Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Modificarea titlului de proprietate. Legea Fondului Funciar

Modificarea titlului de proprietate. Legea Fondului Funciar

  Publicat: 01 Aug 2012       15397 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin actiunea inregistra la Judecatoria Gheorgheni la 24 mai 2008, reclamanta A.M., domiciliata in municipiul M.C., jud. Harghita, a solicitat instantei ca prin sentinta ce o va pronunta, sa modifice Titlul de proprietate, in contradictoriu cu paratul B.I.M., domiciliat in municipiul Gh., jud. Harghita, in calitate de mostenitor dupa defunctul B.L. (Ludovic), decedat la data de 20.01.2005 si a Comisiile Locale si Judetele pentru aplicarea Legii Fondului funciar.

1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este un titlu în temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor.
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sinonim - de cujus. Persoana decedata.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sinonim - de cujus. Persoana decedata.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Se organizeaza in subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si au activitati decizionale in materia incadrarii persoanelor in grad de handicap.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.

Solicita modificarea Titlului de proprietate nr. 18171/15.06.2005 eliberat de Comisia Judeteana pentru Aplicarea Legii Fondului funciar, pe numele lui B.L., ca mostenitor unic al lui R.L., ca titular al dreptului de proprietate pentru suprafata de 3,18 ha teren, cu vegetatie forestiera, inscris in tarlaua 50 parcela 1946/10 VP.II.VA.115 A cu privire la inscrierea in titlul de proprietate a reclamantei, conform Certificatului de mostenitor nr. 444/1992, cu obligarea paratului la cheltuieli de judecata .
In motivarea actiunii arata ca, la data de 16.03.1998, sub nr. 610 s-a inregistrat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, ce au apartinut ascendentilor familiei, respectiv R.L. bunic si B.I. tatal, intre care figura si suprafata de 3,18 ha padure, pentru care ulterior s-a eliberat Titlul de proprietate nr. 18171/15.06.2006.
Cu ocazia depunerii acestei cereri, B.L. nu a mai aratat in cererea sa daca mai exista si alti mostenitori, cu toate ca in cuprinsul formularului exista mentiunea obligativitatii prezentarii certificatului de mostenitor, conform art. 12 din Legea nr. 18/1991, pentru a se inscrie pe de o parte titlu toti mostenitorii, iar pe de alta parte pentru a putea cere iesirea din indiviziune, dupa eliberarea titlului.
Ca urmare a acestei imprejurari, la data de 20.04.2005, s-a intocmit Procesul verbal de punere in posesie 53395, care a fost semnat de catre B.I.M., ca urmare a decesului tatalui sau. Nici cu aceasta ocazie nu s-a cerut Certificat de mostenitor . Tatal paratului a promis ca atunci cand se va elibera titlul, va face impartirea imobilului frateste. Arata ca nu a incheiat cu acest sens procura speciala, bazandu-se pe incredere de rudenie, mai ales ca la eliberarea Certificatului de mostenitor 50/1993, ea a renuntat in favoarea fratelui sau B.L., la 1/2 parte din casa parintilor, cu conditia ca dupa obtinerea Titlului de proprietate, dupa proprietatile tinute de parinti si bunici, pe baza de partaj voluntar, va preda reclamantei 1/2 parte din acesta.
Prin intampinarea depusa, paratul B.I.M. solicita respingerea actiunii reclamantei , cu obligarea acesteia la cheltuielile de judecata ocazionate.
Reclamanta solicita modificarea Titlului emis pe seama tatalui paratului, dupa strabunicul R.L., ambii decedati. Arata ca tatal decedat, cu ocazia formularii cererii de reconstituire a dreptului de proprietate nu a aratat ca si reclamanta ar fi mostenitoare dupa R.L. Fata de aceasta afirmatie, face referire la prevederile art. 13 din Legea nr. 18/1991, potrivit careia mostenitorii sunt socotiti repusi de drept in termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut autorului lor. Ei sunt considerati ca au acceptat mostenirea prin cererea prin care o fac comisiei, ori reclamanta nu a facut nici o cerere la Comisia Locala pentru a accepta succesiunea asupra terenurilor inscrise in Titlul de proprietate atacat. Dealtfel dupa bunicul B.I. a mostenit numai tatal sau, B.L., reclamanta ramanand straina de succesiune, prin Certificatul de mostenitor 50/1993. Este adevarat ca potrivit Certificatul de mostenitor de calitate nr. 444/1992 dupa defuncta B.J., aveau calitate de mostenitor B.L. si A.M., insa cu privire la imobilele inscrise in Titlul de proprietate atacat, succesiunea nu a fost acceptata decat de tatal sau pentru terenurile forestiere, ce depasesc 1 ha.
Prin intampinarea depusa, Comisia Locala pentru Reconstituirea Drepturilor de proprietate asupra terenurilor Gheorgheni, invedereaza instantei urmatoarele : In temeiul legii 169/1997 petentul B.L. in calitate de nepot, respectiv fiu, a depus cerere de retrocedare pentru reconstituirea dreptului de proprietate dupa persoanele deposedate, R.L. bunic si B.I. tata, depunand printre actele doveditoare CF 5314 pentru o suprafata de 3,95 ha faneata, proprietar tabular fiind R.V. Arata ca, numai persoana indreptatita B.L. a depus cerere de retrocedare a terenurilor, nefiind depuse cerere de retrocedare de nici un alt mostenitor si nici de catre reclamanta.
Pe baza actelor depuse pe baza Legii nr. 169/1997, Comisia Locala de aplicarea Legii Fondului Funciar a propus spre validare o suprafata de 3,95 ha, care a fost validata de Comisia Judeteana de Aplicare a Legii Fondului Funciar, pe Anexa 53 poz. 395. Dupa validare, s-a intocmit fisa de predare in posesie 53395/20.04.2005, pentru suprafata totala de 3,18 ha padure, figurand ca persoana deposedata R.L., cu mostenitorul B.L., iar la data de 15.06.2005 s-a eliberat Titlul de proprietate 18171.
Comisia Judeteana Harghita prin intampinarea depusa, invedereaza instantei aceleiasi aspecte, ca si Comisia Locala pentru aplicarea Legii Fondului funciar.
Toate cele sus descrise se regasesc si in Adresa Comisiei Locale, adresata Institutiei Prefectului judetului Harghita, si care sunt relevante si se gasesc la fila 72 din dosar.
Examinand actele si lucrarile dosarului, probatoriul depus de parti in cauza, respectiv inscrisuri, instanta in fapt constata urmatoarele :
Reclamanta a solicitat modificarea Titlului de proprietate nr. 18171/2005 emis pe seama tatalui defunct al paratului, dupa strabunicul decedat, R.L.
Din ansamblul probatoriului instanta constata ca, reclamanta nu a facut nici o cerere la Comisia Locala pentru acceptarea succesiunii asupra terenurilor inscrise in Titlul de proprietate atacat. Astfel cum defapt reiese insasi din actiunea reclamantei, care arata ca ar fi avut o intelegere verbala cu tatal defunct al paratului.
Din actele analizate se poate retine faptul ca, cererea nr. 610/16.03.1998 a fost depusa de catre B.L., in calitate de mostenitor dupa R.L. si B.I.. In baza acestei cereri si a celorlalte acte doveditoare depuse in sprijinul ei, Comisia Locala Gheorgheni a propus, iar Comisia Judeteana a validat suprafata de 3,18 ha teren cu vegetatie forestiera, in baza careia s-a eliberat Titlul de proprietate , care face obiectul prezentei cauze, in favoarea lui B.L. (tatal paratului).
Ca urmare, procedurile si prevederile legale cu ocazia emiterii acestui act au fost respectate , respectiv art. 8 alin. 3 din legea nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, ``a€¦stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui Titlu de proprietatea€¦``, si cu cele a art. 11 din HG 890/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, ``potrivit prevederilor legale, stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulata de fiecare persoana indreptatita, personal sau prin mandatar. Cand sunt mai multi mostenitori, cererea se poate face si in comun, fiind semnata de fiecare dintre ei``. Nici una din conditiile mai sus enuntate nu au fost indeplinite, intrucat reclamanta nu a depus cerere, in termenele legale prevazute de diferite acte normative succesive, in materia fondului funciar. Nedepunerea cererii de stabilire dreptului de proprietate echivaleaza cu renuntarea la succesiune, in conformitate cu prevederile art. 700 din Codul civil.
Instanta constata ca intelegerile verbale care au avut loc anterior, sau in cursul procedurii emiterii Titlului de proprietate, nu au relevanta juridica, nu erau cunoscute de comisii .
Avand in vedere considerente sus aratate, instanta urmeaza sa respinga actiunea reclamantei, si sa oblige pe aceasta la plata cheltuielilor de judecata efectuata de parat, reprezentand onorariu de avocat.
Pronuntata de: Judecatoria Gheorgheni - Sentinta civila nr. 104 din data 26.01.2009


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Gheorgheni    Titlu de proprietate    Mostenitor    Fond Funciar    Legea 18/1991    Certificatul de mostenitor    Indiviziune    Legea Fondului Funciar    Succesiune    Legii 169/1997    Cerere de retrocedare    HG 890/2005
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Invocarea uzucapiunii pe cale reconventionala. Admiterea actiunii in revendicare fara a lua in considerare apararile paratilor care opun un titlu de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 716/21.10.2020

Invocarea aceluiasi titlu de proprietate fata de toate partile chemate in judecata. Extinderea efectelor hotararii judecatoresti favorabile
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.43 din 20 ianuarie 2016

Actiune in revendicarea imobilului preluat abuziv de catre stat. Inexistenta unui "bun" in patrimoniul titularului actiunii.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.726 din 29 martie 2016

Proprietate. Actiune in evacuare, careia i se opune un titlu de proprietate.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2574 din 31 martie 2005

Proprietate. Actiune in evacuare, careia i se opune un titlu de proprietate.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2574 din 31 martie 2005

Proprietate. Actiune in evacuare, careia i se opune un titlu de proprietate.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2574 din 31 martie 2005

Contract de vanzare-cumparare incheiat in temeiul Legii nr. 112/1995, intervenita ulterior pronuntarii hotararii in recursul in anulare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 393 din 6 februarie 2014

Actiune in constatarea nulitatii unei dispozitii de restituire in natura emisa in temeiul Legii nr. 10/2001
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 4675 din 22 octombrie 2013

Admisibilitatea actiunii in constatarea dreptului de proprietate formulata de posesorul imobilului in situatia in care ambele parti detin titluri de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.4580 din 16 octombrie 2013

Actiune in constatarea nulitatii absolute a Protocolului pentru vanzarea locuintelor in temeiul Legii nr. 112/1995 semnat de primar in numele unitatii administrativ-teritoriale. Respingere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 490 din 12 februarie 2014Articole Juridice

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Incetarea persoanei juridice (Art. 244 - 251 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta (Art. 935 - 940 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale (Art. 2.435 - 2.463 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Interdictia impusa de o instanta nationala competenta unei persoane care contraface o marca comunitara inregistrata de a continua sa utilizeze respectiva marca, are, ca regula generala, efecte in intreaga Uniune
Sursa: EuroAvocatura.ro

Procedura constituirii unei asociatii de proprietari
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dovada dreptului de proprietate in sistemul Legii nr. 18/1991 cu privire la fondul funciar
Sursa: EuroAvocatura