Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Actiune in despagubire. Lipsa calitatii procesuale pasive.

Actiune in despagubire. Lipsa calitatii procesuale pasive.

  Publicat: 01 Aug 2012       6397 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Judecatoria, deliberand asupra actiunii civile ;
In baza actelor si lucrarilor dosarului :
Constata ca prin actiunea civila inregistrata de Judecatoria Sibiu la data de 24 octombrie 2006 , sub dosar nr. 5304/306/2006, reclamantul P G , domiciliat in solicita impotriva paratului Statul Roman prin Municipiul Sibiu prin Primar obligarea la plata sumei de 7.333,3988 lei cu titlu de despagubiri reprezentand contravaloarea investitiilor efectuate de reclamant la imobilul situat in , inscris in CF nr. top. , investitii identificate in Anexa 1 a actiunii , cu cheltuieli de judecata .

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala;
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Suma de bani pe care este indreptatit sa o pretinda de la autorul unei fapte ilicite, victima acelei fapte, daca i-a fost provocata o vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii,
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Drept real principal, avand ca obiect bunurile din domeniul public si ca titulari regiile autonome, prefecturile, autoritatile administratiei publice centrale si locale, alte institutii publice de interes national, judetean si local.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Ordonanta de Guvern nr.124/2000 pentru “completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator”, instituie pentru persoanele care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei, obligatia sa comunice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, urmatoarele:
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementata in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementata in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.


Se prevaleaza in drept de dispozitiile art. 48 din Legea nr. 10 / 2001 .


Anexa 1 arata lucrarile executate de reclamant la imobilul in litigiu in perioada septembrie - octombrie 1977 :


1. Consolidare planseu cu grinzi de lemn de stejar 10 x 10 cm;


2. Inchiderea terasei prin zidire gol fereastra , montare usa dubla ( 144 x 200 ) de acces din stejar si crearea actualei camere ;


3. Montare usa 90 x 200 din stejar intrare in camera si bucatarie ;


4. Montare dusumea de stejar la bucatarie ;


5. Montare parchet din stejar - paluxat in camera ;


6. Montare faianta in bucatarie ( 75 x 305 ) ;


7. Vopsitorie in ulei la bucatarie ( 66 x 305 + 75 x 137 ) ;


8. Montare chiuveta din fonta pe suporti cu baterie la bucatarie ;


9. Montare oglinda la bucatarie 57 x 38 ;


10. Montare etajera ceramica la bucatarie 53 cm;


11. Realizare instalatie de apa si canalizare din subsol pana la bucatarie ;


12. Executarea in camera a unei sobe de teracota ;


13. Montat glafuri de 16 cm de 16 cm din lemn la ferestre ;


14. Inlocuire in proportie de 50 % a tiglei deteriorate de peste apartament ;


15. Repararea streasinii si a peziei ;


16. Repararea si inlocuirea jgheaburilor si burlanelor de colectare a apelor de ploaie;


17. Modificarea accesului in apartament care prin apartamentul de la etajul I direct din casa scarilor prin deschiderea unui gol de usa in care s-a montat o usa din brad si zidirea vechiului gol ;


18. Realizarea a patru trepte din beton mozaicat cu parapet zidit si balustrada din lemn de stejar ;


19. Zugravirea apartamentului la mutare si apoi inca de doua ori ;


20. Vopsirea in vopsea de ulei a tamplariei - usi - ferestre .


Dovada actiunii se realizeaza prin : sentinta civila nr. 262 / 2005 a Judecatoriei Sibiu , decizia civila nr. 595 / 2005 a Tribunalului Sibiu - Sectia Civila , interogatoriu parat .


Prin intampinare inregistrata de Judecatoria Sibiu la data de 16 XI 2006 , depusa in termenul prevazut de art. 115 CPC , paratul pune concluzii de respingere a actiunii de fata , sens in care invoca exceptia lipsei calitatii procesuale pasive . De asemenea apreciaza ca netemeinica si nelegala actiunea de fata .


La aceeasi data formuleaza cerere de chemare in garantie prin chemarea in proces a chematilor in garantie Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice , SC Urbana SA , cu sediul in Municipiul Sibiu , strada Andrei Saguna, nr. 9 , judetul Sibiu .


Contra - dovada se realizeaza prin : actiune in despagubiri , raport de expertiza .


Chemata in garantie SC Urbana SA prin intampinare inregistrata la 10 ianuarie 2007 invoca exceptia lipsei calitatii procesuale pasive in temeiul art. 49 din Legea nr. 10 / 2001 .


Chematul in garantie Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice reprezentat de Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu , cu sediul in pune concluzii de respingere a cererii de chemare in garantie .


S-au acvirat dosarele 10602 / RJ / 2005 , 6232 / 2004 a Judecatoriei Sibiu , dosarele nr. 3331 / 2005, 5884 / 2005 ale Tribunalului Sibiu , dosarul nr. 1498 / 2005 a Curtii de Apel Alba Iulia .


Judecatoria , luand in examinare sustinerile partilor , prin prisma probatoriului administrat in cauza , constata urmatoarele :


Prin sentinta civila nr. 262 / 17.01.2005 , mentinuta in parte prin decizia civila nr. nr. 595 / 2005 a Tribunalului Sibiu , Judecatoria Sibiu a dispus evacuarea neconditionata a reclamantului din apartamentul nr. situat administrativ in, in conditiile in care anterior prin sentinta civila nr. 6854 / 1993 a Judecatoriei Sibiu , ramasa irevocabila prin decizia civila nr. 311 / 1994 a Tribunalului Sibiu s-a dispus restabilirea situatiei anterioare de carte funciara asupra imobilului sus - expus pe numele fostilor proprietari , avand in vedere ca imobilul a fost nationalizat cu incalcarea dispozitiilor cu incalcarea dispozitiilor Decretului nr. 92 / 1950 , deci s-a preluat fara titlu valabil .


In timpul exercitiului dreptului de folosinta pe durata derularii contractului de inchiriere nr. 27706 / 1977 incheiat cu IJGCL Sibiu , reclamantul a efectuat o serie de investitii , care potrivit raportului de expertiza tehnica in constructii intocmit de doamna expert M M si insusit de partile din proces sunt cifrate la 7.333,3988 lei , care constau in :


1. Consolidare planseu cu grinzi de lemn de stejar 10 x 10 cm;


2. Inchiderea terasei prin zidire gol fereastra , montare usa dubla ( 144 x 200 ) de acces din stejar si crearea actualei camere ;


3. Montare usa 90 x 200 din stejar intrare in camera si bucatarie ;


4. Montare dusumea de stejar la bucatarie ;


5. Montare parchet din stejar - paluxat in camera ;


6. Montare faianta in bucatarie ( 75 x 305 ) ;


7. Vopsitorie in ulei la bucatarie ( 66 x 305 + 75 x 137 ) ;


8. Montare chiuveta din fonta pe suporti cu baterie la bucatarie ;


9. Montare oglinda la bucatarie 57 x 38 ;


10. Montare etajera ceramica la bucatarie 53 cm;


11. Realizare instalatie de apa si canalizare din subsol pana la bucatarie ;


12. Executarea in camera a unei sobe de teracota ;


13. Montat glafuri de 16 cm de 16 cm din lemn la ferestre ;


14. Inlocuire in proportie de 50 % a tiglei deteriorate de peste apartament ;


15. Repararea streasinii si a peziei ;


16. Repararea si inlocuirea jgheaburilor si burlanelor de colectare a apelor de ploaie;


17. Modificarea accesului in apartament care prin apartamentul de la etajul I direct din casa scarilor prin deschiderea unui gol de usa in care s-a montat o usa din brad si zidirea vechiului gol ;


18. Realizarea a patru trepte din beton mozaicat cu parapet zidit si balustrada din lemn de stejar ;


19. Zugravirea apartamentului la mutare si apoi inca de doua ori ;


20. Vopsirea in vopsea de ulei a tamplariei - usi - ferestre.


In cadrul interogatoriului, paratul raspunde ca nu contesta realizarea investitiilor de catre reclamant , insa plata lor trebuie suportata de catre Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice conform art. 48 din Legea nr. 10 / 2001 .


Judecatoria ,luand in examinare exceptiile lipsei calitatii procesuale pasive a chematilor in garantie , in baza art. 137 Cod de Procedura Civila , prin prisma probatoriului administrat in cauza, constata ca sunt intemeiate, sens in care se vor admite , pentru urmatoarele motive :


Este stiut ca legiuitorul consacra prin art. 53 ( fost 48 ) din Legea nr. 10 / 2001 o optiune , sub aspectul imbunatatirilor aduse, pentru ex- chirias in ceea ce priveste solicitarea despagubirilor cu privire la imobilul de care a fost deposedat intre Statul Roman si unitatea detinatoare .


In acest sens HG 498/ 2003 prevede in mod explicit ca optiunea intre cele doua categorii alternative de debitori ai obligatiei de despagubire apartine creditorului obligatiei de despagubire . Doar in situatia in care imbunatatirile necesare si utile au fost facute la cererea expresa sau cu acordul expres al locatorului , debitorul obligatiei de restituire a despagubirilor este unitatea detinatoare . In speta aceasta ultima ipoteza nu se regaseste .


De asemenea art. 62 din Legea nr. 215 / 2001, printre altele , prevede ca:


`` Primarul reprezinta unitatea administrativ-teritoriala in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane ori straine, precum si in justitie.``


Codul de Procedura Fiscala arata la art. 17 alin. ( 4 )ca :


`` Unitatile administrative teritoriale sunt reprezentate de autoritatile administratiei publice locale , precum si de compartimentele de specialitate ale acestora , in limita atributiilor delegate de catre autoritatile respective``.


Se observa ca SC Urbana SA este lipsita de calitatea de fosta sau actuala unitate detinatoare , dat fiind ca ea a dispus doar de un drept de administrare al imobilului .


Lipsa reprezentativitatii Statului Roman prin Ministerul Finantelor Publice reprezentat de Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu , cu sediul in Municipiul Sibiu, strada Calea Dumbravii , nr. 28 - 32 , judetul Sibiu in cauza de fata provine din incidenta dispozitiilor art. 20 si urm . din Legea nr. 10 / 2001 , in care se insereaza printre persoanele juridice detinatoare ale imobilului obligate la restituirea proprietatii si unitatile administrativ teritoriale reprezentate prin primar care emit in acest sens dispozitii motivate .


Pe de alta parte este irelevant in speta art. 12 din Legea nr. 213 / 1998.


Cu alte cuvinte nu sunt aplicabile in speta dispozitiile art. 25 din Decretul nr. 32 / 1954 conform carora :


`` Statul este persoana juridica in raporturile in care participa nemijlocit , in nume propriu , ca subiect de drepturi si obligatii .


El participa in astfel de raporturi prin Ministerul Finantelor Publice , afara de cazurile in care legea stabileste anume alte organe in acest scop .``


Drept urmare se va respinge cererea de chemare in garantie formulata de paratul Statul Roman prin Municipiul Sibiu prin Primar ( unul si acelasi cu Municipiul Sibiu prin Primar ) indreptata fata de chematii in garantie sus - mentionati .


Sub aspectul fondului retinem ca :


Fostii chiriasi au dreptul numai la despagubiri pentru sporul de valoare adus imobilelor prin imbunatatiri necesare si utile conform art. 53 din Legea nr. 10 / 2001 , ca estimarea lor se realizeaza doar prin expertiza .


Dispozitiile sus - expuse se coroboreaza cu art. 1429 Cod Civil care obliga locatarul sa intrebuinteze lucrul inchiriat ca un bun proprietar si numai prin destinatia din contract .


In speta investitiile efectuate se incadreaza in dispozitiile pct. 49.1 din HG 49 / 2001 . Se arata astfel in textul enuntat ca :


`` Prin imbunatatiri necesare si utile se intelege acele dotari incorporate sau aduse unitatii locative ori spatiilor comune prin care s-a sporit valoarea fondului locativ si care au fost suportate exclusiv de chirias (introducerea sau schimbarea instalatiei de apa, gaz, canalizare, electricitate, incalzire; lucrari noi: parchetare, gresie sau faianta, geamuri termopan, usi si altele asemenea). Dovada acestor imbunatatiri se face prin expertiza tehnica, cu respectarea prevederilor alin. (5) al art. 49 din lege. Nu se includ in categoria cheltuielilor necesare si utile acele cheltuieli voluptorii (utilizarea unor materiale foarte scumpe, de exemplu: usi de mahon, instalatii sanitare sofisticate, de lux, materiale de constructii incadrate in categoria celor de lux). In aceste cazuri despagubirile se vor calcula avand in vedere preturile medii actuale de pe piata``.


