata de o intelegere pot solicita repararea prejudiciului cauzat de aceasta intelegere
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Instantele nationale procedeaza la adresarea unei intrebari CJUE numai dupa analizarea necesitatii si pertinentei acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1704/2019

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 362/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (7) fraza finala din Legea cetateniei romane nr. 21/1991
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei