Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Calatorii au dreptul la rambursarea biletului in caz de intarziere prelungita, chiar daca aceasta intarziere se datoreaza unui caz de forta majora

Calatorii au dreptul la rambursarea biletului in caz de intarziere prelungita, chiar daca aceasta intarziere se datoreaza unui caz de forta majora

  Publicat: 26 Sep 2013       2300 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Civil  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Operatorul de transport nu poate invoca normele dreptului international care il exonereaza, in caz de forta majora, de obligatia de reparare a prejudiciului cauzat prin intarziere, pentru a se sustrage de la obligatia sa de rambursare

Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile dintre mai multe state, respectiv relatiile din cadrul comunitatii internationale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Eliberare de plata a unei datorii, a unei sarcini impuse unei persoane care nu o poate executa din motive straine de vointa sa
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Asemanare intre doua sau mai multe notiuni, situatii, fenomene etc.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin „intreprindere” se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Regulamentul privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul feroviar1 prevede ca raspunderea intreprinderilor feroviare in caz de intarziere este reglementata prin Regulile uniforme privind contractul de transport feroviar international de calatori si bagaje2, sub rezerva dispozitiilor regulamentului aplicabile in materie.
Potrivit regulilor uniforme mentionate, care fac parte din dreptul international si care sunt preluate in anexa la regulament, operatorul de transport feroviar este raspunzator fata de calator pentru pierderea sau paguba rezultata din faptul ca, din cauza intarzierii unui tren, calatoria nu poate fi continuata in aceeasi zi sau continuarea nu poate fi solicitata in mod rezonabil in aceeasi zi. Cu toate acestea, raspunderea operatorului de transport este exclusa daca intarzierea se datoreaza unui caz de forta majora, altfel spus, daca se datoreaza, printre altele, unor circumstante independente de exploatarea feroviara pe care operatorul de transport nu le putea evita.
Regulamentul prevede, la randul sau, ca un calator care se confrunta cu o intarziere de o ora sau mai mult poate solicita intreprinderii feroviare rambursarea partiala a pretului legitimatiei sale de transport . Aceasta despagubire este de minim 25 % din pretul legitimatiei de transport pentru o intarziere intre 60 si 119 minute si de 50 % din pretul legitimatiei de transport pentru o intarziere de 120 de minute sau mai mult. Regulamentul nu prevede nicio exceptie de la acest drept la despagubire pentru situatia in care intarzierea se datoreaza unui caz de forta majora.
In acest context, Verwaltungsgerichtshof (Curtea Administrativa, Autria) a solicitat Curtii de Justitie sa stabileasca daca o intreprindere feroviara poate fi exonerata de obligatia de despagubire pentru pretul legitimatiei de transport in cazul in care intarzierea se datoreaza unui caz de forta majora. Curtea administrativa trebuie sa se pronunte asupra unei actiuni formulate de intreprinderea feroviara austriaca A–BB-Personenverkehr AG impotriva deciziei prin care Comisia austriaca de Control Feroviar a obligat-o sa elimine dintre conditiile sale generale o dispozitie care excludea orice posibilitate de despagubire in caz de forta majora.
In hotararea pronuntata, Curtea constata mai intai ca insusi regulamentul nu prevede exonerarea intreprinderilor feroviare de obligatia de despagubire pentru pretul legitimatiei de transport in cazul in care intarzierea se datoreaza unui caz de forta majora.
In continuare, Curtea arata ca regulile uniforme, care exonereaza operatorul de transport de obligatia de despagubire in caz de forta majora, priveste doar dreptul calatorilor la repararea prejudiciului cauzat de intarzierea sau de anularea unui tren . In schimb, despagubirea prevazuta de regulament, fiind calculata pe baza pretului legitimatiei de transport, are o vocatie total diferita, si anume de a compensa pretul platit de calator in schimbul unui serviciu care nu a fost prestat conform contractului de transport . In plus, este vorba despre o forma de compensatie financiara cu caracter forfetar si standardizat, spre deosebire de regimul de raspundere prevazut de regulile uniforme, care implica o evaluare individualizata a prejudiciului suferit. Pe de alta parte, intrucat aceste doua regimuri de raspundere sunt total diferite, calatorii pot formula, pe langa actiuni in despagubire forfetara, si actiuni in repararea prejudiciului in temeiul regulilor uniforme.
In aceste conditii, Curtea concluzioneaza ca cauzele de exonerare de raspundere a operatorului de transport prevazute de regulile uniforme nu sunt aplicabile in cadrul sistemului de despagubire instituit de regulament. In aceasta privinta, Curtea subliniaza ca actele pregatitoare ale regulamentului demonstreaza fara echivoc ca legiuitorul Uniunii a intentionat sa extinda obligatia de despagubire si la cazurile in care operatorii de transport sunt exonerati de raspunderea pentru repararea prejudiciului potrivit regulilor uniforme.
Curtea respinge de asemenea posibilitatea aplicarii prin analogie a normelor privind forta majora cuprinse in dispozitiile privind drepturile calatorilor care utilizeaza alte mijloace de transport, precum avionul, vaporul, autocarul si autobuzul. Astfel, situatia intreprinderilor care actioneaza in diferitele sectoare de transport nu este comparabila intrucat diferitele moduri de transport nu sunt, in ceea ce priveste conditiile lor de utilizare, interschimbabile.


In aceste imprejurari, Curtea raspunde ca o intreprindere feroviara nu poate include in conditiile sale generale de transport o clauza care o exonereaza de obligatia de despagubire pentru pretul legitimatiei de transport in caz de intarziere, daca intarzierea se datoreaza unui caz de forta majora.Hotararea in cauza C-509/11 OBB-Personenverkehr AG


1 Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul feroviar (JO L 315, p. 14).
2 Regulile uniforme privind contractul de transport feroviar international de calatori si bagaje din Conventia privind transporturile internationale feroviare din 9 mai 1980, astfel cum a fost modificata prin Protocolul de la Vilnius din 3 iunie 1999.Citeşte mai multe despre:    Transportator    Despagubiri    Forta majora

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Tratamentul inegal aplicat salariatilor. Discriminare. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Inopozabilitatea clauzei de „neracolare” fata de salariat. Diferente fata de clauza de neconcurenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Mentinerea publica a datelor cu caracter personal de catre o institutie publica
Sursa: MCP Cabinet avocati

Conditiile in care poate fi prevazuta si opusa clauza de neconcurenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

O companie aeriana este responsabila pentru prejudiciile cauzate de un pahar cu cafea fierbinte care se varsa
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Rejudecarea cauzei. Lipsa motivarii hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 124 din 23 ianuarie 2019

Decizia ICCJ 14/2019. RIL: competenta instantei de judecata sa solutioneze actiunea prin care expropriatul contesta despagubirile si solicita stabilirea acestora si obligarea expropriatorului la plata.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 16/2019 - O hotarare judecatoreasca in materie civila, referitoare la restituirea despagubirilor acordate in baza Legii nr. 10/2001 este asimilata, in vederea executarii, unui titlu executoriu referitor la creante bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Aprecierea utilitatii unui loc de munca in organigrama societatii revine factorilor de decizie ai angajatorului, ci nu instantei de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 27 februarie 2017