Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Drept Penal » Predarea unei persoane autoritatilor judiciare ale unui alt stat membru pentru executarea unui mandat european de arestare nu poate fi conditionata de posibilitatea unei revizuiri a hotararii de condamnare pronuntate in lipsa

Predarea unei persoane autoritatilor judiciare ale unui alt stat membru pentru executarea unui mandat european de arestare nu poate fi conditionata de posibilitatea unei revizuiri a hotararii de condamnare pronuntate in lipsa

  Publicat: 26 Feb 2013       2623 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Penal  


Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Decizia-cadru privind mandatul european de arestare reflecta consensul dintre statele membre cu privire la continutul drepturilor procedurale de care beneficiaza persoanele condamnate in lipsa care fac obiectul unui mandat european de arestare

Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Reglementata in cap. II, t. I, art. 9 pen., partea generala,
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,
Act adoptat de organele de stat,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Stare de incetare a platilor din vina debitorului, declarata de tribunal.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Principiu de baza al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. porc. pen., partea generala, consta in prerogativele
Judecarea inculpatului in lipsa acestuia (absenta nejustificata)
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Act procedural, prevazut in sectiunea IV, cap. I, t. IV, C. proc. pen., partea generala.
Act adoptat de organele de stat,
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Principiu de baza al procesului penal, prevazut in cap. I, t. I, C. porc. pen., partea generala, consta in prerogativele
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Expresie prin care se desemneaza, in mod generic, mijloacele juridice, recunoscute tuturor creditorilor, in scopul realizarii drepturilor lor de creanta si care se fundeaza pe dreptul de gaj general al creditorilor chirografari.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Decizia-cadru privind mandatul european de arestare1 are ca obiect inlocuirea sistemului multilateral de extradare intre statele membre cu un sistem de predare intre autoritatile judiciare a persoanelor condamnate sau banuite in scopul executarii sentintelor de condamnare sau a urmaririlor. Acest sistem vizeaza astfel sa faciliteze si sa accelereze cooperarea judiciara in scopul de a contribui la realizarea obiectivului atribuit Uniunii de a deveni un spatiu de libertate, securitate si justitie intemeindu-se pe gradul ridicat de incredere care trebuie sa existe intre statele membre. In luna octombrie 1996, Audiencia Nacional (Spania) a declarat ca era justificata extradarea in Italia a domnului Stefano Melloni, pentru a fi judecat acolo pentru faptele enumerate in mandatele de arestare emise de Tribunale di Ferrara (Italia). Dupa ce a beneficiat de o liberare pe cautiune a carei valoare de 5 000 000 ESP (aproximativ 30 000 de euro) a achitat-o a doua zi, domnul Melloni a fugit, astfel incat nu a mai putut fi predat autoritatilor italiene.

In 1997, Tribunale di Ferrara a constatat neprezentarea domnului Melloni si a decis ca notificarile ulterioare sa fie efectuate avocatilor deja desemnati de acesta. Printr-o hotarare a Tribunale di Ferrara din anul 2000, care a fost confirmata in apel si in recurs, domnul Melloni a fost condamnat in lipsa la o pedeapsa cu inchisoarea de zece ani pentru bancruta frauduloasa.

Ca urmare a arestarii sale de politia spaniola, domnul Melloni s-a opus predarii sale autoritatilor italiene, argumentand, in primul rand, ca in apel a desemnat un alt avocat si i-a revocat pe cei doi anteriori dar, in pofida revocarii respective, notificarile au continuat sa fie adresate acestora din urma. In al doilea rand, el a sustinut ca legislatia procedurala italiana nu prevede posibilitatea de a formula o cale de atac impotriva condamnarilor pronuntate in lipsa si ca, prin urmare, executarea mandatului european de arestare ar trebui, daca este cazul, sa fie supus conditiei ca Italia sa garanteze posibilitatea de a formula o cale de atac impotriva hotararii.

In luna septembrie 2008, Audiencia Nacional a decis predarea domnului Melloni autoritatilor italiene in vederea executarii pedepsei care i-a fost aplicata de Tribunale di Ferrara considerand ca nu s-a dovedit faptul ca avocatii pe care ii desemnase au incetat sa il reprezinte. Instanta spaniola a considerat ca dreptul la aparare al acestuia fusese respectat, dat fiind ca avusese cunostinta in prealabil de desfasurarea procesului, ca s-a aflat in mod voluntar in situatia de contumacie si ca a desemnat doi avocati pentru reprezentarea si apararea sa, care au intervenit in aceasta calitate in prima instanta, in apel si in recurs, epuizand astfel caile de atac.

Domnul Melloni a introdus o cale de atac impotriva acestei decizii in fata Tribunal Constitucional (Curtea Constitutionala, Spania). Aceasta instanta solicita Curtii de Justitie sa stabileasca daca decizia-cadru permite instantelor spaniole - astfel cum impune jurisprudenta Tribunal Constitucional - sa conditioneze predarea domnului Melloni de posibilitatea revizuirii hotararii de condamnare. In hotararea pronuntata astazi, Curtea aminteste, in primul rand, ca statele membre sunt, in principiu, obligate sa dea curs unui mandat european de arestare. Autoritatea judiciara de executare nu poate supune executarea unui mandat european de arestare decat conditiilor definite la articolul 5 din decizia-cadru.

