din anul 2007, atuul tau de DREPT!Materiale juridice despre Rejudecare (29)


    Jurisprudenta   Decizia nr. 271/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 421 pct. 2 lit. b) din Codul de procedura penala
  Publicata in Monitorul Oficial nr. 759 din 18.09.2019.
   Data aparitiei: 18 Septembrie 2019

    Jurisprudenta   Rejudecarea cauzei. Lipsa motivarii hotararii judecatoresti
  Redarea de catre instanta de judecata a unor considerente de ordin general, fara particularizare la speta fundamenteaza, in realitate, o decizie nemotivata a instantei de apel, facand imposibila exercitarea controlului judiciar, situatie de natura sa atraga casarea hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante de apel.
   Data aparitiei: 18 August 2019

    Stiri   CEDO: Imposibilitatea inculpatului de a reaudia un martor la rejudecarea cauzei nu incalca dreptul inculpatului la un proces echitabil
  In hotararea din cauza Famulyak impotriva Ucrainei, Curtea Europeana a Drepturilor Omului, a respins, cu majoritate de voturi, cererea ca inadmisibila. Hotararea este definitiva.
   Data aparitiei: 04 Mai 2019

    Jurisprudenta   Imprescriptibilitate drept material la actiune. Incadrare in grupe de munca
  Prin sentinta nr. 4817/01.10.2015, pronuntata de Tribunalul D. � Sectia de Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, s-a admis exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, invocata de parata prin intampinare.
   Data aparitiei: 06 Februarie 2017

    Jurisprudenta   Conditii privind revizuirea in cazul hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului
  In raport cu dispozitiile art. 465 alin. (1) C. proc. pen., hotararea definitiva de condamnare pronuntata intr-o cauza in care Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat o incalcare a drepturilor sau a libertatilor fundamentale poate fi supusa revizuirii, cu conditia ca vreuna dintre consecintele grave ale incalcarii Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sa continue sa se produca.
   Data aparitiei: 05 Ianuarie 2017

    Jurisprudenta   Anularea in apel in tot a hotararii de prima instanta. Rejudecarea fondului
  In situatia in care a intervenit un caz de anulare a sentintei primei instante, instanta de apel este obligata sa faca aplicarea dispozitiilor art. 480 alin. (3) C.proc.civ., cu consecinta judecarii procesului prin evocarea fondului si nu sa solutioneze cauza in limitele fixate prin cererea de apel, in aplicarea art. 477 alin.(1) C.proc.civ., care prevede ca instanta de apel va proceda la rejudecarea fondului in limitele stabilite, expres sau implicit, de catre apelant, precum si cu privire la solutiile care sunt dependente de partea din hotararea care a fost atacata. Aplicarea acestor din urma dispozitii se face atunci cand nu exista un motiv de anulare a hotararii primei instante, care sa impuna procedura de urmat prevazuta de art. 480 alin. (3) C.proc.civ.
   Data aparitiei: 04 Ianuarie 2017

    Jurisprudenta   Incalcarea de catre instanta de apel a dispozitiilor procedurale relative la trimiterea cauzei spre rejudecare
  Dispunand trimiterea spre rejudecare a procesului - urmare a constatarii incalcarii prevederilor art. 105 alin. (2) C.proc.civ. - instanta de apel a interpretat eronat dispozitiile art. 297 alin. (1) teza a II-a C.proc.civ., in conditiile in care cererea reconventionala fusese respinsa ca inadmisibila, pronuntand astfel o solutie nelegala.
   Data aparitiei: 16 Noiembrie 2015

    Jurisprudenta   Contract de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995, intervenita ulterior pronuntarii hotararii in recursul in anulare
  In situatia in care anterior perfectarii contractului de vanzare � cumparare a unui imobil in temeiul Legii nr. 112/1995, Curtea Suprema de Justitie a pronuntat, intr-un recurs in anulare, o hotarare prin care a fost respinsa actiunea in revendicare a fostilor proprietari (actiune formulata impotriva Consiliului local al municipiului Bucuresti), cumparatorii au fost de buna-credinta, actul neputand fi anulat in baza dispozitiilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001.
   Data aparitiei: 23 Septembrie 2014

    Jurisprudenta   Actiune in constatarea nulitatii unei dispozitii de restituire in natura emisa in temeiul Legii nr. 10/2001
  Constatarea nulitatii unei dispozitii de restituire emise in temeiul Legii nr. 10/2001 poate fi solicitata de o persoana ce are calitatea de tert atat in raport cu emitentul cat si cu beneficiarul dispozitiei pe calea unei actiuni in anulare de drept comun, procedura prevazuta de art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, fiind pusa exclusiv la dispozitia persoanelor indreptatite in sensul acestui act normativ.
   Data aparitiei: 13 August 2014

    Articole   Recursul in casatie. Art. 433 - 451 - NCPP
  TITLUL III: Judecata CAPITOLUL V: Caile extraordinare de atac SECTIUNEA 1: Recursul in casatie
   Data aparitiei: 13 Noiembrie 2013

    Articole   Revizuirea hotararilor penale. Art. 452 - 464 - NCPP
  TITLUL III: Judecata CAPITOLUL V: Caile extraordinare de atac SECTIUNEA 2: Revizuirea
   Data aparitiei: 12 Noiembrie 2013

    Articole   Redeschiderea procesului penal in cazul judecarii in lipsa persoanei condamnate. Art. 466 - 470 - NCPP
  TITLUL III: Judecata CAPITOLUL V: Caile extraordinare de atac SECTIUNEA 3: Redeschiderea procesului penal in cazul judecarii in lipsa persoanei condamnate
   Data aparitiei: 12 Noiembrie 2013

    Jurisprudenta   Recurs. Schimbarea incadrarii juridice dupa incheierea dezbaterilor
  Schimbarea incadrarii juridice de catre prima instanta, dupa incheierea dezbaterilor, cu incalcarea dispozitiilor art. 334 C. proc. pen., si condamnarea inculpatilor, ca urmare a schimbarii incadrarii juridice, pentru un numar mai mare de infractiuni si cu incadrari juridice care nu au format obiectul trimiterii in judecata,
   Data aparitiei: 16 August 2013

    Articole   Predarea unei persoane autoritatilor judiciare ale unui alt stat membru pentru executarea unui mandat european de arestare nu poate fi conditionata de posibilitatea unei revizuiri a hotararii de condamnare pronuntate in lipsa
  Decizia-cadru privind mandatul european de arestare reflecta consensul dintre statele membre cu privire la continutul drepturilor procedurale de care beneficiaza persoanele condamnate in lipsa care fac obiectul unui mandat european de arestare
   Data aparitiei: 26 Februarie 2013

    Jurisprudenta   Rejudecarea persoanei judecate in lipsa in caz de extradare. Art. 522 1 Cod procedura penala
  Prin Sentinta penala nr. 206/09.04.2012 a Tribunalului Galati, definitiva la 02.05.2012 s-au dispus urmatoarele:
   Data aparitiei: 12 Februarie 2013

    Articole   NCPC: Recursul
  Noul Cod de procedura civila aduce imbunatatiri de substanta in materia recursului, care va deveni o cale extraordinara de atac exercitata esentialmente doar in cazuri exceptionale in care legalitatea a fost infranta.
   Data aparitiei: 04 Februarie 2013

    Jurisprudenta   Judecata in cazul recunoasterii vinovatiei. Achitare
  Aplicarea procedurii simplificate a judecatii in cazul recunoasterii vinovatiei, reglementata in art. 320 [1] C. proc. pen., exclude pronuntarea unei solutii de achitare in temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., intrucat, in conformitate cu dispozitiile art. 3201 alin. (4) C. proc. pen.,
   Data aparitiei: 27 Decembrie 2012

    Articole   Mandatul de arestare europeana. Posibilitatea rejudecarii cauzei in statul membru care a emis mandatul
  Potrivit avocatului general Yves Bot, autoritatile judiciare care trebuie sa execute un mandat european de arestare nu pot conditiona predarea unei persoane, judecata in lipsa dar care a avut cunostinta de procesul stabilit, de posibilitatea rejudecarii cauzei in statul membru care a emis mandatulMandatul de arestare europeana. Posibilitatea rejudecarii cauzei in statul membru care a emis mandatul
   Data aparitiei: 03 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Contestatie in anulare. Rejudecarea recursului
  Prin cererea introdusa la Tribunalul Gorj � Sectia Civila si inregistrata sub nr�. contestatoarea Obstea de Mosneni Schela a formulat contestatie in anulare impotriva deciziei civile nr�. pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nr�. solicitand anularea acesteia si fixarea unui termen pentru rejudecarea recursului.
   Data aparitiei: 01 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Hotarare arbitrala pronuntata de o instanta dintr-un stat membru al Uniunii Europene. Cerere de recunoastere si incuviintare a executarii silite
  Singura cale de atac - actiunea - reglementata de art. 43 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 ce poate fi exercitata de parti impotriva hotararii privind cererea de incuviintare a executarii silite pronuntata de tribunal ca prima instanta este data in competenta Curtii de Apel, care pronunta o hotarare irevocabila.
   Data aparitiei: 18 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Actiune civila avand ca obiect obligarea in solidar a paratilor la plata cheltuielilor de judecata efectuate de reclamant in dosare penale
  Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Judecatoriei Turnu Magurele sub nr.2727//329/2011 din 1 septembrie 2011, reclamatul L D, a chemat in judecata si personal la interogatoriu pe paratii O C si O A C, solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa dispuna obligarea acestora in solidar la plata sumei de 6100 lei reprezentand cheltuieli de judecata efectuate de reclamant in dosarele penale 1004/329/2008 si 1531/329/2008 plus dobanda legala incepand cu data ramanerii definitive a hotararii si pana la achitarea integrala a debitului.
   Data aparitiei: 12 Iulie 2012

    Jurisprudenta   Nelegala citare a partii la efectuarea expertizei pe care s-a intemeiat solutia instantei. Nulitatea raportului de expertiza
  Expertiza savarsita in conditiile in care una din parti a fost citata la o alta adresa decat cea indicata prin intampinare, este lovita de nulitate, potrivit art. 105 alin. (2) teza I C.proc.civ., vatamarea procesuala a partii, care nu si-a putut prezenta punctul de vedere cu ocazia masuratorilor efectuate de expert, fiind evidenta.
   Data aparitiei: 18 Mai 2012

    Jurisprudenta   Judecata actiunii civile, in lipsa partilor, desi nu s-a cerut judecata in lipsa
  Dispozitiile art. 242 alin. 1pct. 2 au caracter imperativ si obliga pe judecator sa suspende judecata daca partile lipsesc si nu au cerut judecata in lipsa.
   Data aparitiei: 23 Februarie 2012

    Jurisprudenta   Participarea procurorului in litigiile avand ca obiect OUG 27/2003 privind procedura aprobarii tacite
  Obligativitatea participarii procurorului este reglementata de textul art. 9, alin. 3 iar solutionarea cauzei cu incalcarea acestei dispozitii coroborate cu art. 45. alin. 4 Cod Procedura Civila este motiv de nulitate de ordine publica si impune casarea cu trimitere spre rejudecare.
   Data aparitiei: 20 Iulie 2011

    Jurisprudenta   Schimbarea incadrarii juridice. Nerespectarea obligatiei instantei de a pune in discutia partilor noua incadrare
  Este nelegala hotararea instantei de apel in conditiile in care aceasta nu s-a pronuntat asupra cererii parchetului de punere in discutie a schimbarii incadrarii juridice,cerere esentiala pentru parti de natura sa garanteze drepturile lor si sa influenteze solutia procesului, fiind incident cazul de casare prev. de art. 385/9 alin. 1 pct. 10 Cod pr. penala.
   Data aparitiei: 19 Iulie 2011