Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Anulare hotarare consiliu local de aprobare a infiintarii unui parc eolian. Obligativitatea organizarii licitatiei publice

Anulare hotarare consiliu local de aprobare a infiintarii unui parc eolian. Obligativitatea organizarii licitatiei publice

  Publicat: 20 Jul 2011       4082 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Este nelegala hotararea adoptata de o autoritate administrativa locala – consiliu local – privind aprobarea unei „conventii” de realizare a unui parc eolian cu o societate comerciala, ce se constituie in fapt ca o incredintare directa a unei investitii, intrucat incalca procedura de licitatie publica reglementata de Legea nr. 215/2001, respectiv O. U. G. nr. 54/2006.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

Prin sentinta civila nr. 1137/CA din 19 decembrie 2008 a Tribunalului Iasi s-a hotarat:
- admiterea actiunii formulate de reclamantul Prefectul jud. I. , in contradictoriu cu paratul Consiliul Local al comunei T. , jud. I. ;
- anularea Hotararii nr. 97/18. 10. 2007 adoptata de paratul Consiliul Local al comunei T. , prin care s-a aprobat Conventia ce reglementeaza realizarea unui ``parc eolian`` pe raza comunei T.
A retinut instanta de fond ca, prin Hotararea paratului Consiliul Local al comunei T. , nr. 97/18. 10. 2007 s-a decis, in art. 1, aprobarea Conventiei ce reglementeaza realizarea unui ``parc eolian`` pe raza comunei T. Tribunalul a constatat ca nu a existat o documentatie care sa stea la baza adoptarii acestei hotarari, paratul precizand in mod expres acest lucru, prin reprezentantul sau in instanta, la cererea instantei fiind inaintate la dosar doar hotararea contestata si conventia aprobata prin aceasta hotarare .
Instanta de fond a retinut ca, potrivit inscrisurilor depuse de parat la dosar, aceasta conventie a fost incheiata la 22. 10. 2007 intre paratul Consiliul Local al comunei T. si investitorul S. C. ``E. E. S. `` S. R. L. , parti ce au convenit, in art. 2, autorizarea in exclusivitate in favoarea investitorului pentru realizarea, exercitarea, gestionarea si intretinerea, pe terenurile aferente Primariei, a unui parc eolian si a lucrarilor de legatura si accesorii, cu interzicerea unui alt uz. S-au stabilit in art. 6 si sumele datorate anual paratului de catre investitor, iar in art. 7, durata conventiei, de 49 de ani, cu posibilitatea reinnoirii pe inca 49 de ani. Conventia cuprinde si drepturile si obligatiile asumate de ambele parti.
Asadar, din continutul acestei conventii, din interpretarea gramaticala si sistematica a prevederilor sale, raportat la normele legale, chiar daca nu se foloseste in mod expres cuvantul ``concesionare``, rezulta fara echivoc, asa cum in mod corect sustine si reclamantul, ca este vorba despre un contract de concesionare a terenurilor din domeniul comunei, necesare realizarii parcului eolian, in conditii de exclusivitate pentru investitor, situatie in care sunt aplicabile dispozitiile L. nr. 215/2001 republicata si ale O. U. G. nr. 54/2006.
Paratul a sustinut ca nu a fost vorba de o oferta lansata din partea sa pentru realizarea parcului eolian, pentru a se demara procedura de licitatie publica pentru atribuirea bunurilor din domeniul public ori privat al comunei, insa art. 9 din O. U. G. nr. 54/2006 prevede ca ``are loc concesionarea la initiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri insusite de acesta, propunere care trebuie sa fie fundamentata din punct de vedere economic, financiar, social si de mediu``. Asadar, in speta a fost vorba de o propunere din partea potentialului investitor, care a fost insusita de paratul Consiliul Local al comunei T. , fara insa a exista fundamentarea de care vorbeste art. 9 alin. 2 din actul normativ precitat.
Instanta apreciaza ca au fost incalcate de catre parat dispozitiile imperative ale art. 123 alin. 2 din L. nr. 215/2001 republicata, care impuneau organizarea licitatiei publice, conventia aprobata prin hotararea atacata neputand fi incheiata legal fara a fi parcursa in prealabil aceasta procedura . Pentru organizarea licitatiei publice trebuiau avute in vedere etapele si documentatia impuse de O. U. G. nr. 54/2006.
Conventia aprobata prin hotararea contestata produce efecte juridice, nu depinde de emiterea unor alte acte administrative ulterioare, cum a sustinut paratul, fiind chiar inserata in cuprinsul sau mentiunea obligativitatii conventiei pentru parti din momentul semnarii sale, respectiv 22. 10. 2007, partile asumandu-si obligatii corelative si avand drepturi rezultate din conventie .
De asemenea, instanta retine ca Hotararea Consiliului Local nr. 97/2007 nu a fost insotita de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care trebuia elaborat in termen de 30 de zile de la inregistrarea proiectului, precum si de raportul comisiei de specialitate a consiliului, astfel cum dispune art. 44 alin. 1 din L. nr. 215/2001.
Pentru aceste considerente, apreciind ca actiunea reclamantului este intemeiata, Hotararea Consiliului Local al comunei T. nr. 97/2007 fiind emisa cu incalcarea normelor imperative in materie de atribuire a folosintei bunurilor din domeniul public ori privat al unitatii administrativ-teritoriale, instanta a admis-o, dispunand anularea acestei hotarari.
Curtea a respins recursul paratei ca fiind nefondat, pentru considerentele de mai jos.
Astfel, raportat continutului expres al Hotararii Consiliului Local T. nr. 97/18. 10. 2007, conform caruia ``se aproba Conventia ce reglementeaza realizarea unui Parc Eolian pe raza comunei T. ``, la ``solicitarea societatii A«E. E. S. A» S. R. L. judetul B. ``, conventie ce prevede in art. 2 ``autorizarea in exclusivitate in favoarea investitoruluia€¦``, rezulta ca in mod corect instanta de fond a retinut ca o astfel de ``conventie`` putea fi aprobata doar cu respectarea prevederilor legale referitoare la parcurgerea procedurii de licitatie publica, reglementata prin Legea nr. 215/2001 si respectiv O. U. G. nr. 54/2006.
Nu poate fi retinuta sustinerea recurentei privind valoarea de ``promisiune viitoare`` a actului administrativ, avand in vedere ca din continutul sau lipsit de orice indoiala, rezulta intentia recurentei de atribuire a terenului necesar amenajarii parcului eolian catre S. C. ``E. E. S. `` S. R. L. , iar nu posibilitatea ca aceasta societate sa participe la o licitatie viitoare in acest sens, individualizarea concreta a suprafetei necesare urmand a avea loc ulterior, functie de nevoile concrete ale acesteia si de masuratorile intensitatii vantului pe care beneficiara urma sa le efectueze.
Fiind vorba asadar, in cauza, de o incredintare de recurenta a unei suprafete de teren aflat in domeniu public, catre o persoana juridica, fara derularea procedurilor legale privind obligativitatea organizarii de licitatie publica, respectiv a intocmirii documentatiilor prevazute de lege in acest scop, Curtea a mentinut ca legala si temeinica sentinta civila nr. 1137/CA/2008 a Tribunalului Iasi de anulare a actului administrativ cu incalcarea legislatiei incidente, cu respingerea ca nefondata a cererii de recurs promovate de paratul Consiliul Local al comunei T.


Pronuntata de: Curtea de Apel Iasi - decizia nr. 159/C. A. din 30 martie 2009


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Iasi    Tribunalului Iasi    Legea 215/2001    OUG 54/2006    Parc eolian    Licitatie publica    Domeniu public    Domeniu privatComentează: Anulare hotarare consiliu local de aprobare a infiintarii unui parc eolian. Obligativitatea organizarii licitatiei publice
Alte Speţe

Decizia C.C.R. nr. 749/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul de Procedura Civila precum si ale unor dispozitii din OUG 80/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 779/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ 8/2019: ranirea uneia sau mai multor persoane intr-un accident de circulatie inainte de parasirea locului accidentului nu are in vedere si autoranirea, cand singura persoana ranita este insusi conducatorul singurului autovehicul implicat in accident.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: participantul la comiterea unei infractiuni care a fost judecat separat de ceilalti participanti si audiat ulterior ca martor, in cauza disjunsa, nu poate avea calitatea de subiect activ al infractiunii de marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Nulitatea deciziei de sanctionare a salariatului. Lipsa descrierii faptei care constituie abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizie nr. 546/2016 din 21.06.2016

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare si a sporului de noapte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 489 din data de 30.05.2016Articole Juridice

Termenul de apel in litigiile de munca – constitutionalitate si oportunitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Comunicarea deciziei de concediere prin posta electronica
Sursa: euroavocatura

ICCJ. Decizia de concediere nu mai poate fi revocata dupa comunicarea acesteia catre salariat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Inregistrarea tardiva a nasterii. Imposibilitatea administrarii probei cu expertiza medico-legala
Sursa: CSM

Legea nr. 10/2001, art. 42 - dreptul de preemtiune al chiriasului
Sursa: CSM