Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Incadrarea in mod eronat a grupei de munca

Incadrarea in mod eronat a grupei de munca

  Publicat: 12 Sep 2012       8683 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante reclamantul T.D. a chemat in judecata parat COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE-CFR-SA SUCURSALA REGIONALA CF CRAIOVA, parat SC ELECTRIFICARE CFR SA Bucuresti solicitand instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa constate ca si-a desfasurat activitatea in grupa I de munca si , pe cale de consecinta, obligarea paratei sa-i acorde grupa I de munca pentru perioadele 15.07.1981-01.10.1983 si 03.01.1986-15.02.1990, precum si obligarea celei de-a doua parate sa faca mentiunile corespunzatoare hotararii judecatoresti in carnetul de munca .

Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Atributie exclusiva acordata unei persoane, unei functii sau unui organ.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca si-a desfasurat activitatea in cadrul Regionalei CF CRAIOVA, respectiv in cadrul instalatiilor fixe si de tractiune electrica, care asigura alimentarea cu energie electrica a tuturor consumatorilor din unitatile de cale ferata , conform perioadei mentionate in petit, avand meseria de electrician IFTE, actualmente fiind angajat al SC ELECTRIFICARE.
Felul muncii desfasurate in functia detinuta, potrivit fisei postului si sarcinilor de serviciu , se regaseste in ordinul 50/1990 , anexa 1, la pct. 123, alin. 15, alin. 42, alin. 46.
Electromecanici si montatorii PRAM , electroalimentare, telemecanizare, incadrati actualmente in grupa a II a concura in mod direct la siguranta circulatiei , la fel ca si colegii sai, electromecanicii, masinistii, si montatorii LC, care sunt incadrati in grupa I de munca, avand instalatii de intretinere similare, din punct de vedere al sigurantei circulatiei acestora.
Mai mult, sefii de districte sunt incadrati in grupa I in timp ce personalul subordonat din care face parte, care lucreaza efectiv in conditiile mentionate este incadrat in grupa a II a , ceea ce constituie o anomalie.
A mai sustinut ca desfasoara activitate pe baza unor autorizatii de lucru comune, apartine aceleiasi structuri administrative ca si electromecanici LC, factorii de risc sunt aceeasi.
Parata Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, a depus intampinare, solicitand respingerea actiunii deoarece functia reclamantului este nominalizata expres in cuprinsul anexei 2 din ordinul 50/1990, fiind incadrata in grupa a II a de munca, reclamantul nu a contestat incadrarea sa in grupa a II a de munca, iar instantele nu au competenta de a efectua nominalizari in grupa superioara de munca .
Parata SC ELECTRIFICARE CFR SA Bucuresti a solicitat respingerea actiunii deoarece nu poate modifica carnetul de munca, atata timp cat reclamantului nu i-a fost acordata grupa I de munca .
In scop probator s-au atasat acte si s-a efectuat o expertiza in specialitatea protectia muncii.
Examinand actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele:
Instanta este competenta sa examineze pretentiile reclamantului prin prisma dispozitiilor Legii 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca, respectiv art.70 si urm si art.281 si Codul Muncii, litigiul dedus judecatii fiind un conflict de munca .
Totodata, se constata ca nu s-a formulat cerere de nominalizare intr-o grupa sau alta de munca, prerogativa ce nu apartine instantei conform art. 6 din ordinul 50/1990, ci s-a cerut sa se constate ca activitatea desfasurata de reclamant intra sub incidenta Ordinului 50/1990, anexa 1.
Nu se poate nega dreptul reclamantului de a se adresa instantei pentru constatarea grupei I de munca deoarece acesta a parcurs procedura prealabila adresandu-se mai intai angajatorului , procedura finalizata cu incadrarea sa intr-o alta grupa de munca .
Pentru aceste considerente instanta apreciaza nefondate apararile paratei Compania Nationala de Cai Ferate CF Craiova.
Prin sentinta nr. 1003/10.03.2010 instanta a admis actiunea , in sensul ca a constat ca activitatea desfasurata de reclamant in perioadele 05.07.1981 - 01.10.1983 , 03.01.1986 - 15.02.1990 la parata Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA Sucursala Regionala CF Craiova se incadreaza in grupa I , conform ordinului 50/1990 si Ordinului 125/1990, anexa I, pct. 123 si a fost obligata parata sa faca in carnetul de munca, mentiunile privitoare la incadrarea in grupa I de munca, corespunzatoare prezentei hotarari.
Prin actiunea dedusa judecatii reclamantul a solicitat acordarea beneficiului grupei I de munca, cu motivarea ca in mod eronat a fost incadrat in grupa a II a de munca de catre angajatorul sau.
Actiunea este intemeiata pentru considerentele ce vor fi aratate in continuare.
Astfel, potrivit Ordinului 50/1990 cu completarile ulterioare " meseriile si functiile din unitatile de exploatare a cailor ferate a caror activitati sunt legate de siguranta circulatiei " sunt prevazute pentru acordarea grupei I de munca, anexa I , poz. 123 si 124, printre care " electrician LC", " electromecanic SCB".
In Ordinul 50/1990 la punctul 210 din anexa 2, sunt prevazute" meseriile si functiile care concura la siguranta circulatiei din unitatile de exploatare a cailor ferate"., pentru acordarea grupei a II a de munca in care este inclus " electricianul electroalimentare" , meserie practicata si de reclamant in perioada dedusa judecatii.
Expertul desemnat in cauza, in baza documentele puse la dispozitie si a verificarilor pe teren a concluzionat ca reclamantul a desfasurat activitati de exploatare, revizie, verificare, reparare a instalatiilor electrice sub tensiune in conditii deosebite de munca, similar cu electricienii -electromecanici LC, SCB, TTR.
Cu toate ca meseria reclamantului este prevazute in grupa a II a de munca, intrucat activitatea pe care a desfasurat-o in cadrul sectoarelor din Regionala CFR Craiova prezinta similaritati atat in ceea ce priveste conditiile de munca cat si in ceea ce priveste factorii de risc de accidentare si/sau de imbolnavire profesionala , cu activitatile cerute de meserii/functii nominalizate explicit pentru incadrarea in grupa I de munca, instanta apreciaza ca se justifica acordarea beneficiului grupei I de munca in speta de fata.
Instanta are in vedere ca Ordinul 50/1990 nu nominalizeaza activitatile sau locurile de munca ci numai functiile/ meseriile personalului incadrat si, pentru o corecta incadrare intr-o grupa sau alta de munca se impune examinarea activitatilor concrete desfasurate de salariat si conditiile de lucru .
Fata de cele ce preced instanta a admis actiunea , in sensul ca a constat ca activitatea desfasurata de reclamant in perioadele 05.07.1981 - 01.10.1983 , 03.01.1986 - 15.02.1990 la parata Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA Sucursala Regionala CF Craiova se incadreaza in grupa I , conform ordinului 50/1990 si Ordinului 125/1990, anexa I, pct. 123 .
Avand in vedere ca parata SC ELECTRIFICARE CFR SA detine carnetul de munca al reclamantului, in temeiul art. 3 alin. 1 din Legea nr. 130/1999 aceasta a fost obligata sa faca in carnetul de munca, mentiunile privitoare la incadrarea in grupa I de munca, corespunzatoare prezentei hotarari.
Pronuntata de: Tribunalul Dolj - Sentinta civila nr. 1003 din data 10.03.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Dolj    Grupa I de munca    Carnet de munca    Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA    Grupa a II a de munca    Legea 130/1999    Legea 168/1999
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Pensionarii militari decorati cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Hotarare penala prin care s-a solutionat si actiunea civila. Efecte asupra actiunii in regres formulata ulterior de prepusul - debitor solidar
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 45 din 16 ianuarie 2020

Drept de proprietate dobandit ope legis. Actiune in constatare interogatorie. Interes actual
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 956 din 27 mai 2020

Actiune in constatarea grupei de munca. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Tribunalul BUZAU - Sentinta civila nr. 254/22.02.2019

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Modul de stabilire a nivelului maxim al salariului de baza pentru personalul incadrat in directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului
Sursa:

Art. 222 alin. 10 CPP referitor la durata maxima a arestarii preventive declarat neconstitutional
Sursa: Euroavocatura.ro