Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Restituire imobil. Neprezentarea actului normativ de preluare

Restituire imobil. Neprezentarea actului normativ de preluare

  Publicat: 11 Sep 2012       3441 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Prin cererea inregistrata la Tribunalul Teleorman la nr. 3106/87 din 14.09.2009, reclamanta L.P., a formulat in termen legal, in contradictoriu cu paratul Consiliul Judetean T., contestatie impotriva Dispozitiei nr. 339/31.07.2009, comunicata la 10.08.2009, solicitand desfiintarea acesteia si restituirea imobilului situat in comuna P., judetul T., apartinand tatalui sau, M. I.

Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Trecerea unui imobil din proprietatea titularului de drept in proprietatea statului, in fapt sau in baza unui titlu valabil/nevalabil, prin nationalizare, expropriere, confiscare sau in alt mod;
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
NATURA 2000 (Obiectiv de tip NATURA 2000)
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
Legea 10 din 2001. Masuri cu caracter reparator acordate in situatiile in care restituirea in natura nu este posibila, sub forma unor titluri de valoare nominala folosite in procesul de privatizare,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca, in anul 1948, tatal sau si fratele acestuia au fost ucisi prin injunghiere in comuna P., judetul T., imobilul constand in casa de locuit si teren, achizitionat de la L. I. D., la 18.12.1947, fiind preluat in 1949 de catre IAS P., fara un act valabil. Dupa 1989, acest IAS a fost transformat in SC A. SA iar in 2001, prin HGR 1224/6 decembrie 2001, imobilul a trecut din proprietatea RAPPS in proprietatea Consiliului Judetean T.
A mai aratat reclamanta ca a notificat prin intermediul executorului judecatoresc N. V., restituirea imobilului, imobil identificat ca fiind compus din casa de locuit din pamant batut, acoperita cu tigla, cu 4 camere, antreu si prispa, in suprafata construita de 90 mp si teren in suprafata de 394 mp.
Considera ca dispozitia contestata este netemeinica, intrucat cererea de retrocedare i s-a respins pe motivul ca nu a facut dovada preluarii abuzive a imobilului, in sensul neprezentarii actului normativ de preluare . Ori, conform adresei nr. 93 - 901/22.08.1996 a Directiei Judetene T. a Arhivelor Statului, nu exista vreun document in baza caruia sa fi fost preluat imobilul, de unde rezulta ca acest imobil a fost preluat fara titlu valabil sau fara respectarea dispozitiilor legale de la data preluarii, in conditiile prev. de art. 2 lit. i din Legea nr. 10/2001 si de Normele Metodologice de aplicare a acestei legi, care definesc in acest fel notiunea de imobil preluat abuziv.
In drept, au fost invocate dispozitiile Legii nr. 10/2001.
In dovedirea cererii s-au depus inscrisuri .
Prin intampinarea formulata, Consiliul Judetean T. a solicitat in principal respingerea cererii, pentru acelasi motiv pentru care i s-a respins notificarea si anume lipsa actului normativ de preluare a imobilului. In subsidiar, s-a solicitat acordarea de despagubiri, in cazul in care se va constata ca reclamanta este indreptatita.
S-a aratat de catre parat ca imobilul revendicat a fost demolat iar pe terenul in litigiu s-a edificat o constructie noua, care a apartinut Bancii A. Ulterior, prin HGR 1224/2001, pentru punerea in aplicare a art. 4 alin. 3 din OUG nr. 106/2001 privind privatizarea Bancii A, imobilul a trecut in proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale si in administrarea autoritatilor administratiei publice locale, in prezent fiind ocupat de gradinita comunala, in baza contractului de comodat nr. 22/04.09.2002 si contractului nr. 71/16.08.2007.
S-au depus, in sustinere, actele care au stat la baza dispozitiei contestate .
Examinand probatoriul administrat in cauza, instanta constata ca actiunea formulata este intemeiata.
Reclamanta a facut dovada dreptului de proprietate pe care autorul sau, M. I., l-a avut asupra unui imobil casa de locuit si teren aferent in suprafata de 394 mp, cu inscrisul intitulat ``act de vanzare`` autentificat la 18 decembrie 1947. Conform actelor de stare civila inaintate, reclamanta este fiica defunctului M. I., decedat la 27.09.1948, care figureaza in evidentele fiscale ale comunei P., judetul T., cu imobilul supus judecatii .
Asa cum s-a recunoscut de catre parat si rezulta din inscrisurile de la dosar, imobilul revendicat de reclamanta, a fost demolat, construindu-se pe locul acestuia unul nou, in care a functionat Banca A. Ulterior, imobilul a trecut in proprietatea publica a autoritatilor administrativ-teritoriale si in administrarea administratiei publice locale, fiind ocupat in prezent de gradinita de copii a comunei P., in baza contractelor incheiate de Consiliul Judetean T. si Primaria P., respectiv Consiliul Local .
Ca imobilul supus judecatii s-a aflat in proprietatea statului, recunoaste si paratul in cuprinsul intampinarii, figurand inscris in lista bunurilor care au trecut din proprietatea statului si din administrarea RAPPS in proprietatea publica a Judetului Teleorman.
Modalitatea in care a fost preluat insa acest imobil de catre stat, a fost insa una abuziva, intrucat, asa cum rezulta din evidentele Arhivelor Nationale - Directia Judeteana T. nu exista un act normativ in acest sens, preluarea facandu-se fara titlu valabil. In raport de disp. art. 2 lit. h din Legea nr. 10/2001, care defineste imobilul preluat abuziv si in raport de disp. art. 16 din Legea nr. 10/2001, care reglementeaza situatia imobilelor ocupate de unitati bugetare din invatamant, constatand ca imobilul supus judecatii, a fost preluat de Statul Roman fara titlu, s-ar impune restituirea imobilului in cauza, in natura . Insa, cum constructia revendicata pe aceasta cale, nu mai exista, fiind demolata, pe locul ei fiind edificata una noua, ocupata de gradinita de copii din comuna, restituire in natura nu mai este posibila (art. 9 lit. c din HGR 614/2001), asa incat conform art. 2 alin. 1 lit. h, 3 si 4 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, reclamanta este indreptatita la masuri reparatorii prin echivalent si anularea dispozitiei date sub nr. 339/31.07.2009 de Presedintele Consiliului Judetean T.
Cat priveste apararea paratului privind lipsa dovezii de preluare de catre stat a imobilului, instanta nu o poate avea in vedere. Nu reclamanta este aceea care trebuie sa dovedeasca modul in care s-a produs deposedarea autorului sau fata de dispozitiile art. 1169 Cod civil, stiut fiind ca disp. art. 1 al Protocolului 1 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului, prevad ca, nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa, decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege, cu respectarea principiilor generale ale dreptului international. Ori, este cert ca, in perioada anilor 1945 - 1989, in Romania, deposedarea proprietarilor s-a facut prin mijloace abuzive, iar proba contrara nu s-a facut.
Se va constata ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata .
Pronuntata de: Tribunalul Teleorman - Sentinta civila nr. 74 din data 03.05.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Teleorman    RAPPS    Executor judecatoresc    Retrocedare    Legea 10/2001    Utilitate publica    CEDO    Despagubiri civile    OUG 106/2001    Proprietate publica    Contract de comodat    Drept de proprietate
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020

Pretentiile intemeiate pe un contract de bursa. Inexistenta unor raporturi de munca ale partilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 43 din data de 02 Septembrie 2020

Nerespectarea dreptului la aparare al salariatului. Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 6839/2019

Nicio retinere din salariu nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege
Pronuntaţă de: Tribunalul Teleorman - Sentinta civila nr. 339 din data de 01.10.2020

Dovada intervalului de timp lucrat. Neimplicarea salariatilor de catre angajator in atestarea nemijlocita a timpului de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 6084 din data de 23.12.2019

Sustinerile angajatorului au valoarea juridica a unei recunoasteri. Prestare muncii in zilele de sambata si duminica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 62 din data de 14 ianuarie 2020

Munca suplimentara. Clarificarea si dovedirea aspectelor de fapt si de drept.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3743/2020

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electronice extinse
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