Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » CEDO. Justitie Europeana » Dreptul cetatenilor UE inactivi din punct de vedere economic de a fi afiliati la sistemul public de asigurari de sanatate al statului membru gazda

Dreptul cetatenilor UE inactivi din punct de vedere economic de a fi afiliati la sistemul public de asigurari de sanatate al statului membru gazda

  Publicat: 16 Jul 2021       1037 citiri       Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene        Secţiunea: CEDO. Justitie Europeana  


Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
Dreptul Uniunii nu impune totusi obligatia de afiliere gratuita la sistemul mentionat A, un resortisant italian casatorit cu o resortisanta letona, a parasit Italia si s-a mutat in Letonia pentru a se alatura sotiei sale si celor doi copii minori ai lor.


Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Strainul incadrat in munca pe teritoriul Romaniei, pe un loc de munca bine definit, intr-un sector de activitate care se desfasoara in functie de succesiunea anotimpurilor, in baza unui contract individual de munca incheiat pe perioada determinata.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sistemul de operare este acel program sau colectie de programe care asigura fuctionarea de baza a calculatorului precum si intermedierea dintre utilizator si calculator.
Prestatiile de asigurari sociale reprezinta venit de inlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor profesionale, ca urmare a batranetii, invaliditatii, accidentelor, bolii, maternitatii sau decesului si care se acorda sub forma de:
Legislatia secundara este fundamentat de Tratate si implica o varietate de proceduri definite in acestea. In cadrul Tratatelor care instituie Comunitatile Europene, Dreptul comunitar poate lua urmatoarele forme:
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este spatiul in interiorul caruia este asezata populatia unui stat format din teritoriul terestru (solul si subsolul), teritoriul maritim (apele interioare si marea teritoriala) si teritoriul aerian (format din coloana de aer care se gaseste deasupra solului si deasupra teritoriului maritim,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Institutii, piete si infrastructuri ce interactioneaza in mod complex
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.

La putin timp dupa sosirea sa in Letonia, la 22 ianuarie 2016, el a solicitat Latvijas NacionAlais veselA«bas dienests (Serviciul National de Sanatate, Letonia) sa il afilieze la sistemul public de asigurari de sanatate obligatoriu leton. Cererea sa a fost respinsa printr-o decizie din 17 februarie 2016, care a fost confirmata de Ministerul Sanatatii, pentru motivul ca A nu se incadra in niciuna dintre categoriile de beneficiari de ingrijiri medicale finantate de stat, deoarece nu era nici lucrator salariat, nici lucrator independent in Letonia.


Intrucat actiunea sa impotriva deciziei de respingere a autoritatilor letone a fost respinsa, A a declarat apel la AdministratA«vA apgabaltiesa (Curtea Administrativa Regionala, Letonia), care, la randul sau, a pronuntat o hotarare care ii era defavorabila.


In acest context, AugstAkA tiesa (SenAts) (Senatul Curtii Supreme, Letonia), sesizat cu un recurs introdus de A, a decis sa solicite Curtii de Justitie sa se pronunte cu privire la compatibilitatea cu dreptul Uniunii in domeniile cetateniei si securitatii sociale a respingerii cererii lui A de catre autoritatile letone.


In hotararea sa, pronuntata in Marea Camera, Curtea confirma dreptul cetatenilor Uniunii inactivi din punct de vedere economic, cu resedinta in alt stat membru decat cel de origine al acestora, de a fi afiliati la sistemul public de asigurari de sanatate al statului membru gazda, pentru a beneficia de prestatii de ingrijiri medicale finantate de acest stat . Curtea precizeaza totusi ca dreptul Uniunii nu impune obligatia de afiliere gratuita la sistemul mentionat.


Aprecierea Curtii


Intr-o prima etapa, Curtea verifica aplicabilitatea Regulamentului nr. 883/2004 unor prestatii de ingrijiri medicale precum cele in discutie in litigiul principal. Aceasta concluzioneaza ca prestatiile finantate de stat si acordate, independent de orice apreciere individuala si discretionara a nevoilor personale, persoanelor care se incadreaza in categoriile de beneficiari definite de legislatia nationala constituie ``prestatii de boala``, in sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 883/20041 .


Aceste prestatii intra astfel in domeniul de aplicare al acestui regulament, intrucat nu sunt prestatii de ``asistenta sociala sau medicala`` excluse din acest domeniu de aplicare2 .


Intr-o a doua etapa, Curtea examineaza in esenta daca articolul 11 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul nr. 883/2004, precum si articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2004/383 se opun unei legislatii nationale care ii exclude de la dreptul de a fi afiliati la sistemul public de asigurari de sanatate al statului membru gazda, pentru a beneficia de prestatii de ingrijiri medicale finantate de acest stat, pe cetatenii Uniunii inactivi din punct de vedere economic, resortisanti ai unui alt stat membru, care, in temeiul articolului 11 alineatul (3) litera (e) din acest regulament, intra sub incidenta legislatiei statului membru gazda si care isi exercita dreptul de sedere pe teritoriul acestuia in conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (b) din directiva mentionata.


In aceasta privinta, Curtea arata, mai intai, ca, in cadrul sistemului de norme de conflict instituit de Regulamentul nr. 883/20044 , care vizeaza stabilirea legislatiei nationale aplicabile incasarii prestatiilor de securitate sociala, persoanele inactive din punct de vedere economic intra in principiu sub incidenta legislatiei statului lor membru de resedinta.


Aceasta subliniaza, in continuare, ca, atunci cand stabilesc conditiile existentei dreptului de a fi afiliat la un regim de securitate sociala, statele membre sunt tinute sa respecte dispozitiile de drept al Uniunii in vigoare. In special, normele de conflict prevazute de Regulamentul nr. 883/2004 se impun in mod imperativ statelor membre, iar acestea nu dispun de posibilitatea de a stabili in ce masura este aplicabila propria legislatie sau cea a unui alt stat membru.


Prin urmare, un stat membru nu poate, in temeiul legislatiei sale nationale, sa refuze sa afilieze la sistemul sau public de asigurari de sanatate un cetatean al Uniunii care, in conformitate cu articolul 11 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul nr. 883/2004, privind stabilirea legislatiei aplicabile, intra sub incidenta legislatiei acestui stat membru.


In sfarsit, Curtea analizeaza incidenta dispozitiilor Directivei 2004/38, in special a articolului 7 alineatul (1) litera (b) din aceasta, asupra afilierii la sistemul de securitate sociala al statului membru gazda. Rezulta din aceasta ultima dispozitie ca, pe intreaga durata a sederii pe teritoriul statului membru gazda mai mare de trei luni si mai mica de cinci ani, cetateanul Uniunii inactiv din punct de vedere economic trebuie printre altele sa dispuna, pentru el insusi si pentru membrii familiei sale, de o asigurare medicala completa pentru a nu deveni o sarcina excesiva pentru finantele publice ale acestui stat membru.


In ceea ce priveste legatura dintre aceasta conditie a unei sederi conforme cu Directiva 2004/38 si obligatia de afiliere care decurge din Regulamentul nr. 883/2004, Curtea precizeaza ca statul membru gazda al unui cetatean al Uniunii inactiv din punct de vedere economic poate prevedea ca accesul la acest sistem nu este gratuit, pentru a evita ca acelasi cetatean sa devina o sarcina excesiva pentru finantele publice ale statului membru mentionat.


Curtea considera, astfel, ca statul membru gazda poate supune afilierea la sistemul sau public de asigurari de sanatate a unui cetatean al Uniunii inactiv din punct de vedere economic, cu resedinta pe teritoriul sau in temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2004/38, unor conditii, precum incheierea sau mentinerea de catre acest cetatean a unei asigurari medicale complete private, care permit rambursarea catre statul membru amintit a cheltuielilor legate de sanatate suportate de acesta din urma in favoarea cetateanului in cauza sau plata de catre un astfel de cetatean, a unei contributii la sistemul public de asigurari de sanatate al acestui stat membru. Revine totusi statului membru gazda sarcina de a asigura respectarea principiului proportionalitatii in acest context si, asadar, faptul ca nu este excesiv de dificil pentru cetateanul in cauza sa respecte astfel de conditii .


Curtea concluzioneaza ca articolul 11 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul nr. 883/2004 coroborat cu articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2004/38 se opune unei legislatii nationale care ii exclude de la dreptul de a fi afiliati la sistemul public de asigurari de sanatate al statului membru gazda, pentru a beneficia de prestatii de ingrijiri medicale finantate de acest stat, pe cetatenii Uniunii inactivi din punct de vedere economic, resortisanti ai unui alt stat membru, care, in temeiul acestui regulament, intra sub incidenta legislatiei statului membru gazda si care isi exercita dreptul de sedere pe teritoriul acestuia in conformitate cu aceasta directiva.


In schimb, aceste dispozitii nu se opun ca afilierea unor astfel de cetateni ai Uniunii la acest sistem sa nu fie gratuita, pentru a evita ca cetatenii mentionati sa devina o sarcina excesiva pentru finantele publice ale statului membru gazda.


Hotararea in cauza C-535/19, A (Servicii publice de ingrijiri medicale)


1 Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala (JO 2004, L 166, p. 1, Editie speciala, 05/vol. 7, p. 82), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 988/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 (JO 2009, L 284, p. 43).


2 In temeiul articolului 3 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul nr. 883/2004.


3 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre pentru cetatenii Uniunii si membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 si de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE si 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, Editie speciala, 05/vol. 7, p. 56).


4 Articolul 11 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul nr. 883/2004.

Citeşte mai multe despre:    pensie    sistemul public de asigurari de sanatate

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I – in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza constituie un obstacol in calea liberei circulatii a lucratorilor
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Transferul drepturilor la pensie in strainatate
Sursa: MCP Cabinet avocati

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea deciziilor medicale emisie de Cabinetul de expertiza medicala. Incadrarea in gradul III de invaliditate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.334/24.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati