Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Salariatele pot fi concediate in cadrul si ca urmare a concedierilor colective. Opinia CJUE

Salariatele pot fi concediate in cadrul si ca urmare a concedierilor colective. Opinia CJUE

  Publicat: 24 Feb 2018       3252 citiri       Sursa: MCP Cabinet avocati        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Intr-un asemenea caz, angajatorul trebuie sa furnizeze lucratoarei gravide motivele care justifica concedierea, precum si criteriile obiective retinute pentru desemnarea lucratorilor care urmeaza a fi concediati

Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, „intreprinderile comune” sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Negocierea intre angajator sau organizatia de angajatori pe de o parte si angajati,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Concedierea colectiva reprezinta concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii, a unui numar de:
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Cuprinde masurile luate pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de invatamant, de instruire si de integrare sociala a acestei categorii de persoane.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)– Sprijin European Comun pentru Investitii Durabile in Zonele Urbane
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

La 9 ianuarie 2013, societatea spaniola Bankia a lansat o perioada de consultare a reprezentantilor lucratorilor, in vederea efectuarii unei concedieri colective. La 8 februarie 2013, grupul special de negociere a ajuns la un acord care stabilea criteriile aplicabile pentru alegerea lucratorilor ce urmau a fi concediati, precum si criteriile care stabileau o prioritate la mentinerea locurilor de munca in intreprindere .


La 13 noiembrie 2013, Bankia i-a transmis unei lucratoare, insarcinata la acel moment, o notificare de concediere in conformitate cu acordul elaborat de grupul special de negociere . Aceasta notificare indica in special ca, in cazul concret al provinciei in care aceasta presta servicii, era necesara reducerea semnificativa a personalului si ca din procedura de evaluare efectuata in cadrul intreprinderii in perioada consultarilor rezulta ca rezultatul obtinut de ea se incadra printre evaluarile cu cel mai mic punctaj din provincie.


Lucratoarea in cauza a contestat concedierea in fata Juzgado de lo Social nAA° 1 de Mataro (Tribunalul pentru Litigii de Munca nr. 1 din Mataro, Spania), care s-a pronuntat in favoarea Bankia. Aceasta a formulat astfel apel impotriva hotararii mentionate in fata Tribunalul Superior de Justicia de CataluAA±a (Curtea Superioara de Justitie din Catalonia, Spania). Instanta mentionata solicita Curtii sa interpreteze interdictia concedierii lucratoarelor gravide, prevazuta in Directiva 92/85 privind securitatea si sanatatea la locul de munca in cazul lucratoarelor gravide1 , in contextul unei proceduri de concediere colectiva in sensul Directivei 98/59 privind concedierile colective2 . Astfel, Directiva 92/85 interzice concedierea lucratoarelor in perioada de la inceputul sarcinii pana la terminarea concediului de maternitate, cu exceptia cazurilor speciale care nu au legatura cu starea lor, admise de legislatiile si/sau practicile nationale.


Prin hotararea pronuntata, Curtea statueaza ca Directiva 92/85 nu se opune unei reglementari nationale care permite concedierea unei lucratoare gravide ca urmare a unei concedieri colective. Curtea aminteste mai intai ca o decizie de concediere luata pentru motive care in esenta au legatura cu starea de graviditate a lucratoarei interesate este incompatibila cu interdictia de concediere prevazuta in aceasta directiva. In schimb, o decizie de concediere luata, in perioada de la inceputul sarcinii pana la terminarea concediului de maternitate, pentru motive fara legatura cu starea de graviditate a lucratoarei nu este contrara Directivei 92/85 daca angajatorul prezinta in scris motive bine intemeiate pentru concediere, iar respectiva concediere este permisa de legislatia si/sau de practica statului membru in cauza. Rezulta ca motivele fara legatura cu persoana lucratorului, care pot fi invocate in cadrul concedierilor colective in sensul


Curtea declara de asemenea ca Directiva 92/85 nu se opune unei reglementari nationale care permite angajatorului sa concedieze o lucratoare gravida in cadrul unei concedieri colective fara a-i furniza alte motive decat cele care justifica aceasta concediere colectiva, in masura in care sunt indicate criteriile obiective retinute pentru a desemna lucratorii care urmeaza a fi concediati. In acest sens, cele doua directive coroborate impun doar ca angajatorul: (i) sa prezinte in scris motivele care nu au legatura cu persoana lucratoarei gravide pentru care efectueaza concedierea colectiva (in special motive economice, tehnice sau legate de organizarea ori de productia intreprinderii) si (ii) sa ii indice lucratoarei in cauza criteriile obiective retinute pentru desemnarea lucratorilor care urmeaza a fi concediati.


Raspunzand la o alta intrebare formulata de Tribunal Superior de Justicia de CataluAA±a, Curtea statueaza de asemenea ca Directiva 92/85 se opune unei reglementari nationale care nu interzice, in principiu, concedierea cu titlu preventiv a unei lucratoare gravide, care a nascut de curand sau care alapteaza si care prevede exclusiv nulitatea acestei concedieri atunci cand ea este ilegala, cu titlu de reparatie. Curtea subliniaza ca Directiva 92/85 face distinctie in mod expres intre, pe de o parte, protectia impotriva concedierii insesi, cu titlu preventiv, si, pe de alta parte, protectia impotriva consecintelor concedierii, cu titlu de reparatie. Statele membre sunt tinute asadar sa stabileasca aceasta dubla protectie . Protectia preventiva prezinta o importanta speciala in cadrul Directivei 92/85, avand in vedere riscul ca o eventuala concediere sa afecteze situatia fizica si psihica a lucratoarelor gravide, care au nascut de curand sau care alapteaza, inclusiv riscul deosebit de grav de a indemna lucratoarea gravida sa intrerupa voluntar sarcina . Interdictia concedierii prevazuta in directiva vine in intampinarea aceste preocupari. Astfel, Curtea considera ca protectia cu titlu de reparatie, chiar in ipoteza in care conduce la reintegrarea lucratoarei concediate si la plata salariilor neincasate ca urmare a concedierii, nu poate inlocui protectia cu titlu preventiv. In consecinta, statele membre nu se pot margini sa prevada exclusiv, cu titlu de reparatie, nulitatea acestei concedieri atunci cand ea nu este justificata.


Raspunzand la alte doua intrebari ale instantei spaniole, Curtea declara ca Directiva 92/85 nu se opune unei reglementari nationale care, in cadrul unei concedieri colective, nu prevede nici o prioritate la mentinerea locurilor de munca, nici o prioritate la redistribuire aplicabile prealabil acestei concedieri, pentru lucratoarele gravide, care au nascut de curand sau care alapteaza. Astfel, Directiva 92/85 nu impune statelor membre sa prevada asemenea prioritati. Totusi, intrucat directiva nu contine decat dispozitii minime, statele membre pot prevedea o protectie mai ridicata a lucratoarelor gravide, care au nascut de curand sau care alapteaza.


Hotararea in cauza C-103/16 Jessica Porras Guisado/Bankia S.A., Fondo de Garantia Salarial si altii1 Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de masuri pentru promovarea imbunatatirii securitatii si a sanatatii la locul de munca in cazul lucratoarelor gravide, care au nascut de curand sau care alapteaza [A zecea directiva speciala in sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO 1992, L 348, p. 1, Editie speciala, 05/vol. 3, p. 3).


2 Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislatiilor statelor membre cu privire la concedierile colective (JO 1998, L 225, p. 16, Editie speciala, 05/vol. 8, p. 86). Directivei 98/59, intra in sfera cazurilor speciale care nu au legatura cu starea lucratoarelor, in sensul Directivei 92/85.

Citeşte mai multe despre:    Codul muncii    Concediere    Salariati    Salariata gravida    Concediere colectiva

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Paratul care a recunoscut pretentiile la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecata
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 64/15.02.2018 a Curtii de Apel Galati