Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Spete Drept Succesoral » Calitatea de persoana indreptatita la masuri reparatorii a mostenitorilor notificatorului decedat dupa data formularii notificarii

Calitatea de persoana indreptatita la masuri reparatorii a mostenitorilor notificatorului decedat dupa data formularii notificarii

  Publicat: 17 Nov 2010       4893 citiri        Secţiunea: Spete Drept Succesoral  


Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Dispozitiile art.4 alin.2 si 3 din Legea nr.10/2001, se refera la ipoteza in care notificarea se formuleaza direct de catre mostenitorii legali sau testamentari ai persoanelor indreptatite, proprietari ai imobilelor la data preluarii abuzive si este distincta de ipoteza in care notificarea a fost formulata chiar de persoanele fizice indreptatite si doar procedura prevazuta de legea speciala a fost continuata de succesori.

Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Structura functionala care actioneaza in regim de putere publica si/sau presteaza servicii publice si care este finantata din venituri bugetare si/sau din venituri proprii, in conditiile legii finantelor publice.
Este un act juridic civil
Serviciu auxiliar alaturi de registratura, arhiva si biblioteca,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Rude in linie dreapta, din generatii ulterioare,
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Gheorghe Pogea s-a nascut in anul 1955. A absolvit Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor (metalurgie) din cadrul Institutului Politehnic Bucuresti in 1981 si este doctor in stiinte si ingineria materialelor.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Este un titlu în temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor.
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Act procesual prin care reclamantul pune in miscare actiunea civila, sesizand instanta judecatoreasca cu rezolvarea acesteia.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
Instiintare scrisa a beneficiarului unui acreditiv de catre banca emitenta, asupra faptului ca in favoarea sa a fost deschis un acreditiv;
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Prevazut in sectiunea II, cap. II, t. 1, C. proc. pen., partea genrala,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Tribunalului Mehedinti sub nr.2160/101/2009, reclamantii C. Gh., C. E. si C. V. I. au chemat in judecata Primaria Municipiului Drobeta Turnu Severin si Institutia Primarului Drobeta Turnu Severin pentru ca prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna acordarea despagubirilor banesti pentru terenul in suprafata de 510 mp si constructiile demolate, situate in Drobeta Turnu Severin in conformitate cu titlul VII al Legii 247/2005.
In motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca in fapt, prin actul de vanzare - cumparare incheiat la 25.08.1951 transcris la grefa Tribunalului Mehedinti sub nr. 408 vol. II, reclamanta impreuna cu sotul sau C. Gh., decedat la 3.01.2003, au cumparat terenul in suprafata de 510 mp pe care au edificat o casa .
Aceste imobile (casa si teren) au fost expropriate prin Decretul 456/1966.
Casa a fost demolata, iar terenul este ocupat in intregime de blocuri de locuinte.
Pe parcursul procesului, Primarul Municipiului Drobeta Turnu Severin a emis dispozitia nr. 4285/28.09.2009, prin care s-a respins cererea de restituire in natura formulata de reclamanta.
S-a retinut in motivarea dispozitiei ca, pentru cota de 1/2 ce se cuvine reclamantului C.Gh. - decedat, nu s-a facut dovada calitatii de mostenitori (legali sau testamentari) a reclamantilor, conform disp.art.4 al.2 din L.10/2001.
Fata de faptul ca parata a emis dispozitia nr.4285/29.09.2009 in timpul procesului, la urmatorul termen de judecata reclamanta a depus o precizare de actiune prin care a solicitat completarea dispozitiei nr. 4205/29.09.2009 in sensul admiterii in totalitate a cererii, respectiv acordarea de masuri reparatorii si pentru cealalta cota de 1/2 din acelasi imobil solicitata de C. Gh. - decedat la 03.01.2003 in favoarea mostenitorilor legali care sunt reclamantii in calitate de sotie supravietuitoare si fii.
Fata de precizarea de actiune, parata Primaria municipiului Drobeta Turnu Severin a depus intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor C.V.I. si C.E., care nu au facut dovada calitatii de mostenitori legali ai defunctului C. Gh., simpla calitate de descendenti ai notificatorului nefiind suficienta in lipsa unui act de mostenitor .
Prin sentinta civila nr.283 din 13 octombrie 2009 pronuntata de Tribunalul Mehedinti in dosarul nr.2160/101/2009, s-a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active invocata de parata.
S-a admis contestatia asa cum a fost precizata de reclamantii.
S-a completat dispozitia nr.4285/28.09.2009 emisa de Primarul municipiului Dr. Tr. Severin in sensul ca, s-a constatat indreptatirea reclamantilor la masuri reparatorii in echivalent, conform art.16 Titlul VII al Legii 247/2005, pentru cota de 1/2 din imobilul teren in suprafata de 510 mp si constructie in suprafata de 74 mp, situat in Dr. Tr. Severin, in calitate de mostenitori ai defunctului Catana Gheorghe .
A fost obligata parata catre reclamanti la 400 lei cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu de expertiza.
Pentru a hotari astfel, Tribunalul a retinut ca prevederile art. 4 alin.2 din Legea 10/2001 sunt incidente doar in situatia in care fostul proprietar era decedat la aparitia Legii 10/2001, or in speta, autorul C.Gh. a decedat la data de 3.01.2003, ulterior formularii notificarii.
Cererea de chemare in judecata formulata de mostenitorii notificatorului reprezinta o continuare a procedurii speciale reglementata de Legea 10/2001, echivaland cu un act de acceptare a succesiunii, astfel ca reclamantii C.E. si C.V.I. au calitate procesuala activa. Totodata, au dovedit indreptatirea pentru acordarea de masuri reparatorii prin echivalent, conform art. 16 din titlul VII al Legii 247/2005, pentru cota de 1/2 din imobil, care a revenit solicitantului C. Gh.
Impotriva acestei decizii civile, in termen legal, a declarat apel Parata Primaria Mun. Dr. Turnu Severin, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
S-a sustinut ca reclamantii nu au facut dovada calitatii de mostenitori ai autorului C. Gh., conform dispozitiilor art.4 alin.2 din Legea 10/2001, intrucat reclamantii nu au formulat notificare in temeiul acestui act normativ, astfel ca nu se poate aplica prezumtia acceptarii succesiunii, aspect care, dublat de lipsa prezentarii unui certificat de mostenitor care sa le ateste calitatea de erezi, nu poate contura decat ideea ca sunt straini de mostenirea defunctului notificator.
Apelul este nefondat, si potrivit art. 296 Cod pr. civ., se va respinge, pentru urmatoarele considerente:
Prin notificarea nr. 616/N/2001, C.Gh. si C.Gh-ita au solicitat restituirea in natura a imobilului situat in dr. Turnu Severin, preluat abuziv de stat prin expropriere, potrivit Decretului nr. 436/1966 .
Notificatorul C. Gh. a decedat la data de 13.01.2003, ulterior formularii notificarii si inainte de solutionarea acesteia prin emiterea dispozitiei.
La data de 2.03.2009, reclamanta C. Gh-ita si C.E. si C. V. I., fii autorului C. Gh., au formulat cerere de chemare in judecata, solicitand ca instanta de judecata sa analizeze pe fond cererea de restituire in natura formulata in temeiul Legii 10/2001, intrucat unitatea detinatoare refuza sa solutioneze notificarea .
Prin dispozitia nr. 4285/28.09.2009, emisa pe parcursul judecarii cauzei in prima instanta, Primaria a admis cererea formulata de notificatoarea C. GH-i si a propus acordarea de masuri reparatorii in echivalent, in conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea 247/2005, pentru cota de 1/2 din imobilul solicitat.
Pentru cota de 1/2 care ii revenea lui C. Gh. din comunitatea de bunuri, s-a apreciat ca reclamantii nu au facut dovada calitatii de mostenitori acceptanti ai succesiunii defunctului, astfel ca s-a retinut ca nu au calitatea de persoane indreptatite, si in consecinta nici calitate procesuala activa pentru a promova prezenta contestatie.
Concluzia contrara retinuta de Tribunal este justa si se intemeiaza pe o corecta interpretare a dispozitiilor legale aplicabile.
Cererea de restituire in natura a fost formulata de persoanele indreptatite, proprietarii bunului imobil preluat abuziv, respectiv de reclamanta C. Gh-ita si defunctul C. Gh.
Dupa decesul lui C. Gh., demersurile juridice circumscrise procedurii speciale reglementate de Legea 10/2001 au fost continuate prin promovarea prezentei contestatii de catre sotia supravietuitoare si descendentii de gradul I, in calitate de mostenitori acceptanti ai succesiunii defunctului, si de continuatori cu caracter patrimonial ai acestuia.
Dovada acceptarii succesiunii s-a facut prin hotararea de expedient depusa in apel, respectiv sentinta civila nr. 3874/14.10.2009, pronuntata de Judecatoria Dr. Turnu Severin, ramasa irevocabila, prin care reclamantii au procedat la iesirea din indiviziune cu privire la succesiunea autorului, ceea ce inseamna ca implicit si-au recunoscut reciproc vocatia succesorala concreta si au exprimat dreptul de optiune succesorala in sensul acceptarii tacite.
Cata vreme s-a stabilit pe cale judecatoreasca ca reclamantii sunt succesori acceptanti ai defunctului, emiterea unui certificat de mostenitor, act notarial cu caracter conventional, care sa le confirme aceasta calitate, era inutila.
Dispozitiile art. 4 alin. 2 si 3 din Legea 10/2001, invocate de apelanta parata, nu sunt incidente spetei, intrucat se refera la ipoteza in care notificarea se formuleaza direct de catre mostenitorii legali sau testamentari ai persoanelor indreptatite, proprietari ai imobilelor la data preluarii abuzive, or, in cauza, notificarea a fost formulata chiar de persoanele fizice indreptatite, si doar procedura prevazuta de legea speciala a fost continuata de succesori.
Reclamantii au calitate procesuala activa in formularea acestei contestatii, si sunt indreptatiti la acordarea de masuri reparatorii in echivalent, in conditiile Titlului VII din Legea 247/2005, pentru intregul imobil notificat, inclusiv pentru cota de 1/2 cuvenita defunctului C. Gh., asa cum legal si temeinic a apreciat Tribunalul Mehedinti.
Criticile aduse hotararii primei instante sune neintemeiate, astfel ca apelul declarat se va respinge ca nefondat, potrivit art. 296 Cod pr. civ.
Pronuntata de: Curtea de Apel Craiova - Sectia civila - 15 din 26.01.2010


Citeşte mai multe despre:    Legea 10/2001    Legea 247/2005    Cerere legea 10/2000    Despagubiri    Dispozitia primarului    Mostenitori
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contradictia dintre dispozitivul si considerentele unei hotarari judecatoresti. Imposibilitatea punerii in acord a acestora pe calea cererii de lamurire dispozitiv si inlaturare a dispozitiilor contradictorii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 71 din 24.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia C.C.R. nr. 82/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 16/2019 - O hotarare judecatoreasca in materie civila, referitoare la restituirea despagubirilor acordate in baza Legii nr. 10/2001 este asimilata, in vederea executarii, unui titlu executoriu referitor la creante bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Contravaloarea imbunatatirilor efectuate la un imobil restituit fostului proprietar solicitate de cumparatorul evins
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 64 din 21 ianuarie 2016

Imobil preluat de stat fara just titlu. Certificat de atestare a dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 107 din 22 ianuarie 2016

Incalcarea principiilor "tantum devolutum quantum apellatum" si "non reformatio in pejus"
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 127 din 26 ianuarie 2016

Invocarea incalcarii de catre instanta de apel a limitelor investirii. Contestatie formulata impotriva dispozitiei emise in temeiul Legii 10/2001
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 149 din 27 ianuarie 2016

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Actiune in revendicarea imobilului preluat abuziv de catre stat. Inexistenta unui "bun" in patrimoniul titularului actiunii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.726 din 29 martie 2016Articole Juridice

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Abuzurile savarsite in domeniul retrocedarii padurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Legea nr. 10/2001, art. 42 - dreptul de preemtiune al chiriasului
Sursa: CSM