din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3165 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Constituirea dreptului de superficie. Inscris redactat de avocat

Constituirea dreptului de superficie. Inscris redactat de avocat

  Publicat: 29 Jul 2013       4036 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Pe rol fiind pronuntarea asupra actiunii civile avand ca obiect formulata de reclamanta SC A. SRL, in contradictoriu cu parata SC I. SRL.
Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc in sedinta publica din 18.05.2011 fiind consemnate in incheierea de sedinta de la aceea data, care face parte integranta din prezenta sentinta, cand instanta avand nevoie de timp pentru a delibera si pentru a da posibilitatea partilor de a depune concluzii scrise a amanat pronuntarea la data de 25.05.2011 cand a decis urmatoarele:

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Legea pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

J U D E C A T A
Obiectul cererii de chemare in judecata si argumentele reclamantei:
Prin cererea inregistrata sub nr. 23522/318/2010 pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu, reclamanta SC A. SRL in contradictoriu cu parata SC I. SRL, a solicitat instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna instituirea unui drept de superficie in favoarea societatii reclamante, pentru o suprafata de 1631 mp. teren aferenta unei constructii Hala Industriala, cumparata de la societatea parata, prin contractul de vanzare cumparare incheiat la 12.12.2008.
In motivarea cererii reclamanta a aratat ca prin contractul de vanzare cumparare incheiat la data de 12.12.2008, a cumparat de la societatea parata, un imobil, Hala Industriala cu o suprafata de 1631 mp., la pretul de 200.000 lei, fara insa a perfecta actul de vanzare cumparare si pentru terenul aferent, urmare a faptului ca societatea reclamanta este o societate din Spania fara capital romanesc.
De asemenea, a mai aratat reclamanta ca prin acelasi contract, s-a prevazut si instituirea unui drept de superficie, drept pentru care trebuie instituit in forma ad validitatem.
In drept actiunea a fost intemeiata pe disp. art. 494 C civil.
In dovedirea actiunii, a inteles sa se foloseasca de proba cu inscrisuri .
Pozitia procesuala a societatii parate:
Parata a formulat intampinare, prin care a aratat ca este de acord cu actiunea promovata de societatea reclamanta, in sensul instituirii unui drept de superficie in favoarea societatii reclamante, pentru o suprafata de 1631 mp. teren aferent unei constructii, Hala Industriala, dobandita prin contractul de vanzare cumparare incheiat la data de 12.12.2008.
Stare de fapt - Institutiile legale incidente:
Analizand inscrisurile existente la dosarul cauzei, instanta retine ca prin contractul de vanzare cumparare incheiat la data de 12.12.2008, societatea reclamanta a cumparat de la societatea parata un imobil hala industriala cu o suprafata de 1631 mp. constructive pentru care a platit suma de 200.000 lei, fara a perfecta acte de vanzare cumparare si pentru terenul aferent, urmare a faptului ca societatea reclamanta este o societate din Spania fara capital romanesc.
Contractul de vanzare cumparare a fost redactat de avocat M. C. A. in conformitate cu disp. art. 3 alin 1 lit c din Legea 51/1995 atestand doar data, identitatea partilor si continutul respectivului act.
Prin contractul de vanzare cumparare a constructiei, s-a prevazut si instituirea unui drept de superficie, insa nu in forma prevazuta de lege, respectiv ad validitatem.
Prin prezenta actiune, se solicita instituirea dreptului de superficie in favoarea societatii reclamante pentru suprafata de 1631 mp. teren aferent unei constructii hala industriala, cumparata prin contractul de vanzare cumparare aratat mai sus.
In opinia instantei, actiunea societatii reclamante este intemeiata, urmand a fi admisa din urmatoarele considerente:
Art. 44 alin 2 din Constitutie, dispune ca cetatenii straini si apatrizi pot dobandi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor numai in conditiile ce rezulta din aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si din alte tratate internationale la care Romania este parte pe raza de reciprocitate, potrivit dispozitiilor prevazute de legea organica, precum si prin mostenire legala.
Din moment ce textul constitutional dispune ca cetatenii romani si apatrizii pot dobandi terenului numai prin mostenire legala, aceasta inseamna ca ei nu vor putea dobandi astfel de bunuri prin mostenire testamentara.
Se poate insa afirma ca ei pot dobandi desmembraminte ale dreptului de proprietate asupra terenurilor, cum ar fi in speta dreptul de superficie.
In acest sens, disp. art. 3 din Titlul X al Legii 247/2005 dispun ca cetatenii strainii si apatrizii, precum si persoanele juridice straine pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor in Romania in conditiile prevazute de legea speciala.
Pe aceste baze a fost adoptata Legea 312/2005 privind dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine.
Potrivit art. 3 din acest act normativ, cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene, apatrizii cu domiciliul intr-un asemenea stat, sau cu domiciliul in Romania, precum si persoanele juridice straine constituita in conformitate cu legislatia nationala a unui stat membru al uniunii, pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, si pentru persoanele juridice romane.
In speta, societatile, atat cea reclamanta, cat si cea parata, sunt societati constituite in conformitate cu legislatia nationala a unui stat membru al Uniunii Europene, respectiv Spania, iar prin contractul de vanzare cumparare, societatea reclamanta, in calitate de vanzator a vandut societatii parate o constructie, reprezentand hala industriala situata in Tg Jiu,str. 23 August, nr. 107, jud. Gorj, cu o suprafata construita de 80 mp., aceste imobile fiind proprietatea vanzatorului, prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 3181/2007, imobilele avand numerele cadastrale 1398/3/1, 1398/4 si 1398/5, fiind inscrise in cartea funciara cu nr.21775 a mun. Tg Jiu.
Pentru terenul aferent acestor constructii, societatea parata este de acord sa instituie un drept de in favoarea societatii reclamante pentru terenul aferent constructiilor, drept de superficie care nu poate fi instituit decat in forma prevazuta de lege, respectiv ad validitatem, dreptul de superficie fiind un desmembramant al dreptului de proprietate ce poate fi dobandit in conditiile Legii 312/2005.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:
Admite actiunea formulata de reclamanta SC A. SRL, in contradictoriu cu parata SC I. SRL, cu sediul in Tg Jiu, str. Prelungirea 23 August, nr. 107, judetul Gorj.
Instituie dreptul de in favoarea societatii reclamante pentru o suprafata de 1631 mp. teren aferent unei constructii Hala Industriala, cumparata de la societatea parata prin contractul de vanzare cumparare incheiat la 12.12.2008.
Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare .
Pronuntata in sedinta publica din 25.05.2011 la Judecatoria Tg.jiu.


Pronuntata de: Judecatoria Targu Jiu, Sectia civila, Sentinta comerciala nr. 950 din 25.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Drept de superficie    Drept de proprietate    Vanzare-cumparare    Forma ad validitatem    Legea 51/1995    Legea 247/2005    Legea 312/2005
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Drept de proprietate dobandit ope legis. Actiune in constatare interogatorie. Interes actual
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 956 din 27 mai 2020

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia 3/2017. In temeiul Legii 112/1995, proprietarul constructiei are dreptul sa dobandeasca proprietatea si asupra terenului aferent acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Teren apartinand fondului forestier. Calitate procesuala activa a Regiei Nationale a Padurilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.412 din 23 februarie 2016

Consecintele incheierii contractului de asociere in participatiune cu incalcarea capacitatii de folosinta a persoanei juridice
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1578 din 9 iunie 2015

Plan urbanistic zonal. Refuz de eliberare a certificatului de urbanism. Drept de proprietate incalcat.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Decizie 528/R (14.09.2006)

Proprietate extratabulara. Actiune in granituire.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 123 din 13 ianuarie 2005.

Uzucapiune. Dreptul de superficie
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 379 din 21 ianuarie 2005

Cerere de restituire in natura a unui teren expropriat de stat, ce face parte dintr-un ansamblu hotelier.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 12 din 5 ianuarie 2006.Articole Juridice

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

La incarcarea nelegala a unui film pe o platforma online nu poate solicita si adresa sa de e-mail sau IP ori numarul de telefon
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata ´┐Ż aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Reglementarea contractului de donatie in Noul Cod Civil
Sursa: avocat STOICA IOANA

Viza de scurta/lunga sedere a strainilor in Romania
Sursa: Euroavocatura.ro