Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Calitatea de constructor de buna-credinta. Exceptia autoritatii de lucru judecat

Calitatea de constructor de buna-credinta. Exceptia autoritatii de lucru judecat

  Publicat: 10 Sep 2012       3271 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
La data de 23.07.2008 a fost inregistrata cererea formulata de reclamantii CP si CM impotriva paratului PS, prin care au solicitat ca paratul sa fie obligat sa ia masurile cuvenite pentru ca apele pluviale, apele rezultate din topirea zapezilor si dejectiile animaliere sa nu se mai scurga pe gardul despartitor, construit de reclamanti, respectiv pe terenul proprietatea lor. Au solicitat si cheltuieli de judecata .

Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Concept in temeiul caruia se aproba sau se dezaproba, pe baza unor criterii etice si juridice, obiceiurile,
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cel dintai termen intr-un litigiu civil la care, partile fiind legal citate, pot pune concluzii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca prin contractul de vanzare cumparare cu clauza de intretinere autentificat sub nr. -/1993 au devenit proprietari asupra terenului curte si gradina si asupra casei de locuit si anexelor gospodaresti.
La data de 13.01.2003 paratul a dobandit proprietatea imobilului teren in suprafata de 1000 m.p. si locuinta situata pe acest teren, prin cumparare de la tatal sau PV. Numitul PV a construit o magazie din lemn, folosita ca grajd, in suprafata de 14,08 m.p. si o anexa din paianta in suprafata de 24,67 m.p., ambele constructii fiind amplasate in proportie de 90% pe terenul reclamantilor, fiind ridicate chiar in perioada judecarii procesului de revendicare dintre reclamanti si numitul PV, adica in perioada 1997-1999.
Prin dosarul de executare silita nr. 64/2002, s-a executat hotararea judecatoreasca si s-a stabilit traiectoria gardului despartitor, conform procesului-verbal de executare silita din 07.06.2002, in perimetrul DCOP.
Reclamantii arata ca au solicitat obligarea paratului PV si, ulterior, PS, sa desfiinteze partea de constructii amplasate pe terenul proprietatea lor, dar instanta de judecata nu le-a dat dreptate.
La dosarul cauzei, reclamantii au depus copia sentintei civile nr. -/2006 a Judecatoriei Oltenita, prin care s-a respins actiunea reclamantilor, cu privire la desfiintarea constructiilor retinandu-se ca, paratul PV din actiunea respectiva a edificat acele constructii inainte de formularea actiunii in revendicare de catre reclamanti, astfel ca s-a retinut ca acesta este constructor de buna credinta cu privire la magazia construita din lemn si grajdul edificat din paianta.
La acest dosar, au fost atasate si dosarul civil nr. -/1997 in care se afla expertiza tehnica-imobiliara prin care s-a delimitat perimetrul DCOP si copia dosarului de executare nr.64/2002.
In cauza s-a efectuat si expertiza tehnica la propunerea reclamantilor care au formulat drept obiective ale acestor lucrari urmatoarele: sa se stabileasca daca cele doua constructii au fost edificate in proportie de 90% pe terenul proprietatea lor, a reclamantilor, si in perioada 1997 -1999, si daca apele pluviale si dejectiile animaliere se scurg pe terenul, respectiv, pe gardul reclamantilor.
Raspunzand obiectivelor propuse de reclamanti, expertul a aratat ca magazia din lemn nu mai exista, iar cealalta constructie in suprafata de 24,67 m.p., folosita anterior pentru cresterea porcilor este puternic degradata si inutilizabila. Mai arata ca aceasta constructie este situata in proportie de peste 70% pe terenul reclamantului si ca apele pluviale se scurg in curtea acestuia. Expertul nu s-a putut pronuntat la anii realizarii celor doua constructii, dar arata ca in schita terenului reclamantului intocmita in anul 1997 de Primaria comunei Fundeni nu sunt mentionate aceste constructii.
La solicitarea instantei de judecata expertul a realizat un supliment in sensul ca s-a intocmit schita de amplasare a constructiilor in litigiu, amplasare intre constructiile respective cat si raportat la locuintele partilor in litigiu precum si pozitionarea fata de gardul ce delimiteaza la aceasta data proprietatile partilor in litigiu.
Prin sentinta civila nr. -/2009, Judecatoria Oltenita a admis actiunea reclamantilor asa acum a fost ea precizata, precizarea facandu-se in ziua de 21.10.2009, inainte de a se acorda cuvantul in fond partilor. S-a dispus prin hotarare ca paratul sa fie obligat sa desfiinteze pe cheltuiala sa partea de constructie amplasata pe terenul proprietatea reclamantilor.
Prin aceeasi hotarare paratul a fost obligat sa monteze jgheaburi si burlane la casa sa de locuit astfel incat apele pluviale si cele rezultate din topirea zapezilor sa nu se mai scurga pe gardul si terenul proprietatea reclamantilor.
Prin decizia civila nr. -A/2010, Tribunalul Calarasi a admis apelul declarat de paratul PS impotriva sentintei civile nr. -/2009 a Judecatoriei Oltenita, a desfiintat hotararea si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante.
In motivarea deciziei se arata ca hotararea instantei de fond este lovita de nulitate intrucat nu sunt aratate motivele de fapt si de drept care au format convingerea judecatorului fondului.
Cu ocazia rejudecarii, reclamantii au formulat in scris cererea pe care au adresat-o instantei la data de 21.08.2009, cu privire la faptul ca actiunea acestora are drept scop obligarea paratului PS sa ridice pe cheltuiala sa constructia deja degradata pe de terenul proprietatea lor in suprafata de 24,67 m.p.
Paratul PS a invocat exceptia tardivitatii depunerii cererii completatoare precum si exceptia autoritatii de lucru judecat.
Solutionand cauza prin sentinta civila nr. -/04.10.2010, Judecatoria Oltenita a admis exceptia autoritatii de lucru judecat invocat de paratul PS cu privire la cererea de ridicare a constructiilor.
In fond, a respins actiunea reclamantilor CP si CM impotriva paratului PS.
A respins cererea de obligare la cheltuieli de judecata a reclamantilor, intrucat paratul nu a facut dovada acestora.
Pentru a solutiona astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele:
Avand in vedere ca prin sentinta civila nr. -/2006 a Judecatoriei Oltenita definitiva si irevocabila prin decizia civila nr. -/A/2006 a Tribunalului Calarasi si decizia civila nr. -/R/2006 a Curtii de Apel Bucuresti-Sectia a IX Civila si pentru Cauze privind Proprietatea Intelectuala s-a stabilit faptul ca numitul PV, autorul paratului PS, este constructor de buna credinta al grajdului in suprafata de 24,67 m.p. si ca el nu poate fi obligat sa-si ridice constructia, in aceasta situatie in cauza sunt aplicabile prevederile art.494 al.4 teza a II a C. civ., prevederi care interzic proprietarului pamantului sa solicite ridicarea de pe terenul sau a constructiilor edificate cu buna credinta, acesta avand numai dreptul de a inapoia valoarea materialului si a pretului muncii.
Impotriva acestei sentinte, in termen legal, au declarat apel reclamantii CP si CM, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie motivat de faptul ca gresit nu le-a fost admisa actiunea formulata impotriva paratului ce privea ridicarea constructiei de 24,67 mp ridicata de acesta pe terenul proprietatea lor, intrucat expertizele repetate efectuate in cauza au confirmat faptul ca din cele doua constructii existente pe aceasta suprafata doar una a mai ramas, aspect ce poate fi dovedit cu doua planse foto ale acestei constructii anexa.
Analizand actele si lucrarile dosarului si sentinta atacata in raport de motivele de apel invocate, tribunalul retine ca acesta nu este fondat.
Astfel, asupra cererii completatoare depusa la dosar la rejudecarea cauzei (si care nu este inadmisibila sau tardiva deoarece prima zi de infatisare se calculeaza pentru fiecare faza procesuala inclusiv in fond dupa casarea/desfiintarea primei sentinte) instanta s-a pronuntat corect prin admiterea exceptiei autoritatii de lucru judecat in raport de hotararile judecatoresti anterioare pronuntate intre parti (sentinta civila nr. -/2006 a Judecatoriei Oltenita ramasa definitiva prin decizia nr. -/A/2006 a Tribunalului Calarasi si decizia civila nr. -/R/2007 a Curtii de Apel Bucuresti) prin care s-a stabilit calitatea de constructor de buna credinta a paratului PS, aceasta calitate excluzand posibilitatea reclamantilor de a solicita ulterior obligarea acestuia la ridicarea constructiilor edificate pe terenul proprietatea sa, dispozitiile art.494 C.civ prevazand o alta posibilitate juridica de rezolvare a situatiei ce a fost dezvaluita si de instanta de fond in considerentele sentintei atacate.
Pentru aceste considerente, tribunalul urmeaza a respinge apelul declarat de apelantii CP si CM impotriva sentintei civile nr. -/2010 a Judecatoriei Oltenita.
Pronuntata de: Tribunalul Calarasi - Decizie nr. 2 din data 19.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Calarasi    Ape pluviale    Contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere    Curtea de Apel Bucuresti    Exceptia autoritatii de lucru judecat    Executare silita    Actiune in revendicare    Expertiza tehnica-imobiliara
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de un salariat. Termenul de prescriptie.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI Decizia nr. 4376/ 09.10.2019

Convocarea nelegala a salariatului la cercetarea disciplinara atrage nulitatea deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2834 din 27.05.2019

Elementele obligatorii ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin referiri la acte emise in cursul cercetarii disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2871/2019

Caracterul inform si nelegal al deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Calarasi - Sentinta civila nr. 69/2019

Necompetenta instantei in avizarea locurilor de munca ce se incadreaza in conditii deosebite/speciale de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2770 din data de 11 septembrie 2020

Dovada calitatii de salariat - suficienta pentru recuperarea drepturilor salariale restante. Sarcina probei in conflictele de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Calarasi - Sentinta civila nr. 286/2019 din data de 09 Aprilie 2019

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie