Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Insolventa si Faliment » Cerere pentru deschiderea procedurii de insolventa

Cerere pentru deschiderea procedurii de insolventa

  Publicat: 12 Sep 2012       2707 citiri        Secţiunea: Insolventa si Faliment  


1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
La data de 23.04.2009 creditorul SC C. SRL, a formulat cerere de deschidere a procedurii de insolventa impotriva debitorului SC F. SRL, cu sediul social in mun. Craiova, pentru suma de 46.117,71 lei creanta certa, lichida si exigibila.

Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana care, in baza unei cambii, isi asuma obligatia de a garanta indeplinirea prestatiei (efectuarea platii) de care este tinut trasul ca debitor cambial principal, putand fi urmarita,
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Document cu regim special care atesta transferul proprietatii unui bun catre o persoana juridica.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

In motivare s-a aratat ca, in fapt, creditorul a convenit cu debitorul in cursul anului 2008 sa-i vanda autoturismul marca Peugeot 307, pretul vanzarii fiind de 55.428,00 lei, conventie materializata prin factura nr. 3876/09.05.2008 emisa de creditor catre debitor, care a acceptat-o la plata prin aplicarea stampilei si semnaturii. Creditorul a mai aratat ca ulterior debitorul i-a achitat o parte din debit, respectiv suma de 9.310,00 lei, ramanand un rest de plata de 46.117,71 lei, neachitat de debitor pana in prezent, desi obligatia de plata fiind scadenta la data de 09.05.2008 conform facturii.
Creditorul a precizat ca sunt indeplinite conditiile de admisibilitate a cererii, respectiv creanta este certa, lichida si exigibila, debitorul a incetat platile de mai mult de 30 de zile si are un cuantum de peste 10.000 lei.
In drept creditorul a invocat dispozitiile art. 3, 26 si 31 din Legea nr. 85/2006.
In sustinerea cererii introductive creditorul a depus la dosar inscrisuri .
Cererea a fost timbrata corespunzator si comunicata debitorului, in copie, la data de 07.05.2009, acesta formuland contestatie potrivit art. 33 alin. 6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
In motivarea contestatiei debitorul a aratat ca cererea creditorului este neintemeiata si solicita respingerea ei ca atare, avand in vedere ca are ca temei o creanta care nu este certa si exigibila.
Debitorul a aratat ca existenta obligatiei de plata este conditionata de perfectarea vanzarii lucrului care a facut obiectul intelegerii dintre parti, astfel incat cumparatorul sa poata exercita prerogativele dreptului de proprietate asupra lucrului cumparare, cu atat mai mult cu cat vanzatorul a predat un automobil care nu corespunde normelor tehnice si deci nu poate fi inmatriculat pe numele cumparatorului, motiv care il determina pe cumparator sa solicite rezolutiunea vanzarii.
Cu privire la cel de-al doilea aspect, respectiv cuantumul creantei, debitorul a aratat ca vanzatorul trebuie sa repare automobilul pe cheltuiala sa si sa-l predea cumparatorului in stare tehnica corespunzatoare normelor tehnice, sau sa-l imputerniceasca pe cumparator sa faca aceste reparatii cu consecinta diminuarii corespunzatoare a pretului.
La data de 01.10.2010 debitorul a depus la dosar note de sedinta solicitand respingerea cererii introductive de deschidere a procedurii de insolventa ca fiind inadmisibila, avand in vedere ca cererea nu indeplineste conditiile imperative prevazute de art. 27 (1), respectiv 31 (1) din Legea nr. 85/2006.
La data de 09.02.2010 debitorul a depus la dosar concluzii scrise.
Analizand ansamblul actelor depuse in cauza instanta retine ca, in fapt, partile au convenit in cursul anului 2008 asupra vanzarii, respectiv cumpararii, autoturismul marca Peugeot 307, pentru suma de 55.428,00 lei, conventie materializata prin factura nr. 3876/09.05.2008 emisa de creditor catre debitor .
Pentru autoturismul vandut s-a emis factura nr. 3876/09.05.2008, care a fost semnata de reprezentantul debitorului, acceptand-o la plata .
Mai mult chiar, creanta pretinsa de catre creditoare a fost constata de Judecatoria Craiova, sentinta irevocabila prin care debitoarea a fost obligata sa plateasca creditoarei suma de 46.117,71 lei reprezentand contravaloarea facturii fiscale nr. 3876/09.05.2008.
Prin urmare, se constata ca SC C. SRL are impotriva debitorului o creanta certa, lichida si exigibila, in cuantum de 46.117,71 lei, creanta constatata printr-un titlu executoriu.
Potrivit art. 3 din Legea nr. 85/2006, orice creditor care are una sau mai multe creante certe, lichide si exigibile a caror valoare sa fie superioara valorii prag, poate introduce la tribunal o cerere impotriva unui debitor care este prezumat in insolventa din cauza incetarii platilor fata de acesta, timp de cel mult 30 de zile .
Pentru a se aplica procedura insolventei, legea impune astfel indeplinirea cumulativa a mai multor conditii: creditorul sa aiba o creanta certa, lichida si exigibila avand o valoare cel putin egala cu valoarea-prag indicata de lege si debitorul sa se afle in situatia de a nu mai putea face fata datoriilor sale comerciale.
Creanta trebuie sa aiba un cuantum superior sumei de 30.000 lei, conform art. 3 pct. 12 din lege.
Debitorul poate formula contestatie impotriva cererii de deschidere a procedurii, in termen de 10 zile de la primirea acesteia, conform art. 33 alin.2 Legea 85/2006.
Totodata, factura fiscala constituie un inscris constatator al unei obligatii de plata a unei sume de bani si face dovada in contra debitorului in cazul in care este acceptata la plata de catre acesta, aspect de rezulta fie din efectuarea unei plati partiale a sa, fie din faptul cuprinderii in continutului sau a semnaturii reprezentantului legal a debitorului si a stampilei acestuia.
Instanta constata astfel, cu privire la cererea introductiva a creditorului ca, derivand din raporturile comerciale dintre parti si fiind stabilita prin factura fiscala acceptata la plata si chiar printr-un titlu executoriu , creanta invocata de catre acest creditor ca temei al solicitarii sale depaseste la momentul solutionarii prezentei cereri valoarea prag de 30.000 lei si prezinta caracterele certitudinii, lichiditatii si exigibilitatii.
De asemenea, se apreciaza ca, desi a contestat starea sa de insolventa, contestatia sa fiind introdusa cu respectarea termenului de 10 zile de la primirea cererii de deschidere a procedurii prevazut de art. 33 alin.2 Legea 85/2006, debitorul nu si-a dovedit sustinerile.
Astfel, desi a invederat instantei faptul ca existenta obligatiei de plata este conditionata de perfectarea vanzarii lucrului care a facut obiectul intelegerii dintre parti si ca vanzatorul i-a predat un automobil care nu corespunde normelor tehnice si nu poate fi inmatriculat pe numele cumparatorului, motiv care il determina pe cumparator sa solicite rezolutiunea vanzarii, apreciindu-se totodata de catre debitor ca vanzatorul trebuie sa repare automobilul pe cheltuiala sa si sa-l predea cumparatorului in stare tehnica corespunzatoare normelor tehnice, sau sa-l imputerniceasca pe cumparator sa faca aceste reparatii cu consecinta diminuarii corespunzatoare a pretului, aceste afirmatii sunt contrazise de altfel de faptul acceptarii la plata prin aplicarea semnaturii reprezentantului legal si stampilei pe factura fiscala emise in baza raporturilor contractuale asupra carora partile au convenit si nu sunt de natura sa schimbe natura creantei pretinse de catre creditor, aceea de creanta certa, lichida si exigibila, de vreme ce acest fapt a fost constatat printr-un titlu executoriu.
In egala masura, instanta considera ca apararile debitorului sunt nefondate si prin prisma faptului ca indicarea unor motive de nulitate a conventiilor partilor - in speta neconformitatea autoturismului vandut ci normele tehnice si existenta unor impedimente la inmatricularea acestuia, poate fi facuta in cadrul unei actiuni judiciare in anularea acestor acte juridice, dar nu constituie argumente pentru a dovedi ca debitorul ar avea capacitatea de a face fata prin plati datoriilor sale lichide si exigibile.
De altfel, nici una dintre sustinerile debitorului nu constituie argumente pentru a dovedi ca acesta ar fi depus diligente pentru acoperirea pasivelor sale sau ar avea capacitatea de a face fata prin plati datoriilor sale lichide si exigibile.
Prin urmare, constatand ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, respectiv existenta unei creante certe, lichide si exigibile, incetarea platilor fata de creditoare de cel mult 30 de zile si existenta unei creante in cuantum de minimum 30.000 lei, in temeiul art. 33 din Legea nr. 85/2006, instanta a admis cererea formulata de creditorul SC C. SRL si a respinge contestatia debitorului ca neintemeiata, cu consecinta deschiderii procedurii de insolventa impotriva debitorului SC F. SRL.
Avand in vedere cererea creditorului de numire ca administrator judiciar pentru debitor a societatii profesionale AMT Servicii Insolventa, ofertele depuse la dosarul cauzei, privind preluarea pozitiei de administrator/lichidator in dosarele de faliment, experienta in domeniul insolventei, suportul logistic si organizatoric, cat si dispozitiile art. 11 pct. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006, instanta a desemnat un administrator judiciar care va indeplini atributiile prevazute de art. 25 din lege.
Pronuntata de: Tribunalul Dolj -


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Dolj    Insolventa    Faliment    Creditori    Debitori    Creanta certa    Creanta lichida    Administrator judiciar    Creanta exigibila    Legea 85/2006    Drept de proprietate    Judecatoria Craiova
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 788/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 85/2006
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 779/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 830/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din OUG 28/1999
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Modul de stabilire a nivelului maxim al salariului de baza pentru personalul incadrat in directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului
Sursa:

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim