Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Constituirea dreptului de superficie. Drept de superficie

Constituirea dreptului de superficie. Drept de superficie

  Publicat: 01 Apr 2010       11447 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Iasi sub nr. 17838/245/2008 reclamantii V.M., V.V. si V.M. au solicitat instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, in contradictoriu cu parata Z.M. sa se constate in favoarea reclamantilor un drept de superficie asupra constructiei si asupra plantatiilor ce se regasesc pe terenul in suprafata de 537 m.p.

Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Acele situatii in care efectele contractului se produc fata de alte persoane care nu au calitatea de parti contractante sau de succesori in drepturi ai partilor.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Acea modalitate a patrimoniului transmis mortis causa catre o pluralitate de mostenitori, in care fiecare dintre ei are o cota-parte ideala din dreptul asupra bunurilor, fara ca aceasta cota sa fie concretizata in materialitatea ei, asupra unor anumite bunuri din mostenire.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prevazute in cap. I, t. VII, art.119, si urm. C, pen., partea generala,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Persaoana care are calificarea profesionala si cunostinte de specialitate si are dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile intr-un proces.

teren situat in vatra satului B., comuna M., sa se suspende executarea silita pornita in dosarul nr. 446/2007 al Biroului Executorului Judecatoresc A.C., precum si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata .


In motivarea actiunii, reclamantii sustin ca au fost proprietarii terenului in suprafata de 537 m.p. teren situat in vatra satului B., comuna M., pentru care le-a fost reconstituit dreptul de proprietate in baza Legii nr. 18/1991 prin Titlul de proprietate nr. 83765/26.06.1996, titlul anulat partial prin Sentinta civila nr. 16903/08.10.2001 a Judecatoriei Iasi.Mai arata reclamantii ca, urmare a acestei hotarari, parata din prezenta cauza a introdus o actiune in revendicare pentru terenul in suprafata de 537 m.p. teren situat in vatra satului B., comuna M., actiune ce a fost admisa prin Sentinta civila nr. 11139/19.10.2006 a Judecatoriei Iasi.Sustin reclamantii ca, pe aceasta suprafata de teren se afla edificat imobilul in care locuiesc, iar parata a formulat o cerere de executare silita, ce face obiectul dosarului nr. 446/2007 al Biroului Executorului Judecatoresc A.C., solicitand practic evacuarea sa din imobilul in care locuieste de peste 50 de ani. Parata, legal citata, a formulat intampinare prin care a invocat o serie de exceptii .Pe fondul cauzei, parata solicita respingerea actiunii, deoarece acest dezmembramant al dreptului de proprietate nu exista, neexistand nici un mod de dobandire a acestui drept de superficie si nefiind indeplinite nici conditiile uzucapiunii.Au fost respinse exceptiile invocate de catre parata si a fost audiat martorul P.A.La termenul din 11.05.2009, parata a invocat exceptia lipsei coparticiparii procesuale-active, iar la termenul din 22.06.2009, instanta a acordat cuvantul pe exceptie si pe fondul cauzei.Conform art. 137 Cod Procedura Civila, urmeaza ca instanta sa solutioneze cu prioritate exceptia invocata.Exceptia lipsei coparticiparii procesuale-active.Potrivit art. 47 Cod Procedura Civila "mai multe persoane pot fi impreuna reclamante sau parate daca obiectul pricinii este un drept sau o obligatiune comuna ori daca drepturile sau obligatiile lor au aceeasi cauza".Textul citat reglementeaza litisconsortiul sau coparticiparea procesuala care, in conformitate cu pozitia partilor, poate fi activa, pasiva sau mixta. Desi, in principiu, in functie de rolul vointei partilor in formarea sa, coparticiparea procesuala are un caracter facultativ, sunt situatii in care, datorita naturii litigiului, coparticiparea procesuala este obligatorie sau necesara. Este cazul, spre exemplu, proceselor privitoare la sistarea starii de indiviziune, litigiu unde trebuie sa participe toti coproprietarii, intrucat, in caz contrar, partajul este nul (art. 797 Cod Civil).Asa cum reiese din actele si lucrarile dosarului, actiunea in constatare a fost formulata de catre reclamanti, in calitate de mostenitori ai defunctului V.A., calitate in care au dobandit constructia edificata pe terenul in suprafata de 537 m.p. teren situat in vatra satului B., comuna M.Pentru existenta coparticiparii procesuale-active trebuie ca persoanele aflate in indiviziune sa fie unite printr-un drept sau o obligatie comuna, iar in speta de fata, litisconsortiul este determinat de faptul ca toti reclamantii au un drept de proprietate asupra constructiei sau a unei cote din aceasta aflata in indiviziune .Ori, in aceste conditii, ne aflam in fata unei coparticipari procesuale-active subiective si obligatorii, derogatorie de la regula generala potrivit careia coparticiparea este facultativa, obligativitatea coparticiparii reiesind din faptul ca toate cele trei persoane mentionate in titlu sunt in legatura, avand drepturi egale, legatura ce presupune o solutionare unitara a litigiului.Astfel, in prezenta cauza, figureaza ca si reclamanti toti mostenitorii defunctului V.A. asa cum au fost stabiliti prin Anexa succesorala nr. 24, eliberata de comuna M. la data de 31.01.2008 - necontestata, astfel ca nu exista o lipsa a coparticiparii procesuale-active.In acest sens, invocam ca si practica judiciara Decizia nr. 1937/1973 a Tribunalului Suprem - Sectia Civila si Decizia nr. 5727 din 20 octombrie 2004 a I.C.C.J., Sectia Civila si de Proprietate Intelectuala.Cu privire la fondul cauzei.Analizand probele administrate in cauza instanta constata ca cererea de chemare in judecata este neintemeiata pentru urmatoarele considerente:Prin Sentinta civila nr. 16903/08.10.2001 a Judecatoriei Iasi (filele 41, 42) s-a constatat nulitatea partiala a Titlului de proprietate nr. 83765/26.06.1996 emis pe numele V.I.A., pentru suprafata de 573 m.p. teren intravilan, retinandu-se irevocabil ca aceasta suprafata este inclusa in mod eronat in titlu, fiind proprietatea paratei din prezenta cauza, Z.M.Prin aceeasi sentinta s-a retinut in mod irevocabil ca, in anul 1947, L.A., mama reclamantei din prezenta cauza (V.M.) a instrainat lui I.I. (tatal paratei din prezenta cauza) suprafata de 1.044 m.p. teren .Drept urmare, la solicitarea paratei din prezenta cauza, Z.M., reclamantii din prezenta cauza, au fost obligati, prin Sentinta civila nr. 11139/19.10.2006 a Judecatoriei Iasi (filele 39-40), sa lase acesteia, in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 1.003 m.p. in care este cuprinsa si suprafata de 537 m.p. ce face obiectul prezentei cauze .Potrivit art. 492 Cod Civil "orice constructie, plantatie sau lucru facut in pamant sau asupra pamantului, sunt prezumate a fi facute de catre proprietarul acelui pamant cu cheltuiala sa si ca sunt ale lui, pana ce se dovedeste contrariul". in timp ce art. 489 din acelasi act normativ stipuleaza ca "proprietatea pamantului cuprinde in sine proprietatea suprafetei si a subfetei lui".Dreptul de superficie este un drept real principal, care presupune dreptul de proprietate al unui tert asupra constructiilor sau altor lucrari care se gasesc pe terenul care apartine unei alte persoane, teren pe care superficiarul are un drept de folosinta.Regimul juridic al superficiei a fost rezultatul jurisprudentei si operei doctrinale. Indeosebi in privinta constituirii dreptului de superficie, atat doctrina, cat si jurisprudenta (Hotararea nr. 574 din 22 mai 1997 a Curtii de Apel din Iasi, Hotararile nr. 165 din 28 ianuarie 1998 si nr. 240 din 10 februarie 1998 ale Curtii de Apel din Cluj si Hotararea nr. 2199 din 16 martie 2004 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie), sunt unanime in a spune ca dreptul de superficie se dobandeste in baza intelegerilor partilor, legatelor, prescriptiei achizitive sau legii.In lipsa unei dispozitii legale, a unui legat sau daca conditiile prescriptiei achizitive nu sunt indeplinite, existenta unei conventii intre proprietarul terenului si persoana care a inaltat constructiile este indispensabila pentru a obtine dreptul de superficie. Simplul fapt de a ridica constructii, chiar de buna-credinta, in lipsa unui acord, nu conduce la obtinerea unui drept real de superficie, titularul constructiilor neputand dobandi decat o simpla creanta impotriva proprietarului terenului.Astfel, din probatoriul administrat in cauza nu reiese indeplinirea conditiilor de existenta a dreptului de superficie, respectiv intelegerea partilor, legatul sau legea .De asemenea, nu sunt indeplinite nici conditiile prescriptiei achizitive, in conditiile in care reclamantii recunosc ca terenul pe care este edificata constructia l-au avut ca si lot in folosinta, fiind deci detentori precari (fila 2 paragraful 7).Prescriptia achizitiva este intemeiata pe faptul posesiei, iar pentru a duce la dobandirea dreptului de proprietate, posesia trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 1847 Cod Civil. Conform acestui text de lege, posesia trebuie sa fie continua, neintrerupta, netulburata public si sub nume de proprietar.In cazul in speta, dupa cum rezulta din actul mai inainte analizat, posesia nu s-a exercitat in nume de proprietar si, ca atare, conform art. 1853 alin. 2 Cod Civil, nu este o posesie utila.Aceasta recunoastere se coroboreaza din plin cu situatia retinuta irevocabil prin Sentinta civila nr. 11139/19.10.2006 a Judecatoriei Iasi (filele 39-40), din care rezulta fara echivoc ca reclamantii nu au avut vreun drept de proprietate asupra terenului, dar si cu Autorizatia pentru executare de lucrari nr. 21/28.07.1971 eliberata de catre Consiliul Popular al comunei M. (fila 8) din care rezulta ca autorul reclamantilor nu a edificat o constructie, ci a executat "lucrari de ridicare a casei existente cu 20 cm. si de transformare a bucatariei prin inaltare".In acest sens, instanta invoca si doua decizii de speta ale instantei supreme, respectiv I.C.C.J., Sectia Civila si de Proprietate Intelectuala, Decizia nr. 2291 din 22 martie 2005 si I.C.C.J., Sectia Civila si de Proprietate Intelectuala, Decizia nr. 5499 din 22 iunie 2005.De asemenea, reclamantii nu au demonstrat o intelegere a partilor in ceea ce priveste constructia casei, martorul propus de acestia - P.A. (fila 69), aratand nu are cunostinta de nici o "discutie cu privire la constructii", declaratia acesteia fiind neconcludenta, din moment ce arata fara echivoc ca "nu stiu cu precizie unde este construita casa lui V.".Asadar, reclamantii nu au facut dovada indeplinirii conditiilor de existenta a dreptului de superficie, astfel ca actiunea urmeaza a fi respinsa ca neintemeiata.In opinia instantei, aceasta solutie se impune si prin raportare la respectarea dreptului de proprietate recunoscut de Conventia Europeana a Drepturilor Omului, deoarece, o eventuala recunoastere a dreptului de superficie reclamantilor ar reprezenta o ingerinta in dreptul de proprietate al paratei, drept recunoscut irevocabil prin doua hotarari judecatoresti, iar o astfel de ingerinta a fost deja sanctionata de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului in cauza Bock si Palade impotriva Romaniei.In acest sens, instanta europeana a retinut ca "in speta, Curtea constata ca Hotararea Curtii Supreme de Justitie din 05 decembrie 2001 a stabilit ca, Consiliul Municipal Arad a dobandit dreptul de superficie in virtutea unei situatii de fapt care nu este dorita sau cunoscuta de interesati - si care permite sa se dea efect - aparentei de drept". Ori, in temeiul jurisprudentei tribunalelor interne, dreptul de superficie rezulta numai din lege, din prescriptia achizitiva, din legat sau din acordul partilor. Simplul fapt de a ridica constructii pe terenul altuia, cu toata buna-credinta, nu ar putea constitui un drept de superficie in beneficiul constructorului (paragrafele 32-33 de mai sus), in lipsa unuia din cele patru elemente mentionate anterior. Curtea constata astfel ca aparenta de drept la care face trimitere Curtea Suprema de Justitie nu intra in categoria actiunilor si faptelor ce ar putea justifica dreptul de superficie. Reiese in mod evident ca ingerinta in dreptul la respectarea bunurilor reclamantilor nu are baza in dreptul intern 64. Prin urmare, Curtea considera ca ingerinta litigioasa nu este "prevazuta de lege" in sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 si, in consecinta, este incomparabil cu dreptul la respectarea bunurilor reclamantilor. O asemenea concluzie o scuteste sa cerceteze daca a fost pastrat un echilibru just intre cerintele de interes general ale comunitatii si imperativele apararii drepturilor individuale.In ceea ce priveste cheltuielile de judecata instanta retine ca, potrivit art. 274 Cod Procedura Civila partea care cade in pretentii va fi obligata, la cerere, sa plateasca cheltuielile de judecata .Astfel, raportat la solutia ce se va pronunta, de respingere a actiunii si retinand culpa procesuala a reclamantilor, instanta ii va obliga pe acestia, in solidar, la plata catre parata a sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu aparator.


Pronuntata de: Judecatoria Iasi - Sentinta civila nr. 8938 din 29/06/2009


Citeşte mai multe despre:    Superficie    Drept de superficie    Fond dominant    Fond dominat    Legea 18/1991    Drept de folosinta    Prescriptie achizitiva    Prescriptie    Art. 1847 Cod Civil
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decizia 3/2017. In temeiul Legii 112/1995, proprietarul constructiei are dreptul sa dobandeasca proprietatea si asupra terenului aferent acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Consecintele incheierii contractului de asociere in participatiune cu incalcarea capacitatii de folosinta a persoanei juridice
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1578 din 9 iunie 2015

Proprietate extratabulara. Actiune in granituire.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 123 din 13 ianuarie 2005.

Uzucapiune. Dreptul de superficie
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 379 din 21 ianuarie 2005

Proprietate extratabulara. Actiune in granituire.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 123 din 13 ianuarie 2005.

Uzucapiune. Dreptul de superficie
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 379 din 21 ianuarie 2005

Proprietate extratabulara. Actiune in granituire.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 123 din 13 ianuarie 2005.

Uzucapiune. Dreptul de superficie
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 379 din 21 ianuarie 2005

Constituirea dreptului de superficie. Inscris redactat de avocat
Pronuntaţă de: Judecatoria Targu Jiu, Sectia civila, Sentinta comerciala nr. 950 din 25.05.2011

Clauze abuzive. Rambursare anticipata a creditului
Pronuntaţă de: Judecatoria Sibiu, Sentinta civila nr. 1 din 22.10.2012Articole Juridice

Noul Cod Civil: Dezmembramintele dreptului de proprietate (Art. 693-772)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Dreptul de uzufruct (Art. 693-702)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Dreptul de superficie (Art. 693-702)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Accesiunea imobiliara artificiala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile reale in general (Art. 551 - 554 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Accesiunea imobiliara artificiala (Art. 577 - 597 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Superficia (Art. 693 - 702 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro