Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Procedurile de Judecata » Procedura de contestare a actelor administrative individuale

Procedura de contestare a actelor administrative individuale

  Publicat: 23 Oct 2012       22685 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Procedurile de Judecata  


Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Actul administrativ individual este manifestarea de vointa care produce efecte juridice cu privire la persoane determinate, sau, intr-o formula mai explicita, care “creeaza”, modifica sau desfiinteaza drepturi si obligatii in beneficial sau sarcina unor personae dinainte determinate.

Contract incheiat intre un cumparator si un vanzator, prin care primul accepta sa cumpere, de la cel de-al doilea, o cantitate determinata dintr-un produs, la un pret dat, intr-o anumita perioada.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Titular de drepturi si obligatii; calitate a oamenilor de a participa,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Puterile publice existente in stat.
Puterile publice existente in stat.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Acoperire in natura sau prin echivalent banesc a prejudiciului cauzat unei persoane
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Act juridic prin care o persoana sau un organ revine asupra unei hotarari. De exemplu, un mostenitor poate retracta renuntarea la succesiune,
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

Actele administrativ individuale se pot clasifica in:

1. Acte creatoare de drepturi si obligatii - acte prin care se stabilesc drepturi sau obligatii determinate pentru destinatarii lor;
2. Acte atributive de statut personal, prin care beneficiarilor li se recunoaste o activitate anterioara si li se confera un complex de drepturi;
3. Acte de constrangere administrativa, prin care se aplica o sanctiune administrativa;
4. Acte administrativ jurisdictionale, categorie hibrida de acte juridice, emise de autoritati ale administratiei publice, insa care au ca obiect solutionarea unor litigii si sunt emise dupa o procedura ce are caracteristici apropriate de procedura judiciara;
5. Acte administrative prin care se incheie contracte .

Actele administrative individuale se adreseaza unor persoane fizice sau juridice determinate.
Actele normative nu vor putea fi niciodata incalcate de actele administrative individuale.
Instantei de contencios-administrativ se poate adresa persoana vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept .
Inainte de a se adresa instantei de contencios-administrativ, persoana vatamata trebuie sa solicite autoritatii publice emitente sau autoritatii ierarhice superioare , in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului, revocarea, in tot sau in parte, a acestuia.
Poate introduce plangerea si persoana vatamata printr-un act administrativ cu caracter individual din momentul in care a luat la cunostinta, pe orice cale, de existenta acestuia, in limita termenului de 7 luni.
Pentru motive temeinice, cererea poate fi introdusa si peste termenul prevazut, dar nu mai tarziu de un an de la data comunicarii actului, data luarii la cunostinta, data introducerii cererii sau data incheierii procesului-verbal de conciliere.
Litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice locale sau judetene, se solutioneaza, in fond, de tribunalele administrativ-fiscale, iar actele emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, se solutioneaza, in fond, de sectiile de contencios-administrativ si fiscal ale curtilor de apel, daca legea nu prevede altfel.

Conform alin. 3 art. 10 din Legea contenciosului administrative :

``Reclamantul se poate adresa instantei de la domiciliul sau sau celui de la domiciliul paratului.``

Cererile prin care se solicita anularea unui act administrativ individual sau recunoasterea dreptului pretins si repararea pagubei cauzate se pot introduce in termen de 6 luni de la:

1. Data primirii raspunsului la plangerea prealabila sau, dupa caz, data comunicarii refuzului, considerat nejustificat, de solutionare a cererii;
2. Data expirarii termenului legal de solutionare a cererii, fara termenul prevazut la alin. 2 din Legea 554/2004;
3. Data incheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, in cazul contractelor administrative.

Documentele necesare pentru contestarea actelor administrative individuale sunt:

1. Copia actului administrative pe care il ataca;
2. (dupa caz) Raspunsul autoritatii publice prin care I se comunica refuzul rezolvarii cererii;
3. (dupa caz) Daca nu a primit niciun raspuns la cererea sa, va depune copia cererii, certificata prin numarul si data inregistrarii la autoritatea publica;
4. Orice alt inscris care face dovada indeplinirii procedurii prealabile.

Persoana vatamata poate cere instantei de contencios-administrativ sa dispuna suspendarea executarii actului administrativ pana la pronuntarea instantei de fond .

Conform alin. 4 art. 18 din Legea 554/2004:

``Atunci cand obiectul actiunii in contencios-administrativ il formeaza un contract administrativ, in functie de starea de fapt, instanta poate:

1. Dispune anularea acestuia, in tot sau in parte;
2. Obliga autoritatea publica sa incheie contractul la care reclamantul este indrituit;
3. Impune uneia dintre parti indeplinirea unei anumite obligatii;
4. Suplini consimtamantul unei parti, cand interesul public o cere;
5. Obliga la plata unor despagubiri pentru daunele materiale si morale.``

Revocarea actelor administrative individuale

Desfiintarea actului administrativ individual de catre autoritatea publica emitenta, cu efect retroactiv se numeste revocare (numita si retractare sau retragere).
Revocarea este un principiul al dreptului administrativ si totodata un principiu fundamental al regimului juridic al actelor administrative.
Revocarea unui act administrativ repune in functiune executarea actului anterior.
Actele administrative individuale sunt in principiu, revocabile.
Au caracter irevocabil actele care au intrat in circuitul civil si care au produs efecte juridice si actele administrativ-jurisidictionale.
Revocarea actelor administrative trebuie efectuata de catre autoritatea publica in cauza cu respectarea acelorasi reguli de forma si de fond avute in vedere la emiterea actelor.
Efectul revocarii in cazul actelor nelegale, se extinde si pentru trecut ``ex tunc``, de la emiterea actului administrativ individual pana la anularea acestuia.
Exista o singura situatie reglementata de lege in care autoritatea nu mai poate revoca actul administrative nelegal emis, si anume atunci cand acesta a intrat in circuitul civil si a produs efecte juridice. In acest caz, autoritatea publica emitenta se adreseaza instantei de contencios-administrativ solicitand anularea acestuia.
Instanta analizeaza cauza sub aspectul vatamarii dreptului sau al interesului legitim al reclamantului, atunci cand se cere anularea, in tot sau in parte a actului administrativ individual. Dupa anularea actului administrative, instanta nu va elibera ea insasi un alt act si nici nu va proceda la modificarea lui, in cazul anularii partiale.

Citeşte mai multe despre:    Revocare    Act administrativ    Conciliere

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I – in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Procedura speciala a atacarii hotararilor de validare a consilierilor locali – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Cuantum al onorariului de avocat apreciat ca disproportionat de instanta de recurs, in raport cu volumul de activitate al aparatorului si cu complexitatea cauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019