In aceasta privinta, o dispozitie din decizia-cadru2 impiedica autoritatile judiciare sa refuze executarea mandatului de arestare emis in scopul executarii unei pedepse, intr-o situatie in care persoana in cauza nu a fost prezenta in persoana la proces, in cazul in care, avand cunostinta de procesul stabilit, aceasta a mandatat un avocat pentru a o apara si a fost efectiv aparata de acesta din urma. In speta, aceasta ar corespunde situatiei domnului Melloni.

Prin urmare, Curtea considera ca modul de redactare, economia si finalitatea dispozitiei mentionate se opun ca autoritatea judiciara de executare (Spania) sa supuna executarea unui mandat european de arestare conditiei ca hotararea de condamnare pronuntata in lipsa sa poata fi revizuita in statul membru emitent al mandatului de arestare (Italia). Astfel, legiuitorul Uniunii a optat pentru prevederea exhaustiva a cazurilor in care executarea unui mandat de arestare emis in scopul executarii unei hotarari pronuntate in lipsa trebuie sa fie considerata ca nu aduce atingere dreptului la aparare. Aceasta solutie este incompatibila cu mentinerea unei posibilitati a autoritatii judiciare de executare de a supune aceasta executare conditiei ca respectiva hotarare de condamnare sa poata fi revizuita pentru a garanta dreptul la aparare al persoanei in cauza.

In al doilea rand, Curtea considera ca aceasta dispozitie din decizia-cadru este compatibila cu dreptul la o cale de atac efectiva si la un proces echitabil, precum si cu dreptul la aparare, recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Desi dreptul persoanei acuzate de a fi prezenta in persoana la proces constituie un element esential al dreptului la un proces echitabil, acest drept nu este absolut, persoana acuzata putand sa renunte la acesta cu anumite garantii . Astfel, dispozitia in cauza enunta conditiile in care persoana interesata trebuie sa fie considerata ca a renuntat in mod voluntar si neechivoc sa se prezinte la proces.

In ultimul rand, Curtea arata ca nici articolul 53 din carta, care prevede ca aceasta din urma nu aduce atingere drepturilor omului recunoscute, printre altele, prin constitutiile statelor membre, nu permite unui stat membru sa supuna predarea unei persoane condamnate in lipsa conditiei ca hotararea de condamnare sa poata fi revizuita in statul membru emitent pentru a evita aducerea unei atingeri dreptului la un proces echitabil si dreptului la aparare garantate de constitutia sa. Desigur, acest articol din carta confirma ca, in cazul in care un act de drept al Uniunii implica masuri nationale de punere in aplicare, autoritatile si instantele nationale pot sa aplice standarde nationale de protectie a drepturilor fundamentale, cu conditia ca aceasta aplicare sa nu compromita nivelul de protectie prevazut de carta si nici suprematia, unitatea si caracterul efectiv al dreptului Uniunii. Or, faptul de a supune predarea unei persoane unei astfel de conditii, neprevazuta de decizia-cadru, ar conduce, prin faptul ca ar repune in discutie uniformitatea standardului de protectie a drepturilor fundamentale definit prin aceasta, la o incalcare a principiilor increderii si recunoasterii reciproce pe care urmareste sa le consolideze si, prin urmare, la o compromitere a caracterului sau efectiv. Astfel, decizia-cadru reflecta consensul la care au ajuns statele membre in ansamblul lor in privinta continutului care trebuie atribuit, in temeiul dreptului Uniunii, drepturilor procedurale de care beneficiaza persoanele condamnate in lipsa care fac obiectul unui mandat european de arestare.

Hotararea in cauza C-399/11 Stefano Melloni/Ministerio fiscal

1 Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare si procedurile de predare intre statele membre (JO L 190, p. 1, Editie speciala, 19/vol. 6, p. 3), astfel cum a fost modificata prin Decizia-cadru 2009/299/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 de consolidare a drepturilor procedurale ale persoanelor si de incurajare a aplicarii principiului recunoasterii reciproce cu privire la deciziile pronuntate in absenta persoanei in cauza de la proces (JO L 81, p. 24).
2 Articolul 4a alineatul (1) literele (a) si (b).

Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Mandat european de arestare    Rejudecare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii daca aceasta persoana a parasit voluntar teritoriul statului membru emitent al primului MEA
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Exigentele impuse pentru emiterea unui mandat european de arestare si intinderea protectiei jurisdictionale de care beneficiaza persoanele pe numele carora a fost emis un astfel de mandat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)
Sursa: Av. Iulian Gales

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Drept de autor asupra programului informatic. Obligatia de confidentialitate a fabricantului bazei de date
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 179 din 28 ianuarie 2020

Actiune in contrafacere. Conflict intre o marca si un nume comercial. Invocarea notorietatii marcii. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 284 din 4 februarie 2020