Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Spete Contraventii » Anulare proces-verbal de contraventie. Neindeplinirea conditiilor imperative de forma prevazute de OG 2/2001

Anulare proces-verbal de contraventie. Neindeplinirea conditiilor imperative de forma prevazute de OG 2/2001

  Publicat: 03 Sep 2012       11000 citiri        Secţiunea: Spete Contraventii  


Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Constata ca , prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul acestei instante la data de 31.03.2011 , petentul N. T. , domiciliat in M. , str. A.C. , nr.- , jud. S. , a solicitat , in contradictoriu cu intimatul M. M. , F. si P. S. , cu sediul in B. , str. D.I.D. , nr.- , sector , anularea procesului verbal de contraventie seria MMFPS nr.- /22.02.2011 , in principal , iar in secundar , inlocuirea sanctiunii amenzii aplicate cu sanctiunea avertismentului .

Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Prevazuti in sectiunea VI, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala, persoane care asista la efectuarea unui act procedural.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Parte intr-un raport juridic de obligatie, titular de drepturi de creanta, indreptatit sa pretinda subiectului pasiv,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Parte intr-un raport juridic de obligatie, titular de drepturi de creanta, indreptatit sa pretinda subiectului pasiv,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.

In motivarea plangerii s-au invederat urmatoarele :
Procesul verbal de contraventie nu indeplineste conditiile imperative de forma prevazute de O.G.2/2001 , in sensul ca s-a retinut ca fiind vinovat de savarsirea contraventiei petentul N. T. , ca persoana fizica , si nu Primarul Municipiului M. , cum ar fi fost corect ; chiar si instiintarea de plata a amenzii aplicate a fost comunicata petentului , ca persoana fizica , la domiciliul acestuia .
Pe de alta parte , procesul verbal de contraventie nu a fost incheiat pe loc , la sediul Primariei Municipiului M. , fiind comunicat la aproximativ o luna de zile dupa data retinuta ca fiind aceea a savarsirii contraventiei , astfel incat petentul nu si-a putut exprima obiectiunile fata de actul constatator , si nici nu a putut semna procesul verbal sau refuza semnarea acestuia ; ca atare , este nereala imprejurarea mentionata in procesul verbal cu privire la refuzul petentului de a semna procesul verbal , imprejurare care oricum ar fi trebuit confirmata de cel putin un martor , potrivit art.19 alin.1 din O.G.2/2001 .
Din aceasta perspectiva , se invoca si faptul ca nu este reala imprejurarea ca nu a putut fi identificat un martor pentru a confirma refuzul petentului de a semna procesul verbal , pentru ca angajatii primariei aflati la fata locului nu au dorit sa semneze in calitate de martori .
Se invoca , de asemenea , faptul ca nu s-a putut respecta formalitatea comunicarii dispozitiei primarului fiecarui beneficiar al ajutorului pentru incalzirea locuintei , din cauza dificultatilor financiare cu care s-a confruntat Primaria Municipiului M. la finalul anului 2010 ( diminuarea cheltuielilor materiale cu 20%) , in conditiile in care costul total al acestei operatiuni ar fi presupus o cheltuiala de 13.953 lei , pentru comunicarea acestora cu scrisoare recomandata .
Totodata , se sustine in plangere ca toate persoanele indreptatite au beneficiat de ajutorul prevazut de lege pentru incalzirea locuintei , in urma emiterii Dispozitiei Primarului in acest sens , si toate aceste persoane au fost incunostintate cu privire la acest beneficiu cu ocazia centralizarii dosarului depus ; mai mult decat atat , fiecare beneficiar al acestui ajutor a putut observa daca acest ajutor i-a fost acordat , prin verificarea facturii de plata a agentului termic , in care se mentiona expres suma care reprezenta ajutor acordat pentru incalzire .
In drept sunt invocate prevederile art.19 , 20 , 31 si 32 din O.G.2/2001 .
Prin intampinarea formulata , intimata a invocat exceptia inadmisibilitatii plangerii , precum si exceptia de necompetenta materiala a instantei , aratand ca s-a contestat in cauza implicit si procesul verbal de control nr.-/22.02.2011 , care , fiind un act administrativ , poate fi contestat in conditiile Legii nr.554/2004 pe calea contenciosului administrativ .
Pe fondul cauzei , intimata a solicitat respingerea plangerii contraventionale ca neintemeiata .
Analizand actele si lucrarile dosarului , instanta a retinut urmatoarele :
Prin procesul verbal de contraventie seria MMFPS nr.- /22.02.2011 a fost sanctionat petentul pentru savarsirea contraventiei prevazute de art.162 alin.5 din O.U.G.5/2003 , cu amenda in cuantum de 1.000 lei.
In fapt s-a retinut ca , la data de 22.02.2011 , ora 10,00 s-a constatat la sediul Primariei M. , ca dispozitiile primarului privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei nu au fost transmise titularilor .
De savarsirea faptei contraventionale retinute in procesul verbal a fost sanctionat petentul N. T. .
Este neindoielnic faptul ca agentul constatator a avut in vedere persoana petentului si nu calitatea acestuia de primar al Municipiului M. , avand in vedere imprejurarea ca instiintarea de plata a amenzii aplicate a fost comunicata la domiciliul petentului si nu la sediul Primarului Municipiului M. , ca institutie a administratiei publice locale .
S-a mentionat in cuprinsul procesului verbal de contraventie refuzul contravenientului de a semna actul constatator .
Potrivit dispozitiilor art. 19 din O.G.2/2001 , procesul verbal se semneaza de contravenient , iar in cazul in care acesta nu este de fata , refuza sau nu poate sa semneze , agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari , care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor .
Din cuprinsul procesului verbal reiese ca , in ceea ce priveste obligatia confirmarii de un martor a imprejurarii care a dus la nesemnarea procesului verbal de contravenient , agentul constatator sustine ca `` angajatii Primariei M. nu doresc sa semneze ca martori `` .
Petentul contesta faptul ca procesul verbal ar fi fost intocmit in prezenta sa , sustinand ca actul constatator a fost redactat la cateva zile dupa constatarea savarsirii presupusei contraventii , si nicidecum in sediul primariei .
Plecand de la presupunerea ca procesul verbal ar fi fost intocmit in sediul primariei , in prezenta petentului si ca acesta ar fi refuzat semnarea procesului verbal de contraventie ( astfel cum s-a retinut in cuprinsul procesului verbal ) , ipoteza in care niciunul dintre angajatii primariei nu ar fi acceptat sa semneze in calitate de martori actul constatator , se retine ca agentii constatatori ar fi trebuit sa depuna diligente pentru identificarea unui martor , care sa nu fie angajat al primariei , si care sa confirme cele consemnate cu privire la refuzul petentului de a semna .
In contextul in care petentul contesta faptul ca ar fi fost de fata la intocmirea procesului verbal , intocmirea procesului verbal cu nesocotirea dispozitiilor art. 19 din O.G.2/2001 este in masura sa lezeze interesele acestuia , intrucat petentul nu se poate apara fata de mentiunile pretins nereale continute de procesul verbal , referitoare la prezenta sa , respectiv la refuzul de semnare a actului constatator .
De altfel , instanta apreciaza ca este putin probabil ca procesul verbal sa fi fost intocmit in prezenta petentului fara ca acesta sa obiecteze cu referire la starea de fapt retinuta sau la sanctionarea sa , in contextul in care au existat motive obiective , de natura financiara , care au determinat necomunicarea dispozitiei privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei , aspecte pe care petentul le-ar fi invederat agentilor constatatori pentru a justifica imposibilitatea comunicarii dispozitiei primarului .
Fapta contraventionala retinuta in sarcina petentului presupune netransmiterea pana la data de 1. noiembrie a dispozitiei primarului titularilor ajutoarelor pentru incalzirea locuintei , fie direct , fie prin intermediul furnizorilor de energie termica .
Calitate de subiect activ al acestei contraventii o poate avea primarul , ca institutie a administratiei publice locale , nicidecum persoana fizica care ocupa in momentul respectiv functia de primar .
Asadar , se retine ca persoana sanctionata contraventional , in speta , nu are calitate de subiect activ al contraventiei descrise in procesul verbal contestat .
Pe de alta parte , astfel cum se invoca in aparare , se retine ca , prin comunicarea facturii de catre furnizorul agentului termic , fiecare destinatar al acesteia care a beneficiat de ajutorul pentru incalzirea locuintei a fost informat cu privire la acordarea acestui ajutor , ceea ce inseamna ca i-a fost comunicata dispozitia primarului pentru acordarea ajutorului respectiv indirect , prin intermediul furnizorului , fiind asadar indeplinita cerinta comunicarii , prevazuta de art.162 alin.5 din O.U.G.5/2003 . Comunicarea suplimentara a dispozitiei primarului direct catre beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei ar fi fost un demers nu numai inutil , dar si costisitor , care ar fi presupus un efort financiar greu sau imposibil de suportat de catre administratia publica locala in contextul restrictiilor financiare impuse acesteia .
Pentru considerentele de fapt si de drept expuse , instanta apreciaza ca procesul verbal de contraventie este atat nelegal cat si netemeinic , astfel ca , in temeiul art.34 din O.G.2/2001 , plangerea va fi admisa , cu consecinta anularii procesului verbal atacat .
Pronuntata de: Judecatoria Medias - Sentinta civila nr. 978 din data 15.04.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Medias    Plangere contraventionala    Legea 554/2004    OUG 5/2003    Subiect activ    Priamr    Exceptia de necompetenta materiala a instantei    Proces-verbal de contraventie    OG 2/2001    Exceptia inadmisibilitatii plangerii
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Primirea la munca a unui numar de 3 (trei) salariati in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial
Pronuntaţă de: Judecatoria PITESTI - Sentinta civila nr. 1318 din 04.03.2019

Primirea la locul de munca a persoanei, fara incheirea contractului individual de munca. Amenda contraventionala
Pronuntaţă de: Judecatoria Onesti, Sentinta Civila nr 643 din 01.03.2016

Actiune in revendicare. Imobil preluat abuziv
Pronuntaţă de: Judecatoria Medias, Sentinta civila nr. 599 din 15.03.2011

Clauze abuzive. Rambursare anticipata a creditului
Pronuntaţă de: Judecatoria Sibiu, Sentinta civila nr. 1 din 22.10.2012

Plangere contraventionala. Construire fara autorizatie
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Decizia nr. 80 din 25.01.2012

Indeplinirea procedurii medierii. Plangere contraventionala
Pronuntaţă de: Judecatorie - Sentinta civila nr. 5892 din 15-sep-2011

Plangere contraventionala. Respingerea cererii de revizuire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia C.A.F., Sentinta civila nr. 88 din 31.01.2012

Stabilirea domiciliului minorului. Exercitarea drepturilor parintesti si stabilirea pensiei alimentare
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu, Sectia civila, Decizia nr. 149 din 21.05.2012

Respingerea ca inadmisibila a actiunii in revendicare a unui imobil trecut in proprietatea statului
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu, Decizia nr. 497 din 17.05.2012

Demolarea constructiilor nelegal realizate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.968/R din data 23.04.2010