Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Verificarea aptitudinilor si pregatirii profesionale. Concursul si termenul de incercare

Verificarea aptitudinilor si pregatirii profesionale. Concursul si termenul de incercare

  Publicat: 01 Jan 2008       6881 citiri       Sursa: EuroAvocatura        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Art. 29 din Codul muncii prevede faptul ca incadrarea in munca se face pe baza verificarii prealabile a aptitudinilor profesionale si personale ale canditatului.

Puterile publice existente in stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Pierdere a unor drepturi, ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Modalitatile de realizare a acestei verificari sunt dispuse de angajator, in conditiile contractului colectiv de munca aplicabil, statutului profesional si regulamentului intern al unitatii, in masura in care legea nu dispune altfel.
La institutiile si autoritatile publice si la alte unitati bugetare este obligatorie incadrarea prin concurs sau examen dupa o procedura prevazuta la art. 30 din Codul muncii.
Pentru personalul anumitor categorii de unitati bugetare, conditiile privind incadrarea si promovarea in munca sunt prevazute de acte normative speciale (de ex. cazul magistratilor, medicilor, farmacistilor etc.).
Le regiile autonome, la societatile comerciale si la orice alte persoane juridice angajarea salariatilor se face in conditiile stabilite de acestea daca prin lege nu se prevede altfel.
Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 30 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de conducere (art.31 Codul muncii).
Pentru a se evita abuzurile eventuale ale angajatorilor, este interzis a se face angajarea succesiva a mai mult de trei persoane pe perioade de proba pentru acelasi post (art. 33).
Perioada de proba constituie o clauza de dezicere (de denuntare) a contractului de munca . In baza acesteia, angajatorul poate, in situatia necorespunderii profesionale a angajatului, sa-i desfaca contractul de munca, in interiorul termenului prevazut de lege.
Neinformarea salariatului anterior incheierii contractului de munca sau anterior modificarii contractului cu privire la perioada de proba duce la decaderea angajatorului din dreptul de a verifica aptitudinile salariatului printr-o asemenea modalitate (art. 32 alin.3 Codul muncii).
Pe durata perioadei de proba salariatul se bucura de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute de legislatia muncii, in contractul de munca aplicabil, in regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca (art. 31 alin.5 Codul muncii).
Citeşte mai multe despre:    Pregatire profesionala    Concurs    Examen    Codul muncii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Accesul neautorizat si divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal prin postarea codului sursa al website-lui
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Anonimizarea datelor candidatilor la concursuri
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Sinteze curs de dreptul muncii. Ghidul salariatului si Ghidul angajatorului
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Institutie publica. Concurs pentru angajarea personalului contractual. Conditii de participare si criterii de selectie. Dispozitii legale aplicabile. Notiunile de „vechime in specialitatea studiilor absolvite” si „experienta profesionala si/sau in specialitate”. Activitate de voluntariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 993/11.11.2020

Concurs de numire in functie. Nepromovarea concursului si lipsa actului de numire in functie. Actiune in constatare a existentei raportului de serviciu. Autoritate de lucru judecat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 34/12 ianuarie 2021

Admiterea cererii de inscriere la concurs nu putea avea semnificatia unui acord tacit din partea angajatorului pentru incheierea contractului de munca in conditiile vizate de candidat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 227 din data de 4 Februarie 2020

Raportul de audit al Curtii de Conturi nu reprezinta titlu executoriu pentru recuperarea prejudiciului de la salariat
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov - Sentinta civila nr. 1053/2020

Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare disciplinara. Conditii de forma.
Pronuntaţă de: Tribunalul Ilfov – Sentinta civila nr. 1425.25.06.2020