Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Medierea » Medierea

Medierea

  Publicat: 01 Jan 2008       4399 citiri       Sursa: EuroAvocatura        Secţiunea: Medierea  


Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Conform legii 192 din 2006, medierea este o modalitate facultativa de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate.

Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Sau comiterea unei infractiuni, expresie folosita de legea penala, in t. VIII, art. 144, C. pen., partea generala, prin care se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
1. Doctrina privind normele de conduita si obligatiile etice ale unei profesiuni.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Din punctul de vedere al dreptului international privat, conflictul de legi in spatiu apare in situatia in care, privitor la un raport juridic cu element de extraneitate,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Din punctul de vedere al dreptului international privat, conflictul de legi in spatiu apare in situatia in care, privitor la un raport juridic cu element de extraneitate,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.

Aceasta se bazeaza pe increderea pe care partile o acorda mediatorului, cel care trebuie sa usureze solutionarea conflictelor si gasirea unor solutii convenabile pentru parti, medierea punand accent pe interesele partilor, nu pe aspectele juridice ale conflictului. Activitatea de mediere se infaptuieste in mod egal pentru toate persoanele, fara deosebire de rasa, culoare, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, opinie, apartenenta politica, avere sau origine sociala. Medierea este o activitate de interes public, unde mediatorul are doar posibilitatea de indrumare a partilor. Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care partile, potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau prin orice alt mod admis de lege. Se poate recurge la mediere atat in mod voluntar, cat si dupa declansarea unui proces in fata instantelor judecatoresti competente. Mediatorii Pentru ca o persoana sa poate fii mediator trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: - are capacitate deplina de exercitiu; - are studii superioare - are o vechime in munca de cel putin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master in domeniu, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere; - este apta, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activitati; - se bucura de o buna reputatie si nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei; - a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor; - a fost autorizata ca mediator, in conditiile legii 192/2006.


Persoanele care indeplinesc toate aceste conditii vor fi autorizate de catre Consiliul de mediere. Acestea sunt inscrise in Tabloul mediatorilor, intocmit de Consiliul de mediere si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Exercitarea calitatii de mediator se suspenda: - in cazul unei incompatibilitati prevazute de lege; in acest caz, mediatorul este obligat sa incunostinteze, in termen de 3 zile, Consiliul de mediere, in legatura cu aceasta incompatibilitate; - la cerere, facuta in scris de catre mediator; - ca sanctiune disciplinara Calitatea de mediator inceteaza: - la cerere, prin renuntare facuta in scris de catre mediator; - prin deces; - in cazul in care nu mai indeplineste conditiile de mai sus; - ca sanctiune disciplinara - in cazul condamnarii definitive pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni, care il face nedemn de a mai exercita aceasta profesie. Consiliul de mediere Este un organism autonom cu personalitate juridica, de interes public, cu sediul in municipiul Bucuresti. Membrii Consiliului de mediere sunt validati de ministrul justitiei, pe o durata de 2 ani. Mandatul oricaruia dintre membrii Consiliului de mediere poate fi prelungit pentru aceeasi durata o singura data . Pot face parte din Consiliul de mediere numai persoanele care dispun de cunostinte teoretice si de experienta practica in domeniul medierii. Consiliul de mediere are urmatoarele atributii: - promoveaza activitati de mediere si reprezinta interesele mediatorilor autorizati; - elaboreaza standardele de formare in domeniul medierii. - avizeaza programele de formare profesionala a mediatorilor - autorizeaza mediatorii. - intocmeste si actualizeaza tabloul mediatorilor autorizati; - tine evidenta birourilor mediatorilor autorizati; - supravegheaza respectarea standardelor de formare in domeniul medierii; - adopta Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizati, normele de raspundere disciplinara a acestora si ia masuri pentru respectarea lor. - face propuneri pentru completarea sau corelarea legislatiei privind medierea. Procedura de mediere - Procedura prealabila incheierii contractului de mediere La mediator trebuie sa se prezinte toate partile aflate in conflict . In cazul in care se prezinta doar o parte, mediatorul va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, in vederea acceptarii medierii si incheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile . Abia dupa prezentarea partilor la mediator, se va semna contractul de mediere. Contractul de mediere Contractul trebuie sa cuprinda urmatoarele clauze enumerate, precum si altele, la cererea partilor, dar in conditiile prevazute de lege. - identitatea partilor aflate in conflict sau a reprezentantilor lor; - mentionarea obiectului conflictului; - obligatia mediatorului de a da explicatii partilor cu privire la principiile medierii, la efectele acesteia si la regulile aplicabile; - declaratia partilor, in sensul ca doresc declansarea medierii si ca sunt decise sa coopereze in acest scop; - angajamentul partilor aflate in conflict de a respecta regulile aplicabile medierii; - obligatia partilor aflate in conflict de a achita onorariul cuvenit mediatorului si cheltuielile efectuate de acesta pe parcursul medierii in interesul partilor - intelegerea partilor privind limba in care urmeaza sa se desfasoare medierea. Desfasurarea medierii Medierea se bazeaza pe cooperarea partilor si utilizarea, de catre mediator, a unor metode si tehnici specifice, bazate pe comunicare si negociere,care sa serveasca intereselor partilor aflate in conflict . De obicei are loc la sediul mediatorului, iar partile pot fi asistate de un avocat sau de orice alt reprezentant , in conditiile legii. Inchiderea procedurii de mediere Aceasta are loc prin incheierea unei intelegeri intre parti in urma solutionarii conflictului; prin constatarea de catre mediator a esuarii medierii; prin depunerea contractului de mediere de catre una dintre parti. La inchiderea procedurii, mediatorul va incheia un proces verbal care se semneaza de catre parti, sau de reprezentantii acestora. Medierea reprezinta, deci, o modalitate alternativa si facultativa de rezolvare a conflictelor, este o procedura voluntara si confidentiala, implica interventia mediatorului, care faciliteaza comunicarea intre parti si gasirea unei solutii favorabile tuturor.

Citeşte mai multe despre:    Medierea    Acord de mediere    Mediator    Legea 192/2006    Legea 115/2012

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Modificarea contractelor de munca in contextul noilor realitati economice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Un pasager aerian care a primit o compensatie pentru anularea unui zbor si care a acceptat sa calatoreasca cu un alt zbor are dreptul la o compensatie ca urmare a intarzierii zborului de redirectionare
Sursa: EuroAvocatura.ro

Neafectarea venitului lunar de catre clauza de neconcurenta
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Reducerea programului de lucru si a salariului in contextul reducerii temporare a activitatii impune existenta unor motive obiective care nu depind de vointa exclusiva a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr.135/2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Repararea prejudiciului cauzat de emiterea unor acte administrative nelegale. Inadmisibilitate
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 1016 din 2 iunie 2020

Producerea unui prejudiciu in patrimoniul angajatorului de catre un salariat al sau este de esenta raspunderii patrimoniale. Conditii raspundere patrimoniala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr. 158 din data de 15 martie 2019

Raportul de audit al Curtii de Conturi nu reprezinta titlu executoriu pentru recuperarea prejudiciului de la salariat
Pronuntaţă de: Tribunalul Brasov - Sentinta civila nr. 1053/2020

Documentele mentionate in decizia de sanctionare disciplinara nu scutesc angajatorul de a descrie fapta ce reprezinta abaterea disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia civila nr. 4973 din data de 11 decembrie 2019