Partile nu au adus obiectiuni la realizarea acestora.


Reclamantul a fost deposedat de imobil .


Ca atare se va admite actiunea civila astfel cum a fost formulata de catre reclamant.


Dand eficienta principiului restituirii imbogatirii fara temei legitim se obliga paratul sa plateasca reclamantului despagubiri in cuantum de 7.333,3988 lei - c/ val. investitii la imobilul situat in Sibiu, strada Tipografilor , nr. 20 /3 , inscris in CF 91 Sibiu nr. top. 99 , investitii identificate in Anexa 1 a cererii introductive de instanta - ce face parte integranta din prezenta .


Aplicand principiul culpei procesuale , din moment ce a cazut in pretentiuni , paratul se obliga sa plateasca reclamantului cheltuieli de judecata in cuantum de 526,23 lei in baza art. 274 Cod de Procedura Civila .


Instanta:


Admite exceptiile lipsei calitatii procesuale pasive invocate de chematii in garantie SC URBANA SA , cu sediul in, Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice reprezentat de Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu , , sens in care respinge cererea de chemare in garantie formulata de paratul Statul Roman prin Municipiul Sibiu prin Primar ( unul si acelasi cu Municipiul Sibiu prin Primar ) indreptata fata de chematii in garantie sus - mentionati .


Admite actiunea civila formulata de reclamantul P G , domiciliat in impotriva paratului Statul Roman prin Municipiul Sibiu prin Primar .


Obliga paratul sa plateasca reclamantului despagubiri in cuantum de 7.333,3988 lei - c/ val. investitii la imobilul situat in , inscris in CF nr. top. , investitii identificate in Anexa 1 a cererii introductive de instanta - ce face parte integranta din prezenta .


Obliga paratului sa plateasca reclamantului cheltuieli de judecata in cuantum de 526,23 lei .


Definitiva.

Pronuntata de: Judecatoria Sibiu - Sentinta civila nr. 773 din data 20.02.2007


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Sibiu    Tribunalului Sibiu    Despagubiri materiale    Raport de expertiza    Actiune in despagubire    Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive    Legea 10/2001    Exceptia lipsei calitatii procesuale active    Chemare in garantie    Investitie    Decretul 92/1950    HG 498/2003    Decretul 32/1954    HG 49/2001    Legea 215/2001    Legea 213/1998
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Desfacerea disciplinara a contractului de munca pentru falsificarea de documente bancare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia, Sectia I Civila, Decizia nr. 1014/2016 din 23.06.2016

Efectele prorogarii legale de competenta in situatia in care cererea reconventionala este disjunsa de cererea principala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 222 din 23 ianuarie 2015

Conditiile si efectele sanctiunii excluderii unui asociat fata de solutia de dizolvare a societatii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1351 din 14 mai 2015

Clauze abuzive. Rambursare anticipata a creditului
Pronuntaţă de: Judecatoria Sibiu, Sentinta civila nr. 1 din 22.10.2012

Raportarea daunelor morale la prejudiciul de agrement suferit de victima in cazul vatamarii corporale din culpa
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu, Sectia penala, Decizia nr. 102 din 27.08.2012

Obligatia proprietarului terenului de a permite traversarea terenului pentru o cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu, Sectia civila, Decizia nr. 466 din 14.05.2012

Anularea procesului verbal de vanzare imobiliara si a actelor de executare
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu, Sectia civila, Decizia nr. 227 din 08.03.2012

Acordare despagubiri. Prejudiciu cauzat de asigurat
Pronuntaţă de: Judecatoria Medias - Sentinta civila nr. 2520 din data 07.10.2011

Actiune in evacuare. Reinnoire contract de inchiriere
Pronuntaţă de: Judecatoria Sibiu - Sentinta civila nr. 2441 din data 07.04.2008Articole Juridice

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Instanta competenta in procesul de divort
Sursa: EuroAvocatura