din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1579 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » GDPR - Protectia Datelor cu Caracter Personal » Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016

  Publicat: 16 Sep 2020       2166 citiri       Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA        Secţiunea: GDPR - Protectia Datelor cu Caracter Personal  


Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Consimtamantul reprezinta, in esenta, o manifestare de vointa, efectuata in mod liber si neingradit, una specifica , informata si certa, realizata de o terta persoana, prin care ingaduie prelucrarea datelor ce au caracter personal, printr-o actiune de unde rezulta optiunea sa, precum si printr-o declaratie efectuata in acest sens.

Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hotararea unei persoane de a savarsi un act sau un fapt producator de efecte juridice.
Orice forma de violenta fizica, psihologica sau sexuala, care pune in pericol siguranta si bunastarea unui membru al familiei si/sau recurgerea la forta fizica ori emotionala, inclusiv violenta sexuala, in cadrul familiei sau gospodariei.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hotararea unei persoane de a savarsi un act sau un fapt producator de efecte juridice.
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hotararea unei persoane de a savarsi un act sau un fapt producator de efecte juridice.
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

Conform art. 4, punctul 11, din Regulamentul general privind protectia datelor nr. 679/2016 (``GDPR``), "consimtamant" al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate, a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.


Pentru a putea proceda la revocarea consimtamantului, asadar, este de-o importanta covarsitoare ca acesta sa fie exprimat in mod valabil, si, totodata, este de-o insemnatate majora sa cunoastem cum a fost obtinuta manifestarea de vointa .


Valabilitatea consimtamantului rezida din urmatoarele conditii :


- consimtamantul trebuie sa fie liber exprimat, acesta reprezinta un element component al vointei juridice, fiind obtinut fara a fi exercitate acte de presiune ori de intimidare, ori obtinut prin acte de violenta .


- specificitatea consimtamantului rezida din scopul pe care acesta este solicitat.


- sa fie dat cunoscand actiunile ce s-ar realizat in baza acestuia, asa incat optiunea sa fie una valida.


- consimtamantul sa fie exprimat fara ambiguitate, fara echivoc, deci in mod categoric, si sa rezulte dintr- o declaratie expresa, ori dintr-o actiune de unde rezulta respectiva manifestare de vointa .


Articolul 4 pct. 11 din GDPR prevede: ``In sensul prezentului regulament: ``consimtamant`` al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.``


Conform art. 6 din GDPR prelucrarea este legala numai daca si in masura in care se aplica cel putin una dintre urmatoarele conditii:


(a) persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;


(b) prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;


(c) prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului;


(d) prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;


(e) prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul;


(f) prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil.


Litera (f) din primul paragraf nu se aplica in cazul prelucrarii efectuate de autoritati publice in indeplinirea atributiilor lor.


Articolul 7 alin. 1 din GDPR prevede: ``In cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, operatorul trebuie sa fie in masura sa demonstreze ca persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.``


Articolul 7 alin. 4 din GDPR prevede: ``Atunci cand se evalueaza daca consimtamantul este dat in mod liber, se tine seama cat mai mult de faptul ca, printre altele, executarea unui contract, inclusiv prestarea unui serviciu, este conditionata sau nu de consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care nu este necesara pentru executarea acestui contract .``


Paragraful 43 din preambulul GDPR-ului prevede: ``Pentru a garanta faptul ca a fost acordat in mod liber, consimtamantul nu ar trebui sa constituie un temei juridic valabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in cazul particular in care exista un dezechilibru evident intre persoana vizata si operator, in special in cazul in care operatorul este o autoritate publica, iar acest lucru face improbabila acordarea consimtamantului in mod liber in toate circumstantele aferente respectivei situatii particulare. Consimtamantul este considerat a nu fi acordat in mod liber in cazul in care aceasta nu permite sa se acorde consimtamantul separat pentru diferitele operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, desi acest lucru este adecvat in cazul particular, sau daca executarea unui contract, inclusiv furnizarea unui serviciu, este conditionata de consimtamant, in ciuda faptului ca consimtamantul in cauza nu este necesar pentru executarea contractului.


Revocarea consimtamantului


De principiu, aceasta forma de retragere a consimtamantului poate sa intervina oricand, nefiind afectata legalitatea prelucrarii acestuia.


Inainte de exprimarea consimtamantului, persoana este informata in mod corespunzator despre posibilitatea efectiva a retractarii manifestarii de vointa .


Prelucrarea unor date sensibile nu afecteaza consimtamantul legal obtinut.


Daca nu exista un alt scop sau temei pentru prelucrarea datelor, operatorul trebuie sa stearga datele prelucrate, in conformitate cu art. 13 si 14 din GDPR.


Potrivit art. 17 alin. 1 GDPR, ``Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motiveaa��A�``.


De principiu, datele ce au caracter personal nu se supun stergerii.


Pentru motive intemeiate, acestea pot fi sterse, insa regula este aceea de stocare a acestor date .


Daca nu mai sunt necesare scopurile pentru care aceste date au fost colectare, ori datele ar necesare pentru prelucrari ulterioare, acestea se vor pastra in consecinta.


Atunci cand prelucrarea a avut la baza consimtamantul persoanei vizate, si subzista alt temei pentru a opera o prelucrare, datele nu vor fi sterse, chiar in ipoteza revocarii consimtamantului.


In cazul in care o terta persoana se opune colectarii datelor cu caracter personal si nu subzista motive legitime pentru prelucrarea acestora, trebuie sa opereze stergerea lor.


In cazul in care colectarea datelor a fost una ilegala, este necesara stergea acestora.


Potrivit art. 17 alin. 3 lit. e) GDPR, datele cu caracter personal nu se sterg atunci cand sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.


Potrivit art. 17 alin. 3 lit. a), datele cu caracter personal nu se sterg daca prelucrarea este necesara pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare.


Autor : avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Citeşte mai multe despre:    Revocarea consimtamantului    GDPR

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmitere de mesaje de catre o banca, desi relatia contractuala aceasta entitate era incheiata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCPJurisprudenţă

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019