din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3523 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Plangere contraventionala. Respingerea cererii de revizuire

Plangere contraventionala. Respingerea cererii de revizuire

  Publicat: 28 Feb 2013       5047 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Pe rol judecarea cererii de revizuire formulata de revizuienta S.C. C. SRL, impotriva deciziei civile nr. �/2011 pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nr..


Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.


La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns consilier juridic ... pentru intimatul .., lipsind revizuienta petenta.


Procedura legal indeplinita.


S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta,dupa care nemaifiind cereri de formulat si probe noi de administrat, s-a constatat cercetarea judecatoreasca incheiata si s-a trecut la solutionarea cereri de revizuire acordandu-se cuvantul.


Consilier juridic a�� a solicitat respingerea cererii.TRIBUNALUL


Asupra cererii de revizuire:


Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj la data de 17 noiembrie 2011 sub nr. revizuienta petenta S.C. C S.R.L. a solicitat revizuirea Deciziei nr. a��/2011 pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nr..


Revizuienta, prin motivele depuse la termenul de judecata din data de 17.01.2012 a indicat ca motiv de drept al cererii dispozitiile art. 322 pct.2 C. pr.civ. solicitand reaprecierea probelor si anularea hotararii, cu consecinta respingerii recursului declarat de intimata a��...


Examinand cererea de revizuire prin prisma criticii formulate, a actelor si lucrarilor dosarului, precum si a legislatiei incidente in cauza, tribunalul constata urmatoarele:


Codul de procedura civila reglementeaza in Titlul V - Capitolul II, revizuirea hotararilor (art. 322 - 328), cale extraordinara de atac, iar in conformitate cu dispozitiile prevazute de art. 322 pct. 2 din Codul de procedura civila revizuirea unei hotarari ramase definitive in instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hotarari data de o instanta de recurs atunci cand evoca fondul, se poate cere daca s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult decat s-a cerut.


Tribunalul retine ca hotararea a carei revizuire face obiectul prezentei judecati a fost pronuntata de Tribunalul Gorj ca instanta de recurs prin care s-a evocat fondul, fiind indeplinita conditia prevazuta de art. 322 alin.(1) C.pr.civ.


Fara a stabili o alta stare de fapt decat cea retinuta in faza de judecata anterioara si procesul verbal de constatarea contraventiei, aceasta instanta a reapreciat asupra individualizarii sanctiunii aplicabile in cauza raportat la imprejurarile de fapt ce fusesera stabilite, dand o alta dezlegare raportului juridic dedus judecatii decat cea care fusese aleasa de catre instanta de fond .


Cu privire la cazul de revizuire reglementat de art. 322 pct. 2 Cod procedura civila, se constata ca revizuenta s-a limitat, in cuprinsul cererii, la indicarea tezelor I si a III -a fara a lamuri concret prin ce anume cele doua ipoteze continute de text si-ar gasi aplicabilitatea in cauza.


Desi revizuenta a invocat ipoteza prevazuta de pct. 2 din art. 322 Cod procedura civila respectiv ``instanta s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut ... ori s-a dat mai mult decat s-a cerut``, in esenta, sustinerile din cererea de revizuire vizeaza succint modul in care instanta de judecata a interpretat materialul probator administrat in cauza.


Motivul de revizuire reglementat de art. 322 pct. 2 Cod procedura civila constituie practic o aplicare a principiului disponibilitatii, dar, in acelasi timp reprezinta si o aplicare a principiului consacrat de art. 129 alin. final Cod procedura civila, conform caruia, in toate cazurile judecatorii hotarasc numai asupra obiectului cererii deduse judecatii. In aplicarea riguroasa a art. 129 alin. final Cod procedura civila, instanta are obligatia de a judeca toate pretentiile deduse judecatii cu respectarea cadrului procesual fixat de parti.


Prin decizia nr. a��/ 2011 pronuntata de Tribunalul Gorj s-a admis recursul formulat de intimata a�� impotriva sentintei nr. a��./ 2011 de Judecatoria a�� in contradictoriu cu petenta S.C. C. S.R.L., s-a modificat in tot sentinta si pe fond s-a respins plangerea.


Pentru a hotari astfel, instanta de recurs a retinut in esenta ca amenda aplicata de agentul constatator in cuantumul minim prevazut de lege respecta principiul proportionalitatii prevazut de art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/2001, cu atat mai mult cu cat s-a confirmat ca pentru agentul economic folosirea salariatilor fara a le incheia contracte individuale de munca este o practica, fiind evident ca in acest fel se incurajeaza fenomenul muncii la negru, lipsind organele abilitate de posibilitatea de a controla angajatorii in privinta respectarii obligatiilor impuse de Codul muncii si a celor fiscale, dar existand posibilitatea ca si angajatii sa fie privati in aceeasi masura de drepturile conferite de legislatia muncii.


Avand in vedere solutia instantei de recurs nu se poate sustine ca in cauza sunt incidente dispozitiile art. 322 pct. 2 Cod procedura civila.


Considerentele pe care s-a intemeiat hotararea sunt numai argumentele care au determinat convingerea instantei asupra adevarului si justetii solutiei pronuntate.


Analizand hotararea din oficiu, in temeiul dispozitiilor art. 3041 C.pr.civ. si in raport de motivele de recurs, care au fost sustinute oral de intimata recurenta, instanta de recurs retinut asupra netemeiniciei hotararii in ceea ce priveste individualizarea sanctiunii aplicate.


Aceasta in conditiile in care, potrivit dispozitiilor art. 34 din Ordonanta nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor specifica `` alin. (2) Daca prin lege nu se prevede altfel, hotararea judecatoreasca prin care s-a solutionat plangerea poate fi atacata cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare, la sectia contencios administrativ a tribunalului. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi sustinute si oral in fata instantei. Recursul suspenda executarea hotararii.``


Pentru a se putea stabili in concret ce anume s-a solicitat prin recursul promovat, instanta de revizuire retine ca recurenta a cerut, prin recursul pe care l-a formulat si motivat oral sa se admita recursul, sa se modifice in tot sentinta recurata si pe fond sa se respinga plangerea formulata de petenta- revizuenta.


Tribunalul constata ca prin decizia ce face obiectul cererii de revizuire de fata s-a solutionat recursul declarat de intimata a�� impotriva Sentintei civile nr. a��./2011 pronuntata de Judecatoria a��in dosarul nra��., sentinta prin care a fost admisa in parte plangerea contraventionala formulata de petenta S.C. C. S.R.L. in contradictoriu cu intimata a�� si s-a dispus modificarea procesului-verbal de contraventie seria GJ nr.007418 incheiat la data de 07.01.2011 in sensul inlocuirii sanctiunii amenzii de 6000 lei cu sanctiunea avertismentului.


Astfel, prin decizia nr. a��/2011 pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nr. a��, a fost admis recursul declarat de catre intimata a��. impotriva sentintei civile nra��./2011 pronuntata de Judecatoria a�� in dosarul nra��. in contradictoriu cu petenta S.C. C. S.R.L.


A fost modificata sentinta si respinsa plangerea contraventionala formulata de petenta.


Pentru a pronunta aceasta decizie, instanta de recurs a retinut ca, prin sentinta civila nra��./2011 pronuntata de Judecatoria a�� in dosarul nr. a�� a fost admisa in parte plangerea contraventionala formulata de petenta S.C. C. S.R.L. in contradictoriu cu intimata I.T.M. Gorj si s-a dispus modificarea procesului-verbal de contraventie seria GJ nr.007418 incheiat la data de 07.01.2011 in sensul inlocuirii sanctiunii amenzii de 6000 lei cu sanctiunea avertismentului.


Prin procesul verbal contestat s-a dispus sanctionarea intimatei petitionare pentru savarsirea faptei prevazute de art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003, retinandu-se ca la controlul efectuat la 5 ianuarie 2011, ora 11,30 la spalatoria situata in incinta ACR din municipiul a�� au fost gasite prestand activitate in beneficiul firmei doua persoane, fara a avea contracte individuale de munca .


In urma administrarii probelor, respectiv a audierii acestor doi martori, s-a retinut ca starea de fapt este cea consemnata in procesul verbal iar argumentele petentei in sensul ca cei doi salariati se aflau in perioada de proba nu pot fi retinute intrucat aceasta perioada este inclusa in durata contractului individual de munca, asa cum in mod corect a retinut si instanta de fond in raport de art. 17 alin. 2, 31 alin. 5 si 32 din Legea nr. 53/2003.


Pe parcursul solutionarii cauzei petenta a depus contractele individuale de munca incheiate celor doi salariati, in care se consemneaza ca data de incepere a activitatii data de 2 ianuarie 2011, fara mentiunea numarului sub care s-au inregistrat la angajator si fara dovada completarii registrului general de evidenta al salariatilor.


Cu prilejul solutionarii recursului recurenta a dovedit ca intimata nu este la prima abatere, aspect confirmat de procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor intocmit la 18 martie 2010 in care s-a retinut ca la controlul efectuat in 17 martie 2010 a fost surprins la munca numitul GR, fara a avea contract individual de munca . Afirmatia recurentei este dovedita cu inscrisul depus de petenta care confirma incheierea contractului individual de munca acestui salariat cu data de 1.04.2010, deci doar ca urmare a controlului efectuat la 17 martie 2010.


In speta nu s-a probat comunicarea incheierii contractelor individuale de munca la a�� in conditiile art. 3 alin. 2 pct.1 si 4 alin. 5 din H.G. 161/2006, ele fiind apreciate ca incheiate pro causa si in raport de faptul ca la dosarul de fond se afla depuse dovezile de incetare a contractelor individuale de munca in aceeasi zi cu cea a efectuarii controlului - 5 ianuarie 2011.


Fata de cele expuse, instanta de recurs a apreciat ca amenda aplicata de agentii constatatori in cuantumul minim prevazut de lege respecta principiul proportionalitatii prevazut de art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/2001, cu atat mai mult cu cat s-a confirmat ca pentru agentul economic folosirea salariatilor fara as e incheia contracte individuale de munca este o practica, fiind evident ca in acest fel se incurajeaza fenomenul muncii la negru, lipsind organele abilitate de posibilitatea de a controla angajatorii in privinta respectarii obligatiilor impuse de Codul muncii si a celor fiscale, existand posibilitatea ca angajatii sa fie privati in aceeasi masura de drepturile conferite de legislatia muncii.


Asadar, considerentele pe care s-a intemeiat hotararea supusa revizuirii sunt argumentele care au determinat convingerea instantei de recurs asupra adevarului si justetii solutiei pronuntate.


Fata de cele precizate tribunalul retine ca in speta nu sunt intrunite conditiile prevazute de art. 322 pct. 2 Cod procedura civila, dat fiind faptul ca din analiza actelor si lucrarilor dosarului a rezultat o corecta rezolvare a cererilor formulate de parti, in limita cadrului procesual cu care a fost investita instanta.


Pentru considerentele expuse cererea de revizuire se priveste ca neintemeiata si urmeaza a fi respinsa.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


DECIDE


Respinge ca neintemeiata cererea de revizuire a deciziei nr. a��./2011 pronuntata de Tribunalul Gorj in dosarul nr. a��, formulata de revizuienta S.C. C S.R.L.


Irevocabila.


Pronuntata in sedinta publica din 31.01.2012, la Tribunalul Gorj.

Pronuntata de: Tribunalul Gorj, Sectia C.A.F., Sentinta civila nr. 88 din 31.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Revizuire    Amenda    Contraventie    OG 2/2001    Legea 53/2003    HG 161/2006
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta �inscrisuri noi�
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Caracterul de �inscris determinant� in sensul dispozitiilor Codului procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila - Decizia civila nr. 495 din 19 iunie 2019

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ � Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA � Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019Articole Juridice

Dezvaluire pe intranet-ul institutiei de date din dosarul personal al salariatului
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Accesul neautorizat si divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal prin postarea codului sursa al website-lui
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Acces neautorizat la datele cu caracter personal ale unei paciente si ale copilului sau
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal ale pacientilor de catre o unitate spitaliceasca
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Divulgare neautorizata de date cu caracter personal ale clientilor si angajatilor prin intermediul e-mail-ului
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati