Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Un lucrator a carui incapacitate de munca a survenit in timpul concediului sau anual platit are dreptul de a recupera ulterior perioada de concediu cu o durata echivalenta aceleia a concediului sau medical

Un lucrator a carui incapacitate de munca a survenit in timpul concediului sau anual platit are dreptul de a recupera ulterior perioada de concediu cu o durata echivalenta aceleia a concediului sau medical

  Publicat: 22 Jun 2012       2260 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Acest drept este acordat independent de momentul la care a survenit incapacitatea de munca

Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Sindicatele sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale,
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Intamplator; care depinde de un eveniment viitor si nesigur. Se are in vedere mai ales in cazul contractelor.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.

Directiva privind anumite aspecte ale organizarii timpului de lucru1 recunoaste oricarui lucrator dreptul la concediu anual.

In Spania, perioadele de concediu trebuie stabilite de comun acord intre angajator si lucrator, daca este cazul, in conformitate cu ceea ce prevad conventiile colective cu privire la planificarea anuala a concediilor.

Dreptul spaniol prevede de asemenea ca, atunci cand perioada de concediu coincide cu o perioada de incapacitate ocazionata de sarcina, de nastere sau de alaptare, lucratoarea are dreptul de a efectua ulterior concediul care corespunde perioadei de incapacitate2. In speta, Conventia colectiva a marilor magazine pentru perioada 2009-2010 cuprinde o dispozitie similara. Legislatia spaniola nu reglementeaza insa cazurile in care perioada de concediu coincide cu o perioada de incapacitate cauzata de un concediu medical.

Mai multe sindicate ale lucratorilor au sesizat justitia spaniola cu actiuni colective pentru recunoasterea dreptului lucratorilor supusi Conventiei colective a marilor magazine de a beneficia de concediul anual platit chiar si atunci cand acesta coincide cu perioade de concediu efectuate ca urmare a incapacitatii de munca . Cu toate acestea, Asociacion Nacional de Grandes Empresas de Distribucion (ANGED) [Asociatia Nationala a Marilor Intreprinderi de Distributie] se opune unei asemenea posibilitati. Aceasta considera ca lucratorii care se afla in situatia de incapacitate de munca - inainte de inceputul unei perioade de concediu stabilite in prealabil sau in cadrul acestei perioade - nu au dreptul de a beneficia de concediu decat dupa incetarea situatiei de incapacitate de munca, cu exceptia cazurilor expres prevazute de reglementarea nationala.

Tribunal Supremo (Curtea Suprema), sesizat cu aceasta cauza, solicita Curtii de Justitie sa stabileasca daca directiva se opune reglementarii spaniole potrivit careia un lucrator aflat in incapacitate de munca survenita in perioada concediului anual platit nu are dreptul de a beneficia ulterior de acest concediu anual atunci cand coincide cu perioada de incapacitate de munca . In hotararea pronuntata azi, Curtea raspunde afirmativ.

Curtea aminteste in aceasta privinta ca, potrivit unei jurisprudente constante3, dreptul la concediu anual platit trebuie considerat un principiu de drept social al Uniunii de o importanta deosebita. In calitate de principiu al dreptului social al Uniunii, dreptul la concediu este consacrat in mod expres de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Acest drept la concediu anual platit nu poate fi interpretat in mod restrictiv.

Curtea mai arata, pe de alta parte, ca finalitatea dreptului la concediul anual platit este aceea de a permite lucratorului sa se odihneasca si sa dispuna de o perioada de destindere si de recreere. Astfel, aceasta finalitate difera de aceea a concediului medical, care permite lucratorului sa se restabileasca dupa o boala care a generat incapacitatea de munca . Tinand seama de finalitatea concediului anual platit, Curtea s-a pronuntat deja in sensul ca un lucrator aflat in situatia de incapacitate de munca inainte de inceputul unei perioade de concediu platit are dreptul de a-l efectua intr-o alta perioada decat aceea care coincide cu perioada de concediu medical.4

In hotararea pronuntata Curtea precizeaza ca momentul la care a survenit incapacitatea este lipsit de relevanta. Prin urmare, lucratorul are dreptul de a efectua ulterior concediul anual platit care coincide cu perioada de concediu medical, si aceasta indiferent de momentul la care a survenit incapacitatea de munca . Astfel, ar fi aleatoriu si contrar finalitatii dreptului la concediul anual platit sa se acorde lucratorilor dreptul la concediu anual platit numai cu conditia ca acestia din urma sa se afle deja in situatia de incapacitate de munca la momentul la care a inceput perioada de concediu anual platit.

In acest context, Curtea aminteste ca noua perioada de concediu anual (care corespunde duratei de suprapunere intre perioada de concediu stabilita initial si perioada de concediu medical) de care lucratorul poate beneficia dupa insanatosire, poate fi stabilita, eventual, in afara perioadei de referinta corespunzatoare concediului anual.


Hotararea in cauza C-78/11 Asociacion Nacional de Grandes Empresas de Distribucion (ANGED)/ Fede-racion de Asociaciones Sindicales (FASGA) si altii


1 Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizarii timpului de lucru (JO L 299, p. 9, Editie speciala, 05/vol. 7, p. 3). Dreptul la concediu anual rezulta din articolul 7 alineatul (1) din aceasta directiva.
2 Aceeasi posibilitate exista atunci cand perioada de concediu stabilita pentru un lucrator coincide cu o perioada de suspendare a contractului sau de munca pentru motive de nastere, de deces al mamei consecutiv nasterii, de nastere prematura, de spitalizare a nou-nascutului, de adoptie sau de incredintare.
3 Hotararea din 22 noiembrie 2011, KHS (C-214/10); a se vedea si CP nr. 123/11.
4 Hotararea din 10 septembrie 2009, Vicente Pereda (C-277/08).

Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Concediu medical    Recuperare    Incapacitate de munca

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Izolarea si carantina in coronacriza. Efecte juridice si economico-sociale
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Suspendarea contractului de munca ca urmare a carantinei sau fortei majore
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Starea de cantatina. Indemnizatia pentru carantina si pentru reducerea timpului de lucru
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Instantele nationale procedeaza la adresarea unei intrebari CJUE numai dupa analizarea necesitatii si pertinentei acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1704/2019

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 362/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (7) fraza finala din Legea cetateniei romane nr. 21/1991
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei