din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2555 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Momentul de la care curge termenul de prescriptie al dreptului material la actiune privind plata despagubirilor pentru pagubele produse de salariati

Momentul de la care curge termenul de prescriptie al dreptului material la actiune privind plata despagubirilor pentru pagubele produse de salariati

  Publicat: 19 Dec 2023       302 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Potrivit prevederilor art. 211 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, cererile privind plata despagubirilor pentru pagubele cauzate pot fi cerute in termen de 3 ani de la data producerii pagubei.


Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Uzucapiune, mod de dobandire a dreptului la proprietate si a altor drepturi reale, usufruct, uz, abitatie, servitute, superficie, prin exercitarea posesiunii asupra unui bun imobil o perioada prevazuta de lege.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.


Codul de Procedura Civila stabileste, prin art. 181, fapt ca atunci cand termenul se socoteste pe ani, el se implineste in ziua urmatoare din ultimul an.


Totodata, in considerentele Deciziei nr. 19/2019 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie se retine faptul ca ``inceputul cursului prescriptiei extinctive este marcat de doua momente, si anume: un moment subiectiv, cel al cunoasterii tuturor elementelor cerute de lege, si un moment obiectiv, acela la care angajatorul trebuia sa cunoasca paguba si pe cel care raspunde de ea.``


In speta ce urmeaza a fi prezentata se va pune problema daca a intervenit sau nu prescriptia dreptului material la actiune privind plata despagubirilor pentru pagubele produse de catre salariat .


In fapt, prin Contractul individual de munca incheiat, paratul a fost incadrat, pentru munca o nedeterminata, la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Y, pe functia de ``Medic Specialist Pneumologie``, in cadrul ``Sectia P.N.F.``.


Ulterior, la data de 30.12.2016, aceleasi parti contractante au incheiat, pe durata nedeterminata, Contractul individual de munca nr. 01 ca cerere ``efectuarea programului de garda - garzi la domiciliu, in afara normei legale de munca si a programului normal de lucru de la functia de baza, in completarea activitatilor desfasurate in baza contractului individual de munca, cu respectarea Ordinului M.S. nr. 870/2004, O.U.G. 20/2016, in asigurari continuitatii asistentei medicale in spital``.


In perioada 06.12.2016-23.12.2016, Compartimentul de Control al Casei de Asigurari de Sanatate a efectuat o actiune de control operativ la Spitalul Judetean de Urgenta Y, in baza dispozitiei de serviciu nr. 02.


Tematica de control a fost ``verificarea modului de eliberare a prescriptiilor medicale/recomandari medicale, eliberate de urmatorii medici: (...) dr. X - medic primar pneumologie (...), prescriptii medicale care au stat la baza emiterii si acordarii de CAS de dispozitive medicale - aparate pentru administrare continua de oxigen (concentratoare de oxigen), raportate ulterior de S.C. Z Romania S.R.L.``.


Documentele si operatiunile controlate au fost: fisele de spitalizare de zi, Foile de observatie clinica generala, Registrul de consultatii medicale si prescriptii medicale/recomandarile medicale tipizate, eliberate de medici, in limita competentelor. Controlul a fost efectuat pentru perioada 01.12.2013-30.11.2016.


Prin Procesul verbal de constatare nr. 03 se arata ca ``eliberarea prescriptiilor medicale-recomandari privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale s-a facut in urma consultatiilor medicale (...) cu respectarea prevederilor Anexei 38 - Conditiile acordarii pachetului de baza pentru dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale (...)``.


In data de 19 ianuarie 2017, a fost inregistrat la Registratura Spitalului Judetean de Urgenta Y Raportul de control nr. 02, rezultat in urma controlului desfasurat de Casa de Asigurari de Sanatate la S.J.U. Prin Raportul de control, Casa de Asigurari de Sanatate a retinut ca, fata de modul in care au fost eliberate prescriptii/recomandari medicale de catre dr. X, ar fi avut de recuperat un prejudiciu in valoare de 28.702,75 de lei de la Spitalul Judetean de Urgenta.


Impotriva Raportului de Control nr. 02, Spitalul Judetean de Urgenta a introduces, la Casa de Asigurari de Sanatate Contestatia nr. 1581, aratand, printre altele, ca ``s-au respectat prevederile Ordinului 423/1911/2013 si Ordinului 619/360/2014 in vigoare date acordarii acestor prescriptii``, precum si ca ``la momentul prescrierii de catre medicii pneumologii aceste norme juridice nu erau in vigoare si, prin urmare, nu puteau fi aplicate de catre medicii pneumologi ai unitatii noastre deoarece nu existau``.


Contestatia fost, insa, respinsa ``pentru considerentele aratate in mod detaliat in raportul de control cu a��a��nr. 02``.


Spitalul Judetean de Urgenta Y nu a atacat in instanta Raportul de Control in urma acestui raspuns complet nemotivat, intelegand, in schimb, sa promoveze, la mai mult de 3 ani de la stabilitatea presupusului prejudiciu, prezenta actiune, indreptandu-se impotriva paratului pentru recuperarea acestuia.


Astfel, Tribunalul a fost investit cu un conflict de munca ca obiect actiune in raspundere patrimoniala.


In ce priveste exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, invocata de parat, prin intampinare, Tribunalul a apreciat-o ca fiind intemeiata, pentru urmatoarele considerente:


Decizia Instantei Supreme a stabilitate in mod expres faptul ca ,actul de control efectuat de Curtea de Conturi sau de un alt organ cu atributii de control, prin care s-a stabilit in sarcina angajatorului obligatia de a actiona pentru recuperarea unui prejudiciu produs de un salariat ori rezultat in urma platii catre acesta a unei sume de bani necuvenite, nu marcheaza inceputul termenului de prescriptie extinctiva a actiuni pentru angajarea raspunderii patrimoniale a salariatului".


Astfel, contrar sustinerilor reclamantului, data la care Raportul de control nr. 50/17.01.2017 a fost inregistrata la Inregistrarea Spitalului Judetean de Urgenta Y nu dimensiune de inceput al termenului de prescriptie extinctiva, acesta putand fi considerat, cel mult, cel mai tarziu moment de la care ar putea fi calculat acest termen.


In fapt, prin cererea de chemare in judecata, reclamantul ii era imputat generarea unui prejudiciu material printr-o serie de fapte culpabile, respectiv eliberarea unor prescriptii medicale cu nerespectarea prevederilor legale in perioada 29.11.2013 -13.10.2014.


S-a constatat ca aceste fapte prejudiciabile ce i se imputa paratului au fost savarsite cu aproximativ 6-7 ani anterior introducerii cererii de chemare in judecata, acesta fiind si momentul producerii asa-zisului prejudiciu.


S-a retinut ca in materia litigiilor de munca, Legea dialogului social nr. 62/2011, stabileste, in mod expres, la art. 211 lit. c) faptul ca ``plata despagubirilor pentru pagubele cauzate si restituirea unor sume care au format obiectul unor plati nedatorate pot fi cerute in termen de 3 ani de la data producerii pagubei``.


In consens cu dispozitiile legale precizate, Inalta Curte de Casatie si Justitie a urmatoarei ``cum Legea nr. 62/2011 reglementeaza termenele de prescriptie in cazul conflictelor individuale de munca, aplicand-se cu prioritate fata de dispozitiile art. 268 alin. (1) din Codul muncii, nu prezinta relevanta juridica date intocmirii raportului de control de catre Curtea de Conturi sau de catre un alt organ cu atributii de control, prin care s-a constatat caracterul nelegal al unor plati sau existenta unor prejudicii produse de salariat, sau data emiterii ori comunicarii actului de control, deoarece acestea sunt momentele in care s-a constatat existenta prejudiciului, iar nu momentul in care prejudiciul/paguba s-a produs, acesta fiind anterior constatarii lui``.


Din perspectiva celor expuse, a rezultat ca actul de control al unui organ cu atributii de control nu marcheaza inceputul curgerii termenului de prescriptie pentru actiunea de recuperare a prejudiciului, deoarece singurul moment al inceperii cursului prescriptiei, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 62/2011 (13 mai 2011), este cel al producerii efective a pagubei.


Prin urmare, fata de considerentele de mai sus, Tribunalul a retinut ca momentul de la care a inceput sa curga termenul de prescriptie trebuie stabilit individual pentru fiecare dintre presupusele fapte prejudiciabile imputate salariatului. Cu alte cuvinte, ordine cu emiterea presupus nelegala a fiecarei prescriptii medicale a curs un termen distinct de prescriptie . Sau, deoarece prescriptiile medicale ce au stat la baza presupusului prejudiciu au fost emise in perioada 29.11.2013 - 13.10.2014, era evident faptul ca prezenta actiune a fost introdusa cu depasirea termenului general de prescriptie de 3 ani.


Spitalul Judetean de Urgenta Y a atacat Sentinta civila a Tribunalului, iar Curtea de Apel a retinut in mod diametral opus ca prima instanta a constatat in mod gresit momentul producerii pagubei.


Fiind vorba despre dreptul material la actiunea in raspundere patrimoniala, producerea pagubei trebuia raportata la subiectul de drept care exercita acest drept, si anume la angajatorul care solicita ca salariatul sa raspunda pentru preiudiciile pe care i le-a cauzat.


Prin urmare, paguba a carei acoperire s-a dorit trebuia sa se fi produs in patrimoniul angajatorului reclamant, aceasta fiind premisa, cauza juridica a actiunii.


Tribunalul a considerat ca paguba s-a produs in pcrioada 29.11.2013-13.10.2014, cand au fost emise nelegale prescriptii de catre parat, insa acea paguba nu s-a produs in patrimoniul reclamantului, ci in cel al Casei de Asigurari de Sanatate, care a decontat sumele reprezentand chiria dispozitivelor medicale pentru ingrijirea prescriptiilor medicale au fost incorect intocmite.


Asadar, termenul de prescriptie al dreptului la actiunea reclamantului impotriva paratului a inceput sa curga la data de 21.03.2017, cand s-a produs paguba in patrimoniul sau, ca urmare a restituirii catre Casa de Asigurari de Sanatate a sumelor ce au fost decontate in temeiul prescriptiilor intocmite de parat, neavand relevanta, in problema analizata, data la care acele documente au fost intocmite sau data la care s-au efectuat acele decontari nelegale, in opinia Casei de Asigurari.


In concluzie, Curtea a constatat ca cererea de chemare in judecata a fost formulata la data de 17.01.2020 (data postei), in raport de data producerii pagubei, anterior stabilita, 21.03.2017, si de aici a rezultat ca termenul de prescriptie nu se implinise, iar exceptia prescriptiei dreptului material la actiune era neintemeiata.

Pronuntata de: Tribunalul Arges


Citeşte mai multe despre:       codul muncii 2024
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BucurestiArticole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Alocatia de stat pentru copii in anul 2024. Conditii de acordare si valoare alocatie
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de cresa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor culturale in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro