Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Documentele solicitate angajatorilor de catre inspectorii de munca in cadrul actiunilor de control

Documentele solicitate angajatorilor de catre inspectorii de munca in cadrul actiunilor de control

  Publicat: 21 Sep 2009       6668 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


In cadrul actiunilor de control referitoare la relatiile de muca, inspectorii de munca pot solicita urmatoarele acte:

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
A fost promulgat la 11.09.1865
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Sistem de organizare
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.1. Registrul unic de control2. Actele constitutive ale angajatorului:


- Contract de societate;


- Statutul societatii;


- Certificatul de inmatriculare la Registrul comertului;


- Hotararea judecatoreasca de infiintare;


- Codul fiscal;


- Autorizatia de functionare;


- Acte aditionale de modificare, completare;


- Procura notariala de imputernicire pentru reprezentantul angajatorului;


- Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii;


- Numarul salariatilor si structura de personal, aprobata (Organigrama)3. Registrul general de evidenta a salariatilor


- documentele de plata salariilor semnate de salariati;


- actele ce atesta platile catre bugetul asigurarilor sociale de stat, de sanatate, de constituire a fondului pentru plata ajutorului de somaj, comisionul datorat I.T.M. conform art. 12 din Legea nr. 130/1999;


- balanta de verificare contabila pentru verificarea fondului de salarii;


- dovada depunerii la I.T.M. a actelor ce atesta modificarea contractelor de munca conform art. 9(2) lit. a din Legea nr. 130/1999;


- foaia colectiva de prezenta a salariatilor;


- documente justificative privind acordarea concediilor de odihna, concediilor medicale, concedii pentru ingrijirea copilului, concediilor fara plata, concedii de studii, acordarea orelor suplimentare;


- pentru dovedirea existentei unui raport juridic de munca: facturi fiscale, avize de insotire a marfii, monetare etc;


- registrul de procese verbale de predare-primire in cazul societatilor de paza;


- normative de plata in acord in cazul societatilor care practica acest tip de salarizare;Dosarele de personal ale salariatilor, care ar trebui sa cuprinda:


- dovada realizarii obligatiei de informare prevazuta la art.17 din Codul Muncii; cerere de angajare; curriculum vitae; acte stare civila; acte de studii si calificare; fisa de aptitudini, contractul individual de munca care va cuprinde salariul si elementele constitutive ale acestuia potrivit legii, actele aditionale si celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca; actele de identitate; avizul medical; actele de studii; fisa postului; acte aditionale la contractele individuale de munca; acte privind cercetarea si aplicarea sanctiunilor disciplinare; permisul de munca (in cazul salariatilor cetateni straini; certificatul de cazier judiciar (unde este cazul);4. Aprobarea de pastrare si completare a carnetelor de munca


Carnetele de munca (in cazul angajatorilor care le pastreaza si completeaza)5. Contractul colectiv de munca (unde este cazul)6. Regulamentul intern7. Pentru angajatorii care au ca obiect principal de activitate - selectia si plasarea fortei de munca


- actul constitutiv, din care sa reiasa obiectul de activitate, potrivit art. 5 din Legea nr. 156/2000, modificata si completata;


- contracte care contin oferte ferme de locuri de munca, incheiate cu persoane juridice, persoane fizice si organizatii patronale din strainatate;


- acte doveditoare din care sa rezulte conditiile si modul in care se va desfasura activitatea de mediere: spatiul, dotarile si echipamentele utilizate, numarul, structura si calificarea personalului care presteaza serviciile de mediere, posibilitatea accesului la ofertele de locuri de munca ale angajatorilor din strainatate, stabilirea de relatii cu parteneri de mediere straini; organizarea unei banci de date cu privire la ofertele si solicitarile de locuri de munca, precum si informatii referitoare la conditiile de ocupare a acestora si la calificarile si aptitudinile solicitantilor aflati in evidenta;


- dovada inregistrarii la inspectoratul teritorial de munca;


- documente ale cetatenilor romani trimisi sa lucreze in strainatate:


a) actul de identitate;


b) pasaportul, paginile cu fotografia si cu viza;


c) carnetul de munca, din care sa rezulte ca i-a incetat activitatea in tara, in conditiile legii;


d) actele de calificare;


e) certificatul de sanatate;


f) contractul de mediere;


g) contractul individual de munca, in limba romana;


h) certificatul de cazier judiciar;


i) dovada emisa de structura specializata din cadrul Ministerului de Interne, din care sa rezulte ca solicitantul nu are interdictia legala de a parasi localitatea ori alte limitari ale exercitarii dreptului la libera circulatie in afara granitelor tarii;


- alte documente necesare efectuarii controlului in domeniul relatiilor de munca .


Citeşte mai multe despre:    Inspectia muncii    Registrul general de evidenta a salariatilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Contract individual de munca, Model 2020. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal in derularea raporturilor de munca
Sursa: Irina Maria Diculescu

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)
Sursa: Av. Iulian GalesJurisprudenţă

Prin hotararile pronuntate in contestatiile la executare derulate intre aceleasi parti s-a stabilit in mod definitiv faptul ca nu s-a prescris dreptul de a cere executarea silita
Pronuntaţă de: Judecatoria Timisoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 3693, in sedinta din 21 martie 2017

Cum initiativa negocierii colective apartine patronului, apelanta nu poate invoca propria ei turpitudine pentru vidul de reglementare conventionala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau Sectia I Civila, Decizia civila nr. 228/2017, in sedinta publica din 13 martie 2018

Obligatia angajatorului de a infiinta registrul general de evidenta a salariatilor
Pronuntaţă de: Tribunalul Alba, Sectia I Civila, Sentinta Civila nr. 822/2016 din data de 12.05.2016

Inadmisibilitatea perioadei de proba in absenta contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a C. Administrativ si Fiscal, Decizia nr. 1050 din 29.02.2016

Primirea la munca de catre agentul economic a unui numar de 11 persoane pentru care nu a incheiat contracte de munca
Pronuntaţă de: Tribunal - Decizia nr. 42 din 15-mar-2012